B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 juni 2006

Rode lichten

De wegcode is zeer duidelijk over rode lichten, lees artikel 61, paragraaf 61.1 er maar op na.
Artikel 61: Driekleurige verkeerslichten
61.1. De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis :
1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden
Het door een rood licht rijden wordt door de wetgever beschouwd als een overtreding van de derde graad, het is immers een overtreding die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengt. Een dergelijke overtreding kan bestraft worden met een geldboete van 165 euro tot 2750 euro.

Bijna elke dag merk ik in Brussel chauffeurs die het nodig vinden het rode licht te negeren. Vanmorgen zag ik zelfs een wagen van de Vlaamse Administratie (in het geel met de gestileerde leeuw) een dergelijke overtreding begaan. Blijkbaar is het geduld van sommige chauffeurs in het drukke verkeer zo hard op de proef gesteld dat ze van mening zijn dat als ze lang genoeg gewacht hebben, ze toch nog mee mogen glippen.

Een dergelijk gedrag kan ironisch genoeg nog voordelig zijn voor de chauffeurs die zich achter de overtreder bevinden. Vermits de wachtrij voor het licht iets korter zal zijn, zullen zij iets sneller vooruit geraken (van zodra het groen is natuurlijk). Vooropgesteld natuurlijk dat ze aan het volgende licht de roodrijder niet opnieuw tegenkomen.

Artikel 63 van de wegcode heeft het over voetgangers.
63.1. Voetgangerslichten.
1. Voetgangerslichten zijn tweekleurig.
2. De lichten van deze tekens hebben de volgende betekenis :
1° rood licht betekent dat het verboden is zich op de rijbaan te begeven.
Voetgangers moeten volgens de wegcode stoppen voor een rood voetgangerslicht. Ik merk echter nog veel vaker voetgangers op dit het rode licht straal negeren.

Moeten we eigenlijk niet consequent zijn ? Is het aanvaardbaar dat een automobilist door het rode licht rijdt ? Indien het we het niet aanvaardbaar vinden dat een automobilist door het rode licht rijdt, mag een fietser het dan wel ? Indien een automobilist en een fietser zich aan het rode licht moeten houden, mag een voetganger het dan wel negeren ?

Technorati : - - -

1 Bedenking(en) :
Blogger yab had op 20 juni, 2006 22:23, de volgende bedenking ...

Tuurlijk moeten we consequent zijn, maar soms kan consequentie toch zo saai zijn, he. ;-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails