B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 januari 2007

Ongeval op de E40

De rit van Bertem naar Brussel via de E40 vroeg vanmorgen meer tijd dan de andere dagen deze week. De extra vertraging werd veroorzaakt door een ongeval ter hoogte van de verkeerswisselaar te Sint Stevens Woluwe. Toen ik me ter hoogte van de op- en afrit te Sterrebeek bevond hoorde ik de aankondiging van een niet nader gespecifieerde geblokkeerde rijstrook. Even later zag ik dat er op de uitvoegstrook naar de ring rond Brussel een aanraking had plaatsgevonden tussen een eerder kleine auto en een grote vrachtwagen. Beide wagens stonden nog innig verzoend met elkaar. Zou dit de start zijn van een ontluikende romance ? Samengebracht door een plotse windstoot ? Of was het eerder een bruusk invoegmaneuver van de vrachtwagen die één van de 10 tips in de praktijk wou brengen ?

Dit was het eerste verkeersongeval waarvan ik dit jaar hinder ondervond. Hopelijk blijft het volgende ongeval met verkeershinder een hele tijd uit.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails