B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 maart 2016

BrusselsAttacks

De terroristische aanslagen te Brussel gisteren waren inspiratie voor een heleboel afbeeldingen die via sociale media verspreid werden.

Er waren bijvoorbeeld de gebouwen waarop de Belgische kleuren geprojecteerd werden, zowel in België als daarbuiten.

Manneken Pis werd herdoopt in Manneken Peace en kwam aan bod in verschillende cartoons.

Brussel werd zwaar getroffen, en was bijgevolg het onderwerp van verschillende afbeeldingen.

En dit is een uitgebreide collectie, gaande van bewerkte vlaggen over Kuifje, het Atomium en het vredesteken tot de Belgische frieten ...

17 maart 2016

Belgian Social Media Monitor - maart 2016

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin maart 2016 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.
   
Wat zijn de belangrijkste tendenzen deze maand.
  • Facebook telde begin maart 2016 6,2 miljoen accounts in België, opnieuw een toename van 100.000 ten opzichte van vorige maand, een groei van 7% over de laatste 12 maanden
  • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 15% nieuwe gebruikers bijgekomen, de groei vertraagt nog steeds lichtjes ten opzichte van de afgelopen maanden.
  • De groei van de blogplatformen gaat minder snel Canalblog groeit nog met 7%, Bloggen.be blijft steken op 4%, Seniorennet moet het stellen met 2%, Skyrock laat een daling van 10% zien.
  • Er is een mogelijke bron gekomen voor het aantal Twitter-accounts in België, zie verder.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin maart 2016 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (febuari 2016) en van vorig jaar (maart 2015).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootste sociaalnetwerksites in België.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van maart 2015 tot maart 2016.

Facebook
- Facebook : 6.200.000 people who live in Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet 100% betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 8 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 35 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 152 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.820.000 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.265 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 48% ten opzichte van vorig jaar - wat veroorzaakt werd door de vernieuwde aanpak van groepen door LinkedIn sinds november 2015
- Linkedin Jobs : 82.115 jobs in Belgium, een stijging van 34% ten opzichte van vorige maand, een zeer straffe stijging van 2591% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 28.901 companies, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De evolutie van het aantal jobs over de laatste maanden is ronduit spectaculair te noemen.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. De gegevens zijn niet erg stabiel sinds juli 2015.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

In de Digimeter 15 studie werd ook gepeild naar het gebruik van Twitter. Volgens dit onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht. Deze cijfers van toepassing zijn voor Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. In eerder bericht op dit blog leek dit percentage mij veel te hoog.
Sinds kort biedt Twitter Ads de mogelijkheid om de omvang van een doelgroep van een publiciteitscampagne te vernemen. Het aantal Belgische accounts kan je niet rechtstreeks uit afleiden, wel het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke accounts, zie onderstaande grafiek. Het totaal aantal Belgische accounts zou dus tussen de 639k en 959k bevinden. Meer info in dit bericht.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin januari 2016 waren er 122.407 dergelijke top Twitter influencers. Ondertussen geeft de site de boodschap "twitto.be is under maintenance, stay tuned for a cooler version of the site in 2016 :)".

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de toename van het aantal followers van november 2014 tot augustus 2015 telkens lichtjes vertraagde tot augustus 2015. Vanaf september 2015 lijkt de trend zich te stabiliseren, de toename van het aantal followers situeert zich rond de 2% per maand. Meer info in dit bericht.

Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 3,011 billion accounts, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.113.961 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand en een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. Al bij al blijft het geschatte aantal Google Plusprofielen in België eerder stabiel.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.493 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 185.262 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.122.201 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.407.327 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 282,3 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 130,3 miljard posts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 21,2 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- 54,2 million new posts maandelijks, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar
- 52,3 million new comments maandelijks, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.


Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 300.648.102 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 178.614.810 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Na de initiële sterke groei lijkt de groei vanaf februari 2015 op een veel lager pitje te staan.

Flickr
- Belgium group : 6.667 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.572.728 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 7.053 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 10.979 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 70% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 138.889 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is in oktober 2015 aangepast en bleef deze maand ongewijzigd, wat vermoedelijk nog enkele maanden zo zal blijven.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht van juni 2015.

Via websta.me kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 120.843 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 491.400 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.906.337 photos, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 59% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 642.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.470.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.920.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 46% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.933, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.984, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 29.900, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.784, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 51.012, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 42.581, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 55% ten opzichte van vorig jaar

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.858.521, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 752.695, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.123, een daling van 11% ten opzichte van vorige maand

Het aantal actieve gebruikers gaat deze maand opnieuw omhoog, na maanden waarin het telkens lichtjes daalde.

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde februari 2015 waren er 1.542.000 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

Geregistreerde .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen

Via de site ntldstats.com kan je het aantal geregistreerde domeinen opvragen per domeinnaam, vooral voor de "nieuwe" top level domeinnamen, dus niet voor de .be domeinen. Maar je kan er bijvoorbeeld wel info vinden op de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. De eerste domeinen met deze extensies werden reeds in september 2014 geregistreerd.
- .vlaanderen domeinen : 6.539, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- .brussels domeinen : 6.468, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar
- .gent domeinen : 3.176, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 54% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geregistreerde domeinen is weergegeven in de onderstaande grafiek.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van maart 2015.


De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

14 maart 2016

Snapchat in België

Af en toe krijg ik de vraag hoeveel gebruikers Snapchat in België zou hebben. Ik ben dan maar eens op zoek gegaan naar beschikbare informatie.

Op de site van Snapchat staat zeer summiere informatie over het aantal gebruikers. Er is sprake van 100 miljoen dagelijkse gebruikers. Snapchat is nog steeds niet beursgenoteerd, wat inhoudt dat er nog geen verplichtingen zijn om informatie over het aantal gebruikers en de geleverde diensten op regelmatige basis vrij te geven.


Welke andere bronnen zijn er voor het aantal gebruikers van Snapchat, bij voorkeur per land?

In het verleden werd af en toe een tipje van de sluier opgelicht over het aantal gebruikers.

Een bericht op de site van de Wall Street Journal gedateerd 26 augusuts 2014 (Snapchat Is Said to Have More Than 100 Million Monthly Active Users) heeft het over 100 miljoen maandelijkse gebruikers.

Op 26 mei 2015 stond op venturebeat.com een bericht naar aanleiding van uitspraken van Evan Spiegel, founder van Snapchat, tijdens de jaarlijkse Code Conference (Engagement to die for: Snapchat has 100M daily users, 65% of whom upload photos). Evan Spiegel had het over 100 miljoen dagelijkse gebruikers.

Een artikel gedateerd 28 juli 2015 op de site van Adweek belichtte de snelle groei van Snapchat (Snapchat Is the Fastest Growing Social Network (Infographic)). In het artikel was sprake van 200 miljoen maandelijkse gebruikers en 100 miljoen dagelijkse gebruikers.

Volgens een bericht van 29 februari 2016 op Re/Code heeft Even Spiegel op de Morgan Stanley’s Tech, Media & Telecom conference informatie vrijgegeven over het aantal bekeken video's via Snapchat (8 miljard per dag), maar had hij niets nieuws verteld over het aantal gebruikers (Snapchat Users Now Watch Eight Billion Videos Per Day).


Voor Nederland is er het recente onderzoek van Newcom waarin aan de hand van een survey nagegaan werd hoeveel gebruikers de verschillende sociale media in Nederland kenden. Snapchat staat pas op de 9de plaats met 1,0 miljoen Nederlanders die gebruik maken van Snapchat, waarvan 541.000 dagelijks, zoals blijkt uit een bericht op 25 januari 2016 op draadbreuk.nl Volgens een bericht op Marketingfacts op 2 februari 2015 over het onderzoek van Newcom het jaar daarvoor was er sprake van 0,8 miljoen Nederlanders die gebruik maken van Snapchat waarvan 320.000 dagelijks.


Op de overzichtspagina over het gebruik van sociale media in Vlaanderen volgens het Digimeter-onderzoek wordt Snapchat niet vermeld. Zou het kunnen dat Snapchat minder populair was dan de wel opgenomen sociale media? Voor Instagram is nog sprake van 17% van de Vlamingen die het maandelijks gebruiken.

Een bericht van Humo van 27 november 2015 ging wel degelijk over Digimeter en Snapchat (Meer dan 6 op de 10 Vlaamse tieners snapchat dagelijks). Snapchat blijkt ontzettend populair te zijn bij de Vlaamse jongeren. De cijfers bij de jongeren worden niet geëxtrapoleerd naar een totaal aantal gebruikers in Vlaanderen, laat staan in België.

Op de site snapchatbelgie.be is er sprake van 1 miljoen Belgische gebruikers van Snapchat. Hoe de initiatiefnemers van deze site aan dit aantal gebruikers gekomen zijn is niet duidelijk.

Het verbaast mij dat Snapchat niet uitpakt met een geactualiseerd aantal gebruikers. Het getal van de 100 miljoen actieve gebruikers gaat al mee sinds mei 2015. Indien de site zelf geen cijfers vrijgeeft, is het alternatief uit te gaan van surveys bij mogelijke gebruikers. In Nederland is uit een recent onderzoek gebleken dat er 1 miljoen Nederlandse gebruikers zouden zijn. Het getal van 1 miljoen Belgische gebruikers lijkt mij in die context op dit ogenblik niet zo geloofwaardig. Nederland heeft een traditie van een hoger gebruik van sociale media in vergelijking met België. Als er in Nederland "maar" 1 miljoen gebruikers zouden zijn, dan is het onwaarschijnlijk dat er in België evenveel zouden zijn.

De vergelijking met andere sociale media is ook interessant. Facebook telt 1,59 miljard maandelijks actieve gebruikers en zegt zelf 6 miljoen Belgische gebruikers te hebben, wat overeenkomt met 0,38% van het totaal aantal gebruikers. Twitter zou 300 miljoen actieve gebruikers tellen, voor België is er sprake van 1 miljoen gebruikers, wat neerkomt op 0,33%. LinkedIn telt wereldwijd 414 miljoen members, waarvan er 2,8 miljoen in België te situeren zijn, wat neerkomt op 0,68%. 1 miljoen Belgische gebruikers op 100 miljoen actieve dagelijkse gebruikers, wat neerkomt op 1%, is veel hoger dan voor enkele andere sociale media.

Zolang Snapchat zelf niet uitpakt met het aantal actieve gebruikers per land, blijft het koffiedik kijken naar het exact aantal gebruikers voor een land. 1 miljoen gebruikers van Snapchat in België lijkt mij op dit ogenblik een overschatting. Indien er toch bronnen zouden zijn met betrouwbare en relevante info over het aantal gebruikers van Snapchat, dan verneem ik dit graag. Je mag mij dit steeds laten weten via de bedenkingen hieronder.

07 maart 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik meer dan een jaar terug de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts was in februari 2016 iets minder groot dan in januari 2016, 2,0% ten opzichte van 2,1%. De 200 Twitter-accounts kregen er in februari gemiddeld 2,0% nieuwe followers bij. Sinds juni 2015 schommelt de toename van het aantal followers rond de 2%, met een uitschieter in november 2015. Het lijkt aannemelijk dat de stijging in november te maken had met de terreurdreiging die voor een hele stroom boodschappen op Twitter en vermoedelijk ook een opstoot voor interesse voor Twitter zorgde.

Door de toename per categorie voor februari 2016 en januari 2016 met elkaar te vergelijken, valt op dat er geen grote verschillen waren. De grootste procentuele stijging is voor de categorie "CEO's", nog steeds 4,0%. Dit is voor een groot deel te wijten aan de toename van het aantal followers van Marc Coucke (+4933). Van de 200 accounts in de Twitter Bel200 kende de account van Studio Brussel de grootste stijging (+5784 followers). De minst sterk groeiende categorie is net als de vorige maanden de "Social Media Incrowd". De toename van het aantal followers is net als vorige maand +0,5%.

De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van januari 2015 tot en met februari 2016 lijkt er sprake te zijn van een dalende trend. In februari 2016 was er een globale toename van het aantal followers met 1,4% voor de 200 accounts in de Twitter Bel200 bedrijven. De toename is lichtjes hoger dan de toename in januari 2016, die 1,3% bedroeg.

De grootste toename per categorie is voor de categorie "Telecom" met 2,4%. Voor de categorie "Fashion" is er zelfs een lichte daling van het aantal followers. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. De Twitter-account van Fnac Belgium verloor in januari 2016 al meer dan 7000 followers, in februari 2016 was een bijkomende afname van 430 followers.


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in februari 2016 2,1%, zodat ook hier sprake is van een minder sterke groei opzichte van januari 2016 toen de toename nog 2,2%.

De sterkst groeiende categorie is "Brandweer" (toename van 4,0%) gevolgd door de categorie "Openbaar vervoer en mobiliteit" (toename van 3,5%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,7%. De sterkte individuele groeier is de Twitter-account STIB-MIVB die een netto toename van 2.080 followers kende.
De voorbije weken waren er berichtren dat de groei van het aantal actieve gebruikers van Twitter stilgevallen was. De Twitter Bel200 geeft aan dat het aantal followers de afgelopen maanden telkens met zo'n 2% toenam. Het is natuurlijk niet mogelijk uit te maken of dit nieuwe gebruikers zijn, of dat eerder bestaande gebruikers de weg naar de Twitter Bel200 accounts vonden.

Zoals gemeld in dit recent bericht op dit blog, kan je tegenwoordig via de Twitter Ads module een idee krijgen van het aantal Twitter-accounts dat je voor een selectie kan bereiken, bijvoorbeeld voor een land. Volgens de Twitter Ads-module zijn er 396k - 595k mannelijke Twitter-accounts in België en 243k - 364k vrouwelijke Twitter-accounts in België. Gecombineerd zouden er dus 639k tot 959k Twitter-accounts in België zijn.

Er zal niets anders opzitten dan af te wachten hoe de Twitter Bel200 verder zal evolueren net als het aantal accounts dat je met een Twitter advertentie kan bereiken.

02 maart 2016

Twitter in België

In de advertentiemodule van Twitter kan je tegenwoordig een idee krijgen van de omvang van de doelgroep die je voor een nieuwe advertentie geselecteerd hebt.

Je kan bijvoorbeeld op locatie segmenteren. Hoeveel Twitter-gebruikers kan je potentieel bereiken met een Twitter-advertentie gericht op België? Spijtig genoeg biedt Twitter geen antwoord op deze vraag, zoals blijkt uit de onderstaande afbeelding.

Als je naast het land ook een taal opgeeft, dan bekom je wel een aantal Twitter-gebruikers. De combinatie van kennis van Nederlands in België levert 113k - 170k Twitter-gebruikers op.

De combinatie van kennis van Frans in België levert 101k - 152k Twitter-gebruikers op.

De combinatie van kennis van Engels in België levert 275k - 413k Twitter-gebruikers op.

Als je de drie talen (Dutch, French, English) opgeeft in combinatie met België dan bekom je 351k - 526k gebruikers.

Je kan ook op gender selecteren. Volgens de Twitter Ads-module zijn er 396k - 595k mannelijke Twitter-gebruikers in België.

Volgens de Twitter Ads-module zijn er 243k - 364k vrouwelijke Twitter-gebruikers in België.
Als je al deze cijfers naast elkaar zet krijg je geen duidelijk beeld. Op basis van de drie talen zouden er zo'n 351.000 tot 526.000 Twitter-gebruikers in België zijn. Het toevoegen van andere talen (Spaans, Portugees, Arabisch, Turks, ...) levert maar een zeer beperkt aantal extra gebruikers op. Volgens de opdeling per geslacht zijn er 639.000 tot 959.000 Twitter-gebruikers in België. Zouden er dan toch 1 miljoen Twitter-gebruikers in België zijn?

Ik ben overigens benieuwd welke gender de Twitter-saccounts van bedrijven gekregen hebben. De optie "other" is immers niet voorzien ...

Related Posts with Thumbnails