B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 juli 2008

Commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement

Daarstraks merkte ik een nieuwsbericht op waarin gesteld werd dat het Vlaams computergebruik achter ligt op rest van Europa. Dit bleek bij de voorstelling van een nota van de Commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement. De nota stelt niet alleen een diagnose, er worden ook 12 aanbevelingen gedaan.

Als u meer wil weten over de Commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams parlement kan u terecht op de website van het Vlaams Parlement. U vindt er bijvoorbeeld de samenstelling van de commissie en de agenda van de vergaderingen.

De uitvoerige maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen (61 pagina's) kan u hier inkijken. Een nog uitvoeriger verslag (maar liefst 196 pagina's) over de werking van de subcommissie is hier beschikbaar.

Nu maar hopen dat het niet enkel bij een beleidsnota blijft, maar dat er ook effectief maatregelen met concrete resultaten volgen.

Related Posts with Thumbnails