B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 juni 2006

MBTI profielen van Belgische bloggers

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een model dat toelaat persoonlijkheden beter te begrijpen. Het model bevat vier assen : Extraversion/Introversion - Sensing/Intuition - Thinking/Feeling - Judging/Perceiving. Elke persoon heeft steeds voorkeur voor één van beide waarden op de 4 assen. Bijgevolg kan iedereen ondergebracht worden in één van de 16 mogelijke combinaties.

Er bestaan verschillende online testen waar je zelf je profiel kan bepalen.
Enkele Engelstalige testen : 4 vragen en 72 vragen en ook enkele Nederlandstalige testen : 12 vragen en 70 vragen. Een zeer korte versie voor bloggers doet al een tijdje de ronde onder de benaming Bloginality.

Het onderwerp MBTI komt regelmatig aan bod op blogs. Sommige bloggers hebben er geen probleem mee hun profiel bekend te maken. Enkele maanden terug heb ik bijvoorbeeld bericht over mijn MBTI profiel (ENTJ). Een mooi overzicht over MBTI is onlangs gepubliceerd op de blog van Peter Forret. Peter heeft bovendien ook een leuke MBTI wizard uitgewerkt.

Het leek mij een leuk idee om in kaart te brengen welke bloggers reeds over hun profiel bericht hebben, kwestie van je lotgenoten te leren kennen. De percentages in de onderstaande tabel geven aan hoe frequent het profiel voorkomt.

FJFPTJTP
ENGiverInspirerExecutive
ENTJ: 1.8%
BVLG
Yab (via)
LittlQ (via)
Visionary
ESCaregiver
ESFJ: 12.3%
Performer
ESFP: 8.5%
Guardian
ESTJ: 8.7%
Lazyman
Doer
ESTP: 4.3%
Gorik
INProtectorIdealistScientist
INTJ: 2.1%
Vincent Mouton
Thinker
ISNurturer
ISFJ: 13.8%
Artist
ISFP: 8.8%
Duty fulfiller
ISTJ: 11.6%
Mechanic
ISTP: 5.4%
Goddess
Volume12

Voor een aantal profielen heb ik geen bloggers kunnen terugvinden. Het is best mogelijk dat personen met sommige persoonlijkheden eerder geneigd zullen zijn om te bloggen en andere persoonlijkheden dan juist niet. Bovendien zullen er ook nog bloggers zijn die ofwel nog nooit van MBTI gehoord hebben ofwel helemaal geen zin hebben om hun profiel bekend te maken, wat hun goed recht is natuurlijk.

Technorati : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Bedenking(en) :
Blogger (db) had op 18 juni, 2006 13:09, de volgende bedenking ...

En (db) is ook een infp.

 
Anonymous Anoniem had op 23 juni, 2006 13:11, de volgende bedenking ...

Zet mij maar bij de INTJ's

Groetjes,
delirium

http://www.crazyfriends.be/blog/delirium

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails