B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 januari 2011

Nogmaals #dasm

De voorbije maand kreeg het VRT programma De Allerslimste Mens een verlengstuk op Twitter. Voor, tijdens en na de uitzendingen vlogen de Twitter berichten met hashtag #dasm in het rond. Dat Evy Gruyaert de hashtag zelfs expliciet vermeldde was eveneens een hot topic op Twitter - zeker toen het filmpje op YouTube verscheen.Na elke uitzending probeerde ik telkens een idee te geven van het aantal #dasm Twitter berichten van die dag. De onderstaande grafiek geeft het beeld van de ganse maand december 2010. Het is duidelijk dat na de eerste week het aantal Twitter berichten (tweets) teruggevallen is, net als het aantal Twitter gebruikers (tweeps) die deze berichten plaatsten.


Tot nu toe heb ik reeds 9.434 berichten opgespoord van 2.034 verschillende Twitter accounts. Michel Vuijlsteke vroeg zich af of hoe relevant die #dasm tweets wel waren, als het aantal twitterende personen (zie bovenstaande grafiek) vergeleken wordt met de anderhalf miljoen kijkers elke dag. Michel heeft inderdaad een zeer terecht punt. En als ik dan bovendien het detail van de Twitter berichten bekijk, vraag ik mij hoe relevant sommige van die tweets dan wel zijn. Platte oproepen om deze of gene kandidaat maar naar huis te spelen waren op sommige dagen schering en inslag. Ben Crabbé en Eva Brems zijn niet bepaald de favoriete kandidaten van sommige mondige tweeps.

Als je rekening houdt met het feit dat er vermoedelijk tussen de 100.000 en 150.000 Twitter gebruikers in België zijn, waarvan de meerderheid ongetwijfeld Nederlandstalige accounts, dan stellen die 2.034 Twitter accounts met minstens één #dasm bericht toch al wel wat voor.

Zoals in een vorig bericht op dit blog al beschreven, zijn er een heleboel mogelijkheden om Twitter te integreren in een TV-programma. Zolang het beperkt blijft tot het louter vermelden van een hashtag tijdens de aankondiging, is er mijns inziens relatief weinig toegevoegde waarde.

Related Posts with Thumbnails