B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 september 2016

Universiteiten

Deze week start het academiejaar aan de laatste Vlaamse universiteiten (sommige universiteiten begonnen er reeds vorige week aan). Dit leek mij een mooie aanleiding om eens na te gaan in welke mate de Vlaamse universiteiten aanwezig zijn op sociale media. En dat ziet er goed uit ...

Dit zijn alvast de links naar de verschillende kanalen van de Vlaamse universiteiten.

KULeuven
Facebook Page www.facebook.com/KULeuven/
Twitter twitter.com/KU_Leuven
Instagram www.instagram.com/kuleuven/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10410
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ku_leuven
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/60533
YouTube www.youtube.com/user/kuleuven

Universiteit Gent

Facebook Page www.facebook.com/ugent/
Twitter twitter.com/ugent
Instagram www.instagram.com/ugent/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10420
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ghent-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/56611
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitGent

UAntwerpen
Facebook Page www.facebook.com/UAntwerpen/
Twitter twitter.com/UAntwerpen
Instagram www.instagram.com/uantwerpen/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10419
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/university-of-antwerp
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/1848837
YouTube www.youtube.com/user/UAntwerpen

Vrije Universiteit Brussel
Facebook Page www.facebook.com/vrijeuniversiteitbrussel/
Twitter twitter.com/VUBrussel
Instagram www.instagram.com/vubrussel/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10423
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/vrije-universiteit-brussel
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/50593
YouTube www.youtube.com/user/VUBrussel

Universiteit Hasselt
Facebook Page www.facebook.com/uhasselt/
Twitter twitter.com/uhasselt
Instagram www.instagram.com/universiteithasselt/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10421
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/hasselt-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/49957
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitHasselt

Het wordt interessanter indien we de verschillende kanalen met elkaar vergelijken.

De Facebook page van de KULeuven heeft de meeste fans. De Vrije Universiteit Brussel heeft op dit ogenblik de hoogste score qua stars. De Universiteit Hasselt heeft nog geen reviews en dus nog geen score ...
 
De Universiteit Gent heeft tot nu toe het grootste aantal berichten op Twitter gepubliceerd, de KULeuven heeft het grootste aantal followers kunnen aantrekken.
 

De Vrije Universiteit heeft tot nu toe het vaakst afbeeldingen op Instagram gepubliceerd, ook hier heeft de KULeuven het grootste aantal followers.
 
Op LinkedIn komt de KULeuven steeds als de grootste naar voor, meeste alumni, meeste followers van de company page, meeste employees en grootste aantal members van de alumni group.
 

De 5 Vlaamse universiteiten hebben ook elk een YouTube-kanaal. De Vrije Universiteit Brussel heeft het grootste aantal (publieke) video's, de UAntwerpen heeft het grootste aantal views. De KULeuven heeft het grootste aantal subscribers. De KULeuven, de oudste universiteit, was ook de eerste met een YouTube-kanaal, reeds in 2006!
 
Conclusie

De 5 Vlaamse universiteiten zijn allen actief op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. De KULeuven heeft telkens het grootste aantal fans/followers/subscribers, de Universiteit Hasselt heeft meestal het minst grote aantal fans/followers/subscribers, wat niet verwonderlijk is want ze is de kleinste en de laatst opgestarte universiteit.

In deze analyse is enkel naar de cijfertjes gekeken, een inhoudelijke analyse van het gebruik van de kanalen is misschien iets voor een volgend bericht. Of voelt iemand anders zich geroepen ...

22 september 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in februari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members


De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in augustus 2016 opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,3% in augustus ten opzichte van 1,4% in juni. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%). Nu al vier maanden na elkaar is er een daling.

De categorie met de grootste absolute toename in augustus 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften", waarbij de toename telkens iets minder was dan in juli. De grootste procentuele toename was voor "Voetbalploegen" (+2,8%), gevolgd door "Federale Regering" (+d2,3%). De minst sterk groeiende categorie is deze maand niet de categorie "Social Media Incrowd" (+0,4%), maar wel de categorie "Q en Joe FM". De account met de grootste toename was net als vorige maand @Vannieuwkerke (VRT sportjournalist Karl Vannieuwkerke), de account kende in augustus netto 6.324 extra followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in augustus 2016 1,8%, wat lager is dan de toename van 2,2% in juli 2016. Net als voor de globale categorie is er al meerdere maanden na elkaar een daling.

De sterkst groeiende categorie in augustus 2016 was "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,0%, in juli was het nog 4,9%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in augustus 2016 was er sprake van een status quo. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account @STIBMIVB met een netto toename van 4.520 followers (of +9,2%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In augustus 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,0%, ten opzichte van 1,5% in juli 2016. Ook hier is er sprake van een dalende trend, met enkele uitschieters zoals bijvoorbeeld in juli 2016 (de maand waarin Tomorowland plaats vond) of in maart 2016 (de terreuraanslagen te Brussel).

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in augustus 2016 was "Beursgenoteerd" (+1,5%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,1%. De grootste individuele toename was (net als de vorige maanden overigens) voor @Tomorrowland - de account van het festival dat in juli plaats vond, met netto 13.151 extra followers in augustus 2016 (+0,6%) - wel heel wat minder in juli 2016 toen er 37.284 extra followers waren.


De toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in augustus 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers eerder terug te vallen. Globaal gesproken slaagt Twitter er volgens recente berichten amper in om nieuwe gebruikers aan te trekken. Vermoedelijk is dit ook het geval voor België.

Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.

Eerder deze week kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter. De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

21 september 2016

Politici op Twitter

De afgelopen maanden kon je hier een overzicht vinden van de populariteit van de Belgische politici op Twitter. En deze maand is er weer een nieuw overzicht.

Net als de afgelopen maanden is Elio Di Rupo nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is. Hij heeft nog steeds een zeer ruime voorsprong op de tweede politicus, de huidige premier Charles Michel. De top 10 heeft ten opzichte van vorige maand geen wijzigingen ondergaan. In de top 10 vinden we 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.

Het tweede overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in augustus 2016. Hier staat Charles Michel wel bovenaan, gevolgd door Elio Di Rupo. De Twitter-account van Charles Michel kende een netto-toename van 4195 followers, bij Elio Di Rupo waren dat er 2942. Deze maand komt voor de eerste keer Wouter Beke ook postvatten in de lijst van grootste toenames. Ten opzichte van vorige maand moesten Gwendolyn Rutten, Marianne Thyssen en Fadila Laanan (PS), plaats ruimen.

Het derde overzicht geeft de toename per maand van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in augustus 2016. Verschillende politici kenden in maart 2016 een iets grotere toename: Charles Michel, Bart De Wever, Didier Reynders en Jan Jambon. Bij Guy Verhofstadt was er een plotse toename in juni 2016.

De afgelopen 8 maanden kende de Twitter-account van Charles Michel een netto toename van 41.023 followers, of een stijging van 64% ten opzichte van het aantal followers op 1 januari 2016. Bij Elio Di Rupo bedroeg de netto toename 26.551 followers of +13%. De derde grootste globale toename is voor Guy Verhofstadt met 18.829 extra followers of +28%. De minst grote toename over de afgelopen 8 maanden in de top 10 was voor Vincent Van Quickenborne, zijn Twitter-account kende een netto toename van 2245 followers of slechts +3%. De globale toename over de afgelopen 8 maanden was +/- 17%.

24 augustus 2016

Team Belgium

Begin augustus heb ik een blogpost geschreven over de Twitter-accounts van de Belgische atleten die geselecteerd waren voor Rio. De analyse was gebaseerd op de Twitter-lijst van @TeamBelgium met 88 accounts.

Nu de Olympische Spelen achter de rug zijn en de Team Belgium delegatie terug in België is, kunnen we eens terugblikken op de evolutie van de Twitter-accounts.

De eerste grafiek geeft de evolutie van de followers van de 88 accounts. Uit de grafiek met 88 lijnen is eigenlijk weinig af te leiden ...

Als de grafiek beperkt wordt tot de Belgische medaillewinnaars, wordt het al iets duidelijker. Het behalen van een medaille heeft duidelijk impact op de toename van het aantal followers.
De toename van het aantal followers wordt nog duidelijker op de derde grafiek. Deze toont de dagelijkse toename van het aantal followers.

De eerste piek is voor Greg Van Avermaet die op 6 augustus de eerste Belgische medaille won. Van 28/07 tot 23/08 wist zijn Twitter-account @GregVanAvermaet 5752 nieuwe followers te bekomen, een toename van 9%.

De tweede Belgische medaille was voor judoka Dirk Van Tichelt. Op 9 augustus kreeg zijn Twitter-account @dirkvantichelt er plots 563 followers bij. Van 28/07 tot 23/08 wist zijn Twitter-account 940 nieuwe followers te bekomen, een toename van maar liefst 86%.

De derde medaillewinnaar was zwemmer Pieter Timmers, die zilver behaalde op 11 augustus. De dagen voordien was hij al in het nieuws geweest met de heisa rond de aflossingsploeg. Op 11 augustus was er een piektoename van 785 followers. Van 28/07 tot 23/08 wist zijn Twitter-account @PieterTimmers 1434 nieuwe followers te bekomen, een toename van maar liefst 25%.

Als zevenkampster spreidde Nafi Thiam haar prestaties over meerdere dagen. Naar mate het duidelijker werd dat ze een topprestatie aan het leveren was, steeg haar aantal followers. Op 14 augustus, de dag waarop de zevenkamp afgerond werd, was de toename het grootst, 3335 nieuwe followers. Van 28/07 tot 23/08 wist haar Twitter-account @thiam_nafi 7134 nieuwe followers te bekomen, een toename van maar liefst 129%.

De laatste Belgische medaille in Rio was voor wielrenster Jolien D'hoore. Op 17 augustus was het haar beurt om een bronzen medaille te behalen. Die dag kende haar Twitter-account 407 nieuwe followers. Van de 5 individuele Belgische medaillewinnaars was dit de minst grote toename. Van 28/07 tot 23/08 wist haar Twitter-account @JolienDhoore 820 nieuwe followers te bekomen, een toename van 10%.

In dit overzicht ontbreken natuurlijk de Belgian Red Lions, de hockeymannen. De Twitter-lijst van @TeamBelgium volgt enkel 18 individuele spelers, niet de account @BELRedLions. De accounts van de spelers kenden allemaal een mooie toename.

De volgende grafiek toont de cumulatieve toename van het aantal followers van de 18 individuele accounts.

De toename per dag hangt samen met de wedstrijden. De eerste wedstrijd was op 6 augustus (tegen Groot-Britannië). Op 7 augustus verloren de Brazilianen van de Belgen, wat pas de dag nadien in België bekend werd. Op 9 augustus was er de wedstrijd tegen Australië - met piek op 10 augustus. Op 11 augustus was er de partij tegen Spanje en op 12 augustus tegen Nieuw-Zeeland. De wedstrijd tegen India op 14 augustus had relatief weinig impact op het aantal followers. Op 16 augustus versloegen de Red Lions Nederland, met een sterke toename van het aantal followers de dag nadien. Op 18 augustus verloren de Belgen spijtig genoeg de finale tegen Argentinië. Een leuk neveneffect was dat de toename van het aantal followers van de individuele accounts piekte de dag nadien. Van 28/07 tot 23/08 wisten de 18 Twitter-accounts globaal 4252 nieuwe followers te bekomen, een toename van 15%.

De 88 Twitter-accounts van de Belgische atleten die geselecteerd waren voor Rio kenden in het totaal 35.343 nieuwe followers, wat een globale toename is van 6%. De atleten die een mooie prestatie leverden kende een sterkere toename, tot zelfs meer dan een verdubbeling. Dit is eveneens een mooie prestatie ...

16 augustus 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in februari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in juli 2016 opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,4% in juli ten opzichte van 1,6% in juni. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%).


De categorie met de grootste absolute toename in juli 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften", waarbij de toename iets minder was dan in juni. De grootste procentuele toename was net als vorige maand voor "Musea" (+3,3%), gevolgd door de voetbalploegen (+2,7%) - zou de start van de nationale competitie daar iets mee te maken hebben ? De minst sterk groeiende categorie is de categorie "Social Media Incrowd" (+0,4%). De account met de grootste toename is @Vannieuwkerke (VRT sportjournalist Karl Vannieuwkerke), de account kende in juli netto 6.650 extra followers.De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juli 2016 2,2%, wat lager is dan de toename van 2,3% in juni 2016.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,9%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in juli 2016 was er sprake is van een toename van 0,3%, iets minder dan de maand voordien. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 4.973 followers (of +11,3%).De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In juli 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,5%, ten opzichte van 1,2% de maand voordien. Hiermee lijkt de dalende trend doorbroken te zijn. In het verleden waren er al twee uitschieters (juli 2015 en maart 2016). Het valt af te wachten of de stijging in julli 2016 een tijdelijke uitschieter is, of het begin van een nieuwe stijgende trend.

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in juli 2016 was "Fashion" (+2,1%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,2%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland (net als vorige maand overigens), met netto 37.284 extra followers in juli 2016, toevallig de maand waarin er nog een editie van dit festival plaatsvond. Ook vorig jaar kende deze account ook een sterkere toename in juli in vergelijking met de maanden daarvoor en erna.De toename van het aantal followers van twee van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in juli 2016 lager dan het niveau van de maanden daarvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. De gebeurtenissen in Nice in juni 2016 lijken echter geen significant effect te hebben gehad op de Belgische accounts. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers eerder terug te vallen. Globaal gesproken slaagt Twitter er volgens recente berichten amper in om nieuwe gebruikers aan te trekken. Vermoedelijk speelt dit zich ook af in België. De toename bij de bedrijven zou kunnen samenvallen met het Tomorrowland-festival dat afgelopen maand plaatsvond.

Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben..

Vorige week kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter. De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

09 augustus 2016

Politici op Twitter

De afgelopen maanden kon je hier een overzicht vinden van de populariteit van de Belgische politici op Twitter. En deze maand is er weer een nieuw overzicht.

Net als de afgelopen maanden is Elio Di Rupo nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is. Hij heeft nog steeds een zeer ruime voorsprong op de tweede politicus, de huidige premier Charles Michel. De top 10 heeft ten opzichte van vorige maand geen wijzigingen ondergaan. In de top 10 vinden we 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.

Het tweede overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in juli 2016. Hier staat Charles Michel bovenaan, gevolgd door Elio Di Rupo. De Twitter-account van Charles Michel kende een netto-toename van 3.882 followers, bij Elio Di Rupo waren dat er 3.405. In juni 2016 kende Guy Verhofstadt nog de grootste toename (5.909 nieuwe followers), in juli 2016 wist hij nog 2.561 nieuwe followers te bekomen, een aanzienlijk aantal maar een heel pak minder in vergelijking met de maand daarvoor.

Het derde overzicht geeft de toename per maand van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in juli 2016. Verschillende politici kenden in maart 2016 een iets grotere toename: Charles Michel, Bart De Wever, Didier Reynders en Jan Jambon. Bij Guy Verhofstadt was er een plotse toename in juni 2016. De afgelopen 7 maanden kende de Twitter-account van Charles Michel een netto toename van 36.828 followers, of een stijging van 57% ten opzichte van het aantal followers op 1 januari 2016. Bij Elio Di Rupo bedroeg de netto toename 23.609 followers of +12%. De derde grootste globale toename is voor Guy Verhofstadt met 17.431 extra followers of +26%.

Enkele N-VA politici kenden in de eerste 7 maanden van 2016 een indrukwekkende toename van het aantal followers.
Bart De Wever : +10.761 followers of +21%
Jan Jambon : +7.479 followers of +55%
Theo Francken : +6.215 followers of +52%

De globale toename over de afgelopen 7 maanden was +/- 15%. Sommige N-VA'ers deden het duidelijker minder dan dit gemiddelde.
Siegfried Bracke : +1.335 followers of +4%
Johan Van Overtveldt : +1.380 followers +8%

Deze twee N-VA'ers staan niet bekend voor hun straffe uitspraken op Twitter, wat bij anderen soms wel het geval is ...

03 augustus 2016

Atleten voor Rio

Verschillende Belgische atleten zijn al aangekomen in Rio. Sommige daarvan komen zaterdag al in actie. TeamBelgium, de Twitter-account van het BOIC heeft een handige Twitter-lijst met 88 Twitter-accounts van Belgische atleten die aanwezig zullen zijn in Rio. 88 Twitter-accounts op een delegatie van 108 atleten is een mooie prestatie ...

Enkele leuke weetjes over deze 88 Belgische Olympische atleten op Twitter.

Twitter-accounts met de meeste followers

Philippe Gilbert - wielrennen: 172.659 followers

Nicolas Colsaerts - Golf: 67.828 followers

Greg Van Avermaet - Wielrennen: 66247 followers

Meest productieve Twitter-accounts

Pieter Timmers - zwemmen: 5080 tweets

Pieter-Jan Hannes - atletiek: 4637 tweets

Kirsten Flipkens - tennis: 4408 tweets

Van de 88 Twitter-accounts zijn er 70 verified accounts. Bizar genoeg zijn sommige accounts nog niet verified, bijvoorbeeld deze.

https://twitter.com/kevinborlee - deze zou misschien fake kunnen zijn (niettegenstaande de account opgenomen is door het "officiële" TeamBelgium

https://twitter.com/BorleeOfficial - deze account zegt officieel te zijn, maar heeft niets meer getweet sinds 8 december 2014

https://twitter.com/vanderplaetsen - hier is niet de minste twijfel, dit is wel degelijk de account van Thomas Van der Plaetsen, hopelijk binnenkort ook verified ...

07 juli 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in januari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/membersDe toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in juni 2016 lichtjes gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,6% in juni ten opzichte van 1,8% in mei. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%).


De categorie met de grootste absolute toename in juni 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften". De accounts van de media slagen er blijkbaar nog steeds in om veel followers aan te trekken. De grootste procentuele toename was voor "Musea" (+3,3%), gevolgd door de sportjournalisten (+2,2%) - zou het Europees Kampioenschap voetbal hier voor iets tussenzitten? De minst sterk groeiende categorie is de categorie "Social Media Incrowd" (+0,5%). Ook deze maand is Studio Brussel de account met de grootste toename, de account kende in juni netto 6.227 extra followers.De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/membersDe globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juni 2016 2,3%, wat lager is dan de toename van 2,8% in mei 2016.
De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantallen als relatief bekeken (toename van 4,7%), weliswaar met een minder sterke toename in vergelijking met vorige maand. De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in juni 2016 was er sprake is van een toename van 0,5%, iets meer dan de maand voordien. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 3.693 followers (of +9,5%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/membersAls je de trend bekijkt op de onderstaande grafiek lijkt er van januari 2015 een dalende trend te zijn, met twee uitschieters (juli 2015 en maart 2016). In juni 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,2%, net dezelfde waarde als de maand voordien. Zou deze trend er op wijzen dat de Twitter-gebruikers minder en minder geneigd zijn om Twitter-accounts van bedrijven te volgen - zelfs indien deze bedrijven gebruik maken van de advertentiemogelijkheden die Twitter aanbiedt?

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in juni 2016 was "Travel" (+2,2%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,2%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland (net als vorige maand overigens), met netto 7.780 extra followers in juni 2016.
De toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in juni 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers terug te vallen. Zeker voor bedrijfsaccounts daalt de toename maand na maand (behoudens bijzondere omstandigheden). Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.
Maandag kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter (dit bericht).  De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel.

04 juli 2016

Politici op Twitter

Net als vorige maand heb ik een blik geworpen op het aantal followers van de Belgische politici op Twitter.


De rangschikking wordt op 1 juli 2016 aangevoerd door de vorige premier, Elio Di Rupo. Hij heeft nog steeds een zeer ruime voorsprong op de tweede politicus, de huidige premier Charles Michel. De top 10 heeft ten opzichte van vorige maand geen wijzigingen ondergaan. In de top 10 vinden we 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.

Het tweede overzicht geeft de evolutie van het aantal followers van de top 10 sinds 1 januari 2016.


Het laatste overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers.
 
In deze rangschikking staat deze maand niet Charles Michel, maar wel Guy Verhofstadt bovenaan. Guy Verhofstadt wist in juni 2016 maar liefst 5909 nieuwe followers te bekomen, ten opzichte van 3801 nieuwe followers voor Charles Michel. Op de derde plaats komt de vorige premier Elio Di Rupo die 2964 nieuwe followers wist aan te trekken. Bart De Wever stond vorige maand in deze rangschikking op de vierde plaats, in juni staat hij een stapje lager. Didier Reynders bevindt zich nu op plaats vier met 1334 nieuwe followers. Op de 10de plaats staat Fadila Laanan, haar Twitter-bio vermeldt "Secrétaire d'Etat au Gouvernement bruxellois  Ministre-Présidente au Gouvernement francophone bruxellois -COCOF".  De overige politici in de top 10 van grootste stijgers zijn op federaal niveau of op Europees niveau actief. Fadila Laanan is hierop de uitzondering, zij is actief op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze maand duikt haar Twitter-account in de top 10 van grootste stijgers op, de kans is reëel dat een andere politicus volgende maand haar plaats inneemt.

Door op de afbeeldingen te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.Related Posts with Thumbnails