B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 maart 2016

Snapchat in België

Af en toe krijg ik de vraag hoeveel gebruikers Snapchat in België zou hebben. Ik ben dan maar eens op zoek gegaan naar beschikbare informatie.

Op de site van Snapchat staat zeer summiere informatie over het aantal gebruikers. Er is sprake van 100 miljoen dagelijkse gebruikers. Snapchat is nog steeds niet beursgenoteerd, wat inhoudt dat er nog geen verplichtingen zijn om informatie over het aantal gebruikers en de geleverde diensten op regelmatige basis vrij te geven.


Welke andere bronnen zijn er voor het aantal gebruikers van Snapchat, bij voorkeur per land?

In het verleden werd af en toe een tipje van de sluier opgelicht over het aantal gebruikers.

Een bericht op de site van de Wall Street Journal gedateerd 26 augusuts 2014 (Snapchat Is Said to Have More Than 100 Million Monthly Active Users) heeft het over 100 miljoen maandelijkse gebruikers.

Op 26 mei 2015 stond op venturebeat.com een bericht naar aanleiding van uitspraken van Evan Spiegel, founder van Snapchat, tijdens de jaarlijkse Code Conference (Engagement to die for: Snapchat has 100M daily users, 65% of whom upload photos). Evan Spiegel had het over 100 miljoen dagelijkse gebruikers.

Een artikel gedateerd 28 juli 2015 op de site van Adweek belichtte de snelle groei van Snapchat (Snapchat Is the Fastest Growing Social Network (Infographic)). In het artikel was sprake van 200 miljoen maandelijkse gebruikers en 100 miljoen dagelijkse gebruikers.

Volgens een bericht van 29 februari 2016 op Re/Code heeft Even Spiegel op de Morgan Stanley’s Tech, Media & Telecom conference informatie vrijgegeven over het aantal bekeken video's via Snapchat (8 miljard per dag), maar had hij niets nieuws verteld over het aantal gebruikers (Snapchat Users Now Watch Eight Billion Videos Per Day).


Voor Nederland is er het recente onderzoek van Newcom waarin aan de hand van een survey nagegaan werd hoeveel gebruikers de verschillende sociale media in Nederland kenden. Snapchat staat pas op de 9de plaats met 1,0 miljoen Nederlanders die gebruik maken van Snapchat, waarvan 541.000 dagelijks, zoals blijkt uit een bericht op 25 januari 2016 op draadbreuk.nl Volgens een bericht op Marketingfacts op 2 februari 2015 over het onderzoek van Newcom het jaar daarvoor was er sprake van 0,8 miljoen Nederlanders die gebruik maken van Snapchat waarvan 320.000 dagelijks.


Op de overzichtspagina over het gebruik van sociale media in Vlaanderen volgens het Digimeter-onderzoek wordt Snapchat niet vermeld. Zou het kunnen dat Snapchat minder populair was dan de wel opgenomen sociale media? Voor Instagram is nog sprake van 17% van de Vlamingen die het maandelijks gebruiken.

Een bericht van Humo van 27 november 2015 ging wel degelijk over Digimeter en Snapchat (Meer dan 6 op de 10 Vlaamse tieners snapchat dagelijks). Snapchat blijkt ontzettend populair te zijn bij de Vlaamse jongeren. De cijfers bij de jongeren worden niet geëxtrapoleerd naar een totaal aantal gebruikers in Vlaanderen, laat staan in België.

Op de site snapchatbelgie.be is er sprake van 1 miljoen Belgische gebruikers van Snapchat. Hoe de initiatiefnemers van deze site aan dit aantal gebruikers gekomen zijn is niet duidelijk.

Het verbaast mij dat Snapchat niet uitpakt met een geactualiseerd aantal gebruikers. Het getal van de 100 miljoen actieve gebruikers gaat al mee sinds mei 2015. Indien de site zelf geen cijfers vrijgeeft, is het alternatief uit te gaan van surveys bij mogelijke gebruikers. In Nederland is uit een recent onderzoek gebleken dat er 1 miljoen Nederlandse gebruikers zouden zijn. Het getal van 1 miljoen Belgische gebruikers lijkt mij in die context op dit ogenblik niet zo geloofwaardig. Nederland heeft een traditie van een hoger gebruik van sociale media in vergelijking met België. Als er in Nederland "maar" 1 miljoen gebruikers zouden zijn, dan is het onwaarschijnlijk dat er in België evenveel zouden zijn.

De vergelijking met andere sociale media is ook interessant. Facebook telt 1,59 miljard maandelijks actieve gebruikers en zegt zelf 6 miljoen Belgische gebruikers te hebben, wat overeenkomt met 0,38% van het totaal aantal gebruikers. Twitter zou 300 miljoen actieve gebruikers tellen, voor België is er sprake van 1 miljoen gebruikers, wat neerkomt op 0,33%. LinkedIn telt wereldwijd 414 miljoen members, waarvan er 2,8 miljoen in België te situeren zijn, wat neerkomt op 0,68%. 1 miljoen Belgische gebruikers op 100 miljoen actieve dagelijkse gebruikers, wat neerkomt op 1%, is veel hoger dan voor enkele andere sociale media.

Zolang Snapchat zelf niet uitpakt met het aantal actieve gebruikers per land, blijft het koffiedik kijken naar het exact aantal gebruikers voor een land. 1 miljoen gebruikers van Snapchat in België lijkt mij op dit ogenblik een overschatting. Indien er toch bronnen zouden zijn met betrouwbare en relevante info over het aantal gebruikers van Snapchat, dan verneem ik dit graag. Je mag mij dit steeds laten weten via de bedenkingen hieronder.

Related Posts with Thumbnails