B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 februari 2008

Agenten te Brussel

Vorige week heb ik een bericht gelezen over het feit dat er te Brussel teveel eentalige politieagenten zijn.

Zelf ben ik nog niet in contact gekomen met Brusselse politieagenten. Regelmatig zie en hoor ik ze als ze met loeiende sirenes doorheen Brussel razen. 's Morgens zie ik wel eens dappere politieagenten die het verkeer proberen te regelen op het Meiser kruispunt, vaak tevergeefs. Vroeger had mijn werkplek uitzicht op het kruispunt van de Wetstraat met de kleine ring, waar regelmatig ambiance te bewonderen was. De politie (weliswaar meestal de federale variant) haalde dan steevast de grote middelen boven, met inbegrip van de sproeiinstallaties. Van mijn huidige werkplek kan ik af en toe de witte wesp met wentelende wieken bewonderen die scheervluchten langsheen de hoge kantoortorens uitvoert. Op mijn terugweg naar het Meiserplein kom ik wel eens langs de witte toren aan de rand van het Kruidtuinpark die nu de federale politie huisvest. Politiewagens en privé-wagens van politiemedewerkers staan daar vaak op zeer onreglementaire wijze geparkeerd.

Zoals reeds vermeld ben ik tot nu toe ontsnapt aan een rechtstreekse confrontatie met de dienaars van de wet te Brussel. Ik heb zelfs nog geen enkele boete gekregen in het Brussels Gewest (daarbuiten overigens slechts enkele …). Ik zou mij ongetwijfeld enorm ergeren aan een eentalige agent die het zou vertikken een woord Nederlands te spreken.

Het probleem van de eentalige politieagenten lijkt mij weer het resultaat te zijn van een typisch Belgische houding. We lossen problemen wel op als ze zich concreet stellen. In dit geval is het wel heel dringend, want strikt genomen volgens het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen geen eentalige politieagenten meer aangeworven worden. Bovendien is er nood aan bijkomende, nieuwe politieagenten. Franstalige Brusselse politici stellen dan zeer retorisch de vraag wat te verkiezen valt : het aanwervan van eentalige agenten of het stoppen van de aanwervingen. Sommige Franstalige Brusselse politici vragen bovendien de regionalisering van Selor, de instantie die de taalattesten toekent. Een dergelijke regionalisering zou mijns inziens wel eens kunnen inhouden dat de taalattesten aan gelijk wie zouden uitgedeeld worden. In plaats van Belgische vlaggen uit te hangen zouden een heleboel Franstalige Brusselaars misschien een beetje moeite kunnen doen om de Nederlandse taal te beheersen, zodat uiteindelijk voldoende kandidaten gevonden worden voor jobs waar de kennis van het Nederlands ofwel wettelijk verplicht is, ofwel zeer wenselijk is.

Ik hoop wel dat de Franstalige Brusselse politieagenten nu geen klopjacht op mij starten om mijn geduld te testen.

4 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 19 februari, 2008 23:54, de volgende bedenking ...

Toevallig moest ik vandaag voor de eerste keer bij de Brusselse politie langsgaan wegens een weggesleepte wagen. De dame achter het loket van het commissariaat 'Saint-Josse' sprak inderdaad zeer gebrekkig Nederlands. Ze vroeg naar mijn huisnummer, en toen ik netjes achtendertig antwoordde bekeek ze met een blik van schaamte. Ze vroeg een collega welke cijfer 'achtendertig' wel was, en de behulpzame medewerker antwoordde gevat 'quarante-huit'. Zucht.

Staat wel tegenover dat ze duidelijk hard werken op het commissariaat, en ze waren ook erg vriendelijk gezien de omstandigheden. In de korte tijdsspanne dat ik in het bureau was viel het me op dat hun job zeker niet van de poes is.

 
Anonymous Anoniem had op 21 februari, 2008 19:33, de volgende bedenking ...

Vandaag gaf ik een presentatie in een middelbare school in Laken over ondernemershap (ben zelf een ondernemer in hart en nieren). De confrontatie was er hard. Op de honderden leerlingen die ik er op de koer en in de gangen tegenkwam was 100% van allochtone origine. De schoolgebouwen waren echt verouderd en er gingen camera's in alle gangen. Alle klasdeuren worden er op slot gedaan. Je auto moet op een parking achter tralies. En ik was in Brussel... Hoe kunnen die mensen uit de miserie geraken? Welke kansen bieden we ze aan?

Het stoort me dan erg om dergelijke bekrompen blogs posts te moeten lezen over het feit dat bepaalde agenten niet tweetalig zijn. So what? Ik zou je voorstellen om eens in Molenbeek rond te wandelen en je zelf te confonteren met de echte uitdagingen van Brussel! Als je agenten kan aanwerven om bv. in dergelijke wijken orde te scheppen, dan is de Vlaamse taal toch bijzaak.

 
Anonymous Anoniem had op 22 februari, 2008 12:41, de volgende bedenking ...

@Anoniem zever in pakskes. Iedereen weet dat het niet makkelijk is om in Brussel als politieagent te werken, maar daar gaat het niet over. Agenten krijgen een premie (yep, van uw en mijn belastingsgeld) voor tweetaligheid en moeten die niet of amper kunnen aantonen.

 
Anonymous Anoniem had op 27 februari, 2008 18:14, de volgende bedenking ...

Mijn ervaring met de agenten in Brussel is nochtans heel positief. Alle agenten die er werken zijn gemotiveerde mensen (wat wel moet om de hoofdstad aan te kunnen) en proberen zich in het Nederlands te beredderen indien nodig. Van een Brusselse flik die resoluut weigert Nederlands te praten heb ik nog nooit gehoord. Waarschijnlijk zijn er wel veel die de taal onvoldoende beheersen om te slagen voor een taalexamen, maar dat is een kwestie van juiste motivering. Misschien is die premie wel peanuts. En misschien zou het beter werken met een stok achter de deur? Maar gaat het dan niet nog moeilijker worden om agenten te vinden?
Wat ik daarentegen wel steeds vaker tegenkom, dat mag ook even gezegd worden, zijn racistische agenten in Vlaanderen. Agenten die nerveus worden als ze je gezelschap onderling in het Frans horen praten, en zelfs eentje die het heeft aangedurfd om hen daarover aan te spreken.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails