B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 maart 2014

Linkedin uitnodigingen

Telkens als ik een workshop over Linkedin verzorg, adviseer ik dat als je een andere Linkedin-gebruiker een uitnodiging verstuurt, je daar best een persoonlijke boodschap aan toevoegt. De standaard-boodschap "I'd like to add you to my professional network." of "I'd like to connect with you on LinkedIn." is immers zo weinigzeggend. Het probleem met Linkedin is dat uitnodigingen soms vertrekken zonder persoonlijke boodschap indien je onvoldoende oplet, bijvoorbeeld in de rubriek "people you may know".

De laatste Linkedin-uitnodiging met een dergelijke standaard-boodschap kwam bovendien van een "Experienced Recruiter".

Een "Experienced Recruiter" die een dergelijke Linkedin-uitnodiging verstuurt lijkt mij niet zo experienced. Waarom zou ik ingaan op een dergelijke anonieme uitnodiging? Waarom zou ik connecteren met een recruiter, wat automatisch gemeld wordt aan mijn netwerk? Wat win ik er bij door te connecteren met deze persoon? Wat heeft deze persoon mij aan te bieden?

Iemand die maar een klein beetje moeite doet kan mijn contactgegevens vinden, als je veel moeite doet kan je zelfs mijn telefoonnummer te pakken krijgen. Deze uitnodiging zal bijgevolg vertikaal geklasseerd worden. Andere personen die met mij willen connecteren zijn hierbij gewaarschuwd. De kans dat ik u aanvaard als u mij een standaard-boodschap bezorgt is eerder klein ...

13 maart 2014

Wanneer zijn de social media accounts van de Vlaamse partijen aangemaakt

In de reeks over de social media accounts van de Vlaamse politieke partijen past zeker een overzicht van de tijdstippen waarop de verschillende accounts aangemaakt werden. Naar goede gewoonte is er weer een visueel overzicht, zie hieronder.
Het volledige plaatje geeft aan dat Groen er vaak heel snel bij was. Groen was het eerst aanwezig op Twitter, op YouTube, Op Instagram en op Flickr. Op Facebook waren ze er dan eerder laat bij, als tweede laatste.

N-VA, de partij die in de pre-campagne zwaar ingezet heeft op social media advertenties, is eerder een laatkomer op de verschillende platformen. Van de zes partijen waren zij het laatst op Facebook en op Twitter aanwezig. Van de partijen die de weg naar Instagram gevonden hebben, was N-VA de laatste. Twee partijen hebben er voor gekozen om tot nu toe niet actief te zijn op Instagram (sp.a en Vlaams Belang).

Voor sommige platformen is het niet mogelijk uit te maken wanneer een account aangemaakt werd of wanneer de eerste activiteit plaats vond. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Google+, voor Linkedin en voor Pinterest. Moesten er later alsnog middelen ter beschikking komen om de startdata voor deze platformen ook te pakken te krijgen, dan zal dit overzicht aangepast worden.

Dit overzicht is ook beschikbaar in PDF formaat.

06 maart 2014

Linkedin Products & Services

Personen die een company page op Linkedin beheren kunnen daar gratis producten en diensten opnemen. Linkedin maakt daar zelf ook gebruik van. Op die pagina biedt Linkedin info aan over 8 producten & services. Linkedin-gebruikers kunnen producten & services aanbevelen, door middel van een "recommendation". De Linkedin products & services hebben al 2.684 dergelijke recommendations ontvangen. Eigenlijk is dit zeer weinig. De Linkedin company page telt meer dan 700.000 followers en het Linkedin-platform telt meer dan 277 miljoen gebruikers.
 In een recent artikel op Marketingfacts over de ervaringen van ABN Amro op Linkedin komen de products & services ook ter sprake.
Via het inrichten van de products en services hoopten zij op een viraal effect. Dit viel in de praktijk nogal tegen. Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat deze aanpak niet voldoende is. Het aantal recommendations op de products & services valt tegen.
Zojuist had ABN AMRO op Linkedin al 24 producten & services aangemaakt, die in het totaal 311 recommendations hadden weten te bekomen. Op meer dan 100.000 followers is dit inderdaad weinig.
Zelf beheer ik mee de company page van mijn werkgever (Belfius). Uit eigen ervaring kan ik de evaluatie van ABN Amro enkel maar bevestigen. Een viraal effect met producten & services op Linkedin hebben wij bij Belfius ook nog niet mogen ervaren.

Bij enkele Belgische telefonie-aanbieders hebben de producten & services evenmin veel effect bekomen.

Telenet : 7 producten & services, 18 recommendations
Belgacom : 4 producten & services, 2 recommendations
Mobile Vikings : 3 producten & services, 4 recommendations
Mobistar : 0 producten & services, 0 recommendations

Een case die je de laatste tijd al enkele keren op events in België kon voorgesteld zien, is de wijze waarop Audi Belgium gebruik maakt van Linkedin (zie bijvoorbeeld deze preentatie). Audi Belgium heeft voor elke wagen een product op Linkedin aangemaakt (dit is het overzicht). Audi Belgium mikt met de aanwezigheid op Linkedin op business car drivers en op fleet owners, een publiek dat je inderdaad op Linkedin zou verwachten. Op dit ogenblik staan er al 12 wagens in de Linkedin-vitrine, die al 165 recommendations verzameld hebben. Als dit vergelijkt met ABN Amro dan is Audi Belgium er al in geslaagd al de helft van het aantal recommendations van ABN Amro te bekomen met "maar" 2.377 followers van de company page. Er moet wel bijverteld worden dat Audi Belgium gebruik gemaakt heeft van advertenties om de aandacht van specifieke Linkedin-gebruikers te vestigen op hun company page en de producten.
Linkedin maakt het personen die een company page beheren ook niet eenvoudig om producten & services te beheren. De manier waarop je producten & services kan beheren is zeker voor verbetering vatbaar.
  • Je kan de volgorde van de producten & services niet aanpassen. Ze komen in chronologische volgorde van aanmaken.
  • Je kan geen producten & services in draft aanmaken, alles staat onmiddellijk online. Als je een campagne lanceert moet je op het ogenblik dat de campagne effectief gelanceerd wordt op datzelfde ogenblik de info in Linkedin aanmaken, je kan geen info plannen.
  • Je kan geen producten & services archiveren. Indien een product of dienst niet meer actueel is, moet je die schrappen waardoor de recommendations verloren gaan. Indien je bijvoorbeeld een vakantie-gerelateerd product aanbiedt, moet je de info bij elke vakantie opnieuw aanmaken.Je moet dan hopen dat de recommendations opnieuw komen ...
Je kan de medewerkers van je eigen bedrijf niet vragen een recommendation te doen van de producten & services van je bedrijf, zelfs als ze het product of service zelf gebruiken. Enkel "buitenstaanders" kunnen een product of services aanbevelen. Je kan als persoon die verbonden is aan een company page (als werknemer) wel aan andere Linkedin-gebruikers vragen een recommendation voor een product of service aan te maken. Individuele medewerkers kunnen dit aan hun contacten vragen.

De producten & services tab van de company pages heeft tot nu toe bij een heleboel bedrijven nog niet de beloftes ingelost. Status updates van de company page hebben veel meer effect (wat  door ABN Amro bevestigd wordt in het Marketingfacts artikel). Het is maar af te wachten of Linkedin binnenkort ook zal stoppen met de producten & services tab, wat ze bijvoorbeeld eerder al gedaan hebben bij de events-module, het questions & answers verhaal of de individuele status updates die niet meer op de individuele profielen getoond worden. In het beste geval komt er nog een update van de producten & services mogelijkheden.

Bij Linkedin weet je nooit, we zullen moeten afwachten welke plannen ze bij Linkedin nog hebben met de producten & services tab ...

03 maart 2014

Belgian Social Media Monitor - maart 2014

Net als de voorbije manden kan u verder in dit bericht kennis maken met de nieuwe verzameling social media cijfers voor België. Het grootste nieuws is dat Linkedin in België de kaap van 2 miljoen gebruikers gepasseerd is. Facebook laat voor de eerste keer sinds oktober 2013 een aangroei zien, er zijn nu 5,6 miljoen Belgen op Facebook.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin maart 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (februari 2014) en van vorig jaar (maart 2013).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van maart 2013 tot maart 2014.
Facebook
- Facebook : 5.600.000 people who live in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar

Sinds verschillende maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans.
- Er is volgens SocialNumbers 2 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 19 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 108 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 103 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 50.000 en 100.000 fans.

