B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 januari 2007

Gelijke kansen bij de VRT

Gisteren was er veel heisa over de benoemingen aan de top van VRT, waar uitsluitend mannen benoemd zijn in het directiecomité en als hoofdredacteurs, in het totaal 13 mannen. Zie ook dit persbericht.

Op Radio 1 heb ik minister Kathleen Van Brempt, verantwoordelijk voor gelijke kansen, horen verklaren dat zij dit geen goede zaak vond. Eén van de argumenten die zij aanhaalt is dat de meerderheid van de kijkers vrouwen zijn. De samenstelling van het directiecomité moet volgens minister Kathleen Van Brempt een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dus meer vrouwen in het directiecomité en ook enkele allochtonen. Misschien dan ook enkele kleuters - die kijken toch massaal naar Ketnet - en enkele gepensioneerden - die kijken toch massaal naar Thuis - een directeursfunctie geven.

Moeten we het directiecomité en de hoofdredacteurs ook beoordelen op geografische afkomst ? Moeten daar ook streefcijfers gehanteerd worden, zodat elke provincie in verhouding met het aantal inwoners vertegenwoordigd wordt ? Limburgers en West-Vlamingen moeten ook dezelfde kansen krijgen als Vlaams-Brabanders en Antwerpenaars, zonder natuurlijk de Oost-Vlamingen te vergeten. Moeten de Vlamingen in het buitenland dan ook een vertegenwoordiger krijgen of zijn zij met te weinig ?

Diane Waumans, woordvoerder van de VRT (of is het woordvoerster), had het overigens knap moeilijk in Morgen Beter om de beslissing van de VRT te verdedigen. Volgens haar kunnen we ons binnen enkele jaren aan verschillende vrouwen op hoge managementfuncties verwachten. We zullen maar afwachten.

Technorati : - -

3 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 19 januari, 2007 12:56, de volgende bedenking ...

Het belachelijk maken van het streven naar gelijke kansen is natuurlijk gemakkelijk. Maar je kan toch in 2007 niet blijven staande houden dat mannen de enige zouden zijn die voor deze functie het juiste profiel zouden hebben? Het spreekt nogal voor zich dat een minister van gelijke kansen verbouwereerd is als ze ziet dat er enkel mannen tot directie worden benoemd omgekeerd zou pas schrijnend zijn.

 
Blogger Bruno Peeters had op 19 januari, 2007 14:29, de volgende bedenking ...

Alain,

Ik sluit mij aan bij het standpunt van velen dat het spijtig is dat er geen vrouwen weerhouden zijn. Ik vraag mij bijvoorbeeld af of er nog een plaats voorzien is voor Bettina Gysen.

Waar ik mij aan stoorde was de argumentatie van Kathleen Van Brempt. Ik vind het niet correct dat het directiecomité van de VRT een afspiegeling moet zijn van de kijkers/luisteraars.

 
Anonymous Anoniem had op 22 januari, 2007 00:59, de volgende bedenking ...

Inderdaad dat was een zwak argument van haar.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails