B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 mei 2006

Benchmarking en online business networken

In het kader van een project bij mijn werkgever hadden we ons voorgenomen benchmarking toe te passen. Je kan benchmarking op verschillende niveau's toepassen. Zoals een consultant mij een tijdje terug vertelde, kan je benchmarking vergelijken met de matrjosjka's, de Russische poppetjes. Telkens je er eentje opendoet, komt het volgende tevoorschijn.

Een eerste niveau van benchmarking is het vergelijken van cijfertjes. Het ICT-wereldje kent een heleboel van deze benchmarks, bedoeld om de performantie van computers, netwerken, databases, toepassingen, ... bespreekbaar te maken. Een ander niveau van benchmarking heeft betrekking op de processen. Hier gaat het over het vergelijken van de processen. Wat zijn de verschillende stappen die uitgevoerd worden en in welke volgorde worden ze uitgevoerd ? Nog een ander niveau van benchmarking heeft te maken met bedrijfscultuur. Welke waarden hanteert een organisatie ? Deze waarden bepalen op de wijze waarop processen opgezet en uitgevoerd worden. Het resultaat van de processen kan vervolgens met cijfertjes bespreekbaar gemaakt worden.

Benchmarking moet je niet noodzakelijk doen met een bedrijf binnen dezelfde sector, je kan gerust wat verder kijken. Sommige processen zijn immers gemeenschappelijk. Elk bedrijf heeft bijvoorbeeld te maken met human resource processen (recrutering, opleiding, verloning, ...) of met logistieke processen (bestellen, beheren stock) of met boekhoudkundige processen.

Voor ons project (waar ik overigens niets over wil/mag vertellen) hadden we ons voorgenomen met een ander bedrijf in de sector te benchmarken. Een tijdje later kwam het idee om eens wat verder te kijken. Onze keuze viel op de automobiel-sector. Er is immers enige gelijkenis tussen de processen in onze sector (die aan bod kwamen in ons project) en sommige processen in de automobiel-sector.

Een benchmark-partner vinden is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Enerzijds zijn we wel eigenaar of gebruiker van een voertuig, wat nog niet inhoudt dat we in contact komen met personen werkzaam bij invoerders. Binnen de onmiddellijke familie en kennissenkring van de projectmedewerkers was er niemand werkzaam in de automobiel-sector, we moesten dus andere kanalen opzoeken. De keuze viel op de on-line business netwerken : Linkedin, Ecademy en OpenBC.

Over OpenBC kan ik kort zijn. Daar heb ik geen aanspreekpunten gevonden, vermoedelijk omdat ik na mijn registratie binnen OpenBC een zeer passieve gebruiker ben geweest. Het aantal Belgen op het OpenBC-platform is bovendien eerder beperkt, zeker in vergelijking met de andere twee netwerken.

Het volgende netwerk was Linkedin. Linkedin laat personen toe professionele gegevens in te voeren (bijvoorbeeld functie, werkgever, opleiding, interessedomeinen, ...). Vervolgens kan je contacten leggen naar andere personen actief op het Linkedin-platform. Je hebt standaard enkel toegang tot je eigen gegevens en de gegevens van je eigen netwerk (tot de contacten van de derde graad). Indien je kiest voor een betalende formule (waarvan recruteringsbedrijven gebruik maken) heb je toegang tot het ganse Linkedin-netwerk.

Ik ben al sinds augustus 2004 aanwezig op Linkedin en heb al een mooi aantal contacten verzameld. Bovendien behoren enkele van mijn rechtstreekse contacten tot de meest genetwerkte personen in België, wat maakt dat ik via mijn eigen netwerk toegang heb tot zo'n 500.000 personen. Het totaal aantal personen binnen Linkedin bedraagt overigens 5,5 miljoen.

Linkedin gaf aan dat mijn netwerk een 300-tal personen telde die actief waren in de automotive industry in België. Bij nader toezien bevonden er zich geen personen met het profiel waarnaar we op zoek waren en die bovendien rechtstreeks voor een invoerder werken. Weer een doodlopend spoor.

Volgende poging : Ecademy. Niettegenstaande mijn gratis abonnement ondertussen afgelopen was, kon ik toch nog van de zoekfunctie gebruik maken. De zoekfunctie is wel veel minder krachtig dan deze van Linkedin, zoekopdrachten met meerdere argumenten die ik wenste op te geven waren niet mogelijk. Gelukkig is het aantal personen binnen het Ecademy-platform veel beperkter, zodat zelfs met eenvoudige zoekopdrachten makkelijk kan nagegaan worden of iets te vinden is. En inderdaad, vrij snel had ik iemand gevonden met het juiste profiel en die bovendien voor een invoerder (van Japanse wagens) werkte. Het opsporen van extra info over de betrokken persoon via Google gaf echter aan dat de persoon niet meer voor de invoerder werkte. In een out-of-office boodschap op een mailing list (teruggevonden door Google) stond de naam van zijn opvolger. Zoeken op de naam van deze persoon gaf het e-mail adres en een telefoonnummer.

Ondertussen was er een nieuwe piste opgedoken. Een familielid kende iemand die vanuit zijn functie bij een toeleverancier van onderdelen in de automobielsector een goed zicht had op de invoerders. Een mailtje met uitleg over het doel van de benchmarking en het gewenste profiel waarmee we in contact wensten te komen werd snel beantwoord. Hij zou nagaan wie we bij een invoerder konden contacteren. Een tijdje later kwam er een mailtje terug met de naam van een te contacteren persoon. Daarop vertrok er rechtstreeks een mailtje, waarop snel reactie kwam. De persoon zag de benchmarking wel zitten. Daarna was het even zoeken naar een geschikte datum voor beide partijen.

Vorige week uiteindelijk zijn twee personen uit de automobiel-sector bij ons op bezoek geweest (wat overigens tot enkele grappige reacties leidde van enkele collega's : gaan jullie een xxx bestellen ...). Tijdens het gesprek hebben wij onze processen toegelicht, waarop onze gesprekpartners inpikten om de equivalente processen in hun sector toe te lichten. De conclusie van het gesprek was dat er inderdaad overeenkomsten zijn tussen beide sectoren, maar dat beide sectoren toch op een aantal belangrijke punten verschillen. De juridische context in beide sectoren en het aantal betrokken personen speelden daarbij een belangrijke rol. Toch hebben we aantal ideetjes opgedaan die we verder kunnen onderzoeken.

Binnenkort is er een rechtstreeks contact gepland met een andere speler in onze sector. De vergelijkbaarheid zal dan wel veel groter zijn, maar we zullen ook veel beter moeten oppassen over wat we wel mogen en niet mogen vertellen. In een contact met personen uit een andere sector is het soms veel makkelijker om vrijuit over een aantal zaken te praten.

Met de invoerder van Japanse wagens hebben we ondertussen geen contact meer opgenomen. Misschien voor een volgend project ...

De on-line business netwerken zijn uiteindelijk niet gebruikt om contacten te leggen. De tussenpersoon die het contact naar de invoerder gelegd heeft, bleek wel reeds in mijn Linkedin-netwerk aanwezig te zijn (als contact van de tweede graad). Ik heb de indruk dat de online business netwerken nog in grote mate bevolkt worden door freelancers en consultants en door personen werkzaam in het ICT-domein. Uiteindelijk is er weer het verhaal van de kip en het ei. Indien de netwerken voldoende uitgebreid zijn, zullen ze gebruikt wordt, zolang de omvang echter beperkt blijft, ontbreekt de aanleiding om zich te registreren. Bovendien stelt zich de vraag naar de keuze van het juiste platform. OpenBC is te klein in België, Ecademy België is de speeltuin van een clubje freelancers en Linkedin is de gouden gids van de recruteringsbedrijven ...

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails