B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 augustus 2015

Leuvense fiets- en looproutes

Strava is een app die toelaat fiets- of looptrajecten bij te houden. Strava heeft een website gemaakt die je toelaat een idee te krijgen waar de Strava-gebruikers langs zijn geweest.

De onderstaande afbeelding geeft de populaire trajecten met de fiets in de vuurt van Leuven.

Het noorderlijke deel van de Leuvense ring is niet zo populair, het deel van de ring tussen Parkpoort en Capucijnenvoer is duidelijk populairder - over het viaduct mag je overigens sinds de heraanleg niet meer fietsen. Het jaagpad langs de Leuvese vaart (richting Mechelen) komt vaak aan bod in de geregistreerde trajecten. Het fietspad langs de spoorlijn naar Brussel (niet op de afbeelding) is ook zeer populair. De binnenstad van Leuven is amper ingekleurd. Vermoedelijk zijn de talrijke fietsers die (eerder korte) verplaatsingen afleggen in Leuven niet geneigd hun verplaatsingen te registreren met Strava. Het zou anders wel leuk zijn om ook een idee te krijgen van deze verplaatsingen. Nu zijn enkel de grote assen gekleurd: Bondgenotenlaan, Naamsestraat, Capucijnenvoer en Brusselsestraat. Het traject van de fietsknooppuntenroute doorheen Leuven komt niet sterk naar voor, zou het niet populair zijn?

Als je naar de looproutes kijkt rond Leuven, dan vallen enkele hotspots duidelijk op: het provinciaal domein te Kessel-Lo, de finse piste in Kessel-Lo, het Arenbergpark in Heverlee en ook de omgeving van de abdij van het Park. Het kaarsrechte traject aan de langs de Leuvense vaart kan eveneens op heel wat interesse rekenen.
 En levert de Strava heatmap voor jouw omgeving ook leuke inzichtingen op?

17 augustus 2015

Social media jobs

Naar goede gewoonte kan u hier weer een idee krijgen van het aantal "social media jobs" bij de belangrijkste Belgische jobsites (VDAB, Monster, Jobat, Stepstone, Vacature en ook Linkedin). Als je alle zoekresultaten optelt kom je uit iets meer dan 1000 resultaten, maar er zijn ongetwijfeld vacatures die bij meerdere sites terug te vinden zijn.

De gestapelde vlakken op de onderstaande grafiek geven aan dat het aantal zoekresultaten lichtjes gedaald is ten opzichte van vorige maand. Vooral bij LinkedIn waren er minder zoekresultaten (-48), maar bij de overige sites was er ook sprake van een lichte terugval. Zou de vakantieperiode daar voor iets tussenzitten?

Personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie in het "social media" domein, hebben nog steeds meer mogelijkheden dan personen die zoeken naar "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation).

Uit overzicht van het aantal zoekresultaten voor de zes jobsites voor de afgelopen maanden komt naar voor dat het aantal resultaten voor "social media" in augustus bij alle jobsites lichtjes gedaald is. Het aantal resultaten voor de overige zoektermen ("online marketing", "digital marketing" en "seo") lijkt voor de jobsites telkens stabiel te zijn of lichtjes toegenomen van juli naar augustus, wat vooral opvalt bij LinkedIn.

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

13 augustus 2015

Belgian Social Media Monitor - augustus 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin augustus 2015 geeft.

Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

De belangrijkste vaststellingen deze maand zijn alvast:
  • Facebook blijft ter plaatse trappelen, nu zijn er weer 5,8 miljoen Belgen op Facebook, vorige maand waren het er nog 5,9 miljoen.
  • LinkedIn blijft nog stevig groeien (+18% op jaarbasis), maar al wat minder snel in vergelijking met een jaar terug.
  • Voor Twitter zijn er nog steeds geen publieke Belgische cijfers, het opvolgen van het aantal followers van enkele "bekende" accounts lijkt aan te geven dat de groei van Twitter in België vertraagt.
  • Blogplatformen blijken maar beperkte groei te kennen, sommige gaan er zelfs op achteruit.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin augustus 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (juli 2015) en van vorig jaar (augustus 2014).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
 

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van augustus 2014 tot augustus 2015. 
Facebook
- Facebook : 5.900.000 people who live in Belgium, vorige maand waren dat er nog 5.800.000, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 7 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 30 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 142 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 608.540 checkins, een heel pak ten opzichte van vorige maand toen het er nog 511.741 waren. De laatste editie van Tomorrowland vond in juli plaats, wat de stijging verklaart.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.589.587 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.451 groups refering to Belgium, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 8.602 jobs in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 266% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 26.778 companies, een stijging van 16% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. De manier waarop Linkedin het aantal bedrijven voor een locatie bepaalt is blijkbaar niet zo stabiel meer, zie de onderstaande grafiek.

Quantcast biedt geen info meer aan over het wereldwijd gebruik van Linkedin.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.Opvallend is de stijging van het aantal jobs de laatste twee maanden.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. De bekomen resultaten voor de laatste twee maanden wijken duidelijk af van de voorgaande resultaten.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin augustus 2015 waren er 123.312 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte afname ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de groei de afgelopen maanden telkens lichtjes vertraagde. Deze trend doet zich ook voor bij de Twitter Bel200 bedrijven en de Twitter Bel200 non-profit, zie hiervoor ook dit bericht.


Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,667 billion accounts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.075.345 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, en eveneens een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.206 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 180.553 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.813.980 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.349.036 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 248,5 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- 117,2 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 41% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 19,8 billion pages worden maandelijks bekeken, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar
- 53,6 million new posts maandelijks, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- 59,3 million new comments maandelijks, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand,een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 258.161.920 leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 171.331.493 leden, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 146% ten opzichte van vorig jaar

Flickr
- Belgium group : 6.381 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.430.436 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 5.963 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 79% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 8.631 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 91% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is ten opzichte van de vorige maanden nog steeds niet aangepast.
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht.


Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 113.269 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 87% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 425.315 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 107% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.999.464 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 447.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 996.000, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.540.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.587, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.246, een stijging  van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 27.300, een stijging  van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.786, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 46.555, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 39.709, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand

Slideshare
Net als vorige maand liet Slideshare niet toe het aantal slideshows te bepalen voor de zoekopdrachten "België", "Belgique" en "Belgium". Hopelijk zijn er opnieuw gegevens volgende maand.

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.831.061, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 708.213, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.578, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde juli 2015 waren er 1.516.111 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van augustus 2014.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

#vindjelief

Het programma "Vind je lief" laat ook zijn sporen na op social media. De programma-makers hebben een Facebook-pagina aangemaakt. Zojuist waren er al 1568 likes. Heel hoog is dit aantal likes niet, en het aantal likes lijkt niet zo sterk te stijgen de laatste dagen.De cover-foto van de Facebook-pagina van één is ook de afbeelding van "Vind je lief". Met de berichten over "Vind je lief" op deze Facebook-pagina zullen ongetwijfeld veel meer personen bereikt worden dan op de Facebook-pagina van het programma. De één-pagina heeft immers 96k fans ...

Een afzonderlijke Twitter of Instagram-account is er niet. Op de Twitter-account @een worden regelmatig korte filmpjes met fragmenten van het programma gedeeld. Op Twitter komt de hashtag #vindjelief regelmatig aan bod, zeker op de avonden waarop er uitgezonden wordt (van maandag tot en met donderdag).Af en toe kwamen de #vindjelief tweets zelfs in de trending topics.Via de open interface van Coosto kan je een idee krijgen van het aantal #vindjelief tweets de afgelopen weken. De eerste week scoorde duidelijk het beste.

#vindjelief is een leuk en lief programma. Het breekt blijkbaar geen potten qua kijkcijfers - wat ook moeilijk is in de vakantieperiode. Op social media leeft het programma gelukkig ook (weliswaar slechts een beetje).

12 augustus 2015

#vindjelief

Enkele weken terug, op een zomeravond, merkte ik drie auto's aan het stadhuis van Leuven. Ze stonden eigenlijk geparkeerd waar auto's niet mogen komen. Er stond "vind je lief" op de zijdeuren en er was een cameraploeg bij. Het leek alsof dit opnames waren van een commercial voor het Duits/Amerikaans automerk. Enkele dagen later merkte ik de drie auto's nogmaals ergens op in het Dijleland, overdag en bovendien zonder een camera er bij.

Twee weken terug werd het dan duidelijk waarvoor 'vind je lief' stond, een programma op één. De aanpak van het programma bevalt mij wel. Op een originele manier worden singles met elkaar in contact gebracht. Goedkope truuks worden hierbij niet toegepast, integendeel, de manier waarop de singles in kaart gebracht worden toont veel respect voor de betrokkenen.


Een onderdeel van het programma houdt in dat de kandidaten kunnen afgewezen worden. Bij sommige personen kwam dit onverwacht en blijkbaar toch hard aan. Dit werd gelukkig zeer discreet in beeld gebracht. Hopelijk konden de afgewezen kandidaten nog terecht bij de programma-makers voor een nagesprek.

Het grote verschil tussen #vindjelief en de diverse fictieprogramma's is dat het hier draait om "echte" mensen, met "echte" behoeften en verlangens. De singles in #vindjelief spelen geen rolletje. De vraag is dan ook hoe hun omgeving op hun optreden in dit programma reageert. De directe omgeving zal vaak al op de hoogte zijn en kan rechtstreeks met de betrokkene contact hebben. Er zijn ook buitenstaander die ongegeneerd op zoek zijn naar extra info. Heeft losbol Toon uit Leuven van de eerste week nu al een lief gevonden? En zijn Guy en Nele nog steeds een koppel? Wie weet komt dit nadien nog in een terugblik aan bod. Voor mij hoeft het echter niet.

Een constante in het programma is dat de drie wagens van het Duits/Amerkaans automerk telkens prominent aan bod komen. Dan heeft het programma toch nog iets weg van een commercial ...

05 augustus 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Het goede nieuws deze maand is dat het aantal followers van de 200 Twitter-accounts nog steeds toeneemt! Het minder goede nieuws is dat de aangroei net als de afgelopen maanden telkens kleiner wordt. In november 2014 was de aangroei nog 3,8%, voor juli 2015 bedroeg de groei slechts 1,9%. Het beeld van maart 2015 wordt vertekend door het eenmalige fenomeen dat Cain Ransbottyn grote kuis gehouden heeft in zijn followers, zonder dit fenomeen zou de groei eerder 2,3% geweest zijn, zoals aangegeven in stippellijn op de grafiek hieronder.


De Twitter-account van de Twitter Bel200 die de grootste groei liet optekenen is @Vannieuwkerke, de account van Karl Vannieuwkerke, de afgelopen maand vaak op het scherm in #vivelevelo. Er kwamen maar liefst 8057 followers bij. @sporza kende ook een mooie aangroei van 4875 followers. Voor Marc Coucke was het op Twitter ook #couckenback, met 4474 extra followers voor @CouckeMarc. Charles Michel deed het nog beter met 5112 extra followers. De account @CharlesMichel is verified (heeft dus een blauw vinkje op de profielpagina), iets wat vooralsnog ontbreekt bij @CouckeMarc.

De grootste procentuele stijging per categorie is bijgevolg niet toevallig voor de CEO's (+4,8%) gevolgd door de Federale Regering (+3,4%) en de sportjournalisten (+3,4%). De minst grote stijging is voor de VTM journalisten (+0,6%).
De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Na verschillende maanden waarbij de aangroei van het aantal followers telkens lichtjes daalde was er in juli 2015 plots sprake van een iets grotere toename, 3,2% in juli tegenover 2,5% in juni.

De verklaring voor de gestegen toename moet niet ver gezocht worden. De categorie Food & Drinks is er stevig op vooruitgegaan met 13,4%. En dit is te wijten aan de extra followers voor @CocaColaBE_nl (+2591 followers) en @CocaColaBE_fr (+2296 followers). De kans is zeer groot dat deze stijging een beetje geholpen werd door gerichte advertenties. De categorie Festivals doet het ook goed, met in het totaal meer dan 88.000 extra followers, waarvan het overgrote deel voor @tomorrowland (+85.600). In dezelfde periode kende @RockWerchter slechts 190 extra followers - in juni waren er dat nog 2566 - RockWercher werd dit jaar overigens in juni en niet in juli georganiseerd ...
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juli 2015 1,5%, wat de kleinste toename is sinds de start.

Het detail per categorie toont geen grote uitschieters - de groei is immers beperkt. De Twitter-account @ABconcerts heeft de meeste extra followers bekomen (+968). De maanden voordien bedroeg de netto aangroei voor deze account echter een pak meer - verschillende maanden meer dan 2000 extra followers. De AB is slechts in beperkte mate actief in de zomer, het concertseizoen moet nog starten ...

Twitter groeit blijkbaar nog steeds in België, maar maand na maand een beetje minder snel.

Related Posts with Thumbnails