B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 mei 2015

Social media jobs

Het aantal "social media jobs" bij de belangrijkste Belgische jobsites (VDAB, Monster, Jobat, Stepstone, Vacature en ook Linkedin) is deze maand lichtjes gedaald ten opzichte van vorige maand, wat duidelijk wordt uit de onderstaande afbeelding. Hopelijk zet deze trend zich niet door ...
Er zijn nog steeds meer zoekresultaten voor "social media", dan voor de andere zoektermen die al enkele maanden opgevolgd worden: "online marketing", "digital marketing" en "seo" (wat staat voor search engine optimisation).
Het aantal zoekresultaten voor "social media" is sterker gedaald dan het aantal zoekresultaten voor de andere zoektermen. Het aantal zoekresultaten is voor alle zoekopdrachten is het hoogste bij de VDAB. Bij Vacature vind je voor alle zoekopdrachten het laagste aantal resultaten. 
Door op de afbeelding te klikken kan je een grotere versie bekijken.

13 mei 2015

Belgian Social Media Monitor - mei 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen)? Dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin mei 2015 geeft.

Al meer dan vijf jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn de belangrijkste evoluties deze maand.
  • Facebook zegt zelf opnieuw 5,8 miljoen gebruikers in België te hebben, vorige maand waren het er nog 5,9 miljoen. Over de voorbije 12 maanden kende het aantal Belgische gebruikers van Facebook een groei van 4%.
  • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 20% nieuwe gebruikers bijgekomen, voor België staat de teller op iets meer dan 2,5 miljoen accounts. De groei vertraagt lichtjes maand na maand.
  • Sommige blogplatformen groeien met zo'n 8% (Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
  • De Twitter Bel200 lijkt aan te geven dat de groei van Twitter in België aan het vertragen is.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin mei 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (april 2015) en van vorig jaar (mei 2014).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van mei 2014 tot mei 2015. 
Facebook
- Facebook : 5.800.000 people who live in Belgium, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 5 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 26 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 140 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont een lichtjes dalende trend, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 511.741 checkins, een lichte stijging ten opzichte van vorige maand (toen het er 508.833 waren en sindsdien was er toch geen editie van het festival).

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.519.015 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.417 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 3.142 jobs in Belgium, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 31.331 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin februari 2015 waren er 123.940 dergelijke top Twitter influencers, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont de afgelopen maanden een dalende trend, het aantal followers stijgt steeds minder snel. Deze trend doet zich ook voor bij de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel200 non-profit, zie hiervoor ook dit bericht.

Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,504 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.071.495 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, en eveneens een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.100 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 179.041 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 27.948.575 blogs, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.333.183 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 234,5 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- 110,0 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 18,6 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- 56,1 million new posts maandelijks, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- 68,1 million new comments maandelijks, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 245.595.706 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 162.114.254 leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 193% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 6.248 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.348.689 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 5.473 foto's, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 118% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 7.413 foto's, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 108% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is ten opzichte van vorige maand niet aangepast.
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 96.425 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 118% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 351.010 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 131% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.667.322 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 105% ten opzichte van vorig jaar

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 405.000, een daling van 18% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.030.000, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.300.000, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.566, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.684, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 26.600, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.496, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 44.087, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 30.327, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 16.070, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 15.369, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 41% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 103.090, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.820.201, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 688.056, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3936

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde april 2015 waren er 1.507.164 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van maart 2014.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

11 mei 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

In april 2015 bedroeg de toename van de followers van de Twitter Bel200 accounts 2,2%. Vorige maand bedroeg de toename slechts 1,2%, maar dit was zeer sterk beïnvloed door de opkuis van het aantal followers van de Twitter-account van Cain Ransbottyn ook gekend als @ransbottyn (zie ook dit bericht). Zonder dit eenmalig fenomeen zou de toename in maart 2015 2,7% geweest zijn.

De volgende grafiek geeft de evolutie per categorie. Deze maand zijn er geen bijzondere evoluties. De Twitter-accounts van de CEO's stijgen weliswaar iets sterker dan de overige categorieën (3,6% versus het gemiddelde van 2,2%), de social media incrowd kende de minst grote stijging (slechts 0,9%).

Van januari tot april is de Twitter Bel200 telkens gedaald. Deze daling doet zich ook voor bij de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel 200 non-profit.

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. Af en toe maken deze bedrijven gebruik van advertenties om het aantal followers op te drijven. De globale toename van het aantal followers is hier ook gedaald van januari 2015 (toen bedroeg de stijging nog 4,3%) tot april 2015 (met een stijging van 2,7%).

Het detail per categorie toont twee categorieën die er iets boven uit steken, de categorie "energie" en de categorie "movies", allebei met een stijging rond de 5%.


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. Ook hier kan er een daling vastgesteld worden van de toename van het aantal followers. In januari 2015 bedroeg de stijging nog 4,2%, de groei was in april 2015 teruggevallen tot 2,4%.

Het detail per categorie toont hier evenmin grote uitschieters. De steden en de gemeenten stijgen nog het sterkst (3,9%), de burgemeesters ironisch genoeg kenden de minst grote toename (1,4%).


De toename van het aantal followers daalt zowel voor de Twitter Bel200 globale rangschikking, als voor de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel200 non-profit. Zou Twitter ondertussen aan een plafond komen in België?

Related Posts with Thumbnails