B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 september 2013

Fiets

Gisteren ben ik nogmaals met de fiets naar het werk gereden, zo'n twee keer 25 km. Af en toe, als mijn agenda het toelaat en het weer wat meezit, laat ik mijn wagen thuis staan en spring ik op mijn fiets.

Wat mij vandaag opviel is dat het ten opzichte van enkele weken veel drukker was in Brussel. De files waren veel langer. Het gedrag van de automobilisten was ook anders, zenuwachtiger, aggressiever, nog minder respect voor de verkeersregels (en daardoor ook gevaarlijker voor de fietsers).

Vandaag ben ik weer op stap met de wagen, omdat ik 's avonds nog naar een vergadering moet. Dat traject met de fiets doen zou iets te optimistisch zijn. Ik prijs me gelukkig dat ik niet dagelijks langs de Tervurenlaan Brussel binnenrij, je zou er op de duur gefrustreerd van worden (van al die agressieve chauffeurs die geen geduld hebben).

18 september 2013

Boete

Gisteren zag ik op Twitter een conversatie waarin aan @Wegpolitie_ANT gevraagd hoe groot  de boete is voor gebruik van een smartphone in de wagen. Het antwoord kwam vrij snel.

110 euro is een stevig bedrag, louter voor het vasthouden van een smartphone. Blijkbaar zijn er een heleboel chauffeurs die in aanmerking komen voor een dergelijke boete (54% volgens een enquête in opdracht van het VTM-magazine Telefacts).


Vermoedelijk zijn er nog voorwerpen die je niet mag vasthouden. Mag ik mijn smartphone vasthouden als ik stil sta in de file? Vermoedelijk wel, de wegcode bevat immers het volgende zinnetje

Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

Het zinnetje zegt niets over het hanteren van een GPS. Mijn GPS-toestel waarschuwt mij steeds het toestel niet te gebruiken tijdens het sturen, het is mij niet bekend wat de wegcode hierover zegt. Als de smartphone in een houder bevestigd is, mag het dan wel? Als de GPS ingebouwd is, mag het dan wel? Als de GPS (of de smartphone) met spraakherkenning uitgerust is, mag ik het toestel dan met mijn stem "besturen". Mag ik mijn brillendoos vasthouden tijdens het rijden, bijvoorbeeld om mijn zonnebril op te zetten als de zon alsnog tevoorschijn komt? Personen die roken, mogen die een pakje sigaretten in de hand houden tijdens het rijden? Is het toegelaten een appel te eten achter het stuur, of een slokje te nemen van een flesje?

Er is misschien een oplossing (althans voor de overheid). Parkeerwachters kijken toe op het naleven van het betaald parkeren. Deze parkeerwachters moeten door weer en wind de straten afdwalen naar balorige chauffeurs die het niet nodig vinden te betalen. De overheid zou verkeerswachters kunnen inzetten. Te voet heeft echter geen zin. Indien in elke wagen een camera geïnstalleerd wordt, kan een verkeerswachter van achter een scherm chauffeurs goed in het oog houden. Door de realisatie van dit idee lost de overheid verschillende problemen tegelijkertijd op. Er is nieuwe werkgelegenheid, voor personen die niet noodzakelijk hoge opleiding gevolgd hebben. Er zijn bijkomende inkomsten voor de overheid (de 52% van de chauffeurs zoals bleek uit de VTM-enquête). Als de info van de camera's via real-time verbinding naar Belgacom doorgestuurd wordt, dan heeft dit overheidsbedrijf bijkomende inkomsten. Een extra voordeel is dat onze Amerikaanse vrienden over de schouder kunnen meekijken en daardoor zicht krijgen op bewegingen van "interessante" figuren. Of de chauffeurs die allerlei apparaten of andere voorwerpen bedienen tijdens het rijden, dit idee kunnen apprecieren is uiterst betwijfelbaar ...

17 september 2013

NL Wikipedia gebruikers

Onlangs voegde een geregistreerde gebruiker op zijn gebruikerspagina een link toe naar een Wordpress-blog. De gevolgen hiervan had de persoon vermoedelijk zelf niet verwacht. De geregistreerde gebruiker werd quasi onmiddellijk voor onbepaalde tijd geblokkeerd, wat inhield dat deze geregistreerde gebruiker nooit meer kon bijdragen aan Wikipedia. Alles draaide rond de Wordpress-blog. Op de blog werden enkele persoonlijke gegevens van een beperkt aantal Wikipedia-gebruikers onthuld. Het was evident dat de bewuste Wikipedia-gebruiker helemaal niet de auteur was van deze blog, er werd enkel naar verwezen. Het toevoegen van een link werd door de Wikipedia-incrowd aanzien als een zeer grove privacy-schending.

Toen ik dit blog startte in september 2005 waren er een heleboel anonieme blogs. Wie die BVLG was (naast al die andere anonieme blogs), daar liep ik toen niet mee te koop. Nadien kwamen er talrijke andere sociaalnetwerksites, waar ik telkens dezelfde naam probeerde aan te nemen (voor zover die nog beschikbaar was en lang genoeg was). Door aanwezig te zijn op bijeenkomsten van bloggers, circuleerden er vrij snel foto's en namen van de anonieme bloggers, wat tot het einde van de anonimiteit leidde.

Wikipedia lijkt zich nog te bevinden in het stadium van de anonieme blogs. De meeste geregistreerde personen die er een zaak van maken artikels van nieuwkomers neer te sabelen, blinken uit door hun nietszeggende naam. Dat een misnoegde persoon op een externe site info over 11 geregistreerde Wikipedia-gebruikers kenbaar maakt, is volgens hen dan ook een aantasting van hun anonieme heerschappij op Wikipedia. Volgens de discussie die ik kon terugvinden op Wikipedia waren er al stappen ondernomen om de bewuste Wordpress-blog te laten verwijderen.

Vrij snel kwam de Wikipedia-incrowd tot inzicht dat de blokkering voor onbeperkte tijd een straf buiten proportie was, zeker omdat de bewuste gebruiker excuses aanbood. Heel het gebeuren heeft er onbedoeld voor gezorgd dat de aandacht opnieuw op de 11 namen gelegd werd, die met Google makkelijk kunnen gevonden worden.

En hoe zit het met Bvlg op Wikipedia? Een snuggere Wikipedia-gebruiker had vrij snel info over "Bvlg" gevonden. Omdat ik onder meer info over mijn werkgever aan Wikipedia toegevoegd heb, werd ik door "Fred" van vandalisme beschuldigd. Toch een vriendelijke omgeving die NL Wikipedia ...

Benedict Wydooghe, een docent aan de KATHO Hogeschool, geeft in zijn Wikipediaklas het volgende advies Werk niet anoniem. Maak een nickname aan of werk onder je eigen naam. Met een nick mag je meer fouten maken, maar ze zullen sneller aangepakt worden. Met je eigen naam straal je meer autoriteit uit en je verbindt je bijdragen aan je naam. Google zal je ook terugvinden op die manier. Sommigen vinden dit ok, anderen niet.

Hopelijk wordt dit advies niet enkel gevolgd door de studenten van zijn Wikipediaklas, het kan de transparantie enkel maar doen toenemen.

10 september 2013

Wikipedia NL statistieken

Op de Nederlandstalige Wikipedia is er een speciale pagina met enkele interessante statistieken over de Nederlandstalige Wikipedia zelf.


Op het ogenblik dat dit bericht geschreven wordt, telt de Nederlandstalige Wikipedia 1.695.955 artikels. Er zijn 551.915 geregistreerde gebruikers, waarvan er 4.150 de laatste 30 dagen minstens één handeling uitgevoerd hebben.

Wikipedia is een platform dat redelijk open is. De statistieken uit het verleden zijn op enkele plaatsen terug te vinden, bijvoorbeeld op de site van de Wikimedia Foundation Dutch Wikipedia at a glance June 2013. Deze pagina geeft een overzicht dat eindigt op juni 2013.


Wikistatistics is een project waar je gedetailleerde grafieken over verschillende Wikipedia-versies kan bekijken, bijvoorbeeld ook voor de Nederlandstalige Wikipedia.


