B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 januari 2008

Woordenschat

Vanmorgen tijdens het aanschuiven naar Brussel heb ik twee nieuwe woorden opgepikt door naar de radio te luisteren : incentiveren en verhippen. Beide woorden werden gelukkig niet in dezelfde zin gebruikt (zoals hier). Er was een half uur tijd tussen het uitspreken van beide woorden. Vermits mijn nieuwsgierigheid toch een beetje geprikkeld was (wat moet men anders doen in de file ...) heb ik daarna eventjes nagekeken of beide woorden reeds bestonden. Google vindt voor beide woorden al een heleboel verwijzingen. Verhippen komt bovendien voor in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (maar niet in de betekenis die daarstraks op de radio gebruikt werd). Incentiveren ontbreekt tot nu toe. In ieder geval zal dit het eerste on-line document zijn waar beide woorden tesamen voorkomen. Is dit geen mooie prestatie ?

Related Posts with Thumbnails