Het valt af te wachten op SocialNumbers inderdaad een goed beeld kan blijven geven over de Belgische Facebook-pagina's.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.012.476 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.327 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkedin heeft in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, er is nog steeds geen opvolger
- Linkedin Jobs : 2.248 jobs in Belgium, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 55% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 24.732 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 13de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor China.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.


Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin maart 2014 waren er 84.460 dergelijke top Twitter influencers, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand. Dit zijn al mooie cijfers, maar het totaal aantal Twitter accounts in België is ongetwijfeld hoger.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 1,4 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 125% ten opzichte van vorig jaar.

FindPeople onPlus - Country Belgium gaf van maart 2012 tot oktober 2013 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Ondertussen is die site er ook mee gestopt.

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België opnieuw vermeld. Het staat op de 16e plaats met waarde 1,6 (wat dit ook mag betekenen ...). België staat achter Oostenrijk (score 1,6) en voor Denemarken (score 1,5)

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.305 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 165.586 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.701.934 blogs, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.210.177 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar


Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 174,2 miljoen blogs, een stijging van 3% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 81% ten opzichte van vorig jaar
- 78,4 miljard posts, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 76% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 76.303.579  blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.
Drupal

Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Je kan er ook het aantal gebruikers per land vinden, dus ook voor België. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.037.920 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.967.975 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 203.427.235 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 44.572.065 leden, een stijging van 7% percent ten opzichte van vorige maand
Flickr
- Belgium group : 5.643 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.092.723 items, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
 Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 1.330 foto's, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 87% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 2.964 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 122% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 49.082 foto's, een stevige stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 306% ten opzichte van vorig jaar

De grafiek toont een mooie regelmatige groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. Spijtig genoeg is de info opnieuw niet geactualiseerd ten opzichte van vorige maand.
- 150 million monthly active users
- 16 billion photos shared
- 55 million average photos per day
Via Webstagram kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 38.670 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgique : 127.003 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgium : 1.158.218 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 345.000, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 192% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 748.000, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 332% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.360.000, een daling van 17% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 300% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig. Na de stijging van ingezet vanaf april 2013 is er nu al enkele maanden sprake van een daling.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.103, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.674, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 18.000, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot enkele maanden. Na de plotse daling gaan de lijnen weer omhoog.
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.944, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 74% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 35.897, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 66% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 18.377, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 100% ten opzichte van vorig jaar

Opnieuw toont Dailymotion een wispelturig beeld, de drie lijnen gaan lichtjes omlaag zonder een evidente verklaring.
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 10.854, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar- Slideshare slideshows Belgique : 9.879, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 61.325, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.736.752, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 583.433, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.506, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor februari 2014 waren er 1.449.483 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van maart 2013.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

02 maart 2014

Populariteit van de social media accounts van de Vlaamse partijen

Exact een maand terug kon u in een blogpost op dit blog al een overzicht vinden van de social media accounts van de Vlaamse partijen. Een maand later leek het mij interessant na te gaan hoeveel extra populariteit de social media accounts van de Vlaamse partijen bekomen hebben.

Tijdens de pré-campagne die ondertussen afgelopen is, hebben verschillende partijen zwaar ingezet op advertenties op social media. Vooral de verklaring van N-VA dat er tot 300.000 euro zou geïnvesteerd worden in dergelijke advertenties viel op. Je kon er de periode dat de N-VA actief was met advertenties ook niet naast kijken, de advertenties bestookten je overal. N-VA was zeker niet de enige partij die op social media adverteerde, van andere partijen heb ik ook advertenties opgemerkt, weliswaar in mindere mate.

In de infografiek hieronder is het duidelijk dat de advertenties van N-VA in ieder geval duidelijke impact hadden op het aantal fans van de Facebook-pagina van N-VA, op het aantal followers van de Twitter-account, op het aantal abonnees van het YouTube-kanaal en op het aantal followers van de company page op Linkedin. De Instagram-account van N-VA is pas op 12 februari 2014 opgestart, dus daar is de toename ook stevig in vergelijking met de andere partijen. Enkel op Pinterest scoort de N-VA nog niet, ze zijn er immers nog niet actief - ik kon er nog geen N-VA account terugvinden.

U kan een PDF-versie van deze infografiek ook op Google Docs terugvinden.

Related Posts with Thumbnails