B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 maart 2007

Michel Bauwens

Gisterenavond was ik uitgenodigd door Namahn op een lezing door Michel Bauwens over het thema Peer to Peer: a new economy and civilisation.

Ik had Michel Bauwens vroeger al eens ontmoet, rond 1995. Hij werkte toen nog bij BP waar hij zijn functie omschreef als cybrarian (de samentrekking van cyber en libraririan). Ik was aanwezig op een presentatie die Michel Bauwens hield over het internet voor het toenmalige Instituut voor Postuniversitaire Opleiding van UFSIA (IPO, nu beter bekend als UAMS). Nadien was ik een trouw lezer van het tijdschrift (of is de term cyberzine meer gepast) Wave, waar hij een tijdje bij betrokken was. Dit tijdschrift had zeer snel op het internetgebeuren ingepikt en volgde daarbij de lijn die het Amerikaanse tijdschrift Wired uitzette, met inbegrip van extravagante en waanzinnige kleurcombinaties.

Van dit extravagante was gisterenavond niet veel meer te merken. Vooraan stond een iets oudere persoon met minder haar dan tevoren gekleed in een wit hemd met eenvoudige rode das een traditionele Powerpoint presentatie te geven. Ik had persoonlijk verwacht dat hij hipper voor de dag zou komen.

Telkens Namahn een gastspreker uitnodigt mag deze persoon twee keer zijn verhaal doen, één keer uitgebreid voor de Namahn medewerkers, nadien 's avonds voor een clubje genodigden, meest in een gecondenseerde versie. Michel Bauwens gebruikte 's avonds blijkbaar dezelfde slides als voor de uitgebreide versie, wat maakte dat hij zeer dikwijls heen en weer sprong tussen de slides, wat mij een verwarde indruk gaf. Ik kreeg geen goed gevoel bij de presentatie, wat bij de vorige sprekers meestal wel het geval was. Het leek allemaal veel te theoretisch en veel te weinig zelf doordacht. Michel verwees telkens naar andere personen waarvan hij de boeken nog niet gelezen had, maar blijkbaar wel telkens concepten uit overgenomen.

Zijn standpunt is dat we evolueren naar een peer to peer systeem, dat onder meer gekenmerkt wordt door abundance en waarbij reputation de currency zou zijn. Het enige voorbeeld dat hij van een dergelijk systeem gaf was de ontwikkeling van open source software. Uit de discussie bleek dat hij zelf nog niet betrokken was in een dergelijk systeem, maar er wel veel over gelezen had. Uiteindelijk was er discussie tussen Michel Vuijlsteke en Michel Bauwens waar ik mij eerder kon terugvinden in de argumentatie van Michel V (meer op zijn blog - ik was overigens gewaarschuwd dat beide Michel's het niet eens waren). Het proberen gelijk te halen in een dergelijke discussie na een presentatie is meestal een hopeloze zaak. De meeste sprekers zijn immers zo overtuigd van hun eigen denken en kunnen dat ze amper ingaan op argumenten, laat staan hun mening aanpassen.

Misschien wordt de boodschap die Michel Bauwens wenste over te brengen wat duidelijker voor mij als ik binnenkort een elektronische versie van de slides te pakken krijg. Het zit er echter dik in dat ik het maar niks zal vinden. Voor wie meer wenst te vernemen over de visie van Michel Bauwens kan terecht op zijn blog blog.p2pfoundation.net. Het enige dat ik nog een beetje exuberant vond aan Michel was zijn visitekaartje, blinkende zilveren letters op een blauw geaderde achtergrond. Of zou dit eerder een gevolgd zijn van het feit dat hij al geruime tijd in Thailand woont ?

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails