B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 maart 2008

Cyberteens @ risk?

Tijdens de Safer Internet Day die plaats vondt op 12 februari laatstleden werden de resultaten voorgesteld van het TIRO-onderzoek : Teens & ICT: Risks & Opportunities. Een van de betrokken onderzoeksgroepen was de Onderzoeksgroep Strategische Communicatie van de Universiteit Antwerpen. Hun bijdrage tot het onderzoek is het rapport "Cyberteens @ risk? - Tieners verknocht aan internet, maar ook waakzaam voor risico’s?".

Zo’n 6 op de 10 tieners zou het internet missen, mocht de verbinding stuk zijn. De helft maakt nieuwe vrienden op het internet. 4 op de 10 zou het leven zelfs saai en leeg vinden zonder internet. Hoewel het internet niet meer weg te denken is uit het leven van tieners, worden ze soms ook geconfronteerd met bepaalde risico’s. Zo werden 6 op de 10 al geconfronteerd met geweld of naaktbeelden online. Zo’n 3 op de 10 was al slachtoffer van pestgedrag online en 1 op de 6 kreeg seksueel getinte vragen van oudere chatpartners. Dit zijn enkele resultaten uit een genuanceerd beeld van kansen en risico’s dat geschetst wordt in het onderzoek TIRO: Teens & ICT, Risks & Opportunities.

In totaal werden via scholen 1318 12-18 jarigen ondervraagd over onder meer hun internetgebruik, confrontatie met bepaalde risico’s en hoe ze hierop reageren. Ook hebben 571 ouders deelgenomen aan het onderzoek. Zij werden onder andere gepolst naar hun internetgebruik, maar ook hun visie op het ICT-gebruik van hun tiener en hun eventuele confrontatie met bepaalde risico’s. Deze enquête werd aangevuld met 21 focusgroepgesprekken met tieners, ouders en leerkrachten en 12 brainstormsessies.

Hierbij nog enkele interessante cijfers uit het rapport.
* 96,3% van de onderzochte tieners gebruikt op één of andere manier het internet.
* De onderzochte tieners zijn gemiddeld 2 uur per dag online.
* Meisjes gebruiken het internet vooral voor sociale contacten (60,7%) terwijl dit minder belangrijk is voor jongens (38,6%).
* Van de onderzochte tieners is 9 op de 10 een chatter. Bijna twee op de tien jongeren (18,2 %) heeft een eigen website. Veel meer tieners (40,7 %) hebben een eigen blog. De helft (45,5 %) geeft aan dat ze een profielpagina hebben.
* Bijna alle tieners (92,8 %) maken thuis gebruik van het internet. Meer tieners uit Vlaanderen (96,4 %) gebruiken thuis het internet dan Waalse tieners (88,4 %).
* Ruim zes op de tien (62,6 %) jongeren gebruikt het internet op school. Het Vlaamse onderwijs (76,8 %) scoort hierop hoger dan het Waalse onderwijs (45,3 %).

Internetgebruik brengt natuurlijk ook risico's met zich mee.
* Zes op de tien jongeren (61,2%) zegt al per ongeluk op websites met naaktbeelden beland te zijn en de helft op pornosites (52,6%). Bewust zoeken naar porno gebeurde door een kwart van de tieners (27,8%).
* Zes op de tien jongeren (60,7%) werden al geconfronteerd met beelden die ze gruwelijk of walgelijk vinden of foto’s/filmpjes met gewelddaden (57,0%).
* Met racistische websites werden minder tieners geconfronteerd, namelijk een kwart van de jongeren (26,3%).
* Een derde van de tieners (34,3 %) verklaarde al eens gepest te zijn via internet of gsm. Bij ongeveer twee derde daarvan (21,5 %) gebeurt dit zelden en bij een derde (10,4 %) soms. Een kleine minderheid (2,4 %) stelt dat dit vaak gebeurt. Een vijfde (21,2 %) van de tieners geeft toe ooit al iemand via gsm of internet gepest te hebben.
* Bijna acht op de tien (77,1 %) jongeren heeft al eens ongevraagd een reclamemail ontvangen van een bedrijf. De meeste jongeren (60,2 %) verwijderen deze mail onmiddellijk. Toch neemt meer dan een op de drie (35,5 %) deze mails snel eens door. Een vierde van de jongeren (25,3 %) blokkeert het e-mailadres van de verzender. Zes op de tien jongeren vindt het ontvangen van spam een beetje (42,1 %) tot zeer erg (22,6 %). Dit neemt niet weg dat een derde van de jongeren (35,3 %) het ontvangen van spam helemaal niet erg vindt.

Vriend(inn)en (46,2 %) en oudere broers en zussen (26,9 %) spelen een grote rol bij het uitwisselen van tips over het gebruik van internettoepassingen. Opvallend is dat 1 op de 4 jongeren (26,8 %) eigenlijk van niemand tips of advies krijgt over internetgebruik.

Er werd ook gepeild naar de mening van jongeren over maatregelen om de risico's te beperken. Niet alle voorstellen werden door de jongeren als belangrijk beschouwd.
* Centraal meldpunt voor klachten over gevaren op het internet - 70,5 % van de onderzochte tieners vond dit belangrijk
* Strengere wetten over porno online - 66,8 %
* Ruimer aanbod websites met inhoud op maat van jongeren - 65,3 %
* Websites met tips over hoe het internet veilig te gebruiken - 62,0 %
* Filtersoftware waarmee men de toegang tot bepaalde websites kan blokkeren - 61,1 %
* Meer onderwijs rond de gevaren van het internet - 60,5 %
* Meer informatie of advies voor ouders - 54,9 %
* Strengere wetten voor commerciële activiteiten gericht op jongeren - 52,9 %
* Afgeschermde websites voor minderjarigen door middel van de elektronische identiteitskaart - 48,3 %
* Afgeschermde chatboxen voor minderjarigen door middel van de elektronische identiteitskaart - 48,5 %
* Betere software om het surfgedrag te kunnen controleren - 44,7 %

Technorati :

Related Posts with Thumbnails