B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 augustus 2008

Europese bevolking

Bij Adhese, het blogreclamenetwerk dat af en toe in de rechterkolom van dit blog reclameblokjes plaatst, wordt dit blog omschreven als "Numbercruncher Bruno loves the sweet taste of stats in the morning". Om in de lijn van deze uitspraak te blijven lanceer ik nu de "statistiek van de week". Ik zal een poging doen elke week met een statistiek uit te pakken. Deze week is het onderwerp de Europese bevolking.

Eurostat heeft een rapport gepubliceerd over de evolutie van de Europese bevolking. De conclusies van dit rapport zullen gebruikt worden als beleidsinstrument door de Europese overheid.

Sommige Europese landen zullen een groei van de bevolking kennen, sommige landen zullen zelfs een sterke groei kennen (Cyprus, Ierland en Luxemburg). Andere landen daarentegen zullen geconfronteerd worden met een (soms aanzienlijke) daling van de bevolking (Bulgarije, Litouwen en Letland).


Het Verenigd Koninkrijk zal in 2060 het land worden met de grootste aantal inwoners. De 5 grootste landen evolueren als volgt :
Verenigd Koninkrijk : van 61 miljoen naar 77 miljoen inwoners
Frankrijk : van 62 miljoen naar 72 miljoen inwoners
Duitsland : van 82 miljoen naar 71 miljoen inwoners
Italië : blijft op 59 miljoen inwoners
Spanje : van 45 miljoen naar 52 miljoen inwoners

België zou toename kennen van de bevolking van 10,656 miljoen op 1/1/2008 naar 12,294 miljoen op 1/1/2060. De toename zou voornamelijk een gevolg zijn van een netto immigratie van 1,657 miljoen personen. Het aantal overlijdens zou over de betrokken periode lichtjes groter zijn dan het aantal geboortes.

De samenstelling van de bevolking zal ook evolueren. Globaal gezien zal de bevolking ouder worden. Specifiek voor België zal het aandeel van de inwoners ouder dan 65 jaar evolueren van 17% in 2008 naar 27% in 2060.

Als België over deze lange periode een netto instroom krijgt van meer van 1,6 miljoen personen, blijft de vraag waar deze immigranten vandaan moeten/mogen komen. Op Europees vlak zullen de wijzigingen in de samenstelling van de bevolking ook politieke gevolgen hebben. De machtsverhoudingen tussen de landen zullen ongetwijfeld beïnvloed worden door de gewijzigde bevolkingsaantallen. Gelukkig kunnen we er nog eventjes over slapen.

Als u meer info over dit onderwerp wil, kan u het persbericht bekijken of het gedetailleerde rapport.


Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails