B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 december 2008

Energie-enquête

De ingenieursverenigingen KVIV (de burgerlijk ingenieurs) en VIK (de industriële ingenieurs) willen zich profileren als een belangrijke partner in het breed debat rond de energieproblematiek. In dit kader hebben beide verenigingen een enquête gelanceerd waarin gepeild wordt naar de mening over een heleboel uitspraken over de energieproblematiek. De doelgroep van de enquête zijn de ingenieurs. Maar iedereen die zich geroepen voelt zijn mening te geven kan dit ook doen.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 26 december, 2008 20:21, de volgende bedenking ...

Humm, ik had die graag ingevuld, ziet er bijzonder interessant uit (interesseert mij tout court) maar helaas lukt dat niet al te goed: door die voze flash-dinges komt telkens maar de helft van de tekst op mijn scherm. Vrijwel alle zinnen worden afgebroken, wat natuurlijk de keuze voor de verschillende opties niet evident maakt...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails