B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 mei 2010

Twitter followers en following

In sommige sociale netwerken zijn relaties tussen leden van het netwerk symmetrisch. Je kan pas "vriend" worden met iemand indien deze persoon hierin toestemt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Facebook en Linkedin. Op Twitter daarentegen is de relatie "follower" en "following" asymetrisch. Een Twitter gebruiker kan op eigen houtje kiezen de Twitter berichten van een andere Twitter gebruikter te volgen. Sommige Twitter gebruikers vinden het een goede gewoonte alle followers op hun beurt ook te "followen", andere daarentegen trekken zich daar niets van aan. Vooral voor bekende personen is de verhouding tussen followers en following scheef getrokken.

Het wordt interessant indien je de followers en following van twee (of meer) Twitter gebruikers begint te vergelijken. Ik heb even gekeken naar de overlap/doorsnede van de verzamelingen van followers en following van @vincentvq en @yleterme, respectievelijk de Twitter accounts van Vincent Van Quickenborne en van Yves Leterme, voorlopig nog beide minister in de ontslagnemende federale regering.

Volgens FollowerWonk is er amper overlap in de Twitter gebruikers die ze volgen ("followers").


Als je naar de following gaat kijken, is er een aanzienlijke overlap.


Er zijn nog enkele andere sites waar je dezelfde info kan vinden. Bij Overlapr krijg je een plaatje met andere kleuren. Je kan niet inzoomen om de individuele Twitter gebruikers in de verschillende zones te bekomen wat wel mogelijk is bij FollowerWonk.


Bij WhoFollowsWhom krijg je nog wat minder info. Daar krijg je enkel een analyse van de followers te zien en dus niet meer van de following.

Related Posts with Thumbnails