B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 oktober 2014

Belgische bedrijven op Ello

Sinds 24 september is er in het social media wereldje heel wat te doen rond Ello. Ello onderscheidt zich van andere sociaalnetwerksites door - althans op dit ogenblik - de volledige afwezigheid van advertenties. In een recent bericht vernam ik dat Ello geregistreerd is als een Public Benefit Corporation in de Amerikaanse staat Delaware. Dit zou tot gevolg hebben dat advertenties er nooit zouden komen. Afwachten maar ...

Bedrijven en organisaties hebben de weg naar Ello al gevonden. Ook enkele Belgische bedrijven zijn reeds aanwezig op Ello.
Waarom zou een bedrijf of een organisatie aanwezig zijn op een sociaalnetwerksite? Er zijn veel redenen te bedenken, auteurs van boeken over dit onderwerp en consultants zullen allemaal wel een eigen redenering opzetten. De mijne is zeer eenvoudig. Is de doelgroep waarop het bedrijf of organisatie mikt aanwezig op de site? En heeft het bedrijf of organisatie iets relevants te vertellen?

Er zijn geen officiële cijfers bekend van het totaal aantal gebruikers op Ello (wereldwijd), of voor een specifiek land. Ik heb reeds 1100 Ello-accounts geïdentificeerd die met België te maken hebben. Voor elke geïdentificeerde account zijn er ongetwijfeld verschillende die nog niet opgespoord zijn - de zoekfunctie in Ello werkt bijvoorbeeld nog steeds niet naar behoren. Bovendien vermelden sommige accounts helemaal geen relevante profielinfo, zodat niet kan uitgemaakt worden in welk land de beheerder ervan te situeren valt. Het totaal aantal Ello-accounts in België bedraagt vermoedelijk enkele duizenden, een heel pak minder in vergelijking met Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, Slideshare, ...

De krant Het Laatste Nieuws had snel de weg naar Ello ontdekt : ello.co/hln. Het laatste bericht dateert van verschillende dagen terug. Op die periode is het bericht 63 keer gezien. De HLN-account op Ello heeft nog maar 6 berichten gepubliceerd en heeft 12 volgers op Ello. In vergelijking met het bereik van hun activiteiten op andere sociaalmediakanalen (Facebook en Twitter) is hun prestatie op Ello minder dan een borrelnootje. Misschien is dit wel de reden dat er al zoveel tijd overgegaan is sinds het laatste bericht.

Radiozender MNM heeft op Ello al een grotere achterban (69 volgers) : ello.co/mnmbe. Het laatste bericht dateert van 18 dagen terug. Na vijf berichten is het daar ook stilgevallen. Gelukkig wordt er nog steeds radio gemaakt voor meer luisteraars dan hun aantal Ello-volgers.
Een heleboel muziekliefhebbers, meestal van specifieke genres, hebben de weg naar Ello ontdekt. Ello-accounts van bedrijven (labels) en organisaties in die domeinen kennen wel meer bijval dan bovenstaande voorbeelden. Bovendien worden er op sommige van deze accounts regelmatig berichten geplaatst. Enkele voorbeelden zijn ello.co/indiestyle, ello.co/elektropedia, ello.co/fuzzmagazine, ello.co/xtraplexrecords, ello.co/muziekclubn9.

Het bedrijf Talking Heads dat diensten aanbiedt in het sociaal media domein, is het meest actieve Belgische bedrijf op Ello. ello.co/talkingheads volgt al 925 andere Ello-accounts (Belgische en overige) en wordt zelf gevolgd door 332 Ello-accounts.

Stad Niklaas is de eerste Belgische stad met eigen Ello-account : ello.co/stadsintniklaas. Voorlopig is er nog geen enkel bericht gepubliceerd, er zijn al 5 volgers. Ik ben benieuwd of de bevolking van de stad Sint-Niklaas in grote getale de weg naar deze Ello-account zal vinden.
Het aantal personen aanwezig op Ello is nog steeds zeer laag (in het beste geval enkele duizenden). Voor de meeste bedrijven en organisaties lijkt mij dit nog veel te weinig om er een relevante aanwezigheid op uit te bouwen. De weinige bedrijven en organisaties die er al aanwezig zijn, hebben tot nu toe nog niet getoond dat ze er relevante berichten op kunnen publiceren. De enige reden voor een bedrijf of organisatie die ik kan bedenken om toch een account aan te maken, is om zeker te zijn dat de account met je bedrijfsnaam of productnaam niet ingepikt wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een heleboel Belgische telecombedrijven, zoals ello.co/telenet, ello.co/jimmobile, ello.co/voo, ello.co/mobistar, ello.co/proximus, ello.co/belgacom, ...
Indien Ello toch zou doorbreken, zullen er hoogstwaarschijnlijk mogelijkheden komen voor bedrijven om hun accounts op te eisen op basis van hun trademarks. Door nu al een account te claimen wordt deze meestal niet zo evidente procedure vermeden. Vandaar dat account ello.co/mobistar_be vermoedelijk door Mobistar zelf opgezet werd. Mobile Vikings is er ook al aanwezig met ello.co/mobilevikingsbe.

De Ello-account ello.co/belgium_companies volgt een heleboel Ello-accounts van Belgische bedrijven en organisaties. Suggesties van Ello-accounts die door @belgium_companies zouden moeten gevolgd worden mag u mij steeds bezorgen (bv via de bedenkingen onderaan dit bericht).

Op Ello kan u mij volgen op ello.co/bvlg.

20 oktober 2014

Top Ello-accounts in België

Naar het einde van september was de Belgische social media scene op zoek naar invitations voor Ello, de laatste hype in sociaalmedialand. Ondertussen lijkt de hype al over te zijn. Iedereen die een invitation wou heeft er blijkbaar een bekomen.

Ik heb een poging gedaan om de Belgische Ello-accounts op te sporen die het meeste berichten al gepubliceerd hebben, die de meeste ander Ello-accounts volgen (following), en die door het meeste aantal Ello-accounts gevolgd worden (followers). En om het nog wat interessanter te maken, op de onderstaande grafiekjes kan u ook de evoluties van de indicatoren zien sinds begin oktober tot 19 oktober.

De meest productieve Ello-gebruiker uit België is op dit ogenblik @valentinopalumbo, met op dit ogenblik 57 posts. Wereldwijd is @faces de top poster met zojuist al 73935 posts. Om in de Belgische top 10 terecht te komen moet je nu minstens 22 posts gepubliceerd hebben. Uit de onderstaande grafiek kan je afleiden dat Ello-ebruikers in de top 10 bijna elke dag nog een of meerdere berichten publiceerden sinds begin oktober.
De Belgische Ello-account die het grootste aantal Ello-accounts volgt is @talkingheads. Op dit ogenblik volgt @talkingheads 923 Ello-accounts. Om in de Belgische top 10 te komen moet een Belgische Ello-gebruiker minstens 145 Ello-accounts volgen. Uit de grafiek valt af te leiden dat de laatste week er amper beweging was wat betreft het volgen van andere Ello-accounts.
De Belgische Ello-account die door het grootste aantal Ello-accounts gevolgd wordt is @talkingheads. Op dit ogenblik heeft @talkingheads 318 volgers. Om in de Belgische top 10 te komen moet een Belgische Ello-gebruiker minstens 108 volgers hebben. Uit de grafiek valt af te leiden dat de laatste week er amper beweging was wat betreft het volgen van andere Ello-accounts.
De belangstelling voor Ello lijkt in België wat stilgevallen te zijn. Ik ben benieuwd of Ello er in slaagt een tweede adem te vinden.

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg.

14 oktober 2014

Ello in België

Zal Ello, het laatst gehypete sociaal netwerk ook in België doorbreken? In een bericht vorige week maakte ik reeds bekend dat ik al zo'n 500 Ello-accounts had kunnen linken aan België. Ello-gebruikers zijn niet verplicht een (al dan niet geldige) locatie op te geven. Ello-gebruikers kunnen bovendien hun profiel verbergen voor niet aangelogde gebruikers. Op basis van gegevens in het Ello-profiel, op basis van Twitter-profielen vermeld in het Ello-profiel, op basis van de gebruikersnaam, op basis van de followers/following staat de teller van het aantal (niet afgeschermde) Belgische Ello-accounts ondertussen al op 840.

In welke mate zijn deze 840 Belgische Ello-accounts al actief?

Hoeveel berichten hebben de Belgische Ello-accounts al gepubliceerd?
38% van de Belgische Ello-accounts hebben nog geen enkel bericht gepubliceerd.
24% van de Belgische Ello-accounts hebben al één bericht gepubliceerd.
19% van de Belgische Ello-accounts hebben al vier of meer berichten gepubliceerd.
Hoeveel andere Ello-accounts worden er al gevolgd?
Ello-accounts kunnen voorlopig enkel bekomen worden na een "invite". Bij de start van de account telt de nieuwe account onmiddellijk twee following, de account die de invite doorgestuurd heeft en de @Ello-account.
3 Ello-accounts volgen maar 1 andere Ello-account - zij hebben al één account verwijderd.
13% van de Ello-accounts volgen twee Ello-accounts - vermoedelijk de accounts van bij de start.
15% van de Ello-accounts volgen meer dan 30 Ello-accounts.
Door hoeveel Ello-accounts wordt een account gevolgd?
Van bij de start heeft een Ello-account twee following en tegelijkertijd ook één follower, namelijk de account die de invite doorgestuurd heeft.
2 Ello-accounts volgen geen enkele andere Ello-account, ze worden niet meer gevolgd door de account die hen de invite bezorgd heeft.
7% van de Ello-accounts hebben één enkele Ello-account als volger, vermoedelijk de afzender van de invite.
14% van de Ello-accounts hebben meer dan 30 volgers.
Al bij al blijkt de activiteit van de Belgische Ello-gebruikers op dit ogenblik nog eerder beperkt te zijn. Een doorsnee Belgische Ello-gebruiker heeft al 1 bericht gepubliceerd, volgt 9 andere Ello-accounts en wordt door 9 andere Ello-accounts gevolgd. Als je bedenkt dat Ello nog maar enkele weken bekendheid geniet in het social media wereldje, vallen de cijfers misschien nog wel mee - vermoedelijk zijn ze hoger dan de cijfers voor Twitter op hetzelfde tijdstip.

