B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 maart 2008

Flickr

Franse onderzoekers hebben in 2006 alle publieke gegevens in Flickr afgeladen (156.840.996 publieke foto's, 4.788.438 geregistreerde gebruikers, 46.646.865 comments, 72.875 groepen). Deze uitgebreide set van gegevens hebben ze grondig bekeken. Het resultaat is een interessante analyse The Strength of Weak Cooperation : a Case Study on Flickr.

* 62% van de geregistreerde Flickr gebruikers heeft geen enkele (publieke) foto opgeladen.
* 20% van de gebruikers hebben 82% van de foto's opgeladen.
* De pro-users (betalende gebruikers) vormen 3,7% van de gebruikers. Zij hebben 59,5% van de foto's opgeladen.
* Het gemiddeld aantal foto's opgeladen voor alle gebruikers is 33. Indien enkel de gebruikers beschouwd worden die minstens 1 foto opgeladen hebben, stijgt het gemiddeld aantal opgeladen foto's naar 87. Pro-users hebben gemiddeld 562 foto's opgeladen, non-pro users 39.

Flickr kent zeer diverse types van gebruikers.
* 39% is schijnbaar inactief : ze hebben geen publieke foto's en maken geen gebruik van de functionaliteiten van Flickr zoals contacts, comments, favorites, groups.
* 23% heeft geen enkele publieke foto opgeladen, maar ze maken wel gebruik van de communicatie-faciliteiten van Flickr.
* 19% heeft wel foto's opgeladen, maar participeert verder niet in de Flickr community.
* 19% heeft foto's opgeladen en participeert actief in de Flickr community.De onderzoekers hebben bovendien de actieve gebruikers van Flickr in drie groepen opgedeeld.
* MySpace like : weinig opgeladen foto's, maar intensief gebruik van Flickr voor onderhouden van contacten
* photo stockpiling : Flickr wordt louter gebruik voor opslag van foto's
* social media use : gebruikers wisselen foto's en kommentaren uit, duiden favorieten aan, ...Verdere info over Flickr en de Flickr gebruikers is in het wetenschappelijk artikel na te lezen.

Technorati :

Related Posts with Thumbnails