B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 januari 2009

Famous - I love the crisis


Vanuit de New York State Prison heb ik deze week een pakje aan mijn voordeur afgeleverd gekregen. Volgens de brief in het pakje was ene "Steve W. P. Sr", die tijdelijk (of definitief ?) in de New York State Prison verblijft, de afzender. Zie ook enkele andere foto's.

Het boekje bij de brief, met als titel I love the crisis, is een initiatief van reclamebureau Famous. In het boekje wordt aan de hand van relevante cases uit het verleden aangegeven dat bedrijven die tijdens een recessie een anticyclisch investeringsgedrag hanteren er vaak veel beter van geworden zijn. Voorbeelden die aangehaald worden zijn BMW, Kellog's, Renault en Nike. Dergelijke bedrijven met een dolfijnenmentaliteit presteren veel beter dan bedrijven die zich gedragen als een passieve karper of een agressieve haai. Het boekje besluit met tien tips voor recessiecommunicatie met een hoog dolfijngehalte.

Indien u ook wil vernemen wat er in dit boekje staat, dan verwijs ik u naar de website van Famous waar u het boekje kan bestellen. Ik vond het alvast leuk om te lezen.

Related Posts with Thumbnails