B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - de resultaten deel 1

Een tijdje terug heb ik het initiatief genomen een survey te houden naar de interesse voor blogevents, activiteiten waar bloggers elkaar wel eens ontmoeten.

Zoals reeds aangegeven in een eerder bericht hebben 180 personen de moeite genomen de survey in te vullen. Opgesplitst naar moedertaal geeft dit 150 Nederlandstaligen, 27 Franstaligen en 3 overigen. Nederlandstaligen zijn bijgevolg zwaar in de meerderheid met 83%.

In één van de vragen werd ook gevraagd naar de provincie waarin men woonachtig was. Zoals kan verwacht worden domineren de Vlaamse provincies. Ofwel zijn er minder bloggers in de provincies Limburg en West-Vlaanderen, ofwel hebben ze de weg naar de survey niet gevonden.Een grote meerderheid van de personen die de survey ingevuld hebben publiceren regelmatig berichten op één of meer blogs (66%). Bij de respondenten zijn er amper personen die enkel blogs lezen (1%), die gestopt zijn met bloggen (4%) of gewoonweg geen tijd hebben om te bloggen (1%).Op welke blogevents waren de personen die de survey ingevuld hebben effectief aanwezig ? Het meest populaire event was de uitreiking van de Bwards vorig jaar, gevolgd door het Clickx Site van het jaar event.Op de uitreiking van de Bwards vorig jaar waren zo'n 300 personen aanwezig. 53 personen daarvan hebben de survey ingevuld, of 1 deelnemer op 6. Op het Clickx Site van het jaar event in december laatstleden waren een 100-tal bloggers aanwezig. 41 personen daarvan hebben de survey ingevuld. Op de twee Blogcom events te Antwerpen waren zo'n 40 en 50 personen aanwezig, waarvan een heleboel op beide. 29 personen daarvan hebben de survey ingevuld. Het aantal verschillende personen dat tot nu aanwezig was op een activiteit gericht op bloggers lijkt mij zich te situeren tussen de 500 en 1000.

Hoe representatief zijn de resultaten van deze survey ? Op basis van de cijfers in de vorige paragraaf zou kunnen afgeleid worden dat een representatief staal van aanwezigen aan de survey meegewerkt heeft. Indien echter de steekproefcalculator gehanteerd wordt, blijkt dat de foutenmarge zich rond de 6% situeert (voor een populatie van 1000 personen en een betrouwbaarheidsniveau van 95%). De 180 antwoorden op de survey zijn echter geen willekeurige steekproef uit de totale populatie van bloggers, zodat de foutenmarge vermoedelijk nog hoger zal zijn.

Zie ook de volgende berichten :
Deel 2 : ervaringen met voorbije events
Deel 3 : verwachtingen voor toekomstige events

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails