B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 juli 2006

Bloggende Amerikanen

Volgens het rapport Home Broadband Adoption 2006 van PEW Internet & American Life Project hadden in maart 2006 84 miljoen Amerikanen breedband-toegang tot internet, wat overeenkomt met 42% van alle volwassenen. In het onderzoek werd ook nagegaan hoeveel Amerikanen reeds actief informatie op het internet geplaatst hebben.

48 miljoen Amerikanen of 35% van de internet-gebruikers hebben al informatie op het internet geplaatst. Dit werd vervolgens opgesplitst in 4 mogelijkheden :
11 miljoen Amerikanen of 8% hebben een eigen blog
20 miljoen Amerikanen of 14% hebben een eigen webpagina
18 miljoen Amerikanen of 13% deden bijdrage aan groepsblog of groepswebpagina
36 miljoen Amerikanen of 26% publiceerden eigen content : foto's, verhalen, video, artwork, ...

Deze cijfers zijn gebaseerd op een telefonische enquete uitgevoerd in december 2005 bij 3.011 Amerikaanse volwassenen. De foutmarge bedraagt 2%. Uit deze cijfers kan afgeleid worden dat 137 miljoen Amerikanen toegang hebben tot internet. De meest actieve personen (althans in de VS) die informatie op het internet plaatsen zijn personen met breedband-toegang, in de leeftijdscategorie van 18 tot 29 jaar, die eerder in stedelijke gebieden wonen en die een eerder hoog inkomen hebben.

Even vergelijken met Belgische cijfers. Volgens de laatste editie van de Belgian Internet Mapping studie van Insites zijn er reeds 4,9 miljoen internet gebruikers in België of 57% van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar. Indien ook 8% van de Belgische internet gebruikers een eigen blog zou hebben, impliceert dit 392.000 blogs in België. Onlangs is het kader van het Mediappro project nog bekend gemaakt dat 38% van de Belgische jongeren een eigen weblog heeft, wat zou moeten overeenkomen met 275.000 blogs (meer info). Achteraf bleek dat dit onderzoek enkel betrekking had op Franstalige jongeren (meer info). Bovendien was het niet duidelijk wat er met een blog bedoeld werd. Vermoedelijk werden MSN Spaces en Myspaces ook als blogs beschouwd. Het Amerikaanse rapport geeft evenmin aan

wat met een blog bedoeld wordt. In ieder geval lijkt het aantal van 392.000 blogs in België nauwer aan te sluiten bij de realiteit.

Ik kan me in ieder geval terugvinden in één van de conclusies van het Home Broadband Adoption 2006 rapport.

In looking across the different kinds of user-generated content that we probed, there is an element of the internet being the medium for creativity and the internet being an outlet for creativity people bring to worldwide web. Blogging and, perhaps to a somewhat lesser extent, maintaining one’s own web page, are creative undertakings that take place mainly at the keyboard.

Dat was dan mijn creatieve bijdrage voor vandaag ...

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails