B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 februari 2007

Breedbandverbindingen statistieken

Op de site van Computerworld is vandaag een artikel terug te vinden met als titel Breedband: België blijft terrein verliezen.

In tegenstelling tot wat de titel van het artikel laat uitschijnen, is er nog altijd sprake van een toename van het aantal breedbandverbindingen in België. De toename is wel veel minder dan in een aantal omliggende landen. De statistieken waarop het artikel gebaseerd is werden opgesteld door de ECTA, de European Competitive Telecommunications Association. U kan de statistieken overigens zelf bekijken op de site van de ECTA, zelfs met de gedetailleerde cijfers in een Excel-bestand.

Het aantal breedbandverbindingen op zich heeft weinig zin, tenzij voor verkopers van diensten en producten die verband houden met breedbandverbindingen. Toevallig zijn de members van ECTA bedrijven die er belang bij hebben dat zoveel mogelijk personen en bedrijven over een dergelijke breedbandverbinding beschikken. De missie van ECTA is immers : The European Competitive Telecommunications Association looks after the regulatory and commercial interests of new entrant telecoms operators, ISPs and suppliers of products and services to the communications industry.

Het rapporteren van het aantal breedbandverbindingen lijkt mij in dezelde categorie thuis te horen als het rapporteren van het aantal kilometers spoorwegen, kanalen of snelwegen. De omvang van de infrastructuur wordt er mee aangegeven. We kunnen ons afvragen wat er anders of beter zou zijn indien de ganse bevolking en alle bedrijven over een breedbandaansluiting zouden beschikken ? Zou het niet beter zijn na te gaan welk gebruik er van dergelijke verbindingen gemaakt wordt en welke voordelen dit de bevolking en de economie oplevert ? Hiermee worden immers de resultaten gemeten, niet de infrastructuur.

Technorati : - - -

4 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 07 februari, 2007 09:37, de volgende bedenking ...

Lijkt me toch niet onbelangrijk. Meer breedbandverbindingen betekent meer e-commerce. Meer bedrijven worden aangespoord tot dienstverlening via het internet. De overheid zal meer nadruk moeten leggen op eGovernment. Enzovoort.

Als je het nut inziet van het internet op zich, dan zie je er toch ook het nut van in dat zo veel mogelijk mensen er op een vlotte manier gebruik van kunnen maken?

 
Anonymous Anoniem had op 10 februari, 2007 18:43, de volgende bedenking ...

Uit de statistieken valt niet op te maken wat er (voor België) nu precies wel en wat niet als "broadband" wordt beschouwd. Zo te zien gaat het alleen om (A)DSL lijnen en kabel (enkel Telenet???). Er zouden in BelgIë helemaal geen internetaansluitingen via sattelliet bestaan, en ook WiFi staat op nul in de tabellen.
Wat doet men met de breedband binnen grote bedrijven? Ik bedoel: als een groot bedrijf zijn supersnelle internetverbinding verdeelt onder 20.000 werknemers, telt men dat in de statistieken dan mee als 1 of als 20.000 breedbandinternetters? Of helemaal niet? Want aan e-commerce / eGovernment kan je natuurlijk ook participeren vanop de werkpost.
Ook zou het interessant zijn om dat voor België een beetje regionaler te kunnen bekijken. In Wallonië is er geen Telenet en ik hoorde nog maar een paar weken geleden van vrienden die in de Ardennen wonen dat hun ADSL-lijn toch zo traag is. De verkoper was hen blijkbaar vergeten te vertellen dat ADSL nergens op lijkt als de telefooncentrale meer dan 5 km van uw woning verwijderd is...
Tenslotte: ik vind in de tabellen niks terug dat de brutocijfers afweegt t.o.v. het potentieel. Het lijkt me normaal dat de breedband groei in België niet zo snel meer kan stijgen als elders, aangezien wij dankzij de concurrentie tussen Telenet en Belgacom tien jaar geleden meteen aan de kop van het peleton stonden.

 
Blogger Bruno Peeters had op 11 februari, 2007 22:54, de volgende bedenking ...

@Michiel

Het lijkt mij dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het doel en het middel. Zijn breedbandverbindingen een doel op zich, of is het maar een middel. Snelwegen zijn ook geen doel op zich (tenzij voor wegenbouwfirma's), maar een middel om zich te verplaatsen. Persoonlijk lijken statistieken over het gebruik van e-governement en e-business mij veel relevanter. Maar bestaan deze wel en zijn ze publiek beschikbaar ?

 
Blogger Bruno Peeters had op 11 februari, 2007 22:59, de volgende bedenking ...

@Johan

Jouw opmerkingen zijn inderdaad zeer pertinent. Ik vermoed dat ECTA deze cijfers niet zelf opstelt, maar betrekt van haar leden of lokale instanties die cijfertjes verzamelen. In Belgie zou dit wel eens de ISPA kunnen zijn, de vereniging van Internet Service Providers. In welke mate kunnen wij zeker zijn dat de cijfers die ECTA publiceert voor alle landen op dezelfde wijze verzameld worden ?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails