B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 oktober 2005

Tagcloud, deel 2

In een vorige posting had ik het reeds over Tagcloud. De voorbije week heb ik wat tijd besteed aan het opzetten van een tagcloud over het agile gebeuren, zie ook deze posting. Daarbij heb ik nader kennis gemaakt met de mogelijkheden en beperkingen van Tagcloud.

Aanmelden
Bij de registratie in Tagcloud kan je (optioneel) een e-mail adres opgeven. Op de site is nergens de mogelijkheid voorzien dit e-mail adres achteraf te wijzigen. Ik heb hiervoor via de "Talk to Us" pagina contact opgenomen met Tagcloud. Er werd mij gevraagd mijn login en paswoord per e-mail door te geven, met natuurlijk ook het nieuwe e-mail adres. Een dergelijke werkwijze lijkt mij absoluut niet veilig, dus ik heb er geen gebruik van gemaakt ...

Definiëren van feeds
Indien je een cloud wil maken van één enkele feed of van een beperkt aantal feeds, geef je best de feeds één voor één op. Indien je echter een heleboel feeds wil opgeven, doe je dit best door middel van een OPML-bestand. Ofwel maak je een dergelijk bestand met de hand, ofwel maak je gebruik van een bron die je een dergelijk bestand kan aanleveren. Bloglines kan bijvoorbeeld een dergelijk bestand aanmaken.

Export van OPML door Bloglines
Tagcloud vermeldt op de pagina voor het opladen van OPML de volgende info :
Bloglines users can access OPML documents using the format:
http://www.bloglines.com/export?id=username
Wat er wel niet bij vermeld wordt, is dat dit enkel mogelijk is indien je Bloglines-subscriptions publiek zijn. Indien je echter verkiest je subscriptions private te houden kan je wel nog steeds via http://www.bloglines.com/export de OPML-output bekomen van je subscriptions. Het resultaat is een XML-bestand. Met versie van IE die ik nu gebruik kon ik de XML echter niet wegschrijven (Save was niet beschikbaar en Save As deed het niet). Het alternatief is natuurlijk het manueel kopiëren van de inhoud naar een text-editor en daar bewaren. Het importeren van een dergelijk bestand in Tagcloud lukte mij echter nooit. Ik kreeg steeds de boodschap
An error has occured while processing the OPML file: An error occured while loading the XML data.
Publieke subscriptions in Bloglines
Het publiek maken van je subscriptions in Bloglines vereist de volgende stappen :
  1. Via http://www.bloglines.com/profile of Account moet je je profiel oproepen
  2. In de profiel-opties kies je vervolgens voor Blog Settings
  3. In de Blog Settings moet je vervolgens een User Name invullen en de optie Show My Blog aanvinken
  4. Je subscriptions worden voor iedereen zichtbaar op http://www.bloglines.com/public/<User Name>
Import van OPML door Tagcloud
Indien je Bloglines-subscriptions publiek zijn, kan je de URL van het export-bestand opgeven : http://www.bloglines.com/export?id=<User Name> Tagcloud toont vervolgens alle feeds. De lijst bevat alle feeds in de volgorde zoals ze in Bloglines voorkomen, maar dan zonder de folders. Standaard staan alle feeds aangevinkt. Indien je slechts een beperkt aantal feeds uit een OPML-bestand met een groot aantal feeds wenst toe te voegen, ben je een tijdje zoet met het afvinken. Een "deselect all" zou bijgevolg wel handig zijn.

Het importeren zelf van het OPML-bestand kan enige tijd nemen. Luc Van Braekel heeft ook ervaren dat het opladen van een groot aantal feeds soms niet lukt. Zijn remedie was het opsplitsen van de feeds. Indien het opladen in Tagcloud wel lukt, bekom je een overzicht van de opgeladen feeds. Feeds die voordien reeds opgeladen waren, krijgen eveneens de boodschap dat ze toegevoegd zijn, zonder waarschuwing dat ze reeds opgegeven waren.

That's all for now, binnenkort nog wat meer ervaringen. Stay tuned for more.
Technorati tags: - -

Related Posts with Thumbnails