B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 november 2018

Belgische Politica's op Twitter

In het verleden kon u op dit blog regelmatig overzichten vinden van de populairste Twitter-accounts van Belgische politici. Tot nu toe doken er enkele mannelijke politici op in deze lijstjes. Het vorige bericht toonde de stand op 1 oktober 2018. In dit bericht licht de focus op de Belgische politica's, de vrouwelijke politici. Wat waren de 10 meest populaire Twitter accounts van de Belgische politica's?


De Twitter-account van Hilde Crevits (CD&V) had op 1 november 2018 het grootste aantal followers, bijna 70.000. Op 12 maanden tijd wist deze Twitter-account meer dan 13.000 nieuwe followers aan te trekken. Indien deze aangroei zich zo zal verder zetten, duikt deze Twitter-account binnenkort op in de globale top 10. Dan zal Hilde Crevits de plaats innemen van Kris Peeters.

De Twitter-account van Gwendolyn Rutten (OpenVLD) staat op enige afstand van die van Hilde Crevits, deze account heeft immers iets meer dan 61.000 followers. De aangroei over de laatste 12 maanden (zo'n 8.000) is bovendien lager. Hilde Crevits zal bijgevolg nog een hele tijd de populairste Twitter-account van de Belgische politica's blijven.

De Twitter-account van Freya Van den Bossche (sp.a) staat op de derde plaats. De info in het bio van deze Twitter-account is zeer summier. Freya Van den Bossche (of de personen die de account voor haar eventueel beheren) is ook niet zo actief op Twitter. Ze publiceerde de afgelopen 12 maanden "maar" 331 berichten.

De Twitter-account van Marianne Thyssen (CD&V) staat op de 4de plaats. Deze CD&V politica is nu nog actief in de Europese Commissie, haar mandaat loopt echter binnenkort ten einde. Ze heeft bovendien haar afscheid van de actieve politiek aangekondigd. Ze zal dan binnen enkele maanden in dit lijstje plaats maken voor een andere politica ...

De enige Franstalige politica staat op de 7de plaats. Daar vinden we de Twitter-account van Fadila Laanan (PS), staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Twitter-account van Annick De Ridder (N-VA) sluit de top 10 af. Om in deze top 10 van politica's terecht te komen volstonden zo'n 13.000 followers. Van de dames in de top 10 was de Twitter-account van Annick De Ridder de meest actieve, 2668 berichten of meer dan 7 per dag!

Politica's die de top 10 niet gehaald hebben zijn onder meer Maggie De Block (OpenVLD), Karine Lalieux (PS), Kathleen Van Brempt (sp.a) en  Laurette Onkelinx (PS). De Twitter-account van Annemie Turtelboom heeft een mooi aantal followers (zo'n 34.000 - waarmee ze op de 5de plaats zou staan). Gezien haar vertrek uit de politiek hoort ze niet meer in dit lijstje thuis.

Drie politica's van de CD&V duiken op in deze top 10, ook N-VA heeft drie politica's in de lijst. OpenVLD heeft slechts één enkele vertegenwoordigster, net als sp.a en Groen. Vlaams Belang heeft niemand in de top 10, de populariteit van Anke Van dermeersch is ruim onvoldoende (slechts 10,4k followers). Aan Franstalige kant is er zoals reeds aangehaald slechts één vertegenwoordigster. Dus geen politica's van MR, Cdh, Défi of Ecolo.

Tot nu toe doen de vrouwelijke politici qua aantal followers duidelijk onder ten opzichte van hun mannelijke collega's. En hierin zal vermoedelijk op korte termijn geen verandering in komen ...

12 oktober 2018

Belgische Politici op Twitter

Het laatste bericht op dit blog over de populairste Belgische politicus op Twitter dateert al van een hele tijd terug.

De laatste maanden heb ik telkens bijgehouden hoe de populariteit van de Belgische politici verder geëvolueerd is. En nu kan u hier vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 oktober 2018.

Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement, heeft ondertussen het grootste aantal followers - bij de Belgische politici. De teller staat op iets meer dan 320.000. In het voorjaar is hij Elio Di Rupo voorbijgestoken. Theo Francken is sinds de laatst gepubliceerde rangschikking sterk vooruitgegaan, ondertussen staat hij op de 7de plaats. Kris Peeters staat nog steeds op de 10de plaats, maar Hilde Crevits zou hem de komende maanden wel eens kunnen voorbijsteken.


Het volgende overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers de afgelopen twaalf maanden. In deze rangschikking staat Guy Verhofstadt evenens bovenaan met een indrukwekkende toename van meer dan 113.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 43.000 followers. Op de derde plaats komt Theo Francken, met meer dan 34.000 nieuwe followers. Zijn partijvoorzitter, Bart De Wever, komt op de 4de plaats qua toename van followers dankzij de groei met meer dan 30.000 followers. Jan Jambon, Hilde Crevits, Geert Bourgeois en Kristof Calvo komen niet voor in de top 10 op basis van het aantal followers. Maar ze kenden wel een mooie toename van het aantal followers van hun respectievelijke Twitter accounts. Vincent Van Quickenborne, ooit gekend als mister Twitter van de Belgische federale regering, kende over de afgelopen 12 maanden slechts een netto toename van 831 followers, ruim onvoldoende om in de top 10 qua toename op te duiken ...


18 december 2017

Twitter tools 2

Na het overzicht van de tools die de leden van de federale regering hanteren om berichten op Twitter te publiceren (zie dit bericht van vorige week), is het nu aan de ministers van de Vlaamse regering.

Via de Twitter API heb ik de tweets van de 9 ministers van de Vlaamse regering opgevraagd. De Twitter API laat slechts toe om de laatste 3200 tweets van een user op te vragen. Sommige twitterende ministers en staatssecretarissen zitten daar al een heel stuk boven ... In het totaal bekwam ik 23.686 tweets. De oudste tweet in deze collectie dateert van 26 oktober 2011. 49% van de tweets dateerden van 2017, 30% van 2016. Deze 29.686 berichten werden door 17 verschillende tools gepubliceerd. Vier tools volstonden voor 95% van de tweets : Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Twitter for iPad en Twitter for Android. Met de overblijvende 13 tools werd maar 5% van de tweets (1125) gepubliceerd.

De eerste grafiek geeft per regeringslid de belangrijkste tools die gebruikt werden bij de publicatie van de tweets. De kleur gebruikt voor de apps op iPhone om te twitteren (zwart) valt duidelijk op. De gebruikers van Android apps zijn duidelijk in de sterke minderheid. Zou de Vlaamse regering zich aangesloten hebben bij de samenaankoop van iPhones van de federale regering (of omgekeerd ...)?


De tweede grafiek geeft het globale aandeel van de belangrijkste platformen gebruikt voor de 29.686 tweets. iPhone domineert duidelijk met 68% van de tweets, gevolgd door webversie van Twitter met 16%. Enkele ministers hebben zelfs ooit gebruik gemaakt van een BlackBerry om te twitteren: 18 tweets door @philippemuyters en 11 door @JoVandeurzen.


Als we de collectie tweets beperken tot de berichten die sinds 1 september 2017 gepubliceerd werden, krijgen we een meer geactualiseerd beeld. @BenWeyts was in die periode de minst productieve Twitter-account (119 tweets), @Barttommelein was de meest productieve met 1066 tweets. Op 100 dagen geeft dit gemiddeld 10 tweets per dag! Hierbij moet hij natuurlijk onderdoen voor @FranckenTheo die in dezelfde periode maar liefst 1609 berichten de Twitter-wereld instuurde!

Het beeld van de recente tweets per tool geeft een nog groter aandeel voor iPhone (75%). Enkel @JoVandeurzen maakt geen gebruik van een iPhone. Hij beperkt zich tot een Android smartphone en de webversie van Twitter. De tweets van @BenWeyts worden voornamelijk gepubliceerd op een iPhone (53 tweets), op een iPad (39 tweets) en dan op Android (22 tweets). Zou @BenWeyts inderdaad zelf twee toestellen gebruiken, of zou het Android-toestel eerder door een kabinetsmedewerker gehanteerd worden? De overige ministers-accounts maakten geen gebruik van een Android-toestel voor het publiceren van Twitter-berichten.


In de lijst van Twitter-tools gebruikt door de Vlaamse ministers heb ik geen "grote" social media monitoring en publishing tools gevonden (zoals Coosto, CX Social, Falcon Social, OBI4wan, Radian6, Sparkcentral, Sprinklr, Sprout Social, ...). De afgelopen maanden maakte @philippemuyters zowel gebruik van Tweetdeck (81 tweets) en Hootsuite (2 tweets). Misschien is er hier net als voor de leden van de federale regering nog ruimte voor de aanbieders van social media monitoring en publishing tools, zeker indien de accounts door de communicatiemedewerkers op de kabinetten mee beheerd worden.

14 december 2017

Twitter tools

Er zijn honderden tools die je toelaten berichten op Twitter te publiceren. Er is natuurlijk de website van Twitter (twitter.com) en de officiële apps van Twitter (op iPhone, iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry, ...). Dan zijn er nog een heleboel social media tools (websites en/of apps) die ook toelaten om tweets te publiceren. Bovendien kan iedereen die een beetje handig is zelf een tooltje in elkaar steken om de Twitter API te benaderen en zo tweets te publiceren.

Diezelfde Twitter API laat overigens toe om na te gaan met welke tools de tweets gepubliceerd werden. En dit kan interessante inzichten opleveren.

David Robinson, een data scientist (hoe kan het ook anders) publiceerde in augustus 2016 een grondige analyse van de tweets van Donald Trump: Text analysis of Trump's tweets confirms he writes only the (angrier) Android half Blijkbaar hanteerde Donald Trump toen persoonlijk een Android smartphone, en iemand anders een iPhone om berichten op zijn Twitter-account te publiceren. Maar dat was voor zijn eedaflegging als president.

Ik heb even de moeite genomen om via de Twitter API de tweets van de leden van de huidige federale regering op te vragen, dit zijn 14 ministers en 4 staatssecretarissen. De Twitter API laat slechts toe om de laatste 3200 tweets van een user op te vragen. Sommige twitterende ministers en staatssecretarissen zitten daar al een heel stuk boven ... In het totaal bekwam ik bijna 40.000 tweets. De oudste tweet in deze collectie dateert van 5 mei 2010 en was van de hand van François Bellot, zie twitter.com/FrancoisBELLOT/status/13429143006 Omdat hij nog maar 293 tweets gepubliceerd heeft, is zijn oudste tweet nog op deze manier op te vragen. Sommige politici waren er nog vroeger bij. Zowel @alexanderdecroo en @dreynders hebben hun account aangemaakt in mei 2009.

Deze 40.000 berichten werden door 33 verschillende tools gepubliceerd. Vier tools volstonden voor reeds 87% van de tweets : Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Twitter for iPad en Twitter for Android. En als we daar nog Twitter Lite en Twitter for Websites bijdoen, komen we aan 94% van de tweets. Met de overblijvende 27 tools werd maar 6% van de tweets (2272) gepubliceerd.

De eerste grafiek geeft per regeringslid de belangrijkste tools die gebruikt werden bij de publicatie van de tweets. De kleur gebruikt voor de apps op iPhone om te twitteren (zwart) valt duidelijk op. De gebruikers van Android apps zijn duidelijk in de sterke minderheid. Zou de federale regering een samenaankoop van iPhones gedaan hebben?

De tweede grafiek geeft het globale aandeel van de belangrijkste platformen gebruikt voor de bijna 40.000 tweets. iPhone domineert duidelijk met 50% van de tweets, gevolgd door webversie van Twitter met 28%. Enkele ministers hebben zelfs ooit gebruik gemaakt van een BlackBerry om te twitteren: 490 tweets door @jvanovertveldt en 106 door @svandeput.
Als de collectie tweets beperkt wordt tot de berichten die sinds 1 september 2017 gepubliceerd werden, krijgen we een meer geactualiseerd beeld. @FrancoisBELLOT was in die periode de minst productieve Twitter-account (17 tweets), @FranckenTheo was duidelijk de meest productieve met 1609 tweets. Op 100 dagen geeft dit gemiddeld 16 tweets per dag!
Het beeld van de recente tweets per tool geeft een nog groter aandeel voor iPhone (63%). Enkel @pieterdecrem maakt geen gebruik van een iPhone. Hij beperkt zich tot een Android smartphone en de webversie van Twitter. Bij drie regeringsleden wordt zowel een iPhone als een Android gebruikt voor de publicatie van de tweets: @alexanderdecroo, @Koen_Geens1 en @Maggie_DeBlock. Dit kan een indicatie zijn dat naast het regeringslid nog andere personen toegang hebben tot de Twitter-account. De rode balk bij @FranckenTheo slaat op Twitter Lite, een oplossing van Twitter om te twitteren op mobiele devices. Van BlackBerry is ondertussen geen sprake meer ...

In de lijst van gebruikte tools om te twitteren heb ik geen "grote" social media monitoring en publishing tools gevonden (zoals Coosto, CX Social, Falcon Social, OBI4wan, Radian6, Sparkcentral, Sprinklr, Sprout Social, ...). In het verleden maakten @Koen_Geens1 en @McMarghem eventjes gebruik van Hootsuite (maar niet meer sinds 1 september 2017). Van Tweetdeck zijn er drie gebruikers : @jvanovertveldt (72 tweets van 96 tweets sinds 1 september), @alexanderdecroo (20 tweets van de 394 tweets sinds 1 september) en @McMarghem (2 tweets van de 190 tweets sinds 1 september). Misschien is er hier nog ruimte voor de aanbieders van social media monitoring en publishing tools, zeker indien de accounts door de communicatiemedewerkers op de kabinetten zouden beheerd worden.

07 december 2017

Belgische Politici op Twitter

Wie is de populairste Belgische politicus op Twitter? Op deze vraag kon u vroeger af en toe het antwoord vinden op dit blog, bijvoorbeeld in dit bericht van september 2017. En nu kan u vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 december 2017.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, hij heeft meer dan 275.000 followers (kwatongen beweren dat er daar een heleboel fake accounts bij zouden zijn ...). Elio Di Rupo heeft een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement.  Guy Verhofstadt telt al meer dan 231.000 followers, waarvan hij er meer dan 127.000 bijgewonnen heeft de afgelopen 12 maanden, waardoor de afstand tot de Elio Di Rupo aanzienlijk kleiner geworden is. Op de derde plaats vinden we Charles Michel, Eerste Minister, met meer 195.000 followers. Bart De Wever is opgeklommen tot de vijfde plaats met iets meer dan 106.000 followers. Opmerkelijk is het opduiken van Theo Francken op de negende plaats. Op een jaar tijd is het aantal followers van zijn Twitter-account gegroeid van zo'n 21.000 followers naar meer dan 65.000 followers. De komst van Theo Francken zorgt voor het vertrek van een andere politicus. Daniel Termont is zijn stek in de top 10 kwijt.

De grafiek hieronder geeft de evolutie van het aantal followers van de politici in de top 10. De opgang van sommige Twitter-accounts wordt duidelijk: Guy Verhofstadt naar plaats 2, Bart De Wever naar plaats 5 en Theo Francken naar plaats 9.Het volgende overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers het afgelopen jaar. In deze rangschikking kan je Guy Verhofstadt bovenaan vinden met een indrukwekkende toename van meer dan 127.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 78.000 followers. Op de derde plaats komt Theo Francken, met meer dan 43.000 nieuwe followers. Zijn partijvoorzitter, Bart De Wever, komt op de 4de plaats qua toename van followers dankzij de groei met meer dan 39.000 followers. Hilde Crevits komt niet voor in de top 10 op basis van het aantal followers (ze staat voorlopig op de 11de plaats). Jan Jambon kende de 10de grootste toename met meer dan 20.000 followers. Met zijn 44.000 followers komt hij slechts op de 14de plaats in de rangschikking volgens het aantal followers, de toename van meer dan 20.000 followers over de afgelopen 12 maanden plaatst hem op de 10de plaats in de top 10 van toename van aantal followers.

06 december 2017

Social media vacatures

Het aantal vacatures in het social media domein is een van de zaken waar ik regelmatig een blik op werp. Vandaar dat u op dit blog regelmatig berichten over social media vacatures op Belgische jobsites zal terugvinden. De laatste keer dateert van 29 september 2017 (zie dit bericht).

De afbeelding hieronder geeft de stand van zaken weer die ik onlangs kon observeren, hoeveel resultaten bekwam ik telkens op enkele Belgische jobsites voor de zoekopdracht "social media".

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (1002). Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 965 resultaten. JobAt kwam op de derde plaats met 142 resultaten, gevolgd door Monster op plaats 4 met 127 resultaten. Vacature komt op de 5de plaats met 111 resultaten. Hekkensluiter is Stepstone met slechts 6 resultaten. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld zal lager zijn dan de som van de resultaten van de 6 jobsites (2353).

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 was het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 tot juli 2017 eerder gestabiliseerd, gevolgd door een lichte daling tot augustus 2017. Sinds september 2017 is er opnieuw een uitgesproken stijging te zien. Deze stijging heeft in zeer sterke mate te maken met het grotere aantal zoekresultaten bij LinkedIn.

Ten opzichte van een jaar terug kende Vacature de grootste procentuele stijging van het aantal vacatures (+258%). De grootste absolute stijging van het aantal vacatures is te situeren bij LinkedIn (+596, wat neerkomt op een indrukwekkende +162%). Stepstone kent de grootste terugval, zowel in absolute cijfers als relatief.

Als je op zoek bent naar een nieuwe social media job, dan neem je best een kijkje bij de VDAB en bij LinkedIn. Stepstone laat je best links liggen.

05 december 2017

Instagram hashtags

In juni 2015 kon u hier een overzicht vinden van het aantal Instagram-posts voor de Belgische provinciehoofdsteden (in dit bericht). Sommige Instagram-gebruikers maken er een sport van om zoveel mogelijk hashtags aan hun Instagram-posts te koppelen. De locatie waar de foto genomen is, is vaak één van deze hashtags. Bijgevolg is dit overzicht een vorm van "beauty-contest" tussen de provinciehoofdsteden.

Na bijna 2,5 jaar mocht dit overzicht een update krijgen.


De populairste locatie in december 2017 is natuurlijk Brussel, vooral met de Engelstalige en de Franstalige benamingen Brussels en Bruxelles.


De tweede meest populaire provinciehoofdplaats is Antwerpen. Op de derde plaats komt Brugge, net voor Gent. De benaming Bruges kan zowel tellen als de Franstalige en de Engelstalige benaming. De meest populaire provinciehoofdplaats in het zuiden van het land is Luik/Liège. De minst populaire provinciehoofdplaats - althans op basis van het aantal Instagram hashtags - is Wavre/Waver. Voor het Vlaams Gewest is Hasselt de minst populaire provinciehoofdplaats qua Instagram hashtags.

De kolommen op deze kaart geven een indicatie van het aantal Instagram hashtags per provinciehoofdplaats en per taal.

En dit zijn de gedetailleerde resultaten.

Antwerpen: 873.152 zoekresultaten
Anvers: 128.290 zoekresultaten
Antwerp: 1.364.880 zoekresultaten

Brugge : 906.724 zoekresultaten
Bruges: 691.762 zoekresultaten

Gent: 1.098.696 zoekresultaten
Gand: 66.927 zoekresultaten
Ghent: 449.686 zoekresultaten

Hasselt: 167.472 zoekresultaten

Leuven: 283.564 zoekresultaten
Louvain: 20.013 zoekresultaten

Arlon: 86.377 zoekresultaten

Luik: 44.515 zoekresultaten
Liège: 357.284 zoekresultaten

Mons: 163.365 zoekresultaten

Namen: 28.963 zoekresultaten
Namur: 172 730 zoekresultaten

Waver: 17.284 zoekresultaten
Wavre: 13.380 zoekresultaten

Brussel: 480.827 zoekresultaten
Bruxelles: 1.836.597 zoekresultaten
Brussels: 4.011.390 zoekresultaten

De vergelijking van de bekomen aantallen Instagram hashtags leek mij ook interessant. Op 2,5 jaar is het aantal hashtags gestegen met 90% tot 200%. Ruwweg gesproken wil dit zeggen dat het aantal bekomen hashtags verdubbeld tot verdriedubbeld is.


03 oktober 2017

Tweets van politici

De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Catalonië hebben tot een heleboel tweets geleid. Bij deze tweets waren er een heleboel van Vlaamse politici. De tweets van de Vlaamse politici laten enkele interessante patronen zien.

Verschillende politici van de N-VA waren de afgelopen dagen (van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober) zeer actief op Twitter
Er zijn 7 vooraanstaande N-VA politici die in die periode zelf meer dan 20 tweets gepubliceerd hebben. Sommige tweets hadden inderdaad te maken met reacties op de gebeurtenissen in Catalonië. Verschillende N-VA politici bevonden zich zelfs in Catalonië, waar ze live verslag uitbrachten, andere gaven hun bedenkingen vanuit België.

Helga Stevens, Europarlementslid    95 tweets
Theo Francken, staatssecretaris    93 tweets
Sander Loones, Europarlementslid    62 tweets
Peter Dedecker, volksvertegenwoordiger    57 tweets
Siegfried Bracke, kamervoorzitter    47 tweets
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse regering    21 tweets
Jan Jambon, federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  20 tweetsOpenVLD politici lieten zich niet onbetuigd de afgelopen dagen. 
Guy Verhofstadt vervult tegenwoordig zijn rol als woordvoerder van de liberale fractie in het Europees parlement en niet zozeer als lokaal OpenVLD parlments, vandaar dat hij niet meegenomen werd in deze analyse. Uit de onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat op zondag 1 oktober de OpenVLD politici niet zo actief waren, de activiteit op 28 september was intenser.

Bart Tommelein, Vlaams minister    72 tweets
Philip De Backer, staatssecretaris    42 tweets
Sven Gatz, Vlaams minister    38 tweets
Bart Somers, Vlaams parlementslid   21 tweets
Maggie De Block, federaal minister   21 tweets
Gwendolyn Rutten, partijvoorzitter    21 tweets


CD&V politici bleven grotendeels afwezig de afgelopen dagen, in vergelijking met de andere partijen.
Slechts twee CD&V politici hebben van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 20 of meer tweets gepubliceerd, minister Hilde Crevits (20 tweets) en Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (28 tweets). Tijdens het referendum in Catalonië was op beide Twitter-accounts weinig activiteit te bespeuren, eerder minder in vergelijking met de voorgaande dagen.

Groen had twee politici die zich actief toonden op Twitter tijdens het referendum.

Kristof Calvo (die familiebanden heeft met Catalonië) publiceerde in de onderzochte periode 37 tweets, Europees parlementslid Bart Staes 27 tweets.


Verschillende Vlaams Belang politici waren de afgelopen dagen actief op Twitter. 
Het feit dat het Vlaams Blok 40 jaar terug gestart werd kwam vaak aan bod in de eigen tweets van de huidige Vlaams Belang politici. De activiteit tijdens het referendum op zondag 1 oktober bleef eerder beperkt, zowel in vergelijking met de overige dagen als in vergelijking met sommige andere partijen.

Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid  39 tweets
Tom Van Grieken, partijvoorzitter    32 tweets
Barbara Pas, kamerlid   27 tweets
Gerolf Annemans, Europaarlementslid    20 tweets


Geen enkele vooraanstaande politicus van de sp.a heeft van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 20 of meer tweets gepubliceerd.  
Joris Vandenbroucke, fractieleider sp.a Vlaams Parlement, bleef steken op 18 tweets.Politici van de N-VA zijn er in geslaagd om zich duidelijk te manifesteren tijdens het referendum in Catalonië. Ze waren er zeer snel bij om het geweld van de ordediensten te veroordelen. Andere partijen hebben duidelijk kansen laten liggen om zich van 28 september tot en met 1 oktober duidelijk op Twitter te tonen.

29 september 2017

Social media vacatures

Vaste lezers van dit blog zullen ongetwijfeld de oudere berichten over de social media vacatures op Belgische jobsites opgemerkt hebben. Het laatste bericht hierover dateert al van mei 2016.

De afgelopen maanden heb ik telkens de info verzameld, zodat ik nu een nieuw bericht kan delen.

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (762) voor de zoekopdracht "social media". Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 488 resultaten. Bij Stepstone bekwam ik slechts 5 resultaten (op zichzelf een beetje verrassend omdat de maanden daarvoor zich tussen de 60 en 90 situeerde). Alle resultaten van de 6 jobsites tesamen geeft 1542 mogelijke vacatures. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, dus het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld wordt zal een pak lager liggen.

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 lijkt het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 zich te stabiliseren of zelfs lichtjes te dalen.


Dit zijn de zoekopdrachten bij de verschillende jobsites. Het aantal resultaten kan variëren en is bijgevolg niet gelijk aan de hierboven vermelde aantallen.

25 september 2017

Facebook en jobsites

Als je op jobsites gaat zoeken naar een zoekterm "Facebook", bekom je velerlei resultaten. Dit kunnen jobaanbiedingen zijn waarin ervaring met Facebook vereist wordt, het kan zijn dat een bedrijf verwijst naar de aanwezigheid op Facebook, of het kan een vacature bij Facebook zelf zijn.

Als je een dergelijke zoekopdracht lanceert op de belangrijkste jobsites, kan je de jobsites onderling vergelijken. Op welke jobsite bekom je dan de meeste of de minste zoekresultaten? Bij VDAB bekwam ik het grootste aantal zoekresultaten, 1090. Het kleinste aantal zoekresultaten, 17,  was te situeren bij Stepstone, gevolgd door Vacature waar er 18 resultaten waren.

Het leek mij ook interessant om het aantal zoekresultaten voor "Facebook" te vergelijken met het totaal aantal zoekresultaten (het aantal aangeboden publieke vacatures). Bij de VDAB bleek dan dat in 0,81% van de vacatures de zoekterm "Facebook" voorkwam (1090 op 134.721). Bij JobAt is deze verhouding nog veel lager, daar waren er slechts 35 zoekresultaten voor Facebook op 13.192 vacatures, wat neerkwam op 0,27%.

De onderstaande grafiek maakt dit alles duidelijk.

Facebook, de sociaalnetwerksite die in België het grootste aantal leden telt, wordt op de belangrijkste jobsites in België, slechts uitzonderlijk vermeld. Bij de VDAB komt de zoekterm "Facebook" slechts voor in 1 vacature op 124 (of 0,81%). Bij andere jobsites varieert dit van 1 op 250 tot 1 op 375 (0,27%) bij JobAt.

Dit is natuurlijk een momentopname, het is best mogelijk dat het aantal zoekresultaten en het totaal aantal vacatures op de jobsites ondertussen op de jobsites lichtjes afwijken van de hierboven aangehaalde cijfers.

Related Posts with Thumbnails