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg.

13 oktober 2014

Belgian Social Media Monitor - oktober 2014

Al meer dan vijf jaar kan u op dit blog maandelijks een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn enkele hoogtepunten deze maand.
* Facebook telt in België nog steeds 5,6 miljoen gebruikers en is daarmee de belangrijkste sociaalnetwerksite in België. Facebook lijkt volgens de zelf verstrekte gegevens de afgelopen maanden niet meer te groeien in België.
* Bij Facebook zijn er op een jaar tijd nog maar 4% nieuwe gebruikers bijgekomen.
* Bij Linkedin zijn er op een jaar tijd 29% nieuwe gebruikers bijgekomen.
* Sommige blogplatformen groeien nog steeds met meer dan 10% (Bloggen.be, Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
* Voor Ello, de laatste hype in het social media wereldje, zijn er nog geen officiële statistieken, het aantal Belgische gebruikers is nog beperkt.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin oktober 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (september 2014) en van vorig jaar (oktober 2013).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van oktober 2013 tot oktober 2014.
Ello
De de laatste hype in het social media wereldje is op dit ogenblik Ello. Op dit ogenblik is deze site nog enkel toegankelijk voor personen met een invite. Elke persoon die al een account te pakken heeft, kan zelf vijf invite uitdelen. In de praktijk is het zeer eenvoudig om iemand te vinden die nog een invite over heeft. In een recent artikel bij Venturebeat was er sprake van een onderzoek naar 160.000 Ello-gebruikers, Ello zelf geen (nog) geen stats vrij.

In een blogpost vorige week  vermeldde ik dat ik al bijna 500 Ello-accounts in kaart gebracht had die op een of andere manier met België te maken hebben. Het totaal aantal Ello-accounts in België schatte ik toen op 1000 tot 2000. Ondertussen zijn we een week verder. Op dit ogenblik heb ik al 800 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. De komende dagen mag u overigens extra info over deze accounts verwachten op dit blog. U kan mij overigens op Ello terugvinden als @bvlg.

Facebook
- Facebook : 5.600.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand (eigenlijk al sinds maart 2014), een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans.
- Er is volgens SocialNumbers 4 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 23 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 130 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld.
LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland de meest populaire checkin-locatie te zijn met 477.940 checkins.
Linkedin
- Linkedin profiles : 2.282.521 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.399 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 2.491 jobs in Belgium, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 27.101 companies, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor Rusland.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.
En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.
De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).


In een Twitter-conversatie in augustus bleek dat er toch bestaat dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 970.000 actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). De komende maanden zullen moeten uitwijzen over deze geruchten kloppen.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin oktober 2014 waren er 90.698 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte ddalng ten opzichte van vorige maand.
Mehdi El Fadil, de man achter Klout.be, publiceerde zopas "Belgians, twitter and Klout One year of twitto.be", waar sprake is van 113.658 van Twitter gebruikers, met de vermelding "This is only a subset of the Belgian twitter users.".
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 1,977 billion accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 92% ten opzichte van vorig jaar.
CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België staat op de 37ste plaats met 1.016.565 gebruikers, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand.
Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.699 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 173.097 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.649.739 blogs, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.284.587 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 206 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- 92,9 miljard posts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina gaven ze tot begin april 2014 info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Spijtig genoeg wordt het cijfer nu niet meer geactualiseerd.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.
Drupal

Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.116.279 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium
Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.958.358 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorig jaar
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 223.986.609 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 78.971.356 leden, een stijging van 12% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 168% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 5.925 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.199.790 items, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 3.395 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 312% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 5.164 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 127% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De groei de afgelopen maanden lijkt gematig te zijn.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. Ten opzichte van de vorige maanden is de info nog steeds niet aangepast.
- 200 million monthly active users
- 20 billion photos shared
- 60 million average photos per day

Via Webstagram kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 68.439 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgique : 234.267 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgium : 2.066.264 photos, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 523.000, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.700.000, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 85% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.660.000, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een daling van 17% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.254, een daling van 17% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 70% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 7.934, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 114% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 25.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 110% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot augustus 2013. Na de plotse daling in augustus 2013 gingen de lijnen weer sterk omhoog.
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.100+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 30.000+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 20.000+, wat niet meer te vergelijken valt met het cijfer van vorige maand

De grafiek hieronder geeft nog de situatie tot vorige maand tot mei 2014.
Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 13.438, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 12.696, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 49% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 81.652, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 49% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.791.686, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 632.566, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor augustus 2014 waren er 1.478.324 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.
De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2013.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.
Op vijf jaar tijd is het aantal geregistreerde gebruikers van Linkedin 500% gestegen, bij Facebook is dit iets meer dan 200%.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

06 oktober 2014

Ello in België

Sinds iets meer dan een week is Ello ook in België onderwerp van een (kleine) hype. Ello is een nieuwe sociaalnetwerksite die zich onderscheidt van andere (versta Facebook) door een totaal gebrek aan advertenties.

Het Ello-universum is nog beperkt. Buiten een site "search ello" (met een ongeldig certificaat - dus geen hyperlink naar searchello.co) heb ik nog geen onafhankelijke bron van cijfers over Ello gevonden. In Venturebeat stond enkele dagen nog een interessante analyse over Ello door RJMetrics.

Ik heb ook een eigen onderzoekje gedaan van Belgen op Ello. Het probleem is hoe de Belgen op Ello te identificeren. Ello-gebruikers zijn niet verplicht een (al dan niet geldige) locatie op te geven. Ello-gebruikers kunnen bovendien hun profiel verbergen voor niet aangelogde gebruikers. Op basis van gegevens in het Ello-profiel, op basis van Twitter-profielen vermeld in het Ello-profiel, op basis van de gebruikersnaam, op basis van de followers/following heb ik een lijst kunnen opstellen van net 500 Belgische Ello-gebruikers.

In de begin-periode van Twitter vermeldde minder dan de helft van de Twitter-gebruikers locatie-info in hun profielen. Als dit ook voor Ello zou gelden, zou dit betekenen dat er zo'n 1000 Belgen op Ello actief zouden zijn. Ello bevindt zich nog in een beginfaze, wat inhoudt dat het best mogelijk is dat er nog talrijke groepjes van Ello-gebruikers zijn die nog niet geconnecteerd zijn aan andere groepen - die ik al wel geïdentificeerd heb.

Conclusie. Het aantal Belgen op Ello is op dit ogenblik zeker meer dan 500, maar het kunnen er best 1000 tot 2000 zijn.

Hierbij nog enkele leuke weetjes over de 486 reeds geïdentificeerd Belgen op Ello.

Meest productieve Ello-gebruikers tot nu toe

ello.co/alessiof : 25 berichten
ello.co/stevendewilder : 19 berichten
ello.co/nonunsenses : 17 berichten
ello.co/bjornvanpoucke : 16 berichten
ello.co/fakerholic : 15 berichten

Ello-gebruikers met de meeste followers tot nu toe

ello.co/talkingheads : 210 followers
ello.co/nonunsenses : 133 followers
ello.co/bjornvanpoucke : 122 followers
ello.co/stevendewilder : 116 followers
https://ello.co/mschenk : 83 followers


Ello-gebruikers met de meeste following tot nu toe

ello.co/talkingheads : 662 following
ello.co/bjornvanpoucke : 369 following
ello.co/nonunsenses : 354 following
ello.co/stevendewilder : 273 following
ello.co/bromtommig : 207 following
Nog wat weetjes

38% van de Belgische Ello-accounts heeft nog geen enkel bericht gepost.
10% van de Belgische Ello-accounts heeft 5 of meer berichten gepost.
Een Belgische Ello-account heeft gemiddeld 2 posts gepubliceerd.

1 Belgische Ello-account heeft geen enkele follower.
13 Belgische Ello-accounts hebben slechts 1 follower.
Een Belgische Ello-account heeft gemiddeld 17 followers.

Er is geen enkele Belgische Ello-account met minder dan 2 following.
10% van de Belgische Ello-accounts heeft 42 of meer following.
Een Belgische Ello-account heeft gemiddeld 22 following.

Op Ello kan u mij steeds volgen op ello.co/bvlg.

01 oktober 2014

Wikipedia

Op maandag 29 september heb ik voor ie-net een presentatie gebracht over de Nederlandstalige Wikipedia. U kan de slides nog bekijken op Slideshare. De verklaring bij de verschillende slides en de screenshots ontbreken spijtig genoeg.

Enkele uitspraken wil ik toch via dit bericht delen.Related Posts with Thumbnails