B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over IT, over het webgebeuren, over alles rondom mij

15 april 2014

Politieke partijen op Linkedin

Sommige politici hebben de moeite genomen om een profiel aan te maken (en te onderhouden) op Linkedin. Andere zijn dan weer volledig afwezig. Bijvoorbeeld Kris Peeters en Bart De Wever heb ik er nog niet teruggevonden.

Personen die in een politieke partij actief zijn, en die dit vermeld hebben in hun persoonlijk Linkedin-profiel, hebben er voor gezorgd dat Linkedin de politieke partijen als een bedrijf beschouwt. En Linkedin biedt aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid om zich aan de hand van een "company page" voor te stellen. Op een dergelijke company page kan een bedrijf of organisatie status updates (berichten) publiceren, die getoond worden aan personen die "follower" zijn van de company page. De "followers" van een company page van de politieke partijen zijn in eerste instantie de medewerkers van de partij die de partij in hun profiel opgenomen hebben. Daarnaast kan iedere Linkedin-gebruiker follower worden van company pages die hem of haar interesseren.

Zijn de company pages voor de Vlaamse politieke partijen een interessant instrument om campagne te voeren? De huidige pages laten allen nog verschillende mogelijkheden voor verbetering zien.
De CD&V company page heeft al 506 followers. De CD&V vermeldt er in een eerder uitgebreide tekst waar de partij voor staat. Er wordt geen gebruik gemaakt van status updates om te communiceren naar de followers. De mogelijkheid om een foto bovenaan toe te voegen wordt nog onbenut gelaten. CD&V heeft al 170 employees op Linkedin.
Groen stelt zich zeer summier voor op de company page. De partij is sociaal, ecologisch, progressief en is een huis met vele kamers. Bondiger kan moeilijk, maar het is zeker niet inspirerend. Het feit dat de cover-foto nog niet gebruikt wordt, vrolijkt de page al evenmin op. De company page telt 245 followers en 76 employees.
N-VA stelt zich kort voor op de company page, met inbegrip van een cover-foto. N-VA telt al 707 followers en 275 employees. N-VA maakt af en toe gebruik van status updates. Linkedin laat toe dat Linkedin-gebruikers reageren op status updates, door middel van een like, een share of een comment. Veel comments zijn er nog niet op de status updates van de N-VA company page, wel een eerder beperkt aantal likes per bericht.
OpenVLD stelt zich kort voor op de company page. De naam van de page is nog steeds "VLD", het logo heeft het al wel over OpenVLD. OpenVLD telt al 552 followers en 106 employees. Van status updates is nog geen sprake. Een cover-foto ontbreekt eveneens.
Voor sp.a is de omschrijving van de partij eerder kort. Gelukkig is er al een cover-foto. sp.a telt 210 followers en 108 employees op Linkedin. Van status updates wordt al gebruik gemaakt. De laatste status update dateert echter al van een maand terug, het is bijgevolg geen communicatiekanaal dat intensief gebruikt wordt. De interacties op de gepubliceerde status updates zijn beperkt tot enkele likes.
De company page van Vlaams Belang is allesbehalve verzorgd. Er is geen logo of een cover-foto opgeladen, de company page verwijst niet naar de website van de partij, maar naar de persoonlijke pagina van Tanguy Veys. In de omschrijving wordt zowel gebruik gemaakt van het Engels en het Nederlands. Dit kan duidelijk beter. Van status updates is ook geen sprake. Deze company page heeft maar 26 followers en 23 employees.

Het onderstaande plaatje geeft het overzicht van de onderzochte pages van de Vlaamse politieke partijen.
Company pages kunnen voor de politieke partijen een bijkomend kanaal zijn om boodschappen te verspreiden. In eerste instantie zullen dit boodschappen zijn die naar de eigen achterban verspreid worden. De Linkedin-gebruikers die deel uitmaken van deze achterban (omdat ze bijvoorbeeld op lokaal niveau actief zijn in de partij), kunnen de boodschappen van de partij verder verspreiden, door een like, share of comment. Het moet voor een partij zeker haalbaar zijn de eigen militanten op te roepen de Linkedin page van de partij te volgen en de boodschappen van de page verder te verspreiden. Vlamingen hebben de neiging om hun politieke voorkeur niet aan de grote klop te hangen. Of "gewone" Linkedin-gebruikers, die geen lid zijn van een partij, zich zullen outen als follower van de page van een partij op Linkedin lijkt me voor veel Vlamingen voorlopig een stap te ver.

Op dit ogenblik wordt het potentieel dat Linkedin biedt door de Vlaamse politieke partijen nog onvoldoende benut. De aantallen van followers en employees (vermoedelijk zijn dit de verkozenen en de militanten) zijn nog heel laag.
Het ziet er niet naar uit dat de Vlaamse politieke partijen voor de huidige verkiezingscampagne zwaar zullen inzetten op Linkedin. Maar met een beperkte investering kunnen boodschappen die de partijen op de andere kanalen inzetten ook op Linkedin verspreid worden. We zullen moeten afwachten of dit inderdaad de komende weken het geval zal zijn.

Twitter Ads

Al geruime tijd vertoont Twitter advertenties. Gelukkig vallen de advertenties nog mee, zeker als ik het vergelijk met het advertentie-geweld op Facebook. Af en toe verschijnt er bovenaan in mijn tijdslijn een promoted tweet, in de rubriek "Who to follow" verschijnt er soms een Twitter-account die gepromoot wordt. Ik leg al een tijdje een verzameling aan van promoted tweets en promoted accounts die ik toevallig zie passeren.

Wat mij zopas opviel, was dat in meerdere promoted tweets gebruik gemaakt werd van bit.ly links. Het voordeel van bit.ly links is dat je zeer eenvoudig stats kan opvragen van een link. Neem de link en plaats er een "+" achter, dan beland je rechtstreeks op de stats-pagina. Ik heb hieronder enkele voorbeelden verzameld, telkens van de promoted tweet en de bijhorende stats-pagina.
De promoted tweet van Telenet over Game of Thrones kreeg op enkele dagen meer dan 700 kliks.
BASF Antwerpen maakte ook al gebruik van een promoted tweet om positief voor de dag te komen. Dit leverde nog maar 110 kliks op.

De promoted tweets van Delhaize kon je de afgelopen weken moeilijk missen. Er werd gebruik gemaakt van mooie afbeeldingen om bezoekers te verleiden te klikken op de links naar de recepten. Af en toe kreeg ik zowel Nederlandstalige als Franstalige berichten te zien, niettegenstaande mijn bio duidelijk in het Nederlands opgesteld is en de locatie van mijn profiel duidelijk een locatie in Vlaanderen is. Zou het kunnen dat Twitter nog geen geo- of language-targetting voorziet, wat bijvoorbeeld wel mogelijk is bij grote concurrent Facebook.

En dit zijn enkele voorbeelden van de mooie plaatjes van Delhaize. Er werd gebruik gemaakt van een gecustomiseerde bit.ly link, namelijk dlhz.be. Het toevoegen van een "+" aan de link geeft ook rechtstreeks toegang tot de stats-pagina, wat zeer handig is om inzicht in het resultaat van de campagne te bekomen.
 
De promoted tweet over de wedstrijd kreeg veel kliks (970). De kliks op de andere promoted tweets waren lager : 67, 24, 13, 34 kliks. De hapjes scoorden dan weer aanzienlijk beter (1480 kliks).

Het bedrijf Marin Software zei me tot onlangs helemaal niets. Dit bedrijf maakte ook uitgebreid gebruik van promoted tweets. Het resultaat van deze promoted tweets lijkt mij al bij al tegen te vallen. Twee voorbeelden van links tonen 38 en 64 kliks.
De voorbeelden die hierboven aangehaald zijn, tonen dat niet alle promoted tweets evenveel bijval kenden. Alles hangt natuurlijk samen met de tarieven die Twitter oplegt (per view, per klik, ...). Het meest verrassend vind ik nog dat in promoted tweets doorgaans bit.ly links gebruikt worden. Als adverteerder zou ik het eigenlijk niet zo leuk vinden dat de ganse wereld op zeer eenvoudige wijze te weten kan komen hoe vaak de links in de promoted tweets aangeklikt worden.

09 april 2014

Fake followers van de Vlaamse politieke partijen

Twitteraudit is een website die je een idee geeft van het aantal fake followers van een Twitter-account. Twitteraudit heeft een eigen algoritme om uit te maken of een Twitter-account "fake" is, onder meer op basis van aantal gepubliceerde berichten, de datum van het laatst gepubliceerde bericht en de verhouding tussen followers en following.

In de reeks berichten op dit blog over de aanwezigheid van de Vlaamse politieke partijen op social media mag een bericht over de fake followers van de Twitter-accounts van de Vlaamse politieke partijen niet ontbreken.
Indien de analyse van Twitteraudit correct is, is het aandeel van fake followers het laagst voor de Twitter-account van het Vlaams Belang, het aandeel van fake followers is het hoogst voor de Twitter-account van de N-VA. De scores voor de verschillende accounts variëren tussen 64% (beste score) tot 49%. De scores liggen al bij al niet zo ver uit elkaar.

Bij de analyse van Twitteraudit moet een kanttekening geplaatst worden. De scores werden voor de betrokken accounts 7 maanden terug berekend. Een herberekening is enkel maar mogelijk als je betaalt ... Laat ons bijgevolg hopen dat de geactualiseerde scores niet veel afwijken van de hier getoonde scores.

Geïnteresseerden kunnen een PDF-versie van de afbeelding via deze link bekijken.

Thesis

Als je van plan bent een thesis te schrijven over hoe bedrijven hun klanten gehoor geven via sociale media, dan kun je onmiddellijk een heleboel bedrijven via Twitter een uitdaging bezorgen. Op 7 april lanceerde @annedhn telkens dezelfde vraag naar Twitter-accounts van bedrijven die actief zijn op Twitter : "Ik schrijf een thesis die bedrijven onderzoekt die hun klanten gehoor geven via sociale media. Doen jullie mee?"
De antwoorden van die bedrijven bleven niet uit. Op enkele uren tijd kwamen er verschillende reacties. Het was een mooie test om te zien welke bedrijven er (publiek) reageerden en bovendien hoe snel.
Nu maar hopen dat de contacten met de bedrijven het gewenste resultaat opleveren en een mooie thesis tot gevolg hebben. Veel succes alvast @annedhn!

04 april 2014

Belgian Social Media Monitor - april 2014

In dit bericht kan u kennis maken met de nieuwe verzameling social media cijfers voor België. Facebook telt in België nog steeds 5,6 miljoen gebruikers en is daarmee de belangrijkste sociaalnetwerksite in België. Linkedin telt in België nog steeds meer dan 2 miljoen gebruikers. Bij Facebook is de groei teruggevallen op 12% op jaarbasis, voor Linkedin bedraagt de groei nog steeds 38% op jaarbasis en is van de "grote" sociaalnetwerksites de snelst groeiende.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin april 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (maart 2014) en van vorig jaar (april 2013).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van april 2013 tot april 2014.
Facebook
- Facebook : 5.600.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Sinds verschillende maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans.
- Er is volgens SocialNumbers 2 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 19 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 109 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 107 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 50.000 en 100.000 fans.

Het valt af te wachten of SocialNumbers inderdaad een goed beeld kan blijven geven over de Belgische Facebook-pagina's.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.059.253 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.318 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 2.248 jobs in Belgium, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 25.105 companies, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor Argentinië.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.
En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).


Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin april 2014 waren er 84.446 dergelijke top Twitter influencers, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand. Al bij al is er maar een beperkte evolutie in het aantal Twittter influencers gekend door Twitto.be Het totaal aantal Twitter accounts in België is ongetwijfeld hoger dan het aantal vermeld door Twitto.be.
Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 1,503 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 123% ten opzichte van vorig jaar.

FindPeople onPlus - Country Belgium gaf van maart 2012 tot oktober 2013 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Ondertussen is die site er ook mee gestopt.

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België opnieuw vermeld. Het staat op de 16e plaats met waarde 1,6 (wat dit ook mag betekenen ...). België staat achter Griekenland (score 1,8) en voor Oostenrijk (score 1,6).

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.364 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 166.604 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.645.042 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.223.652 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 178,5 miljoen blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 76% ten opzichte van vorig jaar
- 81,4 miljard posts, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 83% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 77.591.611  blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.
Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers per land kan je er sinds deze maand echter niet meer vinden : "These pages have been disabled due to high traffic. We apologize for the inconvenience.". Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.047.545 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium
Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.966.590 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 206.230.047 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 54.772.323 leden, een stijging van 23% percent ten opzichte van vorige maand
Flickr
- Belgium group : 5.686 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.069.368 items, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.
Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 1.501 foto's, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 107% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 3.288 foto's, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 128% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 50.560 foto's, een stevige stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 144% ten opzichte van vorig jaar

De grafiek toont een mooie regelmatige groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. Ten opzichte van vorige maand is de info geactualiseerd.
- 200 million monthly active users
- 20 billion photos shared
- 60 million average photos per day
Via Webstagram kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 40.970 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgique : 137.725 photos, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgium : 1.219.593 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 336.000, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 772.000, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 2.990.000, een daling van 11% ten opzichte van vorige maand, een daling van 3% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig. Na de stijging van ingezet vanaf april 2013 is er nu al enkele maanden sprake van een daling.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.369, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 6.409, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 20.100, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot enkele maanden. Na de plotse daling gaan de lijnen weer omhoog.
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.975, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 103% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 36.328, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 18.434, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar

Opnieuw toont Dailymotion een wispelturig beeld.
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 12.031, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 79% ten opzichte van vorig jaar- Slideshare slideshows Belgique : 10.526, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 41% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 66.815, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 37% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

Afgelopen maand heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.769.063, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 588.874, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.506 vorige maand
Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor maart 2014 waren er 1.455.283 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van april 2013.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

03 april 2014

Populariteit van de social media accounts van de Vlaamse partijen

Een maand terug publiceerde ik hier al een eerste bericht over de toename van de populariteit van de social media accounts van de Vlaamse partijen. Toen was het effect van de precampagne nog duidelijk merkbaar. Verschillende partijen, met de N-VA op kop, maakten volop gebruik van advertenties op social media en op websites. De sperperiode treedt in drie maanden voor de verkiezingsdatum, dus we bevinden ons nu volop in de sperperiode. In deze sperperiode zijn advertenties op social media en op websites niet meer toegelaten.

Heeft het stopzetten van de advertentiecampagnes op social media ook effect gehad op de toename van de populariteit van de social media accounts? Het onderstaande overzicht laat duidelijk zien dat de social media accounts in maart 2014 veel minder goed presteerden qua aangroei van fans, followers en subscribers.
Facebook
Het effect van het stopzetten van de advertenties is het meest uitgesproken op Facebook. N-VA was er in geslaagd in februari 2014 meer dan 20.500 nieuwe fans aan te trekken voor hun Facebook-pagina. In maart 2014 kwamen daar maar 224 nieuwe fans bij. De aangroei bij de andere partijen lag in dezelfde grootteorde. Enkel het Vlaams Belang sprong er lichtjes boven uit met een toename van 503 fans.

Twitter
De aangroei van het aantal followers van de Twitter-accounts verliep in maart 2014 min of meer aan hetzelfde ritme als in de voorgaande maand. Politieke partijen maakten in de precampagne voor zover ik kon nagaan geen gebruik van campagnes op Twitter.

YouTube
In de precampagne kon je niet naast de preroll-advertenties van de N-VA kijken (de korte filmpjes die getoond worden als je een filmpje wil bekijken). Deze advertenties hadden duidelijk effect op de aangroei van het aantal subscribers van het YouTube-kanaal van de N-VA. De toename in maart was daarentegen zeer beperkt. Enkel Vlaams Belang lukte er in om in maart 2013 nog een spectaculaire toename van het aantal subscribers te bekomen. De kanalen van de andere partijen kregen er telkens maar enkele subscribers bij.

Linkedin
Linkedin biedt talrijke advertentieformules aan. Voor zover ik kon nagaan, hebben de Vlaamse politieke partijen daar geen gebruik van gemaakt. N-VA kende wel een sterke toename van het aantal followers van de "company page" in februari. Deze groei zette zich niet door in maart. De toename van followers van de andere partijen bleef al bij al eerder beperkt.

Instagram
Niet alle partijen hebben de weg naar Instagram al ontdekt. N-VA heeft bij voorbeeld maar in de loop van februari de account aangemaakt. De toename van N-VA in februari was bijgevolg eerder sterk (42 followers). In maart viel de aangroei terug op 14 nieuwe followers. De andere partijen hadden in februari en in maart een toename van dezelfde grootteorde. Enkele tientallen followers op Instagram voor de accounts van de Vlaamse politieke partijen toont echter aan dat Instagram maar een zeer beperkte impact heeft.

Pinterest
Niet alle partijen hebben de weg naar Pinterest al ontdekt. Bizar genoeg was er geen beweging in het aantal followers van de accounts in de loop van februari. In maart waren er enkele beperkte wijzingen. OpenVLD lukte er in om 5 followers kwijt te spelen. Groen kreeg er 16 followers bij. Het inzetten van Pinterest zal in deze verkiezingscampagne duidelijk niet het verschil maken.

Ook van de bovenstaande infgrafiek kan u een PDF-versie bekomen via deze link.

01 april 2014

Google+ Brand Page Audit

SteadyDemand, een leverancier van tools en diensten voor Google+, heeft een gratis tool om een check te doen van een Google+ brand page, G+ Brand Page Audit.
Het tool is zeer eenvoudig, je gaat naar de juiste URL en je voert de URL van de Google+ page in.
Het resultaat is een analyse op verschillende punten. Ik heb de Google+ pages van enkele Vlaamse politieke partijen als voorbeeld genomen.

De Google+ pagina van het Vlaams Belang scoort goed op de eerste twee testen, maar niet goed op de twee volgende testen.

 
De Google+ pagina van OpenVLD heeft ook punten waar het goed en minder goed op scoort.

Tenslotte is er een analyse van de berichten gepubliceerd op de Google+ page. De Google+ Page van Groen krijgt een score "C". De laatste 30 dagen verschenen er overigens 6 berichten op deze page.

Vlaams Belang publiceerde volgens dit tool maar liefst 61 berichten op de Google+ page, maar krijgt toch score "F".
 
De score voor de Google+ page van N-VA is eveneens "F" (met maar één bericht de laatste 30 dagen).

OpenVLD scoort met haar Google+ page eveneens "F". Op de page is er ook maar één enkel bericht gepubliceerd.
De Google+ pages van de Vlaamse politieke partijen zijn misschien niet de beste voorbeelden van actieve Google+ pages in België. Ze waren wel een dankbaar onderwerp voor het testen van de Google+ Brand Page Audit tool. Uit deze test blijkt dat Vlaamse politieke partijen nog niet goed bezig zijn op Google+, met uitzondering van Groen. Voor de Google+ pages van CD&V en sp.a gaf het tool overigens geen resultaat.


Related Posts with Thumbnails