B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 augustus 2013

Bedrijfsmecenaat

Als u op zoek gaat in Wikipedia naar de betekenis van bedrijfsmecenaat, dan zal u daar zo goed als niets over vinden. De afgelopen maanden waren er twee pogingen om een artikel over bedrijfsmecenaat in de Nederlandstalige Wikipedia te laten opnemen. Beide pogingen werden niet aanvaard door de Wikipedia-incrowd. Ze waren van mening dat deze artikelen niet voldoen aan hun richtlijnen.

Om deze artikelen toch niet verloren te laten gaan, kan u hieronder kennis maken met beide artikelen. Ikzelf heb aanzet gegeven tot het eerste artikel, het tweede artikel is gestart door Michel Vuijlsteke. De argumenten voor verwijdering kan u ook nog terugvinden op de nominatiepagina's : eerste poging en tweede poging.

Ik claim absoluut geen rechten op de onderstaande teksten. Indien er iemand een derde poging wil wagen om bedrijfsmecenaat in Wikipedia te beschrijven, dan mag gerust geput worden uit de tekst hieronder. Het feit dat de tekst reeds via deze blogpost ter beschikking gesteld wordt, mag geen reden zijn voor de Wikipedia-incrowd om inbreuk op de auteursrechten in te roepen (copyvio).


Eerste poging

Bedrijfsmecenaat is ondersteuning door bedrijven van initiatieven van algemeen belang zonder dat hierbij een tegenprestatie of impact op de handelsactiviteiten van het bedrijf verwacht wordt. Deze ondersteuning kan financieel zijn of een andere vorm aannemen (logistiek, diensten, terbeschikking stellen van medewerkers, ...). Bedrijfsmecenaat onderscheidt zich van mecenaat door het feit dat het initiatief uitgaat van een bedrijf en niet van een persoon.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bedrijfsmecenaat kan gesitueerd worden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De bedrijfswereld heeft steeds meer oog voor de maatschappij, en het betrekken van private actoren bij maatschappelijke problemen schenkt beiden een meerwaarde. Tal van bedrijven de laatste jaren stappen ondernomen om in contact te komen met problemen die zich in onze samenleving stellen. Vaak wordt deze MVO-strategie geïntegreerd in de missie en de cultuur van het bedrijf. Mecenaat kan een vorm zijn waarmee een bedrijf MVO concreet maakt. Sommige bedrijven leggen in hun communicatie over mecenaatsinitiatieven expliciet de link naar MVO.

Bedrijfsmecenaat in België
Uit een onderzoek van Ipsos uitgevoerd in 2005 op verzoek van het toenmalige Fortis Foundation Belgium bleek dat zes op de tien Belgische bedrijven geld uitgeven voor het goede doel. Vooral solidariteitsprojecten konden rekenen op steun. Cultuurinitiatieven en wetenschappelijk onderzoek kwamen op de tweede en derde plaats. Slechts weinig bedrijven hadden volgens het onderzoek van 2005 een visie op lange termijn ontwikkeld voor hun mecenaatwerking: maar liefst 8 op 10 bedrijven investeerden in geïsoleerde acties. Een bedrijfsleider op vier bleek zelfs niet in staat om een bedrag te kleven op de eigen mecenaatuitgaven. De grootte van de geïnvesteerde bedragen schommelde jaarlijks tussen gemiddeld 3.000 euro voor een kleine onder neming en 60.000 euro voor een onder neming met meer dan honderd werknemers.

Een tweede onderzoek, uitgevoerd in 2011 door IPSOS in opdracht van Prométhéa, gaf bijkomende info over bedrijfsmecenaat in België. 74% van de Belgische bedrijven deed in 2011 aan mecenaat/sponsoring, wat neerkomt op 15.750 mecenas-bedrijven. De financiële sector is het actiefst met bijna 9 bedrijven op 10. In 2011 werd het bedrag besteed aan bedrijfsmecenaat geschat op 378 miljoen euro.

Voorbeelden van Belgische organisaties actief in bedrijfsmecenaat
Bedrijfsmecenaat.be
In 2010 nam de Fortis Foundation Belgium het initiatief om een mecenaatsite op te richten die verenigingen zou helpen bij het zoeken naar mecenassen en tegelijk de bedrijven met een sociaal mecenaatsprogramma in de kijker zou zetten. In 2012 besloten de stichtende bedrijven - Belgacom , Belfius, Electrabel, BNP Paribas Fortis, AG Insurance en The Manifest het concept opnieuw te lanceren.

Het platform bedrijfsmecenaat.be heeft tot doel de ontwikkeling van het mecenaat in België te bevorderen door verenigingen te helpen bij hun zoektocht naar geschikte bedrijven. Door samen te werken rond het thema mecenaat wil het platform een dynamiek creëren tussen verenigingen en bedrijven, zodat er voor alle partijen een win-winsituatie ontstaat. Vandaag zijn reeds een 60-tal ondernemingen alsook 140 verenigingen toegetreden.

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek biedt bedrijven verschillende mogelijkheden voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek (Wetenschappelijk mecenaat). IBM België en het FWO organiseren sinds 1975 de ''Wetenschappelijke Prijs IBM Belgium voor de Informatica''. Deze prijs is een bekroning voor de beste doctoraatsthesis die een originele bijdrage levert tot de informatica of haar toepassingen. Sinds 1982 organiseert het FWO jaarlijks, dankzij de financiële steun van Alcatel-Lucent Bell, de ''Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell'' ter bekroning van een doctoraatsthesis over een originele studie inzake informatie- en communicatietechnologie, concepten of toepassingen. AstraZeneca heeft 4 prijzen voor medisch onderzoek in het leven geroepen. Voor de evaluatie van de prijzen doet AstraZeneca een beroep op de expertise van het FWO.

Promothea
Promothea is een vzw opgericht in 1985 met als doel om het bedrijfsmecenaat in het domein van de kunsten te promoten.

United Fund for Belgium
Het United Fund for Belgium werd opgericht op initiatief van Belgische en internationale zakenlui in 1972 en kende sinds 30 jaar een stijgend succes. Sinds de oprichting in 1972 heeft United Fund for Belgium in België meer dan €17 miljoen toegekend aan 1.965 projecten. United Fund for Belgium is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie United Way International. De Belgische organisatie is totaal onafhankelijk en krijgt geen subsidies van om het even welke officiële Belgische of buitenlandse instantie.

Voorbeelden van Belgische bedrijven actief in bedrijfsmecenaat
Belgacom

De Belgacom Foundation is opgericht om verschillende vroegere initiatieven inzake het sociaal mecenaat (Proximus Foundation en De Helpende Hand) evenals haar verschillende partnerships te hergroeperen in één enkele entiteit. De Belgacom Foundation ressorteert onder de Corporate Social Responsibility strategie van de Belgacom Group. Het dagelijks beheer van de Foundation is de taak van het MVO-team van Belgacom.

Sedert 2003 heeft de Belgacom Foundation meer dan 800 projecten van vzw's gesteund voor een totaal bedrag van meer dan 5 miljoen euro. Bovendien werden duizenden computers verdeeld naar scholen en vzw's.

BNP Paribas Fortis Foundation
In 1995 heeft Fortis een onafhankelijke entiteit opgericht voor het beheer van het mecenaatbudget van de bank. Sinds 2002 kreeg het hele gebeuren de vorm van een stichting: de Fortis Foundation. Volgens info van 2005 besteede de Fortis Foundation jaarlijks zo'n 1,5 miljoen euro aan goede doelen.

Amélie d'Oultremont, toenmalig algemeen directeur van de Fortis Foundation, en de journalist Jean Blavier hebben in 2005 de ''Praktische Gids voor Bedrijfsmecenaat'' geschreven.

In 2007 werd bekend dat Fortis Foundation al 14 miljoen euro uitgegeven had aan humanitaire acties in haar elfjarige bestaan.

Na de overname van Fortis door de bank BNP Paribas is de naam van de stichting BNP Paribas Fortis Foundation.

EDF Belgium
EDF Belgium ondersteunt sinds 2006 het Brusselse Jubelparkmuseum. Sinds juli 2008 werd hierbij het antieke beeld van Septimius Severus onderworpen aan metaalstudie, endoscopie en radiografie. Op 9 december 2009 won EDF Belgium de Belgische prijs voor het cultureel mecenaat in de categorie grote ondernemingen uitgereikt door de Fondation Prométhéa.

Nationale Bank van België
Sinds 1972 verleent de Nationale Bank van België steun aan de Belgische artistieke creatie. De door de Bank aangekochte kunstwerken worden in de bedrijfslokalen tentoongesteld.

Suez
SUEZ heeft een schenking van € 4,5 miljoen gedaan aan het Magritte Museum te Brussel. Het museum heeft deze schenking gebruikt voor de inrichtingskosten zoals de beveiliging, de klimaatregeling, de verlichting en de multimediale toepassingen. De SUEZ-groep engageert zich met dit competentiemecenaat haar ervaring en vakmanschap gratis ten dienste stellen van dit museografisch project.

Referenties
* http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=183 Bedrijfsmecenaat: iedereen wint!
* http://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/wat-mvo werk.be Wat is MVO?
* http://www.belgacom.com/be-nl/annex_responsability/Resp_About.page Belgacom Over de Foundation
* http://www.standaard.be/cnt/g99n0adq De Standaard, Zes op de tien ondernemingen doen aan mecenaat, 19/01/2006
* http://www.pro-active.be/nl/marketing-communicatie/hoe-filantroop-uw-bedrijf Hoe filantroop is uw bedrijf?
* http://www.standaard.be/cnt/dmf20120604_00172787 De Standaard, Sponsoring en mecenaat groeien nog steeds, 5/06/2012
* http://www.promethea.be/datas/docs/symposium/2012/onderzoekprometheaipsos2012.pdf ENQUÊTE PROMÉTHÉA-IPSOS, Studie over bedrijfsmecenaat en -sponsoring, 2012
* https://www.belfius.be/info/NL/Media/PB%20bedrijfsmecenaat%20nl%2014%2006%202012_tcm_11-33973.pdf Persbericht Belfius - www.bedrijfsmecenaat.be, een nieuwe tool voor de verenigingen, 14/06/2012
* http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/library/article/bedrijfsmecenaat-krijgt-boost-dankzij-lancering-website Persbericht BNP Paribas Fortis - Bedrijfsmecenaat krijgt boost dankzij lancering website, 28/06/2012
* http://www.aginsurance.be/NL/NewsRoom/Documents/Persberichten2012/20120614_PBBelfius_bedrijfsmecenaat.pdf Persbericht AG Insurance - www.bedrijfsmecenaat.be, een nieuwe tool voor de verenigingen, 14/06/2012
* http://pub.be/nl/Nieuws/VS300015803/Promethea-en-bedrijfsmecenaatbe-geven-het-mecenaat-in-Belgie-een-boost Pub.be - Prométhéa en bedrijfsmecenaat.be geven het mecenaat in België een boost, 12/04/2012
* http://www.fwo.be/CMSDownload.aspx?ID=ae9e2bb3-c739-48d3-8924-b0ad58e25fc9&L=nl FWO Wetenschappelijk mecenaat, Een brug tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld
* http://www.vef-aerf.be/spip.php?article215 United Fund for Belgium
* http://www.radiodata.be/news/lierdenaar-stuwende-kracht-achter-united-fund-for-belgium/ Lierdenaar stuwende kracht achter United Fund for Belgium, 01/05/2013
* http://www.belgacom.com/be-nl/annex_responsability/Resp_About.page Belgacom Over de Foundation
* http://trends.knack.be/economie/opinie/blogs/de-blik-van-aernoudt/ode-aan-de-mecenas/opinie-1194643943207.htm Trends, Ode aan de mecenas, 27/04/2007
* http://www.thanksup.com/nl/company/view/belgacom Thanks Up Portaal van de maatschappelijk verantwoordelijke ondernemingen, Belgacom
* http://www.pro-active.be/nl/marketing-communicatie/hoe-filantroop-uw-bedrijf Hoe filantroop is uw bedrijf?
* http://www.standaard.be/cnt/g5reqcao De Standaard - Fortis zet de mecenas op weg, 12/05/2005
* http://belgie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Belgique/com_press_nl/Septime%20Cauis_111209_nl.pdf Persbericht EDF Belgium sleept een Caius in de wacht voor de samenwerking met het Jubelparkmuseum 11/12/2009
* http://www.nbb.be/pub/07_00_00_00_00/07_12_00_00_00/07_12_02_00_00.htm?l=nl Nationale Bank van België Geschiedenis

Publicaties over bedrijfsmecenaat
* http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=183 Boek Bedrijfsmecenaat: iedereen wint!, Akten van het colloquium (Brussel, 15 november 2007), Coördinatoren: François-Xavier Dubois, Pierre Hermant, Koen Van Echelpoel
* http://shop.kluwer.nl/boeken_products/mecenaat-en-fiscus/prod10164860.html Boek Mecenaat en fiscus, Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden, prof.dr. S.J.C. Hemels, prof.dr. F.H.M. Grapperhaus

Externe links
* http://www.bedrijfsmecenaat.be/ Bedrijfsmecenaat.be
* http://www.promethea.be/ Promothea
* http://www.ufb.be/ United Fund for Belgium
* http://my.foundation.bnpparibasfortis.be/nl BNP Paribas Fortis Foundation


Tweede poging

Bedrijfsmecenaat is ondersteuning van initiatieven van algemeen belang door bedrijven. Deze ondersteuning kan financieel zijn of een andere vorm aannemen (logistiek, diensten, terbeschikking stellen van medewerkers, ...). Bedrijfsmecenaat onderscheidt zich van mecenaat door het feit dat het initiatief uitgaat van een bedrijf en niet van een persoon. Het onderscheidt het zich van sponsoring, omdat er geen "directe tegenprestatie" of impact op de handelsactiviteiten van het bedrijf verwacht wordt. Bedrijfsmecenaat.be "De vermelding ‘zonder directe tegenprestatie’ betekent dat het verboden is rechtstreekse winsten (verkoop van producten of diensten) te halen uit de mecenaatsactiviteit. Enkel een indirecte tegenprestatie, die betrekking heeft op het imago, is toegestaan."

Geschiedenis
Mecenaat door privépersonen heeft een langere geschiedenis dan bedrijfsmecenaat, dat pas in de 20e eeuw ontstond in het kader van productontwikkeling en ontwerp. Een pioniersrol hierin speelde AEG in de jaren 1907 en 1914, door de vormgeving van gebouwen, producten en publiciteit toe te vertrouwen aan kunstenaar Peter Behrens. Maar ook andere bedrijven, zoals London Transport en Olivetti, verleenden in dit kader opdrachten aan bekende ontwerpers en kunstenaars.

Bedrijfsmecenaat, al dan niet in de vorm van privé-stichtingen opgericht door bedrijven, is in de  Verenigde Staten al langer gemeengoed, maar kwam in Nederland en België pas op in de jaren 1980, toen de overheid bezuinigde op cultuuruitgaven. Culturele instellingen, die tot dan toe voornamelijk gefinancierd werden door de overheid, moesten zich commerciëler opstellen en gaan samenwerken met het bedrijfsleven, die hun bedrijfsmecenaat vaak kaderden in persoonlijke belangstelling, naamsbekendheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Belangeloos of niet?
Bedrijven zelf leggen er nadruk op dat bij bedrijfsmecenaat, in tegenstelling tot sponsoring, geen tegenprestatie of impact op de handelsactiviteiten van het bedrijf verwacht wordt, en dat het expliciet niét in het kader van reclame- of pr-inspanningen moet gezien worden.

Daar staat tegenover dat bedrijfsmecenaat wel degelijk een rol kan spelen in het kweken van goodwill bij welbepaalde doelgroepen (en dus de facto in pr), dat (bedrijfs)mecenaat vaak samen met sponsoring vermeld wordt, en dat het vaak expliciet fiscaal voordelig gemaakt wordt door de overheid (en dus wel degelijk een positieve financiële impact kan hebben).

Referenties
* http://bedrijfsmecenaat.be/wat-is-het-bedrijfsmecenaat/ Wat is het bedrijfsmecenaat? Bedrijfsmecenaat.be
* Bakker, W., ''Droom van helderheid. Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in Nederland, 1960-1975'', Nai Uitgevers, 2011, p. 18
* Van Iersel, J., http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/NewsLettersItems/2011_12/scriptie_Jessie-van-Iersel.pdf Samenwerking tussen musea en privéverzamelaars in tijden van bezuinigingen op kunst en cultuur, Universiteit van Amsterdam, 2011
* http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=183 Bedrijfsmecenaat: iedereen wint!, Akten van het colloquium 15 november 2007 François-Xavier Dubois, Pierre Hermant, Koen Van Echelpoel (coördinatoren)
* http://www.pro-active.be/nl/marketing-communicatie/hoe-filantroop-uw-bedrijf Hoe filantroop is uw bedrijf?
* http://www.standaard.be/cnt/dmf20120604_00172787 Sponsoring en mecenaat groeien nog steeds De Standaard 5 juni 2012
* Hemels, S.J.C. en Grapperhaus, F.H.M., http://shop.kluwer.nl/boeken_products/mecenaat-en-fiscus/prod10164860.html Mecenaat en fiscus, Fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden, Kluwer, 2010, 68 blz.

27 augustus 2013

Wikipedia NL

Wikipedia wordt heel vaak aangehaald als een mooi voorbeeld van crowdsourcing, massa's vrijwilligers die tesamen een encyclopedie vervolledigen.

Ik heb de afgelopen weken mogen ervaren dat de interne keuken van de Nederlandstalige Wikipedia er toch niet zo rooskleurig uit ziet.

Niet iedereen is Wikipedia even goed gezind. Sommige personen vinden het nodig allerlei rotzooi op Wikipedia te plaatsen, of sommige artikelen te bekladden met rommel. Om Wikipedia te beschermen tegen deze "vandalen", zijn er allerlei verdedingsmechanismen ingebouwd, zoals de blokkeerlijst. Sommige geregistreerde gebruikers zijn levenslang geblokkeerd, net als anonieme gebruikers die van bepaalde IP-adressen gebruik maken.

Het bewaken van de inhoud van Wikipedia is voor een eerder beperkte groep van overtuigde Wikipedia-gebruikers een dagelijkse bekommernis. Ze kijken er nauwgezet op toe dat nieuwe artikelen voldoen aan hun interpretatie van de Wikipedia-richtlijnen. Daarbij wordt neerbuigend gedaan over de andere Wikipedia's. Het feit dat een artikel in bijvoorbeeld de Duitstalige, Franstalige of Engelstalige Wikipedia opgenomen is, is voor deze groep Wikipedia-beheerders helemaal geen argument.

Iemand die ter goeder trouw een artikel aan de Nederlandstalige Wikipedia toevoegt loopt het risico dat het artikel niet aan de richtlijnen voldoet, zodat het meestal vrij snel na aanmaak voorgedragen worden voor schrapping. In het slechtste geval verdwijnt het artikel onmiddellijk. Indien ze nog een beetje medelijden hebben, komt het artikel op een nominatielijst te staan. Dan hebben de auteur en alle andere personen die deze lijst bezoeken, twee weken de tijd om het artikel aan te passen zodat het voldoet aan de normen van de incrowd. Dat de incrowd het er om te doen is de consistentie en de kwaliteit te bewaken haalt het veel te vaak van de beleefdheid en de openheid ten opzichte van nieuwkomers. Al te vaak wordt een artikel genomineerd voor schrapping, daar waar een kleine ingreep al zou volstaan om het artikel aanvaardbaar te maken.

Dit is bijvoorbeeld de lijst van te beoordelen pagina's voor 26 augustus 2013 (voor elke dag wordt zo een nieuwe pagina gemaakt).

Het ergste scheldwoord voor sommige leden van de Wikipedia-incrowd is "marketeer". Het lijkt er op dat de wereld volgens deze personen beter af zou zijn zonder bedrijven, zonder producten, zonder diensten, zonder publiciteit, ... Een artikel dat iets te optimistisch is over een bedrijf, producten, diensten of initiatieven van een bedrijf, krijgt de vermelding "reclame", wat er quasi gegarandeerd voor zorgt dat de nominatie voor verwijdering van het artikel na twee weken effectief in een verwijdering omgezet wordt.

De Wikipedia-bewakers hanteren een eigen jargon, waar termen zoals wiu, NE, E, Ew, OO, ZP, copyvio en nuweg dagelijkse kost zijn. Dat een nieuwkomer hier amper zijn weg in terugvindt is voor de bewakers geen probleem. Zonder die vervelende nieuwkomers zou de toevloed van ongewenste artikelen immers stoppen ...

Na de periode van twee weken komt er een Wikipedia-moderator langs die vervolgens naar eigen goeddunken kan beslissen of een genomineerd artikel moet geschrapt worden of alsnog kan overleven. Indien een auteur (of een andere betrokkene) niet akkoord gaat met de schrapping, bestaat de mogelijkheid een verzoek in te dienen om een artikel te laten terugplaatsen. Het probleem met de huidige Wikipedia-incrowd is dat dezelfde personen die een artikel neersabelen, nogmaals tussenkomen in de argumentatie voor het terugplaatsen. Bovendien mengen sommige moderatoren - die de rol van rechter aannemen - zich ook stevig in de discussies. Op die manier bekomt men de situatie dat de aanklager, de rechter en de uitvoerder van de beslissingen tot dezelfde kliek behoren. Van een onafhankelijke beroepsinstantie is helemaal geen sprake.

Ik had het hierboven bewust over de Nederlandstalige Wikipedia. De groep van Wikipedia-bewakers bestaat voor een groot deel uit Nederlanders, die dan ook vaak onbekend zijn met onderwerpen met een link naar België of Vlaanderen. Dit zorgt er af en toe voor dat nieuwe artikelen veel te snel naar de prullenmand verwezen worden. Dit wordt duidelijk door enkele voorbeelden.

Heidi Van Tielen, die voor Q-Music, Joe FM, VTM en Vitaya gewerkt heeft, kreeg als opmerking "NE: lokaal / regionaal maar in ieder geval geen medewerkster van landelijke, niet-commerciële, niet-marginale zenders." Gelukkig werd er geargumenteerd dat deze opmerking nergens op sloeg, het artikel werd behouden, de discussie hieromtrent kan u hier nog bekijken. Merk op dat expliciet "niet-commerciële" vermeld werd.

Dylan Borlée, de broer van de andere Borlée's kreeg de volgende opmerking "NE - Een broer van een bekende sporter hoeft zelf nog niet EW te zijn", niettegenstaande al in de eerste versie van het artikel vermeld werd dat hij deel uitmaakte van de 4 x 400m ploeg. Een besluit over het behoud van dit artikel is nog niet genomen, het is af te wachten hoe de discussie evolueert.

Bart Verhulst, de VRT-journalist, kreeg als opmerking "NE - Een man met een baan". Behoud van dit artikel is ook nog niet gegarandeerd, er zijn gelukkig al verschillende personen die voor behoud geargumenteerd hebben.

Het meest schrijnende voorbeeld van de laatste weken was het artikel over Klascement, de educatieve portaalsite van de Vlaamse Overheid waarop lesmateriaal en leermiddelen gedeeld worden. Het argument van de nomineerder van dienst was "ne - Zeer beperkte bekendheid (alleen voor de (aanstaande) leraren in het basisonderwijs) en geen onafhankelijke bronnen in het artikel.". Vooral toen Michel op zijn blog en op Facebook enige ruchtbaarheid aan deze nominatie gegeven heeft (nadat het vorige artikel over Klascement wegens overigens nooit bewezen schending van auteurrecht geschrapt was), hebben verschillende personen voor behoud gepleit (in deze discussie). Het argument "Zeer beperkte bekendheid" (heeft ook lange tijd meegegaan, totdat de nomineerder uiteindelijk door Wikipedia-moderatoren attent gemaakt werd op het succes van Klascement. De nominatie werd vervolgens ingetrokken, het artikel is er nog steeds.

U ziet maar, Wikipedia is een krabbenmand waar de incrowd venijnig kan uithalen naar nieuwkomers of naar personen die op het dysfunctioneel gedrag van de incrowd wijzen. Zowel Michel als ikzelf mochten de afgelopen weken verschillende persoonlijke aanvallen ervaren. Er werd daarbij af en toe op de man gespeeld waarbij duidelijk geprobeerd werd slagen onder de gordel uit te delen ("marketeer" en zo). Gelukkig bleef alles virtueel ...

18 augustus 2013

Top 100 Most Liked Banks on Facebook

De Belgische banken zouden het nog niet zo slecht doen in de rangschikking "Top 100 Most Liked Banks on Facebook" van The Financial Brand.

Belfius - 30.187 likes - plaats 42

BNP Paribas Fortis België - 43.908 likes - plaats 36

BNP Paribas Fortis Belgique - 54.045 likes - plaats 36

ING Bank België - 28.423 likes - plaats 42

ING Banque Belgique - 31.721 likes - plaats 41

KBC - 20.575 likes - plaats 59

Het zal spijtig genoeg niet mogelijk zijn de Belgische banken in een volgende versie van deze rangschikking opgenomen te laten opnemen. De rangschikking is immers enkel bedoeld voor "financial institutions who conduct the bulk of their marketing in English". De titel "Top 100 Most Liked Banks on Facebook" is bijgevolg misleidend, want geen banken uit China, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Scandinavië of België ...

08 augustus 2013

Belgian Social Media Monitor - augustus 2013

Hieronder kan u weer kennis maken met een heleboel cijfertjes over social media in België.

  • Facebook zegt zelf 5,4 miljoen gebruikers te hebben in België, dit zijn er 200.000 meer dan vorige maand en 400.000 meer dan twee maanden terug. De groei op jaarbasis stijgt hiermee opnieuw boven de 10%, meer bepaald 16%. Deze plotse groei lijkt mij enigszins verdacht, de voorbije maanden was de groei eerder beperkt en nu plots zou er zonder aanwijsbare reden opnieuw stevige groei zijn. Het probleem is dat er geen andere bronnen meer zijn die publieke info over het aantal Facebook-profielen in België aanbieden. SocialBakers biedt het niet meer aan (althans zonder registratie), Checkfacebook is overgenomen door Socialbakers en de teller bij Zoomsphere is blijven steken ...
  • Linkedin blijft de sterke groei van meer dan 30% doorzetten, net als de voorbije maanden.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 12%, Bloggen.be 10%, Seniorennet 5%), andere dalen (Skyrock -10%).

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin augustus 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (juli 2013) en van vorig jaar (augustus 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van augustus 2012 tot augustus 2013.

Facebook
- Facebook : 5.400.000 people who live in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Zoomsphere : registered users on Facebook in Belgium: 5.013.860, aanzienlijk minder in vergelijking met het cijfer van Facebook zelf en bovendien hetzelfde cijfer als vorige maand

Sinds twee maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook is er mee gestopt.

Volgens Zoomsphere staat België op de 37ste plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Saudi Arabië en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.


Linkedin
- Linkedin profiles : 1.642.397 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.019 groups refering to Belgium, een daling van 9% ten opzichte van vorige maand (voor de eerste keer is er sprake van een daling), status quo ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, het is nog steeds wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.813 jobs in Belgium, een stijging van 17% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 90% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Argentinië en voor "unknown" (wat dit ook mag betekenen ...).

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei lijkt zich mooi door te zetten.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.847 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 153.860 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.371.411 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.141.394 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.979.374 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor juli 2013 waren er 1.399.243 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. In de loop van 2012 was er nog een groei op jaarbasis van 12%, deze groei is duidelijk aan het vertragen, wat ook blijkt uit de grafiek.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 129,8 miljoen blogs, een stijging van 8% percent ten opzichte van vorige maand
- 57,5 miljard posts, een stijging van 6% percent ten opzichte van vorige maand
De groei is duidelijk nog aan het versnellen, de overname door Yahoo onlangs heeft duidelijk geen negatief effect gehad tot nu toe.

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 25ste plaats, net na Colombia en vlak voor Maleisië.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 68.872.283 blogs, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10.
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 187.642.488 leden, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 15.133.961 leden, een stijging van 3% percent ten opzichte van vorige maand

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van augustus 2012.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites.

FindPeople onPlus - Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

CircleCount - Countries (Europe) meldt dat België op de 15de plaats staat in de lijst van Europese landen, vlak na Denemarken en voor Zwitserland. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.5 vermeld (vorige maand was het 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Flickr
- Belgium group : 5.397 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7%  ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.939.670 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
- België : 167.100 foto's in Community photos, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 148.139 foto's in Community photos, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 240.593 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's verschillende maanden na elkaar daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 876 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 1.966 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 32.608 foto's, een stevige stijging van 8% ten opzichte van vorige maand

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 312.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 379% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 791.000, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 565% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.750.000, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 698% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is nog steeds zeer wispelturig, de groei lijkt de laatste maanden plots te versnellen.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 317, een daling van 88% ten opzichte van vorige maand, een daling van 85% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 991, een daling van 83% ten opzichte van vorige maand, een daling van 77% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 3.184, een daling van 83% ten opzichte van vorige maand, een daling van 77% ten opzichte van vorig jaar

Tot vorige maand toonde Vimeo, in tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube, een consistente opwaartse trend. Op basis van de evolutie van de cijfers van deze maand lijkt het er op dat de zoekmachine recent herzien werd.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.172, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 22.107, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 37% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.251, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt al gedurende enkele maanden een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's geeft een bizar verloop voor de afgelopen maanden.

Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 7.013, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 7.026, een daling van 13% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 53.235, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijking met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg geen zin meer.

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat mer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails