B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 november 2007

Overlap tussen social networking sites

Social networking sites zijn al vaker aan bod gekomen op dit blog. Dit zijn sites zoals Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut, Xing, ... om er maar enkele te noemen (meer bepaald enkel waarop ik mezelf ooit heb aangemeld). Op dergelijke sites kan een gebruiker wat over zichzelf kwijt en kan een gebruiker ook connecties leggen naar andere gebruikers.

Compete heeft zopas een interessante tabel gepubliceerd over bezoekers aan social networking sites. De tabel toont hoeveel leden van een social networking site ook actief zijn op andere social networking sites. Met deze tabel toont Compete de overlap aan van de verschillende communities.


Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat 20% van de MySpace bezoekers in september ook Facebook bezocht. Aan de andere kant bezocht 64% van de Facebook bezoekers in september ook MySpace.

Er is een cluster van "professionele" social networking sites : Linkedin, Plaxo en Viadeo en in minder sterke mate Salesforce en Ning. Bezoekers aan deze sites bezoeken vaak andere "professionele" social networking sites. Het is evident dat bezoekers aan "professionele" social networking sites ook regelmatig een kijkje nemen op "persoonlijke" social networking sites zoals Facebook of MySpace.

Hoe de cijfers bepaald werden heeft Compete niet in het bericht vermeld. De cijfers die Compete op haar website beschikbaar stelt over bezoekers aan sites hebben betrekking op internetgebruikers uit de Verenigde Staten. Dit leidt mij tot de veronderstelling dat de tabel ook wel eens betrekking zou kunnen hebben op de Amerikaanse internetgebruikers. Dit verklaart vermoedelijk het feit dat Xing, een uit Duitsland afkomstige social networking site voor professionals, niet in de tabel opgenomen is.

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails