B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 december 2015

Belgian Social Media Monitor - december 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin november 2015 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2015) en van vorig jaar (december 2014).

De belangrijkste vaststellingen deze maand zijn alvast:
  • Facebook blijft hetzelfde aantal members aan voor België, begin december waren er 5,9 miljoen Belgen op Facebook, de groei op jaarbasis bedraagt nog maar 2%, de kaap van 6 miljoen wordt nog niet gehaald.
  • LinkedIn blijft nog stevig groeien (+15% op jaarbasis), de groei vertraagt echter maand na maand. De kaap van 2,8 miljoen members tegen het einde van het jaar lijkt onrealistisch.
  • Voor Twitter zijn er nog steeds geen publieke Belgische cijfers.
  • Voor Google+ lijkt het aantal gebruikers in België weinig evolutie te kennen, het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de bron is.
  • Blogplatformen lijken maar een beperkte groei te kennen, sommige gaan er zelfs op achteruit.

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2014 tot december 2015.


Facebook
- Facebook : 5.900.000 people who live in Belgium net als vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.


SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 7 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 34 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 149 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.710.000 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.207 groups refering to Belgium, na de daling vorige maand te wijten aan de nieuwe aanpak van groepen, is er opnieuw sprake van een lichte stijging van 2% ten opzichte van vorige maand maar nog steeds een daling van 50% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 64.040 jobs in Belgium, een stijging van 36% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 2123% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 24.970 companies, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar. De manier waarop Linkedin het aantal bedrijven voor een locatie bepaalt is blijkbaar niet zo stabiel meer, het lijkt niet logisch dat het aantal bedrijven afneemt.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De groei van LinkedIn Jobs de laatste maanden valt goed op

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin december 2015 waren er 122.485 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte afname ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar. Sinds maart is er elke maand een zeer lichte, maar systematische daling.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de groei de afgelopen maanden telkens lichtjes vertraagde tot augustus. Vanaf  september lijkt de trends weer opnieuw lichtjes omhoog te gaan. Meer info in dit bericht.

Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,871 billion accounts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.057.506 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand en een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober 2014 is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs akelig stil geworden.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.353 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 183.499 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.054.457 blogs, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.384.839 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 266,3 miljoen blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 124,8 miljard posts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 20,3 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- 53,1 million new posts maandelijks, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 43,5 million new comments maandelijks, een daling van 17% ten opzichte van vorige maand, een daling van 32% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 274.057.183 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 176.831.294 leden, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 65% ten opzichte van vorig jaar


Flickr
- Belgium group : 6.552 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.507.550 items, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 6.485 foto's, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 9.777 foto's, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 71% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 126.284 foto's, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Na de groei van de afgelopen maanden is er een lichte daling deze maand voor twee van de drie zoektermen.

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is vorige maand aangepast en bleef deze maand ongewijzigd.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht.


Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 104.149 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 38% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 422.943 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 61% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.573.885 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 63% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 579.000, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.300.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.480.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.773, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 120% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.616, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 28.900, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.519, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 48.738, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 38.302, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand


Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.844.596, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 732.833, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.031, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand


Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde november 2015 waren er 1.530.335 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.


En deze grafiek geeft het aantal nieuw geregistreerde domeinen per maand.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van december 2014.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

21 december 2015

Sociaalnetwerksites en jobsites

In het maandelijks bericht over de jobsites ga ik na hoeveel social media gerelateerde vacatures er zijn op 6 jobsites, daarstraks heb ik het overzicht van december gepubliceerd, zie dit bericht.

Ik wou de inhoud van de jobsites eens op een andere manier bekijken. In hoeveel jobaanbiedingen worden er sociaalnetwerksites vermeld?

Op dit ogenblik zijn er bij LinkedIn 60.306 zoekresultaten naar jobs in België.

Als je dan nog keyword "facebook" opgeeft, bekwam ik zojuist nog 933 resultaten. Dit wil zeggen dat op dit ogenbik in 1,55% van alle jobs in België bij LinkedIn Facebook vermeld wordt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de functie rechtstreeks met Facebook te maken heeft, er kan bijvoorbeeld ook verwezen worden naar de Facebook-pagina van het bedrijf. Of de job is bij Facebook zelf ...
Dit zijn de resultaten voor verschillende sociaalnetwerksites bij LinkedIn.

LinkedIn : 1113 resultaten voor de zoekterm "LinkedIn" in België
Facebook : 933 resultaten voor de zoekterm "Facebook" in België
Twitter : 440 resultaten voor de zoekterm "Twitter" in België
YouTube : 153 resultaten voor de zoekterm "YouTube" in België
Instagram : 49 resultaten voor de zoekterm "Instagram" in België
Pinterest : 42 resultaten voor de zoekterm "Pinterest" in België
Snapchat : 4 resultaten voor de zoekterm "Snapchat" in België
Whatsapp : 2 resultaten voor de zoekterm "Whatsapp" in België

Snapchat en Whatsapp zijn amper doorgedrongen in jobaanbiedingen op LinkedIn. Zelfs Instagram en Pinterest komen slechts in beperkte mate aan bod (40-tal resultaten op 60.306 jobs in België is minimaal ...).

Ik heb de zoekopdrachten naar sociaalnetwerksites ook bij andere jobsites uitgevoerd. De resultaten staan in de twee onderstaande afbeeldingen, zowel de cijfertjes als de visuele voorstelling.
Bij VDAB waren er globaal 95.078 jobs. In de VDAB-jobs wordt Facebook vaker vermeld (621 keer) dan LinkedIn (95 keer). Snapchat en Whatsapp zijn nog niet doorgedrongen in jobaanbiedingen bij VDAB.


Het aantal zoekresultaten voor sociaalnetwerksites bij Monster, JobAt en Stepstone is eerder beperkt, in het beste geval een 50-tal voor LinkedIn en Facebook. Ook op die sites is amper of geen sprake van Snapchat en Whatsapp. Enkel bij JobAt zijn er 13 resultaten waarin "Verras me met een videosollicitatie via Whatsapp" vermeld wordt. Mooi initiatief!

Bij Vacature.com kunnen we kort zijn, daar komen sociaalnetwerksites amper aan bod.

De vraag is nu of uit deze cijfers conclusies getrokken kunnen worden over het gebruik van sociaalnetwerksites in België?
  • Het lijkt er alvast op dat LinkedIn het vaakst vermeld wordt - maar niet bij de VDAB. Op zichzelf is dit niet verbazend.
  • Twitter heeft in jobaanbiedingen nog steeds een voetje voor op Instagram. Waar wereldwijd Twitter lijkt voorbij gestoken te worden door Instagram, is dit nog niet het geval in zoekresultaten op (Belgische) jobsites.
  • Op YouTube komt meer en meer professionele content, maar dit vertaalt zich nnog niet in vermeldingen in jobaanbiedingen.
  • Snapchat en Whatsapp blijven ontgetwijfeld populair (vermoedelijk bij jongeren), maar helemaal niet in de context van jobaanbiedingen.

Social Media Jobs

Als je verschillende maanden na elkaar dezelfde gegevens opvraagt, kan je soms trends vaststellen. Op enkele belangrijkste jobsites ga ik nu al sinds maart 2015 na hoeveel resultaten er zijn voor zoekopdrachten naar "social media".


Het goede nieuws voor personen die een nieuwe "social media" uitdaging zoeken, is dat het aantal zoekresultaten voor "social media" op de 6 opgevolgde jobsites omhoog gegaan is ten opzichte van vorige maand. Het aantal zoekresultaten op LinkedIn voor "social media" is nog nooit zo hoog geweest (maar liefst 745 resultaten). Bij Vacature.com blijft het aantal "social media" zoekresultaten uiterst beperkt, deze maand slechts 21 - evenveel als vorige maand. Je kan je wel afvragen of deze jobsite nog relevant is, als je merkt dat de overige jobsites al verschillende maanden na elkaar systematisch voor alle opgevolgde zoektermen meer resultaten opleveren.
De gestapelde vlakken op de onderstaande grafieken geven het aantal zoekresultaten voor de zoekopdrachten "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo" voor de afgelopen maanden op de verschillende jobsites. Het is best mogelijk dat sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd worden, zodat de totale som van de zoekresultaten een overschatting van het effectief aantal vacatures zou kunnen zijn.

Personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie in het "social media" domein, hebben nog steeds meer mogelijkheden dan personen die zoeken naar "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation). De trends voor de vier opgevolgde zoektermen lijken omhoog te gaan, wat vooral te wijten is aan de stijging van het aantal zoekresultaten bij LinkedIn. Bij de overige jobsites lijkt het aantal zoekresultaten voor "digital marketing" lichtjes terug te lopen.

Hieronder kan u kennis maken met het overzicht van het aantal zoekresultaten voor de zes jobsites voor de afgelopen maanden voor de verschillende zoektermen "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo".

Het beeld van LinkedIn toont na de daling in november een stijging, en dit voor alle zoektermen. Als het aantal zoekresultaten bij LinkedIn in dezelfde mate blijft toenemen, zal het de VDAB-site binnenkort de loef afsteken. Het aantal zoekresultaten voor alle zoektermen is bij de VDAB slechts lichtjes gestegen. De overige jobsites tonen eveneens een beperkte stijging.


Van de opgevolgde termen levert "social media" nog steeds het grootste aantal zoekresultaten op en dit aantal is bovendien nog aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorige maand. Zit social media nog steeds in de lift?

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

08 december 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Van bij de start (november 2014) tot augustus 2015 was de trend dalend. Elke maand was er nog steeds een toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts, maar deze toename was elke maand een beetje kleiner. Vanaf september 2015 is er opnieuw sprake van een stijgende trend, elke maand komen er opnieuw meer followers bij. De toename in november 2015 was plots hoger dan de voorgaande maanden. De 200 Twitter-accounts kregen er in november 2015 gemiddeld 3,1% nieuwe followers bij, ten opzichte van 2,0% in oktober 2015.

De plots sterkere stijging zou wel eens kunnen te maken met de terreurdreiging van de afgelopen weken. De categorie "Federale Regering" kende de sterkste stijging (+6,9% en bijna 20.000 nieuwe followers), gevolgd door de categorie "Politie" (+5,4% want 2504 nieuwe followers). Ook de kranten en tijdschriften deden het niet onaanzienlijk met een stijging van 4,8% (een netto-toename meer dan 28.000 followers). De groei van de categorie CEO's (+4,9%) heeft dan weer niets te maken met de terreurdreiging.

De grootste individuele stijging is voor Charles Michel die 8.340 nieuwe followers wist te bekomen in november. De tweede grootste stijger is voor De Standaard, met een toename van 7544 nieuwe followers. De minst grote stijging is net als de afgelopen maanden voor de Social Media Incrowd (+0,5%). De startups/entrepreneurs doen het iets beter dan de social media incrowd met een stijging van 0,9%.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van december 2014 tot en met oktober 2015 was er eerder sprake van een dalende trend - met enkele maanden ertussen waar de toename toch plots eventjes hoger was ten opzichte van de voorgaande maand. In november 2015 is er opnieuw een iets sterkere toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven, een toename van 1,9% ten opzichte van een toename van 1,6% in oktober 2015. Of deze toename de start is van een positieve trend - zoals bij de globale lijst - of een tijdelijk fenomeen - zoals de voorbije maanden - zal duidelijk worden in de komende maanden.

De grootste toename per categorie is voor de beursgenoteerde bedrijven +8,1% (voornamelijk veroorzaakt door AB InBev News met een toename van 2289 followers), gevolgd door de categorie kranten en tijdschriften +4,8% (sterkste groeiers hier zijn De Standaard +7541 followers en HLN.be +6018 followers).


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in november 2015 3,5%. Van december 2014 tot juli 2015 was er een dalende trend, van juli 2015 tot en met november 2015 was er duidelijk sprake van een stijgende trend.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar vervoer en mobiliteit" (toename van 7,3% door iets meer dan 9000 nieuwe followers), gevolgd door de categorie "Politie" (toename van 5,4% door 2504 nieuwe followers) en nog gevolgd door de categorie "Federale Overheidsdiensten" (toename van 5,4% door 1422 nieuwe followers). De categorie met de kleinste stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,7%. De sterkte individuele groeier is de Twitter-account STIB-MIVB die een netto toename van 3.330 followers kende.


De globale lijst van 200 Twitter-accounts en de lijst van 200 non-profit Twitter-accounts tonen al enkele maanden dat de groei van het aantal followers aan het versnellen is. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat het aantal gebruikers van Twitter in België ook zou toenemen? Zolang Twitter geen informatie vrijgeeft over het aantal Belgische accounts, moeten we het met deze observaties doen.

Related Posts with Thumbnails