B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 mei 2010

Versgebarken broodZeg nu niet dat Franstaligen uit Brussel geen moeite doen om Nederlandstalige aankondigingen te doen. Trouwens, naast "terplaatse versgebarken brood" kan je er ook nog "soep du jour" consumeren.

19 mei 2010

Twitter followers en following

In sommige sociale netwerken zijn relaties tussen leden van het netwerk symmetrisch. Je kan pas "vriend" worden met iemand indien deze persoon hierin toestemt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Facebook en Linkedin. Op Twitter daarentegen is de relatie "follower" en "following" asymetrisch. Een Twitter gebruiker kan op eigen houtje kiezen de Twitter berichten van een andere Twitter gebruikter te volgen. Sommige Twitter gebruikers vinden het een goede gewoonte alle followers op hun beurt ook te "followen", andere daarentegen trekken zich daar niets van aan. Vooral voor bekende personen is de verhouding tussen followers en following scheef getrokken.

Het wordt interessant indien je de followers en following van twee (of meer) Twitter gebruikers begint te vergelijken. Ik heb even gekeken naar de overlap/doorsnede van de verzamelingen van followers en following van @vincentvq en @yleterme, respectievelijk de Twitter accounts van Vincent Van Quickenborne en van Yves Leterme, voorlopig nog beide minister in de ontslagnemende federale regering.

Volgens FollowerWonk is er amper overlap in de Twitter gebruikers die ze volgen ("followers").


Als je naar de following gaat kijken, is er een aanzienlijke overlap.


Er zijn nog enkele andere sites waar je dezelfde info kan vinden. Bij Overlapr krijg je een plaatje met andere kleuren. Je kan niet inzoomen om de individuele Twitter gebruikers in de verschillende zones te bekomen wat wel mogelijk is bij FollowerWonk.


Bij WhoFollowsWhom krijg je nog wat minder info. Daar krijg je enkel een analyse van de followers te zien en dus niet meer van de following.

Hotel reviews

Telkens ik een hotel boek doe ik een poging om na te gaan welke reviews ik voor het hotel kan vinden. Ik neem bijvoorbeeld een kijkje bij vakantiereiswijzer, zoover, tripadvisor, holidaycheck. Zelfs Google Maps geeft ook reviews als je naar een hotel zoekt. Ook sommige tour operators geven bij de hotels in hun aanbod beoordelingen van reizigers.

Ik heb even een kleine berekening gemaakt. Als ik uitga van een gemiddeld verblijf van 3 overnachtingen (bijvoorbeeld voor een hotel in een stad) en een bezettingsgraad van 66% zou een hotelkamer per jaar zo'n 80 keer geboekt worden : 365 / 3 * 66% = 80. Voor een hotel met 50 kamers zou dit neerkomen op 80 * 50 = 4000 boekingen per jaar. De hamvraag is natuurlijk hoeveel van deze boekingen effectief resulteren in een hotel review. Volgens het 90-9-1 principe zou slechts 1% van de internetgebruikers actief informatie op internet plaatsen, zoals misschien hotel reviews. Per hotelkamer zouden er volgens de veronderstellingen hierboven elk jaar 80 boekingen zijn, wat zou kunnen leiden tot 0,8 reviews per jaar. Voor een hotel van 50 kamers zou dit leiden tot 40 hotel reviews per jaar.

In de praktijk vind ik meestal veel minder hotel reviews terug. Dit betekent dat het fenomeen van de "user generated content" beperkt blijft tot een zeer klein aandeel van de reizigers. Via mijn blog en via mijn Twitter account genereer ik mijn aandeel in de "user generated content". Voor sommige hotels waar ik gelogeerd heb, heb ik inderdaad wel ergens een review achtergelaten. Meestal laat ik het echter na. Ik kan me ook inbeelden dat personen die voor professionele redenen vaak in hotels logeren, niet de moeite doen telkens een review achter te laten. Het kan daarentegen ook dat mijn veronderstellingen qua gemiddelde duur van het verblijf en de bezettingsgraad niet kloppen of dat ik op de verkeerde plaats naar reviews ga zoeken.

Als je afgaat op hotel reviews die op her en der op internet terug te vinden zijn, bekom je een visie van een zeer beperkt aantal bezoekers aan dat hotel. Je moet dan nog hopen dat al deze personen daar ook effectief gelogeerd hebben, het zou misschien wel eens kunnen dat de hoteleigenaar of andere belanghebbenden valse reviews achtergelaten hebben, zowel in positieve als in negatieve zin. Bovendien zou het ook wel eens kunnen dat personen met een negatieve ervaring vaker hun mening uiten in vergelijking met personen met een "gemiddelde" tot "goede" ervaring.

Toch doe ik telkens de moeite om hotel reviews op te zoeken. En u, laat u telkens een review achter indien u indien een hotel gelogeerd hebt ? En zo ja, op welke site ?

10 mei 2010

MobileCampBrussels

Voorbije zaterdag was het MobileCamp Brussels. MobileCamp Brussels was een event in barcamp stijl. Het programma van sprekers wordt de dag zelf opgesteld. Alle deelnemers worden verwacht een bijdrage te leveren.

Aandachtige lezers van dit blog zullen reeds gemerkt hebben dat er de laatste weken af en toe berichten verschenen over de Belgische "twitosfeer" : twee keer over Twitter namen en één keer over Twitter en weekdagen.

Op MobileCamp Brussels heb ik een bijkomend tipje van de sluier opgelicht. Mijn analyses zijn nog volledig afgerond. Ik vond het wel de moeite een aantal resultaten reeds te tonen. De slides van de presentatie "Twitter in Belgium" kan u op Slideshare terugvinden.


Indien u nog vragen of opmerkingen heeft op deze slides of op het onderwerp "Twitter in België", dan mag u mij steeds contacteren.

05 mei 2010

Belgian Social Media Monitor - mei 2010

Net als de voorbije maanden kan u hieronder de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor lezen. De Belgian Social Media Monitor is een poging tot het verzamelen van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De eerste editie dateert van juli 2009. Hieronder kan u de cijfers voor begin mei 2010 terugvinden, evenals de evolutie ten opzichte van de vorige situatie van begin april 2010. In dit eerste bericht vindt u de volume-cijfers, de aantallen van blogs, Twitter accounts en dies meer. In het tweede bericht zal u de cijfers over bezoek aan de social media sites vinden.

In de cijfers van deze maand heb ik weinig spectaculaire evoluties gevonden, de meeste indicatoren gaan er lichtjes op vooruit. Het grote verschil met de editie van vorige maand is de toevoeging van enkele grafieken die de trends weergeven. Eén cijfer is misschien wel het vermelde waard, Skynetblogs komen bijna aan de kaap van 200.000 blogs. Zou er hierrond enige buzz gevoerd worden ?

Blogs
- skynetblogs : 199.550 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand
- seniorennet : 17.610 blogs, een stijging van 1%
- bloggen.be : 81.863 blogs, een stijging van 2%
- Skyrock : 31.104.405 blogs, een stijging van 1%
- Canalblog : 729.877 blogs, een stijging van 2%
- Blogoloog : 20.580 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een daling van 3%
- Agorati : 406 blogs en Twitter accounts van politici, een stijging van 1%

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles from Belgium is niet meer beschikbaar, begin februari 2010 waren het er 526.476
- Linkedin groups : 1.131 groups refering to Belgium, een stijging van 4%
- Linkedin events : 496 upcoming events in Belgium, een stijging van 7%

Facebook
- Facebook : 3.361.340 people who live in Belgium, een stijging van 4%
- Checkfacebook : 2.818.440 Belgium Country Audience, maar cijfers dateren van 3/11/2009 en zijn sindsdien niet meer aangepast
- Facebook usage statistics by country - 31st March 2010 : 3.239.980 Facebook users for Belgium

Netlog
- Netlog : 33.078.111 NL leden, een stijging van 1%

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de bovenstaande aantallen over de voorbije maanden. De grafiek geeft de evolutie over de voorbije negen maanden, van augustus 2009 tot mei 2010. Waarde 100 werd hierbij toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Uit de grafiek blijkt dat Facebook in België nog steeds sterker groeit in vergelijking met de andere opgevolgde platformen.


Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je toch een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers lijken mij vaak sterke onderschattingen te zijn het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Binnenkort kan u op dit blog een bericht vinden met een analyse hoeveel Twitter accounts er naar alle waarschijnlijkheid effectief zijn in België.

Twitter
- Twellow : 13.904 Twitter accounts, een stijging van 8%
- Tweepz : 13.837 Twitter accounts, een stijging van 2%
- Tweepsearch : 9.966 Twitter accounts, status quo (al sinds februari blijft dit aantal identiek)
- Twitdir : 2.653 Twitter accounts, een daling van 2%
- Twitterholic : 2.442 Twitter accounts, status quo
- Tweetmondo : 1.950 Twitter accounts, een stijging van 2%
- FollowerWonk : 876 Twitter accounts, een stijging van 8%
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, een stijging van 1%
- TwitterScore : 223 Twitter accounts, een daling van 3%

- Belgium Top100 Twitters Top Ranking : 288 Twitter accounts
- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.


Flickr
- Belgium group : 3.453 members, een stijging van 3%
- Tag "Belgium" : 1.065.337 items, een stijging van 2%
- Geotag "Belgium" : 5.990.326 items, een stijging van 3%

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de manier waarop Flickr de geotagde items telt niet stabiel is.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 7.450, een stijging van 45%
- Youtube videos for Belgique : 7.650, een stijging van 49%
- Youtube videos for Belgium : 277.000, een stijging van 5000%

De manier waarop gezocht wordt bij YouTube is ook niet zeer stabiel doorheen de afgelopen maanden, zie hiervoor de onderstaande grafiek.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 245, een stijging van 4%
- Vimeo videos for Belgique : 1.116, een stijging van 7%
- Vimeo videos for Belgium : 3.704, een stijging van 7%

Voor Vimeo heb ik slechts info voor de afgelopen drie maanden. Hier is wel een consistente trend te zien.


In het volgende bericht krijgt u meer inzicht in de bezoekcijfers van de social media sites vanuit België.

03 mei 2010

Twitter en weekdagen

In de reeks "wat u altijd had willen weten over Twitter in België, maar nog nergens gevonden had" kan ik u nogmaals een primeur aanbieden (zie ook twee eerdere berichten : dit bericht en dit bericht). Nu betreft het de analyse van de datum waarop de Belgische Twitter accounts aangemaakt werden.

Op basis van een zeer uitgebreide selectie van Belgische Twitter gebruikers (iets meer dan 28.000) heb ik kunnen vaststellen dat de Belgische Twitter accounts het vaakst op een woensdag aangemaakt werden, waarbij dinsdag net verslagen wordt (16,1% versus 16,0%). De minst populaire dag is niet de zondag (11,9%) maar wel de zaterdag (11,1%). De werkenden en de studerenden zullen vermoedelijk op zaterdag nog moeten uitrusten van de voorbije werk- of studeerweek.


De verdeling van de aanmaak van Twitter accounts over de weekdagen is doorheen de jaren dat Twitter bestaat zeer stabiel gebleven. Enkel voor 2006, toen er maar een vijftigtal Twitter accounts aangemaakt werden (althans de accounts die nu nog bestaan), was er een uitschieter op donderdag (27,1%).


Als u origineel voor de dag wil komen, baseer dan de keuze van datum voor het aanmaken van uw volgende (of eerste) Twitter account op de bovenstaande info.

Wikipodium event over Sharepoint en wiki's

Ik ben mede-initiatiefnemer van WikiPodium, de gebruikersgroep voor professionele Wiki-gebruikers in België. Deze gebruikersgroep heeft na een lange stilte nogmaals een bijeenkomst, maar het is een klepper van een activiteit.

Microsoft België nodigt op dinsdag 18 mei 2010 Wikipodium uit voor een activiteit rond het thema "Positioning of SharePoint 2010 as a social computing platform". Als kers op de taart zal Alina Fu, Product Manager for Social Computing on the SharePoint product team ook te Brussel aanwezig zijn op deze bijeenkomst.

Hoe u zich inschrijven voor deze gratis bijeenkomst kan u vernemen op de deze wiki pagina.

Meer info over WikiPodium kan u vinden op de WikiPodium wiki. Er is ook de Wikipodium Linkedin-group en de WikiPodium Twitter account.

Related Posts with Thumbnails