B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

24 maart 2006

Bedrijven

Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBOVanavond was ik op een activiteit waar Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO, één van de sprekers was.

Tijdens zijn speech had hij het over het ondernemerschap van de Belgen, of beter gezegd het gebrek aan ondernemerschap. Uit een enquête bij studenten was gebleken dat meer dan 90% koos voor een job als werknemer. Vermits volgens Rudi Thomaes jongeren tegenwoordig amper boeken en zeker geen publicaties van het VBO lezen, deed hij een oproep het ondernemerschap via de audio-visuele media te stimuleren. Jongeren kijken immers nog steeds naar TV. Rudi Thomaes had het daarbij niet begrepen op het boma-effect, het afschilderen van een bedrijfsleider als iemand die het niet zo zo nauw neemt met wetten en regels, verpersoonlijkt door de figuur van Balthazar Boma in de Kampioenen.

Rudi Thomaes zag voor het stimuleren van het ondernemerschap een plaats weggelegd voor de VRT, gezien de ruime jaarlijkse subsidie die de VRT jaarlijks van de gemeenschap ontvangt. Hij vond overigens dat de VRT goed bezig is.

Ik heb de indruk dat jongeren van tegenwoordig misschien minder TV-kijken in vergelijking met vroeger. Jongeren (en niet alleen zij) zitten immers soms ook achter hun computerscherm te surfen op het internet, te bloggen, te chatten, ...

Misschien nog een idee voor het VBO : stimuleer ondernemers om te chatten met jongeren of te bloggen ...

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails