B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 december 2017

Belgische Politici op Twitter

Wie is de populairste Belgische politicus op Twitter? Op deze vraag kon u vroeger af en toe het antwoord vinden op dit blog, bijvoorbeeld in dit bericht van september 2017. En nu kan u vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 december 2017.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, hij heeft meer dan 275.000 followers (kwatongen beweren dat er daar een heleboel fake accounts bij zouden zijn ...). Elio Di Rupo heeft een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement.  Guy Verhofstadt telt al meer dan 231.000 followers, waarvan hij er meer dan 127.000 bijgewonnen heeft de afgelopen 12 maanden, waardoor de afstand tot de Elio Di Rupo aanzienlijk kleiner geworden is. Op de derde plaats vinden we Charles Michel, Eerste Minister, met meer 195.000 followers. Bart De Wever is opgeklommen tot de vijfde plaats met iets meer dan 106.000 followers. Opmerkelijk is het opduiken van Theo Francken op de negende plaats. Op een jaar tijd is het aantal followers van zijn Twitter-account gegroeid van zo'n 21.000 followers naar meer dan 65.000 followers. De komst van Theo Francken zorgt voor het vertrek van een andere politicus. Daniel Termont is zijn stek in de top 10 kwijt.

De grafiek hieronder geeft de evolutie van het aantal followers van de politici in de top 10. De opgang van sommige Twitter-accounts wordt duidelijk: Guy Verhofstadt naar plaats 2, Bart De Wever naar plaats 5 en Theo Francken naar plaats 9.Het volgende overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers het afgelopen jaar. In deze rangschikking kan je Guy Verhofstadt bovenaan vinden met een indrukwekkende toename van meer dan 127.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 78.000 followers. Op de derde plaats komt Theo Francken, met meer dan 43.000 nieuwe followers. Zijn partijvoorzitter, Bart De Wever, komt op de 4de plaats qua toename van followers dankzij de groei met meer dan 39.000 followers. Hilde Crevits komt niet voor in de top 10 op basis van het aantal followers (ze staat voorlopig op de 11de plaats). Jan Jambon kende de 10de grootste toename met meer dan 20.000 followers. Met zijn 44.000 followers komt hij slechts op de 14de plaats in de rangschikking volgens het aantal followers, de toename van meer dan 20.000 followers over de afgelopen 12 maanden plaatst hem op de 10de plaats in de top 10 van toename van aantal followers.

06 december 2017

Social media vacatures

Het aantal vacatures in het social media domein is een van de zaken waar ik regelmatig een blik op werp. Vandaar dat u op dit blog regelmatig berichten over social media vacatures op Belgische jobsites zal terugvinden. De laatste keer dateert van 29 september 2017 (zie dit bericht).

De afbeelding hieronder geeft de stand van zaken weer die ik onlangs kon observeren, hoeveel resultaten bekwam ik telkens op enkele Belgische jobsites voor de zoekopdracht "social media".

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (1002). Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 965 resultaten. JobAt kwam op de derde plaats met 142 resultaten, gevolgd door Monster op plaats 4 met 127 resultaten. Vacature komt op de 5de plaats met 111 resultaten. Hekkensluiter is Stepstone met slechts 6 resultaten. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld zal lager zijn dan de som van de resultaten van de 6 jobsites (2353).

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 was het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 tot juli 2017 eerder gestabiliseerd, gevolgd door een lichte daling tot augustus 2017. Sinds september 2017 is er opnieuw een uitgesproken stijging te zien. Deze stijging heeft in zeer sterke mate te maken met het grotere aantal zoekresultaten bij LinkedIn.

Ten opzichte van een jaar terug kende Vacature de grootste procentuele stijging van het aantal vacatures (+258%). De grootste absolute stijging van het aantal vacatures is te situeren bij LinkedIn (+596, wat neerkomt op een indrukwekkende +162%). Stepstone kent de grootste terugval, zowel in absolute cijfers als relatief.

Als je op zoek bent naar een nieuwe social media job, dan neem je best een kijkje bij de VDAB en bij LinkedIn. Stepstone laat je best links liggen.

05 december 2017

Instagram hashtags

In juni 2015 kon u hier een overzicht vinden van het aantal Instagram-posts voor de Belgische provinciehoofdsteden (in dit bericht). Sommige Instagram-gebruikers maken er een sport van om zoveel mogelijk hashtags aan hun Instagram-posts te koppelen. De locatie waar de foto genomen is, is vaak één van deze hashtags. Bijgevolg is dit overzicht een vorm van "beauty-contest" tussen de provinciehoofdsteden.

Na bijna 2,5 jaar mocht dit overzicht een update krijgen.


De populairste locatie in december 2017 is natuurlijk Brussel, vooral met de Engelstalige en de Franstalige benamingen Brussels en Bruxelles.


De tweede meest populaire provinciehoofdplaats is Antwerpen. Op de derde plaats komt Brugge, net voor Gent. De benaming Bruges kan zowel tellen als de Franstalige en de Engelstalige benaming. De meest populaire provinciehoofdplaats in het zuiden van het land is Luik/Liège. De minst populaire provinciehoofdplaats - althans op basis van het aantal Instagram hashtags - is Wavre/Waver. Voor het Vlaams Gewest is Hasselt de minst populaire provinciehoofdplaats qua Instagram hashtags.

De kolommen op deze kaart geven een indicatie van het aantal Instagram hashtags per provinciehoofdplaats en per taal.

En dit zijn de gedetailleerde resultaten.

Antwerpen: 873.152 zoekresultaten
Anvers: 128.290 zoekresultaten
Antwerp: 1.364.880 zoekresultaten

Brugge : 906.724 zoekresultaten
Bruges: 691.762 zoekresultaten

Gent: 1.098.696 zoekresultaten
Gand: 66.927 zoekresultaten
Ghent: 449.686 zoekresultaten

Hasselt: 167.472 zoekresultaten

Leuven: 283.564 zoekresultaten
Louvain: 20.013 zoekresultaten

Arlon: 86.377 zoekresultaten

Luik: 44.515 zoekresultaten
Liège: 357.284 zoekresultaten

Mons: 163.365 zoekresultaten

Namen: 28.963 zoekresultaten
Namur: 172 730 zoekresultaten

Waver: 17.284 zoekresultaten
Wavre: 13.380 zoekresultaten

Brussel: 480.827 zoekresultaten
Bruxelles: 1.836.597 zoekresultaten
Brussels: 4.011.390 zoekresultaten

De vergelijking van de bekomen aantallen Instagram hashtags leek mij ook interessant. Op 2,5 jaar is het aantal hashtags gestegen met 90% tot 200%. Ruwweg gesproken wil dit zeggen dat het aantal bekomen hashtags verdubbeld tot verdriedubbeld is.


03 oktober 2017

Tweets van politici

De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Catalonië hebben tot een heleboel tweets geleid. Bij deze tweets waren er een heleboel van Vlaamse politici. De tweets van de Vlaamse politici laten enkele interessante patronen zien.

Verschillende politici van de N-VA waren de afgelopen dagen (van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober) zeer actief op Twitter
Er zijn 7 vooraanstaande N-VA politici die in die periode zelf meer dan 20 tweets gepubliceerd hebben. Sommige tweets hadden inderdaad te maken met reacties op de gebeurtenissen in Catalonië. Verschillende N-VA politici bevonden zich zelfs in Catalonië, waar ze live verslag uitbrachten, andere gaven hun bedenkingen vanuit België.

Helga Stevens, Europarlementslid    95 tweets
Theo Francken, staatssecretaris    93 tweets
Sander Loones, Europarlementslid    62 tweets
Peter Dedecker, volksvertegenwoordiger    57 tweets
Siegfried Bracke, kamervoorzitter    47 tweets
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse regering    21 tweets
Jan Jambon, federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  20 tweetsOpenVLD politici lieten zich niet onbetuigd de afgelopen dagen. 
Guy Verhofstadt vervult tegenwoordig zijn rol als woordvoerder van de liberale fractie in het Europees parlement en niet zozeer als lokaal OpenVLD parlments, vandaar dat hij niet meegenomen werd in deze analyse. Uit de onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat op zondag 1 oktober de OpenVLD politici niet zo actief waren, de activiteit op 28 september was intenser.

Bart Tommelein, Vlaams minister    72 tweets
Philip De Backer, staatssecretaris    42 tweets
Sven Gatz, Vlaams minister    38 tweets
Bart Somers, Vlaams parlementslid   21 tweets
Maggie De Block, federaal minister   21 tweets
Gwendolyn Rutten, partijvoorzitter    21 tweets


CD&V politici bleven grotendeels afwezig de afgelopen dagen, in vergelijking met de andere partijen.
Slechts twee CD&V politici hebben van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 20 of meer tweets gepubliceerd, minister Hilde Crevits (20 tweets) en Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (28 tweets). Tijdens het referendum in Catalonië was op beide Twitter-accounts weinig activiteit te bespeuren, eerder minder in vergelijking met de voorgaande dagen.

Groen had twee politici die zich actief toonden op Twitter tijdens het referendum.

Kristof Calvo (die familiebanden heeft met Catalonië) publiceerde in de onderzochte periode 37 tweets, Europees parlementslid Bart Staes 27 tweets.


Verschillende Vlaams Belang politici waren de afgelopen dagen actief op Twitter. 
Het feit dat het Vlaams Blok 40 jaar terug gestart werd kwam vaak aan bod in de eigen tweets van de huidige Vlaams Belang politici. De activiteit tijdens het referendum op zondag 1 oktober bleef eerder beperkt, zowel in vergelijking met de overige dagen als in vergelijking met sommige andere partijen.

Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid  39 tweets
Tom Van Grieken, partijvoorzitter    32 tweets
Barbara Pas, kamerlid   27 tweets
Gerolf Annemans, Europaarlementslid    20 tweets


Geen enkele vooraanstaande politicus van de sp.a heeft van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 20 of meer tweets gepubliceerd.  
Joris Vandenbroucke, fractieleider sp.a Vlaams Parlement, bleef steken op 18 tweets.Politici van de N-VA zijn er in geslaagd om zich duidelijk te manifesteren tijdens het referendum in Catalonië. Ze waren er zeer snel bij om het geweld van de ordediensten te veroordelen. Andere partijen hebben duidelijk kansen laten liggen om zich van 28 september tot en met 1 oktober duidelijk op Twitter te tonen.

29 september 2017

Social media vacatures

Vaste lezers van dit blog zullen ongetwijfeld de oudere berichten over de social media vacatures op Belgische jobsites opgemerkt hebben. Het laatste bericht hierover dateert al van mei 2016.

De afgelopen maanden heb ik telkens de info verzameld, zodat ik nu een nieuw bericht kan delen.

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (762) voor de zoekopdracht "social media". Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 488 resultaten. Bij Stepstone bekwam ik slechts 5 resultaten (op zichzelf een beetje verrassend omdat de maanden daarvoor zich tussen de 60 en 90 situeerde). Alle resultaten van de 6 jobsites tesamen geeft 1542 mogelijke vacatures. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, dus het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld wordt zal een pak lager liggen.

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 lijkt het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 zich te stabiliseren of zelfs lichtjes te dalen.


Dit zijn de zoekopdrachten bij de verschillende jobsites. Het aantal resultaten kan variëren en is bijgevolg niet gelijk aan de hierboven vermelde aantallen.

25 september 2017

Facebook en jobsites

Als je op jobsites gaat zoeken naar een zoekterm "Facebook", bekom je velerlei resultaten. Dit kunnen jobaanbiedingen zijn waarin ervaring met Facebook vereist wordt, het kan zijn dat een bedrijf verwijst naar de aanwezigheid op Facebook, of het kan een vacature bij Facebook zelf zijn.

Als je een dergelijke zoekopdracht lanceert op de belangrijkste jobsites, kan je de jobsites onderling vergelijken. Op welke jobsite bekom je dan de meeste of de minste zoekresultaten? Bij VDAB bekwam ik het grootste aantal zoekresultaten, 1090. Het kleinste aantal zoekresultaten, 17,  was te situeren bij Stepstone, gevolgd door Vacature waar er 18 resultaten waren.

Het leek mij ook interessant om het aantal zoekresultaten voor "Facebook" te vergelijken met het totaal aantal zoekresultaten (het aantal aangeboden publieke vacatures). Bij de VDAB bleek dan dat in 0,81% van de vacatures de zoekterm "Facebook" voorkwam (1090 op 134.721). Bij JobAt is deze verhouding nog veel lager, daar waren er slechts 35 zoekresultaten voor Facebook op 13.192 vacatures, wat neerkwam op 0,27%.

De onderstaande grafiek maakt dit alles duidelijk.

Facebook, de sociaalnetwerksite die in België het grootste aantal leden telt, wordt op de belangrijkste jobsites in België, slechts uitzonderlijk vermeld. Bij de VDAB komt de zoekterm "Facebook" slechts voor in 1 vacature op 124 (of 0,81%). Bij andere jobsites varieert dit van 1 op 250 tot 1 op 375 (0,27%) bij JobAt.

Dit is natuurlijk een momentopname, het is best mogelijk dat het aantal zoekresultaten en het totaal aantal vacatures op de jobsites ondertussen op de jobsites lichtjes afwijken van de hierboven aangehaalde cijfers.

19 september 2017

Top 5 Vlaams Belang politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire Vlaams Belang-politici op Twitter.
De verkozen politici van het Vlaams Belang hebben in vergelijking met hun collega's van de andere partijen een minder grote achterban op Twitter. De meest populaire Vlaams Belang politicus op Twitter is Filip Dewinter met meer dan 17.000 followers. Alle politici in de top 5 van zowel OpenVLD, CD&V als N-VA hebben telkens meer followers. Filip Dewinter wordt gevolgd door senator Anke Van dermeersch, Europarlementslid Gerolf Annemans, partijvoorzitter Tom Van Grieken en volksvertegenwoordiger Barbara Pas.

Geen enkele Vlaams Belang-politicus komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, OpenVLD en sp.a

Top 5 Groen politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire Groen-politici op Twitter.
Kristof Calvo steekt duidelijk boven de andere Groen-politici uit, met iets meer dan 29.000 followers. Bovendien heeft hij de afgelopen maanden bijna 10.000 nieuwe followers bekomen, vermoedelijk door zijn actieve rol in het politieke gebeuren de afgelopen maanden. De tweede meest populaire politicus op Twitter is Vlaams parlementslid en voormalig voorzitter Wouter Van Besien met zo'n 12.500 followers. Huidig voorzitter Meyrem Almaci wordt nog voorafgegaan door Europarlementslid Bart Staes. Wouter De Vriendt sluit de lijst af. Groen maakt op dit ogenblik geen deel uit van de coalities op federaal en Vlaams niveau, zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn dat de populariteit van hun kopstukken achter blijft bij die van de andere partijen?

Geen enkele Groen-politicus komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, N-VA, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 sp.a politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire sp.a-politici op Twitter.
Daniel Termont, de huidige burgemeester van Gent (en niet aanwezig in een van de parlementen ...), voert de lijst van meest populaire sp.a politici op Twitter aan, met ruime voorsprong op de tweede. Op de tweede plaats vinden we Freya Van den Bossche, tegenwoordig Vlaams parlementslid. De bio van haar Twitter-account is zeer beknopt, net als de bio van de account van Yasmine Kherbache. Freya Van den Bossche heeft het afgelopen jaar niet zo veel getweet in vergelijking met haar collega-politici. Zou dit de verklaring zin voor de eerste beperkte toename van het aantal followers van haar account? Partijvoorzitter John Crombez komt op de derde plaats, gevolgd door Europarlementslid Kathleen Van Brempt. De lijst wordt afgesloten door Yasmine Kherbache, Vlaams parlementslid.

Enkel Daniel Termontt heeft een plaatsje weten te bekomenin de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, OpenVLD en Vlaams Belang.

Top 5 N-VA politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire N-VA-politici op Twitter.
Partijvoorzitter Bart De Wever voert de lijst aan. Volgens zijn bio wordt zijn account beheerd door het partijsecretariaat. Het aantal berichten dat op zijn Twitter-account gepubliceerd wordt, is zeer bescheiden. De afgelopen 12 maanden waren het er slechts 88. De tweede meest populaire N-VA politicus op Twitter, staatssecretaris Theo Francken, is daarentegen veel actiever, met meer dan 4800 berichten op Twitter de afgelopen 12 maanden. Het aantal nieuwe followers van Theo Francken lag ook iets hoger dan de aangroei bij Bart De Wever (30.190 versus 26.600). De top 5 wordt vervolledigd met minister Jan Jambon, Siegfried Bracke, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en minister Johan Van Overtveldt.

Enkel Bart De Wever komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 CD&V politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire CD&V-politici op Twitter.
De meest populaire CD&V politicus op Twitter is Kris Peeters, met op 1 september 2017 meer dan 56.000 followers. Hierdoor heeft hij ook zijn plaats verdiend in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht. De overige vier CD&V politici komen niet voor in deze top 10. Hilde Crevits staat net onder de top 10, dus indien zij haar opgang kan blijven waarmaken, kan ze misschien binnen enkele maanden ook deel uitmaken van de top 10. Partijvoorzitter Wouter Beke komt op de derde plaats, gevolgd door Marianne Thyssen, sinds 2014 Europees commissaris. De top 5 wordt afgesloten door minister Koen Geens.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : Groen, N-VA, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 OpenVLD politici op Twitter

Verschillende OpenVLD-politici hebben een indrukwekkend aantal followers verzameld. Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire OpenVLD-politici op Twitter.

Guy Verhofstadt wist tot nu het grootste aantal followers te bekomen. Vincent Van Quickenborne was de eerste politicus die bekend stond als mister Twitter. Ondertussen de aangroei van zijn followerbase wat achter gebleven, enkele maanden terug is hij voorbij gestoken door Alexander De Croo. Gwendolyn Rutten, de huidige voorzitter van OpenVLD staat op de vierde plaats op ruime achterstand op Vincent Van Quickenborne. Annemie Turtelboom, voormalig minister en nog steeds volksvertegenwoordiger sluit de top 5 af. Het bio in haar Twitter-profiel is zeer kort ...

Drie van deze OpenVLD politici komen ook voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, sp.a en Vlaams Belang.

13 september 2017

Belgische Politici op Twitter

Wie is de populairste Belgische politicus op Twitter? Op deze vraag kon u vroeger af en toe het antwoord vinden op dit blog, bijvoorbeeld in dit bericht van juni 2017. En nu kan u vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 september 2017.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, hij heeft meer dan 261.000 followers (kwatongen beweren dat er daar een heleboel fake accounts bij zouden zijn ...). Elio Di Rupo heeft een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement.  Guy Verhofstadt telt al meer dan 195.000 followers, waarvan hij er meer dan 110.000 bijgewonnen heeft de afgelopen 12 maanden. Op de derde plaats vinden we Charles Michel, Eerste Minister, met meer 162.000 followers. In de top 10 vinden we nog steeds 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.


Het tweede overzicht toont nogmaals de top 10 politici, maar telkens met de evolutie van het aantal followers de afgelopen 12 maanden. De spectaculaire aangroei van het aantal followers van Guy Verhofstadt valt duidelijk op. Van de politici in de top 10 is Vincent Van Quickenborne de politicus die de minst grote aangroei kende de afgelopen twaalf maanden, maar 6494 nieuwe followers. Een jaar terug stond hij nog op de 5de plaats in de top 10, nu kan je hem terugvinden op plaats 7. De 10de plaats van Kris Peeters is nog eventjes veilig. Na hem komen drie politici met zo'n 50.000 followers (Gwendolyn Rutten, Theo Francken en Hilde Crevits). Voorlopig heeft Kris Peeters nog een mooie voorsprong op dit trio.

De onderstaande grafiek toont eveneens de evolutie van de followers. Indien de evolutie van de afgelopen 12 maanden zich doorzet, zal Guy Verhofstadt in de loop van 2018 Elio Di Rupo voorbijsteken qua aantal followers. Charles Michel blijft hoogstwaarschijnlijk nog een tijdje comfortabel op de derde plaats. De kloof met Didier Reynders lijkt maand na maand ietsje groter te worden en een andere challenger lijkt er voorlopig niet te zijn.

Het derde overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers het afgelopen jaar. In deze rangschikking kan je Guy Verhofstadt bovenaan vinden met een indrukwekkende toename van meer dan 110.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 56.000 followers. Op de derde plaats komt Elio Di Rupo met nog steeds meer dan 31.000 nieuwe followers. Theo Francken kwam de laatste 12 maanden vaak in de pers en was zelf zeer actief op Twitter. Dit had duidelijk effect op de toename van het aantal followers, meer dan 30.000 nieuwe followers de afgelopen maanden. Niettegenstaande Bart De Wever (of de personen die zijn Twitter-account beheren) amper actief is op Twitter (slechts 88 gepubliceerde berichten de afgelopen 12 maanden), bekwam zijn Twitter-account meer dan 28.000 nieuwe followers, waarbij hij op de vijfde plaats komt in de rangschikking van de groeiers.

Het vierde overzicht geeft de aangroei van het aantal followers per maand. De toename in augustus, waar de politieke activiteit traditioneel op een laag pitje staat, is opmerkelijk. Charles Michel telt bijvoorbeeld meer dan 10.000 nieuwe followers. Tijdens de vakantiemaanden heeft Hilde Crevits, de Vlaamse minister van onderwijs, ook veel nieuwe followers weten aan te trekken ...
De laatste grafiek geeft de cumulatieve toename van het aantal followers. De toename sinds juni 2017 is opmerkelijk. De ruwe cijfertjes laten spijtig genoeg niet toe uit te maken of de toename te wijten is aan "echte" of aan "fake" accounts.

Labels: , ,

14 juni 2017

Belgische Politici op Twitter

In 2016 kon je regelmatig op dit blog berichten lezen over Belgische politici op Twitter. De laatste update dateerde van november 2016. Het werd stilaan tijd voor een update. De afgelopen maanden heb ik de evolutie van de Twitter-accounts van de verkozen Belgische poitici verder opgevolgd, het kwam er niet van om de inzichten te delen ...

De 10 politici die in november 2016 opdoken in de top 10 van politici op basis van het aantal followers van hun Twitter-accounts zijn dezelfde gebleven, sommige politici staan echter op een andere plaats.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, met meer dan 250.000 followers. Het gerucht gaat dat een deel van zijn followers wel eens fake zouden kunnen zijn ... Op de tweede plaats staat ondertussen Guy Verhofstadt met zo'n 163.000 followers. Guy Verhofstadt  is al een tijdje vertrokken uit de Belgische politiek, hij is al een tijdje actief op Europees niveau, wat hem ongetwijfeld extra populariteit op Twitter oplevert. Premier Charles Michel heeft met zijn 140.000 followers voldoende om de derde plaats in te nemen. Hij heeft een ruime voorsprong op Didier Reynders, minister van buitenlandse zaken die zo'n 106.000 followers heeft. Alexander De Croo, op plaats 5, heeft ondertussen Vincent Van Quickenborne voorgestoken. Bart De Wever staat nog steeds op de 7de plaats. Paul Magnette heeft van plaats gewisseld met Daniel Termont. De top 10 wordt net als 6 maanden terug afgesloten door Kris Peeters, die zo'n 51.000 followers heeft voor zijn Twitter-account.

De tweede grafiek toont de evolutie van het aantal followers de afgelopen maanden voor de top 10. Bij Guy Verhofstadt valt de sterke toename op, maand na maand. Bij Elio Di Rupo daarentegen lijkt de maandelijkse aangroei van het aantal followers lichtjes te dalen. De Twitter-account van Vincent Van Quickenborne is de account met de laagste maandelijkse toename, gemiddeld zo'n 350 tot 400 netto toename elke maand.

Het derde overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in mei 2017. Hier staat Guy Verhofstadt bovenaan, wat natuurlijk geen verrassing is. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel. Didier Reynders komt op de derde plaats, op de voet gevolgd door Elio Di Rupo. Gwendolyn Rutten heeft ook haar plaats verdiend in de top 10 van de grootste toename van het aantal followers. Met zo'n 1100 nieuwe followers staat ze op plaats 8. In de globale rangschikking staat ze elfde, nog een eindje achter Kris Peeters op plaats 10. Paul Magnette kreeg in oktober 2016 een sterke toename van het aantal followers, wat samenviel met zijn betrokkenheid in het CETA-dossier. Ondertussen is de aangroei van followers van zijn Twitter-account teruggevallen. De aangroei van het aantal followers van de Twitter-account van Kris Peeters blijft achter bij de aangroei voor Wouter Beke.

De vierde grafiek geeft de maandelijkse toename van het aantal followers van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in mei 2017.

Het valt op dat de twee lijstjes (top 10 op basis van followers en top 10 van sterkste aangroei) in grote mate gedomineerd worden door politici van liberale partijen, met telkens 5 politici. Politici van Groen en Ecolo staan ruim achter de top 10, met zo'n 23.000 followers (rond plaats 20) heeft Kristof Calvo nog een zeer sterke achterstand goed te maken. De meest populaire Vlaams Belang politicus is Filip Dewinter met iets meer dan 16.000 followers (rond plaats 30). De top lijstjes kleuren bijgevolg stevig blauw, met een vleugje rood (sp.a en PS) en oranje (N-VA en CD&V).

12 juni 2017

Twitter Trending

Al geruime tijd toont Twitter je de trending topics van je locatie.


Twitter toont enkel de actuele trends, je kan niet opzoeken welke onderwerpen trending waren enkele uren of een dag terug. Het opzoeken van de trends voor een andere locatie vereist dat je telkens je locatie aanpast. Gelukkig zijn er allerlei sites die je info over trending topics bezorgen.

Hottodoko is een site www.hottodoko.com en een bijhorende Twitter-account @hottodoko. Per dag zijn er enkele tweets met "Now trending in Belgium:". Op de site www.hottodoko.com krijg je meer info, je kan de refresh-frequentie zelf aangeven en je ziet de tweets live opduiken. Hoe de site de trending topics bepaalt staat niet aangegeven.Trendsmap Belgium publiceert op de Twitter-account @TrendsBelgium elk uur twee tweets, één met het topic dat trending is en één met de Twitter-account die trending is. Op de website www.trendsmap.com/local/belgium krijg je meer info, maar je krijgt vrij snel een popup die je aanspoort een betalend abonnement te nemen. Een overzicht van de actuele trends ontbreekt spijtig genoeg.


Trends24 geeft op de site trends24.in/belgium een historisch overzicht van de trending topics voor een land (hier dus Belgium). Je kan tot 23 uren teruggaan. De site toont vrij duidelijk Google Ads (als je geen adblocker geactiveerd hebt ...). De site toont geen detail tweets, geen grafieken, ... De initiatiefnemer achter Trends24 heeft al verschillende Twitter-accounts aangemaakt, onder meer @_Trends24, maar ze zijn nog niet actief.Twitto is een Belgisch initiatief. Twitto, "the real time dashboard of tweets geolocated in Belgium", is gebaseerd op geolocated tweets, tweets die expliciet een geo-locatie opgeven. Enkele keren per dag komen er tweets van @Twitto_be met de trending hashtags en de trending users, waar telkens 3 hashtags en 3 users getoond worden. Op de site twitto.be krijg je info over de geolocated tweets (11605 de laatste 24 uren), met zelfs een visualisatie op een kaart gebaseerd op de locatie van de tweets.Trendinalia Belgium is een site waar je een schat van informatie kan vinden over trending topics voor een land. Het aantal trending topics is veel groter in vergelijking met de andere sites (op het ogenblik dat de screenshot genomen werd waren het er 105). De lijst van trending topics bevat zowel hashtags als gewone termen. Op plaats 18 stond nog steeds #estbel, de hashtag voor de voetbalwedstrijd Estland - België die plaats vond op 9 juni ... Er was een Twitter-account voor Trendinalia Belgium - @trendinaliaBE, maar die is ondertussen suspended. Er zijn er nog verschillende over andere landen.Zo zie je maar dat er verschillende sites en Twitter-accounts zijn die informatie over trending topics in België delen.

Related Posts with Thumbnails