B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 juli 2006

Profielen

Mitesh Vasa heeft zich de voorbije maanden bezig gehouden met het analyseren van 17 miljoen profielen van Blogger.com, het blog-platform van Google. De berichten over zijn analyse kan je hier, hier en hier terugvinden.

Van de 17 miljoen onderzochte profielen bleken er uiteindelijk slechts 2,3 miljoen geldige profielen over te blijven, door het schrappen van niet bestaande profielen, niet actieve profielen, profielen die niet gekoppeld waren aan blogs en profielen van splogs (spam blogs). Personen die via Blogger.com, een blog onderhouden wordt gevraagd hun profiel in te vullen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Bovendien is er geen enkele garantie dat de verstrekte informatie overeenkomt met de realiteit. Er kunnen bijgevolg vraagtekens gezet worden bij de relevantie van de resultaten zoals

45,8% van de profielen zegt een man te zijn
37,6% van de profielen zegt een vrouw te zijn
16,6% van de profielen heeft nog niet voor een geslacht gekozen

18% van de profielen beweert een leeftijd te hebben tussen 11 en 20 jaar
23,5% van de profielen beweert een leeftijd te hebben tussen 21 en 30 jaar
7% van de profielen beweert een leeftijd te hebben tussen 31 en 40 jaar
2,5% van de profielen beweert een leeftijd te hebben tussen 41 en 50 jaar
1% van de profielen beweert een leeftijd te hebben tussen 51 en 60 jaar
48% van de profielen weet niet hoe oud ze zijn.

Van 2,3 miljoen geldige profielen zijn er 650.000 uit de VS en 1221 uit Afghanistan. Het aantal profielen uit België wordt niet vermeld, het is inbegrepen in de 1,5 miljoen profielen in de rubriek Others/Undeclared.

Er is wel een link naar een België op zijn blog. In de banner heeft hij de afbeelding van Kuifje opgenomen. Benieuwd of hij daar geen last mee kan krijgen.

Technorati : - - - - -

Related Posts with Thumbnails