B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 juli 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het goede nieuws is dat het aantal followers van de 200 Twitter-accounts nog steeds toeneemt! Het minder goede nieuws is dat de aangroei maand na maand kleiner wordt. 6 maanden geleden was de aangroei nog 3,8%, voor juni 2015 is de groei maar 2,1%. Het beeld van maart 2015 wordt vertekend door het eenmalige fenomeen dat Cain Ransbottyn grote kuis gehouden heeft in zijn followers, zonder dit fenomeen zou de groei eerder 2,7% geweest zijn, zoals aangegeven in stippellijn op de grafiek hieronder.
Als we naar de evolutie per categorie kijken, vallen er geen speciale evoluties op. Net als vorige maanden neemt het aantal followers van de Twitter-accounts van de CEO's iets sneller toe (+4,1% voor de CEO's, waar de globale stijging 2,1% is). De  social media incrowd kende net als vorige maanden opnieuw de minst grote stijging (slechts 0,7%).
De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. De dalende trend is hier ook duidelijk. De globale toename bedraagt voor het eerst slechts 2,5%, alle voorgaande maanden was de toename groter.

De categorie "beursgenoteerd" stijgt net als vorige sterker dan de overige categorieën, dit is volledig te wijten aan de stijging van het aantal followers van twitter.com/ABInBevNews. De minst sterke stijging was voor de categorie "huishoudelektro".

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u nu raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juni 2015 2,2%. Ook hier is dit de kleinste toename sinds de start.

Het detail per categorie toont hier evenmin grote uitschieters. De steden en de gemeenten stijgen opnieuw het sterkst (4,5%), de jeugdhuizen kenden de minst grote toename (0,8%).
Twitter groeit blijkbaar nog steeds in België, maar maand na maand een beetje minder snel.

Related Posts with Thumbnails