B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - de resultaten deel 3 : toekomstige events

In deel 1 van de analyse van de resultaten van de Belgium Blogevents Survey lag de nadruk op wie de survey ingevuld had. In deel 2 ging het over de resultaten van personen die aanwezig waren op eerdere blogevents. In dit deel zullen de verwachtingen aan bod komen met betrekking tot toekomstige blogevents.

In het vorige deel bleek dat de respondenten voornamelijk aanwezig waren om andere bloggers te ontmoeten. De verwachtingen naar de resultaten van toekomstige events liggen dan ook in diezelfde lijn. Opmerkelijk is dat 22 personen aanwezig zouden zijn in het kader van een zoektocht naar een nieuwe job, 13 personen kijken zelfs uit om er een nieuw lief tegen het lijf te lopen.De verwachtingen van personen die nog niet aanwezig waren liggen heel wat lager dan de verwachtingen van personen die reeds aanwezig waren.Voor de locatie van een volgend event gaat een voorkeur uit naar de eigen provincie en naar de eigen taalregio. Nederlandstaligen zien het niet zitten om naar Wallonië te trekken. Omgekeerd is er bij sommige Franstaligen wel wat interesse voor eventuele activiteit in Vlaanderen. Een kanttekening hierbij is dat er slechts 27 Franstaligen deelgenomen hebben aan de survey, wat zeker niet representatief is voor alle Belgische Franstalige bloggers.

De verschillende types van activiteiten die gesuggereerd werden vallen telkens bij meerdere personen in de smaak. Een drink 's avonds in het weekend of in de werkweek is het meest populair, gevolgd door een etentje. Voor zover mij bekend waren er nog geen publiek aangekondigde bijeenkomsten van bloggers tijdens lunch time of vlak na
de werkuren. De interesse voor dit type activiteiten is overigens ook wat lager. Misschien moet er maar iemand iets dergelijks proberen te organiseren.Indien de antwoorden op de vraag naar het type activiteit opgesplitst worden tussen enerzijds de personen die reeds aanwezig waren en zij die nog niet aanwezig waren is er een duidelijk verschil.In de laatste vraag werd er gepeild naar de interesse voor een aantal events die op stapel staan (of stonden), in chronologische volgorde.

Brussels Geek Dinner
13 februari te Gent, 40 personen waren aanwezig
Respondenten van de survey : you can count on me 16, probably 10

Open Coffee
21 februari te Brussel, reeds 32 personen aangemeld
Respondenten van de survey : you can count on me 9, probably 11

Blogdrink Leuven
22 februari te Leuven, reeds 57 personen aangemeld
Respondenten van de survey : you can count on me 18, probably 22

Bwards
1 maart te Antwerpen, aantal aangemelde personen voorlopig onbekend
Respondenten van de survey : you can count on me 29, probably 29

Barcamp Gent
29 maart te Gent, reeds 60 personen aangemeld
Respondenten van de survey : you can count on me 27, probably 19

IT Pro Geek dinner
Vermoedelijk op 29 maart te Gent na de Barcamp aldaar, inschrijvingen zijn nog niet gestart
Respondenten van de survey : you can count on me 5, probably 6

Op de laatste grafiek van dit bericht herneemt alle intereses voor de bovenstaande blogevents.In het volgende en laatste bericht zal ik nog enkele finale bedenkingen formuleren.

Zie ook de volgende berichten :
Deel 1 : deelnemers aan de survey
Deel 2 : ervaringen met voorbije events

Technorati : - - -

3 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 13 februari, 2008 22:05, de volgende bedenking ...

Leuk!

Hou er rekening mee dat Open Coffee een evenement is voor ondernemers en investeerders, weliswaar vaak vanuit de internetsector en soms ook blogger maar dit is zeker niet bij alle leden het geval.

Aantal leden is overigens al boven de 300.

 
Blogger Clo Willaerts had op 15 februari, 2008 09:51, de volgende bedenking ...

BGGD3: stuk of 60 personen aanwezig (40 girls, en 20 m/v "pratende sjakossen", "bar boys", "officiële fotografen" enz :-)

 
Anonymous Anoniem had op 15 februari, 2008 14:12, de volgende bedenking ...

Onze Franstalige vrienden vinden het trouwens geen probleem om rond 16h af te spreken: http://www.vinch.be/blog/2008/02/11/yulbiz-bruxelles-3-le-12-avril-2008/

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails