B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 december 2005

Bizz over blogs

BizzIn het december-januari nummer van het tijdschrift Bizz staat een artikel over blogs : In de ban van de bloghype. Dit artikel is geschreven door François Lamotte en Denis Lamotte, beide actief bij Shoob. Het artikel is reeds zo'n maand terug gepubliceerd, maar in het Belgische blog-wereldje is er hieraan - voor zover ik kon nagaan - geen aandacht aan besteed. Enkel op de site van de auteurs is er een posting die naar hun artikel verwijst. Het artikel zelf is niet beschikbaar op de site van het tijdschrift Bizz, enkel de korte vermelding Ook het bedrijfsleven raakt onder de indruk van de mogelijkheden van blogging.

Bij het lezen van het artikel was mijn reactie gemengd. Enerzijds is het positief dat het fenomeen blogging nogmaals aan bod komt in de klassieke media. Aan de andere kant had ik bij de vorm en bij de inhoud van het artikel toch wel wat bedenkingen. Het artikel is geschreven onder de vorm van een blog, wat inhoudt dat je drie bladzijden verder moet bladeren en dan vervolgens van achter naar voor moet lezen. De formule van een blog past mijns inziens niet in een klassiek tijdschrift.

Beide auteurs maken van het blog-gebeuren een hoera-verhaal. Eén van de postings in het artikel heeft als titel Blogs zijn onmiskenbaar interessant voor bedrijven. Daarin stellen de auteurs Heel wat IT-bedrijven duiden in elk productteam een blogverantwoordelijke aan om ideeën, wensen of klachten van klanten meteen op te pikken. Het is immers mogelijk om per klantensegment een aparte blog met aangepaste inhoud op te zetten. Mij lijkt dit wishful thinking. Dergelijke voorbeelden van blogs ben ik immers persoonlijk nog niet tegengekomen.

In een sidebar bij het artikel wordt in de eerste plaats verwezen naar de website van de auteurs (waar enkel verwijzigingen naar Franstalige en Engelstalige blogs terug te vinden zijn). Vervolgens worden in de sidebar enkele referenties opgegeven van blogs die u niet mag missen. Hierin ontbreken bijvoorbeeld verwijzingen naar populaire blogs uit Vlaanderen (zoals lvb.net om er maar één te noemen), of naar een initiatief als blogium. Het niet vermelden van de blogosfeer in Vlaanderen lijkt mij toch een grote tekortkoming te zijn in het artikel.

Uiteindelijk toont dit voorbeeld wel aan dat er een kloof is tussen de blogosfeer in Vlaanderen en la blogosphère en Bruxelles et en Wallonie. Blogium hanteert als titel Emerging popular links on weblogs in Belgium, wat in de praktijk neerkomt op het opvolgen van zo'n 250 blogs, waarbij de meest populaire links meestal blijken afkomstig te zijn van blogs uit Vlaanderen. Recent is er in de blogosfeer in Vlaanderen enige animositeit over een poll van de krant De Standaard. Blogs uit Gent en blogs uit Leuven poogden elkaar de loef af te steken. Zijn er in de Franstalige Belgische pers ook polls over blogs ? Zijn er in Franstalig België ook geografische clusters van blogs ?

Ik moet bekennen dat er tussen de blogs die ik zelf opvolg tot nu toe geen Franstalige blogs waren. Ik keek eerder naar Nederland of naar de VSA. Ik vermoed dat dit voor de meeste Vlaamse bloggers eveneens het geval is. Is het aangewezen dat er bruggen gelegd worden tussen het Nederlandstalige en het Franstalige bloggersgebeuren in België ?

Ondertussen heeft de redactie van Bizz zelf een blog gestart : http://www.mahoux.be/. De gehanteerde taal in de postings op deze weblog wisselt, zowel het Nederlands als het Frans worden gehanteerd. Zal Bizz er in slagen beide blogospheres nauwer naar elkaar te brengen ?

Technorati: - - - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 31 december, 2005 00:20, de volgende bedenking ...

Goeie analyse!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails