B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 januari 2007

Blog Quotiënt : Belgische politici

De ultieme meting van de populariteit van een politicus is het resultaat behaald bij de verkiezingen. Tussen twee verkiezingen wordt gepoogd aan de hand van opiniepeilingen een inschatting te maken van de populariteit. Een bijkomend middel voor het inschatten van de populariteit is het Blog Quotiënt. Het Blog Quotiënt van een persoon is de som van het aantal vermeldingen in de zoekresultaten met als zoekargument de naam van de persoon volgens 4 verschillende blogzoekdiensten (Google Blogsearch, Technorati, Icerocket Blogsearch en Sphere). De meest populaire Belgische blogger (Paul Belien) haalde recent een Blog Quotiënt van 4.073 (zie hiervoor dit bericht). Wat is het Blog Quotiënt van een aantal Belgische politici ?

Eerst heb ik de lijst opgesteld van alle verkozenen in de parlementen die België rijk is (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Vlaams Parlement, Waals Parlement, Parlement van de Franse Gemeenschap, Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Parlement en ook de 24 Belgen in het Europees Parlement). Vervolgens werd de lijst aangevuld met de personen die in één van de regeringen die dit land rijk is zitting hebben (Federale Regering, Vlaamse Regering, Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Waalse Regering, Frans Gemeenschapsregering, Regering van de Duitstalige Gemeenschap). Dit gaf een lijst van bijna 600 verschillende personen.

Zoals kon verwacht worden is de Belgische politicus met het hoogste Blog Quotiënt Guy Verhofstadt, wat blijkt uit de grafiek als uit de lijst. Het Blog Quotiënt of BQ is gelijk aan GBQ + TQ + IBQ + SQ, waarbij de afkortingen staan voor
GBQ = Google Blogsearch Quotiënt
TQ = Technorati Quotiënt
IBQ = Icerocket Blogsearch Quotiënt
SQ = Sphere Quotiënt

politici-bq

 1. Guy Verhofstadt (VLD) - Federale Regering
  Blog Quotiënt : 6.638
  = 3.065 (GBQ) + 2.358 (TQ) + 1.001 (IBQ) + 214 (SQ)
 2. Yves Leterme (CD&V) - Vlaamse Regering
  Blog Quotiënt : 3.544
  = 1.452 (GBQ) + 1.411 (TQ) + 548 (IBQ) + 133 (SQ)
 3. Richard Miller (MR ) - Waals Parlement
  Blog Quotiënt : 3.256
  = 1.388 (GBQ) + 1.042 (TQ) + 794 (IBQ) + 32 (SQ)
 4. Filip Dewinter (Vlaams Belang) - Vlaams Parlement
  Blog Quotiënt : 3.056
  = 1.257 (GBQ) + 1.260 (TQ) + 500 (IBQ) + 39 (SQ)
 5. Laurette Onkelinx (PS) - Federale Regering
  Blog Quotiënt : 2.930
  = 1.319 (GBQ) + 1.092 (TQ) + 444 (IBQ) + 75 (SQ)
 6. Jean-Marie Dedecker (Onafhankelijke) - Vlaams Parlement + Senaat
  Blog Quotiënt : 2.681
  = 1.154 (GBQ) + 1.015 (TQ) + 352 (IBQ) + 160 (SQ)
 7. Elio Di Rupo (PS) - Waalse Regering
  Blog Quotiënt : 2.678
  = 1.057 (GBQ) + 1.149 (TQ) + 366 (IBQ) + 106 (SQ)
 8. Karel De Gucht (VLD) - Federale Regering
  Blog Quotiënt : 2.625
  = 1.368 (GBQ) + 839 (TQ) + 357 (IBQ) + 61 (SQ)
 9. An Michiels (Vlaams Belang) - Vlaams Parlement
  Blog Quotiënt : 1.922
  = 7 (GBQ) + 1.388 (TQ) + 526 (IBQ) + 1 (SQ)
 10. Patrick Janssens (sp.a) - Vlaams Parlement
  Blog Quotiënt : 1.533
  = 398 (GBQ) + 819 (TQ) + 272 (IBQ) + 44 (SQ)

 11. Jurgen Verstrepen (Vlaams Belang) - Vlaams Parlement
  Blog Quotiënt : 1.450
  = 1.087 (GBQ) + 297 (TQ) + 63 (IBQ) + 3 (SQ)
 12. Michel Daerden (PS) - Franse Gemeenschapsregering + Waalse Regering
  Blog Quotiënt : 1.392
  = 397 (GBQ) + 639 (TQ) + 325 (IBQ) + 31 (SQ)
 13. Didier Reynders (MR) - Federale Regering
  Blog Quotiënt : 1.390
  = 404 (GBQ) + 717 (TQ) + 246 (IBQ) + 23 (SQ)
 14. Patrick Dewael (VLD) - Federale Regering
  Blog Quotiënt : 1.369
  = 400 (GBQ) + 782 (TQ) + 174 (IBQ) + 13 (SQ)
 15. Frank Vandenbroucke (sp.a) - Vlaamse Regering
  Blog Quotiënt : 1.249
  = 402 (GBQ) + 622 (TQ) + 170 (IBQ) + 55 (SQ)
 16. Bert Anciaux (spirit) - Vlaamse Regering
  Blog Quotiënt : 1.205
  = 374 (GBQ) + 638 (TQ) + 172 (IBQ) + 21 (SQ)
 17. Freya Van den Bossche (sp.a) - Federale Regering -
  Blog Quotiënt : 1.114
  = 355 (GBQ) + 612 (TQ) + 140 (IBQ) + 7 (SQ)
 18. Bart Somers (VLD) - Vlaams Parlement
  Blog Quotiënt : 890
  = 281 (GBQ) + 462 (TQ) + 143 (IBQ) + 4 (SQ)
 19. Geert Bourgeois (NVA) - Vlaamse Regering
  Blog Quotiënt : 862
  = 291 (GBQ) + 433 (TQ) + 130 (IBQ) + 8 (SQ)
 20. Rudy Demotte (PS) - Federale Regering -
  Blog Quotiënt : 845
  = 282 (GBQ) + 450 (TQ) + 104 (IBQ) + 9 (SQ)

Opmerkelijk is het resultaat voor Richard Miller, de persoon op plaats nummper 3. Deze persoon dankt zijn resultaat aan een groot aantal zoekresultaten die geen verband met zijn parlementaire activiteiten. Er is wel een fotograaf met dezelfde naam waarop de meerderheid van de blogverwijzingen betrekking hebben. De persoon op plaats 9, An Michiels, dankt haar score evenmin aan haar parlementaire activiteiten, maar worden veroorzaakt door naamgenoten die Technorati terugvindt. Met een familienaam als Verhofstadt of Van Quickenborne is de kans dat je Blog Quotiënt door naamgenoten opgedreven wordt vrij klein. Volgens familienaam.be zijn er slechts 683 Verhofstadts en 69 Van Quickenbornes in België, tegenover 18.604 personen met familienaam Willems.

Naast de top 20 zijn er een aantal onfortuinlijke politici, die allen een Blog Quotiënt van 0 behaalden. Dit wil zeggen dat ze op het ogenblik dat de opzoeking uitgevoerd werd, hun naam door geen enkele blogzoekdienst teruggevonden werd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de volgende 9 leden van het Vlaams Parlement : Agnes Bruyninckx (Vlaams Belang), Christian Verougstraete (Vlaams Belang), Dominique Guns (VLD), Felix Strackx (Vlaams Belang), Jul Van Aperen (VLD), Marc Cordeel (VLD), Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang), Monique Moens (Vlaams Belang), Thieu Boutsen (Vlaams Belang). Is het toeval dat deze 9 parlementsleden slechts tot 2 verschillende partijen behoren ? Zou het kunnen dat deze partijen weinig actief zijn in de blogosfeer en dat deze parlementsleden zo goed als nooit in het nieuws komen ?

Het perverse van een bericht als dit hier is dat de populaire politici nog wat populairder zullen worden (althans gemeten volgens het Blog Quotiënt). De hierboven vermelde politici met BQ 0 zullen door dit bericht hopelijk verlost worden van hun 0-score. De overige politici met BQ 0 zullen op een volgend bericht moeten wachten om hopelijk van de rode lantaarn verlost te worden.

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails