B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 juni 2015

Tomorrowland op Instagram

Voor het Tomorrowland, het festival dat sinds 2005 jaarlijks te Boom plaatsvindt, zijn er verschillende Instagram-accounts aangemaakt. De vraag nu is, welke van deze accounts zijn officieel?

De account met de meeste volgers is instagram.com/tomorrowland, zojuist waren dat er 1.168.635.

De schijnbare officiële account instagram.com/officialtomorrowland heeft "maar" 63.333 volgers.

De "Belgische" account instagram.com/tomorrowland_be moet het doen met 38.031 volgers.

De account voor de editie van 2015 instagram.com/tomorrowlandfestival.2015 komt pas op de vierde plaats met 34.247 volgers.

Drie van de vier accounts hanteren het officiële logo, een indicatie dat deze accounts wel eens door het Tomorrowland-team beheerd worden.

Het zijn duidelijk geen eendagsvliegen, op de vier accounts werden al een heleboel berichten gepubliceerd. Op de account voor de editie van 2015 zijn dit er maar liefst al 674, en het festival moet nog plaatsvinden!
Zouden de Tomorrowland-medewerkers enige duidelijkheid hieromtrent kunnen verschaffen?

22 juni 2015

Social media jobs

Het aantal "social media jobs" bij de belangrijkste Belgische jobsites (VDAB, Monster, Jobat, Stepstone, Vacature en ook Linkedin) is na de daling van vorige maand deze maand opnieuw lichtjes toegenomen, wat duidelijk wordt uit de onderstaande afbeelding. Vooral de toename van het aantal zoekresultaten bij Linkedin is ronduit spectaculair, van 78 in mei naar 386 in juni.

Personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie in het "social media" domein, hebben nog steeds meer mogelijkheden dan personen die zoeken naar "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation).

Uit overzicht van het aantal zoekresultaten voor de zes jobsites komt naar voor dat het aantal resultaten voor "social media" bij alle jobsites toegenomen is. Het aantal resultaten voor de overige zoektermen ("online marketing", "digital marketing" en "seo") lijkt voor de overige jobsites telkens gedaald te zijn van mei naar juni. Linkedin is hierbij de enige uitzondering, daar is voor elke zoekterm het aantal resultaten gestegen.

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

19 juni 2015

Belgian Social Media Monitor - juni 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin juni 2015 geeft.

Al bijna zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Wat zijn de belangrijkste evoluties deze maand.
  • Facebook zegt nog steeds 5,8 miljoen gebruikers in België te hebben. Over de voorbije 12 maanden kende de groei van Belgische gebruikers van Facebook een groei van 4%.
  • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 19% nieuwe gebruikers bijgekomen, voor België staat de teller op 2,550 miljoen accounts. De groei vertraagt lichtjes maand na maand en is deze maand voor het eerst onder de 20% gekomen.
  • Sommige blogplatformen groeien met zo'n 7% (Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
  • De Twitter Bel200 lijkt aan te geven dat de groei van Twitter in België niet meer toeneemt en eerder lichtjes lijkt af te nemen.

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van juni 2014 tot juni 2015.

Facebook
- Facebook : 5.800.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 5 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 28 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 139 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 511.741 checkins, status quo ten opzichte van vorige maand.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.550.243 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.439 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 3.417 jobs in Belgium, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 31.768 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

Quantcast biedt geen info meer aan over het wereldwijd gebruik van Linkedin.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin februari 2015 waren er 123.700 dergelijke top Twitter influencers, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de groei de afgelopen maanden telkens lichtjes vertraagde. Deze trend doet zich ook voor bij de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel200 non-profit, zie hiervoor ook dit bericht.

Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,572 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.060.145 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, en eveneens een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.140 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 179.387 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 27.254.616 blogs, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.339.560 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 239,6 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- 112,6 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 20,1 billion pages worden maandelijks bekeken, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar
- 58,7 million new posts maandelijks, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- 54,3 million new comments maandelijks, een daling van 20% ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 249.654.577 leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 163.024.415 leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 190% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 6.317 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.378.773 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 5.695 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 105% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 7.946 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 105% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is ten opzichte van vorige maand niet aangepast.
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht.

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 102.516 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 118% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 378.576 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 131% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.744.529 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 105% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 491.000, een stijging van 21% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.030.000, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.040.000, een daling van 8% ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.470, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.044, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 26.400, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.617, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 44.813, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 32.011, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 16.533, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 15.879, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 106.670, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.823.364, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 696.224, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3957, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde mei 2015 waren er 1.509.328 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van juni 2014.


De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Instagram in Nederland

Instagram is een platform dat tot nu toe zeer weinig informatie vrijgeeft over het aantal gebruikers, zeker als je wil inzoomen op een specifiek land. Het opzoeken van de "grootste" accounts voor een specifiek land wordt dus behelpen. Op Marketingfacts verscheen op 4 juli een overzicht van Jolante van Hemert van Social Inc met de 25 meest populaire merken in Nederland op Instagram, op basis van het aantal followers.

Uit de reacties op dit artikel bleek vrij snel dat er toch wel enkele Nederlandse Instagram-accounts ontbraken.

Ik zal maar met de deur in huis vallen, hieronder bevindt zich de top 10 van de meest populaire merken in Nederland op Instagram. Bij deze lijst horen natuurlijk enkele waarschuwingen. Dit is in de eerste plaats een momentopname. Bovendien is de kans reëel dat er nog accounts ontbreken in de lijst. De volledige top 25 kan je onderaan vinden.

De lijst van meest populaire merken in Nederland op Instagram wordt aangevoerd door drie merken die ik persoonlijk nog niet kende. De "klassieke" merken doen het qua populariteit op Instagram niet slecht, maar ze staan zeker niet bovenaan. EURIB, het European Institute for Brand management, doet jaarlijks een onderzoek naar de onmisbare merken. Dit zijn volgens EURIB de Top-10 Onmisbare Merken 2014 voor Nederland.

Hoe doen deze 10 onmisbare merken het nu op Instagram? Niet zo fantastisch!

Hema
Met 64366 followers komt instagram.com/hemanederland op de 11de plaats.

bol.com
Met 621 followers staat instagram.com/bol_com ver onderaan de lijst.

Kruidvat
Officiële account niet gevonden.

Albert Heijn

2662 followers is al een begin, maar daarmee komt instagram.com/AlbertHeijn nog niet in de top 100.

iDEAL
Officiële account niet gevonden.

Google
Officiële account niet gevonden voor Google Nederland.

NOS Journaal
Officiële account niet gevonden. NPO scoort wel behoorlijk met verschillende accounts.

Ikea
instagram.com/ikeanederland komt met 7889 followers op plaats 87.

Buienradar.nl
Officiële account niet gevonden, er bestaan wel drie accounts.
instagram.com/buienradarnl : 106 followers
instagram.com/buienradar : 38 followers
instagram.com/_buienradar_ : 25 followers

Lidl
Officiële account niet gevonden.

Conclusie

Sommige klassieke merken hebben de weg naar Instagram gevonden en hebben al een indrukwekkend aantal followers weten te verzamelen.Er zijn echter op Instagram accounts te vinden van merken en bedrijven die een indrukwekkend aantal followers hebben weten te bekomen, zonder dat het merk (tot nu toe) als een top merk beschouwd wordt. De kans is nog groot dat er hier en daar nog Instagram-accounts kunnen gevonden die ook een plaats in de top 25 of wie weet zelfs in de top 10 verdienen.

Appendix

De lijst van de 10 meest populaire bedrijven, merken en organisaties in België op Instagram (toestand begin juni 2015) is terug te vinden in dit eerder bericht.

Dit is de lijst van de 25 meest populaire merken in Nederland op Instagram. Door op de afbeelding te klikken, bekom je een leesbare versie.


15 juni 2015

Instagram Hashtags


Twitter-gebruikers zijn ooit begonnen met het gebruik van hashtags. Toen Facebook merkte hoe populair hashtags wel waren op Twitter, ging Facebook ook hashtags ondersteunen, met veel minder succes overigens. Waar het advies van de social media experts is om spaarzaam om te gaan met hashtags op Twitter en Facebook (liefst niet teveel in hetzelfde bericht), komt het er op Instagram blijkbaar op aan zoveel mogelijk hashtags aan een afbeelding of video te koppelen.

De locatie waar een Instagram-foto genomen werd, is een evidente hashtag. Ik vond het de moeite om eens na te gaan hoe populair de Belgische provinciehoofdsteden zijn als Instagram-hashtag. Brussel komt natuurlijk naar voor als meest populaire stad, maar dan onder de Franstalige en de Engelstalige benaming (Bruxelles of Brussels). Waver is de minst populaire provinciehoofdstad. In Vlaanderen is Hasselt het minst populair. #Gent doet het beter dan #Antwerpen, in het Engels is het omgekeerd, daar is #Antwerp populairder dan #ghent.

De resultaten zijn hieronder visueel voorgesteld.


En dit zijn de gedetailleerde resultaten.

Antwerpen: 364.662 zoekresultaten
Anvers: 60.719 zoekresultaten
Antwerp: 509.968 zoekresultaten

Brugge : 316.396 zoekresultaten
Bruges: 261.136 zoekresultaten

Gent: 379.090 zoekresultaten
Gand: 22.657 zoekresultaten
Ghent: 147.094 zoekresultaten

Hasselt: 63.020 zoekresultaten

Leuven: 118.202 zoekresultaten
Louvain: 9.785 zoekresultaten

Arlon: 32.471 zoekresultaten

Luik: 21.515 zoekresultaten
Liège: 142.059 zoekresultaten

Mons: 85.123 zoekresultaten

Namen: 28.652 zoekresultaten
Namur: 62 656 zoekresultaten

Waver: 9.645 zoekresultaten
Wavre: 4.814 zoekresultaten

Brussel: 251.733 zoekresultaten
Bruxelles: 690.437 zoekresultaten
Brussels: 1.376.096 zoekresultaten

09 juni 2015

Instagram Interacties

In een bericht vorige week kon u (in dit bericht) kennis maken met de 10 Instagram-accounts met de meeste followers (Instagram-accounts van Belgische bedrijven, organisaties of merken). Ter info, de lijst werd aangevoerd door de Instagram-account van Tomorrowland: instagram.com/tomorrowland

In dit bericht kan u kennis maken met de Belgische Instagram-account waarop de meeste interacties zijn. Er zijn twee vormen van interacties op een Intagram-bericht: een like of een reactie.

Ik heb voor de meer dan 600 Instagram-accounts van Belgische bedrijven, organisaties of merken die ik al in kaart gebracht nagegaan hoeveel interacties er zijn op de laatste twintig bericht.

De rangschikking van de Belgische Instagram-accounts volgens het gemiddeld aantal likes per bericht (voor de laatste 20 berichten) wordt aangevoerd door de Instagram-account van Tomorrowland. De laatste 20 berichten kregen gemiddeld 29.484 likes. Op de tweede plaats komt de Instagram-account van Tomorrowland België, de laatste 20 berichten op deze account kregen gemiddeld 1438 likes.

De volledige top 10 kan u hieronder bekijken, door op de afbeelding te klikken kan u een grotere versie van de afbeelding bekijken.
De rangschikking van de Belgische Instagram-accounts volgens het gemiddeld aantal reacties per bericht (voor de laatste 20 berichten) wordt eveneens aangevoerd door de Instagram-account van Tomorrowland. De laatste 20 berichten kregen gemiddeld 412 reacties. Op de tweede plaats komt de Instagram-account van Rock Werchter, de berichten op deze account kregen gemiddeld 55 reacties.

De volledige top 10 kan u hieronder bekijken, door op de afbeelding te klikken kan u een grotere versie van de afbeelding bekijken.
Hoe verhouden de interacties op deze Belgische Instagram-accounts zich tot de interacties op de wereldwijd meest populaire Instagram-accounts van merken (zoals beschikbaar op list.totems.co/)?

De rangschikking van de wereldwijd meest populaire Instagram-accounts van merken volgens het gemiddeld aantal likes per bericht (voor de laatste 20 berichten) wordt aangevoerd door de Instagram-account van 9GAG: instagram.com/9GAG. Het gemiddeld aantal likes per bericht is maar liefst 547.890!

De rangschikking van de wereldwijd meest populaire Instagram-accounts van merken volgens het gemiddeld aantal reacties per bericht (voor de laatste 20 berichten) wordt eveneens aangevoerd door de Instagram-account van 9GAG. Het gemiddeld aantal reacties per bericht is maar liefst 38.779!

De Belgsiche Instagram-accounts moeten bijgevolg nog stevig onderdoen voor de wereldwijd meest populaire Instagram-accounts van merken. Tomorrowland komt op de 62ste plaats voor het gemiddeld aantal likes per bericht en op de 85ste plaats voor het gemiddeld aantal reacties per bericht. De Belgische account instagram.com/delvaux staat niet in de top 500 zoals beschikbaar op list.totems.co/. De Instagram-account instagram.com/Godiva (die wel in de top 500 staat) verwijst wel naar het Belgische merk Godiva, maar de account linkt naar de webshop die enkel in de USA levert. Dan is er ook nog instagram.com/maisonmargiela, de Instagram-account van Maison Martin Margiela (eveneens in de top 500), de Belgische mode-ontwerper die zijn hoofdkwartier echter in Parijs heeft.

08 juni 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Vorige maand had ik het bericht over de Twitter Bel200 afgesloten met de vraag of Twitter aan het plafond aan het komen was, want de Twitter Bel200 was meerdere maanden na elkaar gedaald. Deze daling zet zich in mei 2015 niet door!

In mei 2015 bedroeg de toename van de followers van de Twitter Bel200 accounts 2,6%. De maand voordien bedroeg de toename 2,2%. Na verschillende maanden die een daling van de Twitter Bel200 toonden is er voor het eerst opnieuw een lichte stijging. Een duidelijke verklaring voor de lichte stijging is er niet.
De volgende grafiek geeft de evolutie per categorie. Deze maand zijn er geen bijzondere evoluties. De Twitter-accounts van de CEO's stijgen net als vorige maand sterker dan de overige categorieën (5,6% versus het gemiddelde van 2,6%), de social media incrowd kende net als vorige maand opnieuw de minst grote stijging (slechts 0,7%).

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. Af en toe maken deze bedrijven gebruik van advertenties om het aantal followers op te drijven. De globale toename van het aantal followers is hier ook in mei 2015 opnieuw lichtjes gestegen van 2,7% in april naar 2,9% in mei. De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members


De categorie "beursgenoteerd" stijgt aanzienlijk meer, dit is volledig te wijten aan de stijging van het aantal followers van twitter.com/ABInBevNews. De minst sterke stijging was voor de categorie "huishoudelektro". De Twitter-accounts twitter.com/SamsungBelgie en twitter.com/PhilipsBeLux verloren beide een 10-tal followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. In mei bedroeg de toename van het gecumuleerde aantal followers slechts 2,3%, tegenover 2,4% in april. De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members
Het detail per categorie toont hier ook geen grote uitschieters. De steden en de gemeenten stijgen net als vorige maand het sterkst (3,9%), de OCMW's kenden de minst grote toename (1%).
Het plafond voor Twitter is blijkbaar dan toch nog niet bereikt in België ... Tenzij de cijfers volgende week een ander beeld geven.

02 juni 2015

Instagram

Een tijdje terug was ik op bezoek bij een Vlaams mediabedrijf. Er werd verteld dat dit mediabedrijf met de Instagram-accounts meer personen bereikte dan met de Twitter-accounts. Instagram had nog niet zo lang geleden aangekondigd meer actieve gebruikers te hebben dan Twitter - er was sprake van wereldwijd 300 miljoen actieve gebruikers. De focus op dit blog lag - zeker in het verleden - zeer sterk op Twitter. Dit kwam grotendeels omdat de Twitter-API zeer eenvoudig toeliet info te bekomen over alles wat er zich op Twitter afspeelde. Dit leidde er toe dat er een heleboel sites waren waar je makkelijk info kon opvragen. Van die sites maakte ik dan ook gretig gebruik voor berichten op dit blog over Twitter in België.

Voor Instagram is er geen open API (de Twitter-API is nu ook overigens door een heleboel beperkingen minder makkelijk te exploiteren). Er zijn zo goed als geen tools die inzicht bieden in alles wat er zich nu op Instagram afspeelt. Dit bericht is mijn eerste poging om wat inzicht te bieden in de Belgische Instagram-accounts.

Ik ben een zoektocht gestart naar Instagram-accounts, niet van gewone personen, van mediapersoonlijkheden, van politici, van bekende sporters, ... maar naar accounts van Belgische bedrijven, Belgische organisaties of Belgische merken. Een dergelijke zoektocht is niet evident, vermits er geen publieke directory is van Instagram-accounts. Er is een lijst van Most Popular Brands on Instagram, maar daar kan je niet zoeken op locatie. Wereldwijd is overigens Nike op dit ogenblik de meest populaire brand.

Dit is de top 10 van Belgische Instagram-accounts van bedrijven, organisaties en merken, telkens met het aantal followers, following en het aantal gepubliceerde posts.
De meeste van deze Instagram-accounts blinken uit door heel veel followers en slechts een zeer laag aantal following. StellaArtois volgt zelfs geen enkele andere account.

Indien u alsnog andere Belgische bedrijven, organisaties of merken zou kennen die in deze top 10 hadden moeten opgenomen zijn, dan mag u mij dit steeds laten weten, door bijvoorbeeld een reactie onderaan dit bericht.

Related Posts with Thumbnails