B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 december 2008

Trends voor 2009 - gebruik van social media binnen eerder grote bedrijven

Bart De Waele vroeg mij (en verschillende andere personen) onlangs enkele voorspellingen te maken voor 2009. Bart (en zijn medewerkers) hebben er een mooie compilatie van gemaakt. Nu Bart de voorspellingen op zijn blog gepubliceerd heeft wil ik ze ook via deze blog bekend maken.

Andere personen zijn ongetwijfeld veel beter geplaatst om algemene trends voor 2009 te voorspellen. Ik wil in mijn voorspellingen de focus leggen op hoe het gebruik van social media binnen eerder grote bedrjiven zal evolueren in 2009. De context voor 2009 ziet er algemeen gesproken niet rooskleuring uit. Kostenbeheersing zal domineren, zeker in de eerste helft van 2009. Er is bijgevolg vermoedelijk weinig ruimte voor innovatie. Zeker in de eerste helft van 2009 zullen de reeds vroeger gestartte evoluties zich verder manifesteren. Naar het najaar toe zal er eerder ruimte komen voor de echte innovaties.

 1. Externe social networking sites
  Bedrijven moeten kiezen of ze actief willen worden in bestaande social networking sites, zoals Linkedin of Facebook. Communication en advertising agencies zijn reeds voorloper op dit gebied. Ze zijn bijvoorbeeld reeds aanwezig met eigen groeps op Facebook. Andere bedrijven moeten zich nog van bewust worden dat het onderhouden hun profiel op Linkedin en op Facebook voordelen met zich mee brengt, bijvoorbeeld het versterken van het imago van het bedrijf, het aantrekken van nieuwe medewerkers en het versterken van band tussen werknemers en het bedrijf.

 2. Interne social networking sites (enterprise social networking)
  De huidige intranetten binnen (grotere) bedrijven bieden vaak de mogelijkheid om gegevens over medewerkers op te zoeken : naam, voornaam, werkomgeving, telefoonnummers, email. Maar er is veel meer mogelijk. Er zijn tools beschikbaar die het mogelijk maken binnen het bedrijf zelf een social networking site op te zetten. Deze tools zijn eerder van toepassing voor grotere bedrijven, die vaak in meerdere landen actief zijn. De oplossingen die bestaan zijn onder meer Microsoft Sharepoint, NewsGator Social Sites, IBM Lotus Connections, Telligent Community Server en Bluekiwi. Microsoft is met Sharepoint reeds aanwezig in een heleboel bedrijven. Het is dan ook aannemelijk dat bedrijven voor enterprise social networking eerst zullen beroep op Sharepoint, al dan niet met add ons.

 3. Wiki's
  Wiki's zijn hier en daar reeds opgedoken worden in bedrijven. Ze zullen nog meer gebruikt worden binnen bedrijven. Dit kan nog gestimuleerd worden indien Microsoft aanzienlijke verbeteringen aankondigt voor de wiki in de volgende versie van Sharepoint. De wiki-functionaliteit binnen Sharepoint laat op dit ogenblik immers niet toe wiki's voor enterprise wide gebruik op te zetten. De belangrijkste hinderpaal voor het gebruiken van wiki's en collaborative tools zit hem overigens niet in het technische domein, maar eerder op de culturele aspecten : is het bedrijf klaar, mogen de medewerkers informatie delen via een wiki, wordt het aanvaard dat informatie door een andere collega aangevuld of verbeterd wordt, wordt een wiki als een communicatieinstrument aanvaard ?

 4. Blogging - extern
  Corporate blogs zijn niettegenstaande de hype een tijdje terug niet doorgebroken, niet op wereldwijde schaal en evenmin in België. Corporate blogs zullen in 2009 op een laag pitje blijven staan. CEO's hebben geen tijd om een blog te onderhouden en andere bedrijfsblogs zijn niet altijd interessant. Ze zijn soms enkel maar een kopie van de lijst van gepubliceerde persberichten of het zijn eerder tijdelijke blogs opgezet in het kader van campagnes.

 5. Blogging - intern
  De intranets die in de meeste bedrijven opgezet zijn zullen meer evolueren naar een blog-stijl. De vraag blijft of medewerkers binnen eerder grote bedrijven de behoefte hebben om blogberichten te schrijven en of binnen eerder grote bedrijven blogging gestimuleerd of eerder getolereerd zal worden

 6. Social media monitoring
  Bedrijven zullen zich meer bewust worden van wat er over hen in het social media gebeuren verteld wordt. Niet enkel op blogs, maar ook ruimer : Facebook, Linkedin, Netlog, Twitter, ... Sommige bedrijven zullen dit zelf opvolgen, anderen zullen beroep doen op bedrijven die zich in dit domein zullen specialiseren.

 7. Privacy issues
  In het verleden waren er reeds enkele voorvallen waar bloggers het onderwerp van controverse waren naar aanleiding van blogberichten. Er zullen in de nabije toekomst nog nieuwe conflicten naar boven komen. Er zal een spanningsveld zijn tussen bedrijven en de medewerkers die actief zijn op social media. De kans is vrij groot dat werkgevers wensen tussen te komen wat betreft informatie die werknemers in hun Linkedin of Facebook profiel vermelden. Komt de informatie in het Linkedin-profiel wel overeen met de werkelijkheid, stellen sommige personen zich niet soms iets mooier voor ?

 8. Internet blocking
  Aan de ene kant raden duur betaalde consultants (grote) bedrijven aan dat er veel te halen valt op het internet en op social networking sites, aan de andere kant zijn er de (interne) security en compliance mensen die angstvallig de toegang tot social networking sites wensen af te sluiten. De reeds aanwezige firewalls zullen gedeeltelijk afbrokkelen, maar zullen nog steeds voor een groot deel gesloten blijven. De terechte vrees dat medewerkers hun tijd zullen verdoen aan niet-werk gerelateerde activiteiten op social networking sites blijft immers bestaan. Het uitwerken van goed uitgewerkte en goed aanvaarde internet gebruiksrichtlijnen is een eerste goede stap in het doen afbrokkelen van de firewalls.

 9. Eigen social networking sites
  Enkele bedrijven hebben reeds eigen social networking sites gericht naar hun klanten gelanceerd. ABConcerts is hiervan een mooi voorbeeld. Dit voorbeeld zal gevolgd worden door andere bedrijven, voornamelijk in een business to consumer context. Een eigen social netwerkt zorgt voor een betere klantenbinding en werkt imago-versterkend. Dit zal wel beperkt blijven tot enkele voorlopers, deze trend zal zeker niet mainstream worden.

 10. De laatste voorspelling
  De toekomst valt niet altijd te voorspellen, onverwachte zaken zullen opduiken, de 10de voorspelling laat ik daarom open.
De bedenkingen hieronder staan ter uwer beschikking voor uw reacties.

Related Posts with Thumbnails