Wikistatistics laat ook toe de ruwe data in CSV-formaat te downloaden. De gegevens zijn op dit ogenblik actueel tot 20 augustus 2013. En met deze ruwe gegevens ben ik zelf aan de slag gegaan.


  • Op 1 augustus 2013 telde de Nederlandstalige Wikipedia 1.690.671 artikels, een jaar terug waren er nog maar 1.064.826 artikels, wat een toename van 59% betekent.
  • Op 1 augustus 2013 telde de Nederlandstalige Wikipedia 545.347 geregistreerde gebruikers, een jaar terug waren er 470.492 geregistreerde gebruikers, wat een toename van 16% betekent.
  • Op 1 augustus 2013 telde de Nederlandstalige Wikipedia 3.936 actieve geregistreerde gebruikers (minstens één handeling de laatste 30 dagen), een jaar terug waren er 4.470 actieve geregistreerde gebruikers, wat een daling van 12% betekent.

Het beeld over langere periode geeft ook een interessant inzicht. Doorgaans waren er maandelijks zo'n 5.000 nieuwe artikels in de Nederlandstalige Wikipedia. De laatste maanden waren er echter veel meer nieuwe pagina's (die ongetwijfeld in bulk mode opgeladen werden) : 03/2012 - 223.601 nieuwe artikels, 04/2013 - 167.547 nieuwe artikels, 06/2013 - 98.535 nieuwe artikels.


De Nederlandstalige Wikipedia telde op 1 augustus 2013 39.293.729 edits. Het historisch beeld geeft een meer gelijkmatig beeld. Het aantal edits per maand schommelde in het verleden rond de 400.000 edits per maand.


Het aantal geregistreerde gebruikers op de Nederlandstalige Wikipedia is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De laatste jaren kwamen er elke maand zo'n 6.000 geregistreede gebruikers bij. De laatste twee maanden (juni en juli 2013) was de toename iets minder (kan misschien toeval zijn).


Het beeld van het aantal actieve gebruikers (minstens één handeling de laatste 30 dagen) sinds september 2010 geeft een eerder dalende lijn. Waar het aantal actieve geregistreerde gebruikers in 2010 nog eerder rond de 5.000 schommelde, is dit nu teruggevallen tot iets boven de 4.000. Er zijn meer maanden met een netto afname van aantal actieve geregistreerde gebruikers dan maanden met een toename.


De verhouding van het aantal actieve geregistreerde gebruikers ten opzichte van alle geregistreerde gebruikers geeft een sterk dalende lijn. In september 2010 was nog 1,5% van alle geregistreerde gebruikers actief, in juli 2013 was dit teruggevallen tot 0,7%. De Nederlandstalige Wikipedia slaagt er nog steeds in nieuwe gebruikers aan te trekken, het probleem voor de Nederlandstalige Wikipedia is echter dat veel geregistreerde gebruikers afhaken. De negatieve sfeer die de Wikipedia-incrowd uitstraalt bij het beoordelen van nieuwe artikels kan daarbij een rol spelen, zie bijvoorbeeld deze blogpost.


04 september 2013

Kloutparty

Een week geleden vond de Kloutparty plaats. Er is vooraf, tijdens en nadien al heel wat geschreven over dit feestje. Een week na het gebeuren wil ik op mijn beurt ook eens terugblikken op het gebeuren. De invalshoek die ik wil belichten is de opdeling tussen winnaars en verliezers. Wie heeft er wat bij gewonnen (of verloren) bij de party.

Wie zijn de winnaars?

De aanwezigen

Vooraf had Cain Ransbottyn (de organisator) verklaard dat de aanwezigen afhankelijk van hun Klout-score, andere drankjes en hapjes zou krijgen. Dit bleek echter helemaal niet het geval te zijn,  alle aanwezigen konden overal terecht, iedereen kon genieten van de kreeft en de bubbels ... Het enige exclusieve was de limo waarmee twee top influencers opgehaald werden (die dan nog wat fans meegenomen hadden).

Op de Kloutparty waren er voldoende hapjes en drank voor alle aanwezigen. Ik was er ook en ik heb er geen ontevreden gezichten opgemerkt. Ik vond het een leuke avond waar ik een heleboel bekende en minder bekende personen heb kunnen ontmoeten. Ik had niet de indruk dat ik door de organisator op enige manier "gebruikt" werd. Bij registratie voor de party op Eventbrite moest je een e-mail-adres opgeven. De organisator beschikt nu over de e-mail-adressen van alle deelnemers (voor zover Eventbrite toelaat dat je de opgegeven e-mail-adressen kan exporteren).

Kortom, de aanwezigen werd een leuke avond aangeboden met gratis drank en hapjes zonder een noemenswaardige tegenprestatie.

Cain Ransbottyn, de organisator

Cain Ransbottyn is vooraf en nadien uitgebreid in de klassieke media en op social media aan bod gekomen. Hij heeft bewezen dat hij een leuke party kan organiseren en dat hij een heleboel personen kon overtuigen naar de party af te zakken. Zijn naambekendheid, zijn reputatie (en zijn Klout-score) hebben hierdoor een stevige duw in de rug gekregen. Dat hij de party vooraf niet volledig correct heeft voorgesteld - drank en hapjes in functie van de Klout-score - is hem vergeven. Dit element zorgde natuurlijk wel voor de ganse heisa vooraf. Zonder dit element was er hoogstwaarschijnlijk veel minder commotie geweest.

Onbeslist

De sponsors

De drank en de hapjes tijdens de party waren gratis. In de televisie-interviews zei Cain dat een dergelijke party mogelijk gemaakt werd door de sponsors. De avond zelf vond ik de blootstelling aan de sponsors zeer bescheiden. Bij de hapjes stonden er bijvoorbeeld kaartjes van de cateraar. Er waren in ieder geval geen grote bedrijven die expliciet aanwezig waren. Bij de BBQR die de zaterdag voordien plaatsvond (waar ik niet aanwezig was), leek de exposure van de sponsors veel groter, wat ook bleek uit de website van het initiatief. Ik vraag mij bijgevolg af of de sponsors van de Kloutparty wel voldoende return gekregen hebben van hun investering. Ik heb kwatongen al horen beweren dat Cain voor een groot deel het feestje zelf zou betaald hebben (of de eigenaar/uitbater van de Kube8 coworking space) ...

Wie zijn de verliezers?

De afwezigen

De dag van de Kloutparty en de dagen voordien waren er een heleboel personen die op social media hun gal spuwden over de Kloutparty. Ze vonden het bij voorbaat maar een saaie bedoening van geeks die in plaats van met elkaar te praten, heel de tijd met hun smartphones zouden bezig zijn. Ze kloegen er over dat ze niet uitgenodigd waren voor het exclusieve feest (wat niet correct was, want iedereen kon zich aanmelden). Ze namen aanstoot aan het opdelen van de aanwezigen in "kasten", in functie van hun Klout-score. Ik had de indruk dat er heel wat ongefundeerd ongenoegen naar boven kwam. De afwezigen hebben in ieder geval een leuk feestje gemist.

Het social media gebeuren

In de interviews gaf Cain aan dat hij marketing deed via social media influentials. Grote bedrijven zullen volgens Cain in de toekomst producten en diensten eerst aanbieden aan social media influentials met een voldoende hoge Klout-score, en dus niet meer aan gelijk wie. Hij gaf de indruk dat deze social media influentials makkelijk te beïnvloeden zijn en voor gelijk welk bedrijf zomaar als uithangbord willen dienen. Social media is meer dan louter een nieuw kanaal waar grote bedrijven hun nieuwe producten en diensten komen promoten. Deze negatieve insteek kwam ook naar boven in verschillende berichten in de klassieke media.

De klassieke media

Zowel VRT als VTM waren op de party aanwezig met een cameraploeg. Op beide zenders was er een item over de Kloutparty in het laatavondjournaal. Cain was de dag van de party op enkele nationale radiozenders te horen. Een feestje met een 400-tal deelnemers komt niet zo makkelijk in de pers, deze Kloutparty wel. De pers heeft zich gedeeltelijk op het verkeerde been laten zetten in de interviews met Cain - drank en hapjes in functie van de Klout-score. Ze hebben Cain bevestigd in zijn rol als persoon die in staat is in de klassieke media te komen met allerlei stunts. Maar hebben ze zich niet laten meeslepen door iemand die van de klassieke media gebruik wil maken voor zijn eigen eer en glorie? De vraag hierbij is wie zich door wie laat gebruiken.


Cain heeft al laten weten dat hij van plan is nog een Kloutparty te organiseren. Of de aanwezigen dan wel effectief zullen opgedeeld worden op basis van hun Klout-score valt nog af te wachten. Het nieuwe is er al zeker van af, misschien haalt Cain wel een nieuwe stunt uit om opnieuw in de aandacht te komen.

03 september 2013

Belgian Social Media Monitor - september 2013

Hieronder kan u weer kennis maken met een heleboel cijfertjes over social media in België. Ten opzichte van vorige maand zijn er geen nieuwe gegevensbronnen, wel nieuwe gegevens voor de bestaanden bronnen.
  • Facebook zegt zelf 5,2 miljoen gebruikers te hebben in België. Vorige maand zei Facebook nog 5,4 miljoen gebruikers te hebben, dus deze maand zijn het er plots 200.000 minder. De groei op jaarbasis bedraagt overigens 10%.
  • Linkedin blijft de sterke groei van meer dan 30% doorzetten, net als de voorbije maanden.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 12%, Bloggen.be 10%), andere dalen (Skyrock -10%).

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin september 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (augustus 2013) en van vorig jaar (september 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van september 2012 tot september 2013.

Facebook
- Facebook : 5.200.000 people who live in Belgium, een daling van 4 ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Zoomsphere : registered users on Facebook in Belgium: 5.013.860, hetzelfde cijfer als vorige maand, dus deze site wordt niet meer geactualiseerd.

Sinds enkele maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

Linkedin
- Linkedin profiles : 1 648 679 Linkedin profiles voor Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar (ter info : het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het gemiddelde van het aantal profielen rond postcode 1000 met straal 80km en 120km)
- Linkedin groups : 2.246 groups refering to Belgium, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft zoals aangekondigd in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, het is nog steeds wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.833 jobs in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 16de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Argentinë en voor Zuid-Afrika.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei lijkt zich mooi door te zetten.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.908 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 155.124 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.373.411 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.148.717 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.978.142 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor augustus 2013 waren er 1.405.185 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar.


Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 135,0 miljoen blogs, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging 89% ten opzichte van vorig jaar
- 60,1 miljard posts, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 95% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 26ste plaats, net na Colombia en vlak voor Zweden.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 69.743.449  blogs, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 190.175.152 leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 15.809.510 leden, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van september 2012.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites.

FindPeople onPlus - Country Belgium geeft sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Andere bronnen zijn er niet (meer).

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België niet meer vermeld.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Flickr
- Belgium group : 5.416 members, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.975.551 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
Picasa
- België : 146.860 foto's in Community photos, een daling van 12% ten opzichte van vorige maand, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 139.035 foto's in Community photos, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 220.264 foto's in Community photos, een daling van 8% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's verschillende maanden na elkaar daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 936 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 2.219 foto's, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 34.977 foto's, een stevige stijging van 7% ten opzichte van vorige maand


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 360.000, een stijging van 15% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 412% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 932.000, een stijging van 18% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 814% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.330.000, een stijging van 15% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 860% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is nog steeds zeer wispelturig. De laatste maanden lijkt het er op dat er een stevige groei is ingezet.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.651, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.818, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 18.200, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube was er tot recent voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.De laatste maanden is er een plotse daling gevolgd door een stijging.


Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.175, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 54% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 23.083, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.892, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een daling van 37% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt al gedurende enkele maanden een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's geeft een bizar verloop voor de afgelopen maanden.

Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 9.142, een stijging van 30% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 8.392, een stijging van 19% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 54.126, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijking met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg geen zin meer.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.

Issuu heeft de interface vernieuwd, waarbij het aantal publicaties dat aan de zoekcriteria voldoet niet meer vermeld wordt. Er zal spijtig genoeg bijgevolg geen info meer getoond worden over Issuu publicaties voor België.

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails