B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 november 2007

Faciliteitengemeenten

De Franstalige politieke partijen dringen aan op het versterken van de banden tussen Brussel en de zes faciliteitengemeenten. Dit versterken moet volgens sommigen zelfs leiden tot het aanhechten van deze zes gemeenten bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Welke impact zou het afsplitsen van deze gemeenten uit het Vlaams Gewest met zich mee brengen ? Ter herinnering, de zes betrokken gemeenten zijn Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.

Impact qua bevolking
Het Vlaams Gewest verliest 69.104 inwoners of 1,14% van haar inwoners (bron : FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - bevolking per gemeente op 1 januari 2007). Met de faciliteitengemeente telt Vlaanderen 57,80% van alle inwoners van België. Zonder de faciliteitengemeente telt Vlaanderen 57,14% van alle inwoners van België. De faciliteitengemeenten tellen 0,65% van de inwoners van België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt er extra inwoners bij. De extra 69.104 inwoners vormen een uitbreiding met 6,28%.

Impact qua oppervlakte
Het Vlaams Gewest verliest 5.077 hectaren of 0,38% van de huidige oppervlakte (bron : FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - Bodemgebruik per gemeente in 2005). Met de faciliteitengemeente beslaat Vlaanderen 44,29% van de totale oppervlakte in België. Zonder de faciliteitengemeente beslaat Vlaanderen 44,13% van de totale oppervlakte in België. De faciliteitengemeenten vormen 0,17% van de oppervlakte van België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt heel wat groter. De extra 5.077 hectaren zijn een uitbreiding met 31,47%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bovendien een beetje groener. Het aandeel van de bebouwde oppervlakte daalt van 77,94% naar 71,85%, het aandeel van de landbouwgronden stijgt van 8,04% naar 13,39%.

Impact qua inkomstenbelasting
Het Vlaams Gewest zal 33.249 fiscale aangiftes voor de inkomstenbelasting minder ontvangen of 0,99% (bron : FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - Fiscale inkomens - aanslagjaar 2005, inkomens 2004). Het totaal netto belastbaar inkomen van deze aangiftes bedraagt 1,080 miljoen euro of 1,28% van het totaal netto belastbaar inkomen van het Vlaams Gewest. Met de faciliteitengemeenten ontvangt Vlaanderen 58,37% van fiscale aangiftes voor 61,38% van totaal netto belastbaar inkomen. Zonder de faciliteitengemeente ontvangt Vlaanderen 57,79% van fiscale aangiftes voor 60,59% van totaal netto belastbaar inkomen. De inwoners van de faciliteitengemeenten zorgen voor 0,58% van de fiscale aangiftes in België en 0,78% van het totaal netto belastbaar inkomen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een beetje rijker en Vlaanderen een heel klein beetje armer. De extra 33.249 aangiftes van inwoners uit de faciliteitengemeenten bezorgen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging van het gemiddeld inkomen per aangifte met 2,8% en voor een stijging van het gemiddeld inkomen per inwoner met 2,5%. In Vlaanderen dalen beide indicatoren lichtjes, het gemiddeld inkomen per aangifte met 0,29%, het gemiddeld inkomen per inwoner met 0,14%

Conclusie
Indien alle zes faciliteitengemeenten van het Vlaams Gewest naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgeheveld worden, zorgt dit voor een daling van het inwonersaantal van Vlaanderen met 1,14%, een daling van de oppervlakte van Vlaanderen met 0,38% en een dalng van het netto belastbaar inkomen van 1,29%.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet daarentegen een goede zaak. Het aantal inwoners stijgt met 6,28%, de oppervlakte met 31,47% en het netto belastbaar inkomen met 8,70%.

Vetrekkende van deze cijfermatige benadering is het te begrijpen dat de ('Franstalige) politici uit Brussel de aanhechting duidelijk zien zitten …

Technorati : - - -

4 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 16 november, 2007 19:26, de volgende bedenking ...

"Het totaal netto belastbaar inkomen van deze aangiftes bedraagt 1,080 miljoen euro"

Moet daar geen punt staan in plaats van een komma? Ik kan me niet voorstellen dat 33.000 aangiftes samen slechts 1 miljoen euro zouden geven, zeker niet als je rekening houdt met wie daar zoal woont.

 
Blogger Bruno Peeters had op 16 november, 2007 21:01, de volgende bedenking ...

@Luc,

De komma moet inderdaad als een punt gelezen worden.

Er wonen inderdaad heel wat goedverdieners in de faciliteitengemeenten. 17,3% van de inwoners hebben een aangifte van meer dan 50.000 (vijftigduizend) euro. Voor gans Vlaanderen is dit 10% en voor Brussel 7,4%.

 
Anonymous Anoniem had op 17 november, 2007 20:32, de volgende bedenking ...

Deze interessante oefening kan uiteraard nog verdergezet worden.

Als de 6 faciliteitengemeenten naar het Brussels Gewest worden overgeheveld,

1) Hoeveel kilometer autoweg (Ring + E40) moet Vlaanderen dan minder onderhouden en Brussel meer onderhouden?

2) Hoeveel hectaren gebied dat te lijden heeft onder de nachtvluchten verhuist van Vlaanderen naar Brussel?

3) Hoe groot is het bedrag aan onroerende voorheffing dat Vlaanderen dan verliest en Brussel wint?

Terzijde: voor zover ik weet willen Drogenbos, Wemmel en Sint-Genesius-Rode niet aansluiten bij Brussel, de 3 andere wel.

 
Blogger 0475-michel had op 11 december, 2007 15:31, de volgende bedenking ...

Heldere analyse!

Reden te meer om de 6 Vlaamse gemeenten NIET bij Brussel te laten aansluiten.

Enkel onder 4 bindende voorwaarden kan men overwegen om 2 of 3 faciliteitengemeenten (Linkebeek, Kraainem, (Drogenbos?)) bij Brussel te voegen.

Voorwaarde 1
Grondige staatshervorming waar meeste bevoegdheden bij Vlaanderen liggen.

EN

Voorwaarde 2
Uitdovende faciliteiten in Wemmel, St Genesius-Rode, Wezenbeek-Oppem.

EN

Voorwaarde 3
Grondruil = het Zoniënwoud geheel naar Vlaanderen

EN

Voorwaarde 4

Daadwerkelijke 2-talige hoofdstad.


Zodus kan je oppervlakte Linkebeek, Kraainem (en eventueel Drogenbos) berekenen EN vergelijken of dit overeenkomt met oppervlakte van het Zoniênwoud dat nu nog op Brussels grondgebied ligt.


Dit zou dus een mogelijke definitieve oplossing kunnen zijn;
geen grondverlies,
geen faciliteiten (of nog uitdovend)
ééntaligheid = duidelijkheid en geen gedoe meer,
Positief voor +2/3franstaligen; definitief in Brussel ingebed.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails