B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 januari 2007

Profiel van bezoekers aan social networking sites

Er werd verondersteld dat bezoekers aan social networking sites zoals MySpace voornamelijk bestonden uit jongeren. Onderzoek van comScore wijst echter uit dat dit niet het geval is. In een bericht van Mediaweek werd het als volgt geformuleerd :
The old people are crashing the party at social networking sites. Despite conventional wisdom that sites like MySpace are entirely the domain of the young and wireless demographic, the vast majority of users logging on to some of the most popular social networking sites are over 25 years old, according to new figures released by comScore Media Metrix.
Het artikel is gebaseerd op een persaankondiging terug te vinden op de site van comScore.

Enkele cijfertjes uit de persaankondiging en natuurlijk ook een grafiek gebaseerd op deze cijfertjes :
MySpace : 68% van de 55 miljoen gebruikers zijn ouder dan 25
Friendster : 71% van de 1 miljoen gebruikers zijn ouder dan 25
Facebook : 50% van de 15 miljoen gebruikers zijn ouder dan 25
Xanga : 54% van de 8 miljoen gebruikers zijn ouder dan 25
social networks comscore age profile
Bizar is wel dat de som van de percentages in de tabel in de persaankondiging niet gelijk is aan 100%.

Quantcast is een site die inzicht geeft in het profiel van Amerikaanse bezoekers aan websites. Naast het aantal bezoekers wordt ook demografische informatie getoond, zoals geslacht, leeftijd, inkomen, opleiding en zelfs etnische achtergrond. Quantcast zou zich naar verluidt onder meer baseren op logginggegevens verstrekt door Amerikaanse internetproviders.

Ik heb even nagegaan wat volgens Quantcast het profiel is van bezoekers aan enerzijds de bekende social networks (MySpace, Friendster, Facebook, Xanga en tenslotte Orkut) en anderzijds enkele social business networks (Linkedin, Plaxo, Ryze, Ecademy en Xing - de nieuwe naam voor OpenBC). Deze sites richten zich tot professionele gebruikers.

De cijfertjes zijn overgenomen van Quantcast, waarbij 100 zou overeenkomen met het gemiddelde voor de beschouwde deelgroep. Quantcast geeft niet vrij hoe groot de deelgroepen zijn. De vaststellingen van comScore over +25 gebruikers worden op het eerste zicht niet bevestigd door de cijfers van Quantcast. De leeftijdsgroep 18-24 is immers volgens Quantcast nog steeds stevig vertegenwoordigd, kijk maar op het onderstaande plaatje.
social networks quantcast age profile
Hier zijn nog de plaatjes met de profielen volgens geslacht, inkomen en opleidingsniveau.
social networks quantcast gender profile
social networks quantcast income profile
social networks quantcast education profile

Tijd voor enkele conclusies, natuurlijk gebaseerd op de veronderstelling dat de cijfers van Quantcast een accuraat beeld geven van de gebruikers van de verschillende sites.
* Het leeftijdsprofiel van social business networks is gelijkmatiger verdeeld over de verschillende deelgroepen, waar het leeftijdsprofiel van de "gewone" social networks eerder jong is.
* Social business networks hebben iets meer mannelijke bezoekers, in vergelijking met de "gewone" social networks.
* De profielen qua inkomen laten niet toe te stellen dat de bezoekers aan social business networks een hoger inkomen hebben.
* Bezoekers aan social business networks hebben een hoog opleidingsniveau, merkelijk hoger dan dat van bezoekers aan "gewone" social networks.
Verrassend kun je deze conclusies moeilijk noemen.

Al deze cijfertjes hebben natuurlijk enkel betrekking op Amerikaanse bezoekers. Over Europese, laat staan Belgische bezoekers is er geen informatie beschikbaar. Wie voelt zich geroepen deze cijfers te verzamelen ?

Technorati : - - - - - - - - - - - - -

Related Posts with Thumbnails