B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 januari 2008

Marcom Top 100 in een nieuw kleedje

De Marcom Top 100, een initiatief van Marketingfacts, is een rangschikking van Nederlandstalige blogs die met marketing en communicatie te maken hebben. Elke maand worden voor elke aangemelde blog enkele cijfertjes verzameld en de blogs gerangschikt. De cijfertjes waarmee rekening gehouden worden zijn de Google Pagerank, de Technorati Authority, de waardering van de initiatiefnemers van de lijst en het aantal stemmen van geregistreerde Marketingfacts-leden.

Zoals vanmorgen bekend gemaakt op Marketingfacts is de Marcom Top 100 editie van januari 2008 op een aantal punten aangepast ten opzichte van vorige maand. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de vorige editie is dat de wegingsfactoren aangepast werden. De waardering van de initiatiefnemers van de lijst heeft een veel groter gewicht gekregen. De Technorati Authority aan de andere kant heeft aan belang ingeboet.

De grafiek hieronder geeft weer in welke mate de 4 componenten doorwegen in de uiteindelijke score.

Het gevolg van de nieuwe wegingsfactoren is dat de waardering van de initiatiefnemers van de lijst nu nog veel sterker doorweegt. Deze waardering, een cijfer tussen 1 en 8, wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit, actualiteit, authenticiteit, vormgeving en relevantie van de berichten op elke blog. Dit zijn natuurlijk stuk voor stuk relevante aspecten. Als blogger heb je echter geen zicht hoe de waardering van je blog tot stand komt. Voor de andere indicatoren kan je daarentegen wel zelf werken. Je kan er voor zorgen dat de Pagerank zo hoog mogelijk wordt, je kan zelf op regelmatige basis in Technorati je ranking opvolgen, je kan je fanclub aanzetten om voor jouw blog te stemmen.

Dit is alvast een overzicht van het aantal blogs per toegekende waardering, waarbij ik dan nog een onderscheid gemaakt heb tussen blogs uit Nederland en blogs uit België.


Door de hogere wegingsfactor voor de waardering van de initiatiefnemers van de lijst is de transparantie een beetje minder geworden. Bloggers waarvan de blogs hierdoor gestegen zijn (en zo zijn er inderdaad verschillende) zullen dit niet erg vinden. Bloggers waarvan de blogs gedaald zijn (en zo zijn er natuurlijk ook) zullen ongetwijfeld eventjes de schouders ophalen.

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails