B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

24 april 2015

Social media jobs

Hoeveel vacatures zouden er zijn voor de zoekterm "social media". Dit vraag ik mij al enkele maanden af. Het resultaat van de zoekopdracht "social media" bij enkele Belgische jobsites kan u hieronder bekijken. Het lijkt er op dat het aantal resultaten voor de zoekterm "social media" maand na maand lichtjes toeneemt. Dit zijn overigens de bekeken jobsites : VDAB, Monster, Jobat, Stepstone, Vacature en Linkedin.

Net als vorige maand heb ik ook gekeken naar de zoektermen "online marketing", "digital marketing" en "seo". Uit het onderstaande overzicht komt naar voor dat het grootste aantal vacatures te vinden is op de site van de VDAB. De zoekterm "social media" geeft nog steeds het grootste aantal resultaten bij de meeste sites. Als u op zoek gaat naar een nieuwe job, dan weet u nu alvast welke zoekterm(en) u moet gebruiken ...
Door op de afbeelding te klikken kan u een grotere versie bekijken.

20 april 2015

Belgian Social Media Monitor - april 2015

Hieronder kan u nogmaals kennis maken met het maandelijks overzicht van de social media cijfertjes, deze keer de stand van zaken van begin april 2015.

Al meer dan vijf jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn de belangrijkste evoluties deze maand.
 • Facebook zegt zelf nu al 5,9 miljoen gebruikers in België te hebben! Vorige maand waren het er nog maar 5,8 miljoen. Over de voorbije 12 maanden kende de groei van Belgische gebruikers van Facebook een groei van 5%.
 • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 21% nieuwe gebruikers bijgekomen, voor België staat de teller op 2,488 miljoen accounts. De groei vertraagt lichtjes maand na maand. In april 2014 was er nog sprake van een groei van 38% over de afgelopen 12 maanden.
 • Het aantal geregistreerde .be domeinnamen - beheerd door DNS Belgium - is voor het eerst boven de 1,5 miljoen gekomen. Op een jaar tijd zijn er 4% geregistreerde .be domeinnamen bijgekomen.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin april 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (maart 2015) en van vorig jaar (april 2014).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
 De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van april 2014 tot april 2015.

Facebook
- Facebook : 5.900.000 people who live in Belgium, een groei van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 5 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 26 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 140 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont een lichtjes dalende trend, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 508.833 checkins, een lichte stijging ten opzichte van vorige maand (toen het er 507.375 waren en sindsdien was er toch geen editie van het festival).

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.488.452 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.413 groups refering to Belgium, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 3.292 jobs in Belgium, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 30.964 companies, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Quantcast biedt geen info meer aan over het wereldwijd gebruik van Linkedin.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin april 2015 waren er 124.248 dergelijke top Twitter influencers, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. Tot nu toe was er sprake van een globale aangroei van het aantal followers met 3% tot 4% per maand, de daling in de maand maart is te verklaren door de opkuis van het aantal followers van @ransbottyn, zie ook dit bericht.


Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,427 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 68% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.050.937 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.047 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 178.333 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 28.502.764 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.327.607 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 229,9 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- 107,6 miljard posts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 19,1 billion pages worden maandelijks bekeken, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- 60,1 million new posts maandelijks, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- 61,5 million new comments maandelijks, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.
Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.167.666 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 242.368.675 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
 Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 159.900.573 leden, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 192% ten opzichte van vorig jaar

Flickr
- Belgium group : 6.202 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.318.907 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 5.067 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 238% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 6.778 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 106% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is ten opzichte van vorige maand niet aangepast.
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 90.570 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 121% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 327.560 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 138% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.557.952 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 110% ten opzichte van vorig jaar
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 494.000, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.110.000, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.120.000, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.539, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 49% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.630, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 26.200, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.444, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 43.335, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 29.924, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar

Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 15.788, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar- Slideshare slideshows Belgique : 15.067, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 100.744, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.816.671, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 679.391, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde maart 2015 waren er 1.504.823 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van maart 2014.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

09 april 2015

Twitter Bel200 Bedrijven en Non-profit

De afgelopen maanden kon u op dit blog al kennis maken met de Twitter Bel200, een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts. Het doel van deze lijst was om oveer een instrument te beschikken waar de evolutie van de followers kon opgevolgd worden, als indicator voor de mate waarin Twitter in België evolueert. Bedrijven waren bewust niet opgenomen in de Twitter Bel200 omdat bedrijven van advertenties kunnen gebruik maken om het aantal followers van hun accounts op te drijven.

Hieronder herneem ik nogmaals de evolutie van de Twitter Bel200 voor de afgelopen maanden zoals beschikbaar in deze blogpost. Eerst is er de globale evolutie, gebaseerd op de som van de followers van alle 200 accounts. De daling van maart 2015 is overigens het resultaat van een uitzonderlijk fenomeen, zoals u ook in deze blogpost kan vernemen.
Vervolgens is er de evolutie per categorie.
Ik heb nu toch een Twitter Bel200 Bedrijven lijst gemaakt, maar dan eerder om te kijken in welke mate sommige categorieën van bedrijven gebruik maken van advertenties (of andere hulpmiddelen ...) om het aantal followers van hun Twitter-accounts op te drijven. De volledige lijst van de Twitter-accounts die deel uit maken van de Twitter Bel200 kan u bekijken op https://twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de globale Twitter Bel200 Bedrijven, dat is de som van alle followers. Hierbij zijn er natuurlijk dubbeltellingen, verschillende Twitter-gebruikers kunnen meerdere van deze 200 bedrijfsaccounts volgen.
De 20 onderliggende categorieën van de Twitter Bel200 Bedrijven zijn
 • Beursgenoteerd
 • Consulting
 • Agencies
 • ICT
 • Telecom
 • HR
 • Banken
 • Energie
 • Auto
 • Hotels
 • Retail
 • Huishoudelektro
 • Travel
 • Festivals
 • Fashion
 • Food & drinks
 • Bier
 • Kranten en tijdschriften
 • Radio en tv
 • Movies
Het tweede plaatje geeft een overzicht van de evolutie van de followers per categorie. In absolute termen wisten de festivals het grootste aantal nieuwe followers aan te trekken (gecumuleerd + 65.628, voor het grootste deel te wijten aan de groeiende populariteit van Tomorrowland). Relatief gezien was de grootste stijging voor de "movies" categorie: +7,8%. De twee accounts van Walt Disney in België gingen er sterk op vooruit (+7,2% en +16,4%). De Belgische energiebedrijven stegen ook aanzienlijk met 6%. De overige categorieën kennen een stijging van het aantal followers  die zich doorgaans tussen de 2% en 4% situeert. De agencies (de communicatiebedrijven die de overige bedrijven adviseren waar ze moeten advertenties plaatsen) gingen het minst sterk vooruit, de toename was in maart maar 1,1%.
Tenslotte is er nog een derde groep van organisaties die ik de moeite waard vond om op te volgen, de non-profit. De kans dat dergelijke organisaties advertenties inzetten om een groter bereik te bekomen op Twitter is eerder beperkt. De 20 onderliggende categorieën zijn
 • Federale overheidsdiensten
 • Vlaamse overheidsdiensten
 • provincies
 • Steden en gemeenten
 • OCMW's
 • Burgemeesters
 • Politie
 • Brandweer
 • Bibliotheken
 • Cultuurhuizen
 • Musea
 • Jeugdhuizen
 • Sportfederaties
 • Universiteiten en hogescholen
 • Ziekenhuizen
 • Vakbonden
 • Werkgevers
 • Verenigingsleven
 • Openbaar vervoer en mobiliteit
 • NGO's
De volledige lijst kan u bekijken op https://twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit.

De globale evolutie van het aantal followers van de afgelopen maanden wordt getoond in de onderstaande grafiek. De toename van het aantal followers voor de 200 non-profit accounts is grosso modo vergelijkbaar met de Twitter Bel200 en de Twitter Bel200 bedrijven.

De evolutie per categorie toont minder uitschieters. De categorie van de steden en gemeenten steeg het sterkst +4,8%. De jeugdhuizen beperkten in maart de groei tot 1,4%.
Nu maar afwachten hoe de Twitter Bel200, Twitter Bel200 Bedrijven en Twitter Bel200 Non-profit de volgende maanden verder evolueren ...

08 april 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De afgelopen maand is de toename van de followers van de Twitter Bel200 spectaculair gedaald. De globale toename van alle followers van de 200 Twitter-accounts samengeteld bedroeg nog maar 1,2% in maart 2015, tegen 3,1% in februari 2015.

De oorzaak van de daling is niet ver te zoeken. Eén enkele persoon is hiervoor verantwoordelijk : Cain Ransbottyn ook gekend als @ransbottyn. Cain heeft zich voorgenomen grote kuis te houden in de followers (en following) van zijn Twitter account. In maart 2015 is het aantal followers van @ransbottyn met maar liefst 63.943 followers gedaald, of een daling van 72%. Op 1 april bleven er nog 21.695 followers over. In het kader van wat Cain de #GroteTwitterKuis noemt, moet een volger aan de volgende (strenge) criteria voldoen:
- bio van Twitter-account mag niet leeg zijn
- Twitter-account moet foto bevatten
- Twitter-account moet meer dan 100 volgers tellen
- Twitter-account moet de laatste maand getweet hebben.

De evolutie van de followers en following van @ransbottyn zijn duidelijk op de screenshot van Twittercounter.


Het beeld van de toename van het aantal followers per categorie in de Twitter Bel200 toont een eerder evenwichtig beeld. Op vier categorieën na, schommelt de stijging van het aantal followers tussen de 1,5% en 4%. De sterkste groei heb ik vastgesteld voor de CEO's. De minst sterke groei (de social media incrowd buiten beschouwing gelaten) is voor de economen. Hopelijk moeten hier geen verregaande conclusies aan gekoppeld worden - dat de CEO's het beter doen dan de economen ...

24 maart 2015

Social media sites in België volgens Alexa

Alexa is een site waar je een indicatie kan krijgen hoe vaak een site bekeken wordt. Zo zeggen ze het zelf op de about page.

Alexa's traffic estimates are based on data from our global traffic panel, which is a sample of millions of Internet users using one of over 25,000 different browser extensions. In addition, we gather much of our traffic data from direct sources in the form of sites that have chosen to install the Alexa script on their site and certify their metrics. However, site owners can always choose to keep their certified metrics private.

Our global traffic rank is a measure of how a website is doing relative to all other sites on the web over the past 3 months. The rank is calculated using a proprietary methodology that combines a site's estimated average of daily unique visitors and its estimated number of pageviews over the past 3 months. We provide a similar country-specific ranking, which is a measurement of how a website ranks in a particular country relative to other sites over the past month.


Alexa heeft enerzijds een globale rangschikking. Alexa laat bovendien ook toe de top sites voor een land op te zoeken, zo dus ook voor België.

Op welke plaatsen in de rangschikking van de top sites in België komen websites voor die in het social media domein kunnen gesitueerd worden? De informatie over de sites is overgenomen van Alexa.

2 Facebook.com
A social utility that connects people, to keep up with friends, upload photos, share links and videos.
4 Youtube.com
YouTube is a way to get your videos to the people who matter to you. Upload, tag and share your videos worldwide!
9 Twitter.com
Social networking and microblogging service utilising instant messaging, SMS or a web interface.
11 Linkedin.com
A networking tool to find connections to recommended job candidates, industry experts and business partners. Allows registered users to maintain a list of contact details of people they know and trust in business.
35 Wordpress.com
Free blogs managed by the developers of the WordPress software. Includes custom design templates, integrated statistics, automatic spam protection and other features.
45 Pinterest.com
Pinterest is an online pinboard: a place where you can post collections of things you love, and “follow” collections created by people with great taste.
62 Dailymotion.com
On demand video publishing and sharing website, strongly interfaced with video blogs.
66 Instagram.com
67 Tumblr.com
A free blog hosting platform offering customizable templates, bookmarklets, photos, mobile apps, and social network integration.
104 Badoo.com
Badoo is a worldwide socializing system that provides its members with the ability to meet new people and friends in and around their local area. It includes many great social network fundamentals, but really focuses on giving users the games and tools to gain attention and expand their social circles.
133 Flickr.com
Picture galleries available with chat, groups, and photo ratings.
135 Over-blog.com
Plateforme d'hébergement de blog personnel gratuit et sans publicité imposé.
141 Twoo.com
Propone un espacio donde compartir fotos, recibir noticias, jugar y conectarse amigos.
172 Vimeo.com
Vimeo is the home for high-quality videos and the people who love them.
185 Skyrock.com
Social Networking Site
199 Slideshare.net
SlideShare is the world's largest community for sharing presentations. With 50 million monthly visitors and 90 million pageviews, it is amongst the most visited 250 websites in the world. Besides presentations, SlideShare also supports documents, PDFs, videos and webinars.
201 Wordpress.org
A semantic personal publishing platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability.

In de lijst van Alexa staan ook een aantal sites waar een stevige portie bloot te zien valt. Sommige van deze "bloot"-sites scoren duidelijk beter dan een heleboel social media sites uit de bovenstaande lijst.

25 Xhamster.com
xHamster is a community of open-minded people. Our site contains adult videos, photos, dating, flash games and live sex cams.
31 Xvideos.com
40 Pornhub.com
Please contact dice[/at/]pornhub[/dot/]com for any inquiries.
41 Xcams.com
Big European erotic webcam platform. Women, couples, and men models are available 24/7.Membership is required.
63 Youporn.com
Users can watch streamed clips and upload their own videos. Premium accounts are also available.
78 Xnxx.com
Categorized in multiple languages, this site features links to pics, movies and stories in various niches such as public nude, upskirt and shemales.
161 Tubecup.com
Watch free porn videos online on your desktop or mobile phone. Free full length XXX movies. Share your own sex videos on TubeCup.com
170 Bongacams.com
Live Webcam Sex Shows For Free Without Registration! Join largest Adult Sex Cams community and chat with 400+ Online Webcam Models Now! For FREE!

In het verleden was er stevige kritiek op de Alexa-rangschikking. De manier waarop deze opgesteld wordt is niet transparant. De browser extentions waarover Alexa het heeft zouden bij veel te weinig gebruikers geïnstalleerd zijn. Zou het verkeer van smartphones en tablets overigens ook meegeteld worden, want daar is meestal toch geen sprake van browser extentions? U bent dus gewaarschuwd, de waarde van de Alexa rangschikking moet met een grove korrel zout genomen worden.

23 maart 2015

Belgian Social Media Monitor - maart 2015

Begin maart had ik de cijfertjes al verzameld, het was er nog niet van gekomen de cijfers allemaal in grafiekjes en een analyse te gieten. Gelukkig (voor de geïnteresseerde lezers) heb ik dan toch nog tijd gemaakt voor het maandelijks overzicht.

Al meer dan vijf jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn de belangrijkste evoluties deze maand.
 • Facebook telt net als de voorbije maanden 5,8 miljoen accounts in België, het zal vermoedelijk nog enkele maanden vooraleer Facebook een hoger cijfer aankondigt. De groei over de voorbije 12 maanden is teruggevallen op 4%.
 • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 22% nieuwe gebruikers bijgekomen, voor België staat de teller op 2,449 miljoen accounts. De groei vertraagt lichtjes maand na maand. In maart 2014 was er nog sprake van een groei van 39% over de afgelopen 12 maanden.
 • Sommige blogplatformen groeien met zo'n 9% (Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
 • Voor Twitter heb ik zelf een nieuw initiatief gelanceerd dat hopelijk inzicht biedt in de groei van Twitter in België. Hieruit blijkt een maandelijkse groei van het aantal followers van 200 geselecteerde accounts tussen de 3% en 4%.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin februari 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (februari 2015) en van vorig jaar (maart 2014).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van maart 2014 tot maart 2015.
Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Facebook
- Facebook : 5.800.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 5 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 26 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 142 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 507.375 checkins, een heel pak meer ten opzichte van vorige maand (toen het er 492.97 waren en sindsdien was er toch geen editie van het festival).
Linkedin- Linkedin profiles : 2.449.433 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.437 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 3.051 jobs in Belgium, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 30.457 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Quantcast biedt geen info meer aan over het wereldwijd gebruik van Linkedin.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).


In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin februari 2015 waren er 124.505 dergelijke top Twitter influencers, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar.
Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. Via Twittercounter kon ik de historiek van de followers van de 200 accounts nagaan. Hieruit bleek dat er de afgelopen drie maanden telkens sprake was van een aangroei van 3% tot 4% per maand.Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,347 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 68% ten opzichte van vorig jaar.
Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België staat op de 37ste plaats met 1.058.249 gebruikers, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand.
Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.966 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 177.494 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 28.684.901 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.320.219 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.
Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 225,2 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- 104,9 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 17,6 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar
- 61,6 million new posts maandelijks, een stijging van 26% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 59% ten opzichte van vorig jaar
- 56,5 million new comments maandelijks, een daling van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.158.027 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 238.833.089 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 154.298.986 leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 246% ten opzichte van vorig jaar

Flickr
- Belgium group : 6.159 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.294.986 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 4.929 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 271% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 6.458 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 118% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is ten opzichte van vorige maand niet aangepast.
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 86.401 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 123% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 307.697 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 142% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.454.335 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 112% ten opzichte van vorig jaar
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 442.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.120.000, een daling van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.130.000, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.464, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 65% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.495, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 25.900, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.407, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 42.890, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 27.528, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 15.455, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 14.717, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 49% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 98.366, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.812.931, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 670.816, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde februari 2015 waren er 1.499.850 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van maart 2014.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails