B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - de resultaten deel 2 : ervaringen met voorbije events

Uit deel 1 van de analyse van de resultaten van de Belgium Blogevents Survey bleek dat de 180 personen die de survey ingevuld hadden voor een heel groot deel Nederlandstalig waren, met een sterke afvaardiging van bloggers woonachtig in de provincies Oost-Vlaandeen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Bovendien betrof het personen die regelmatig berichten publiceren op hun blog(s).

83 personen of 46% waren tot nu toe nog niet aanwezig op een activiteit gericht op bloggers, de overige 97 personen bijgevolg wel. De grafiek hieronder geeft aan hoe vaak de respondenten aanwezig waren op vroegere blogevents.In de survey werd ook gepeild naar de resultaten van de aanwezigheid op blogevents. Wat hebben de aanwezigen er aan gehad ? De voornaamste redenen lijken mij voor de hand te liggen, men kon andere bloggers voor de eerste keer in real life kunnen ontmoeten en men heeft van het eten en de drank genoten. In mindere mate was er gelegenheid tot kennisdeling met anderen. Eén derde van de personen heeft aan zijn (of haar) aanwezigheid ook nog business gerelateerde resultaten aan over gehouden, men heeft zijn bedrijf of werkgever kunnen promoten, men heeft business opportuniteiten kunnen bespreken of men heeft zijn blog kunnen promoten om nieuwe lezers aan te trekken. Niemand verklaarde een nieuwe job te danken te hebben aan zijn aanwezigheid op eerdere blogevents.De resultaten opgesplitst naar actieve bloggers en minder actieve bloggers geeft beperkte verschillen aan. Actieve bloggers blijken iets vaker professioneel gerichte resultaten te bekomen.In het volgende bericht zullen de verwachtingen voor toekomstige events bekeken worden.

Zie ook de volgende berichten :
Deel 1 : deelnemers aan de survey
Deel 3 : verwachtingen voor toekomstige events

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails