B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 april 2016

VLCM 13: Content in Train World

Gisteren vond de 13de activiteit van de Vlaamse Community Managers plaats (VLCM). Deze activiteit was op verschillende aspecten een primeur. Het was de eerste activiteit overdag, de overige vonden plaats na de klassieke werkuren en het was bovendien de eerste betalende activiteit. Beide nieuwigheden zorgden zeker niet voor een beperktere opkomst, integendeel. Met 100 aangemelde personen was het een full house in Train World te Schaarbeek.

Naar goede gewoonte heb ik een Storify aangemaakt met de leukste en markanste berichten op Twitter en Instagram. Het is een uitgebreide collectie geworden.Tijdens het event is er nog beloofd dat de presentaties online zouden komen. Voorlopig is dit nog niet het geval. Van zodra de presentaties er zijn, zal ik dit bericht aanvullen.

Misschien nog twee suggesties naar de organisatoren. Het zou handig zijn de deelnemers ter plaatse een afdruk van het programma te bezorgen, zodat we kunnen nagaan of het programma vertraging oploopt (er waren overigens al voldoende verwijzingen naar treinen, spoorwegen, rails, ...). Een lijst van deelnemers zou ook handig zijn. Nu konden we via de berichten op sociale media detecteren wie er allemaal aanwezig was ...

Er is al sprake van een volgende activiteit ergens in juni. Ik ben alvast benieuwd.

21 april 2016

Belgian Social Media Monitor - april 2016

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin april 2016 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.
   
Wat zijn de belangrijkste tendenzen deze maand.
  • Facebook telde begin april 2016 6,2 miljoen accounts in België, status quo ten opzichte van vorige maand, een groei van 5% over de laatste 12 maanden
  • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 15% nieuwe gebruikers bijgekomen, de groei vertraagt nog steeds lichtjes ten opzichte van de afgelopen maanden.
  • De groei van de blogplatformen gaat minder snel Canalblog groeit nog met 7%, Bloggen.be blijft steken op 4%, Seniorennet moet het stellen met 2%, Skyrock laat een daling van 8% zien.
  • Zoals reeds aangekondigd in een blogpost deze maand, zijn er vanaf deze maand ook statistieken over Medium, een blogplatform.
  • Ook voor Tinder heb ik bron van statistieken gevonden, zie verder.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin april 2016 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (maart 2016) en van vorig jaar (april 2015).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootste sociaalnetwerksites in België.
 
De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van april 2015 tot april 2016.

Facebook
- Facebook : 6.200.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet 100% betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 10 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 35 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 155 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.850.000 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.289 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 47% ten opzichte van vorig jaar - wat veroorzaakt werd door de vernieuwde aanpak van groepen door LinkedIn sinds november 2015
- Linkedin Jobs : 72.363 jobs in Belgium, een daling van 12% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 2098% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 30.365 companies, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De evolutie van het aantal jobs over de laatste maanden is ronduit spectaculair te noemen.
En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.
De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. De gegevens zijn niet erg stabiel de laatste maanden.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

In de Digimeter 15 studie werd ook gepeild naar het gebruik van Twitter. Volgens dit onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht. Deze cijfers van toepassing zijn voor Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. In eerder bericht op dit blog leek dit percentage mij veel te hoog.Sinds kort biedt de Twitter Ads de mogelijkheid om de omvang van een doelgroep van een publiciteitscampagne te vernemen. Het aantal Belgische accounts kan je niet rechtstreeks uit afleiden, wel het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke accounts, zie onderstaande grafiek. Het totaal aantal Belgische accounts zou dus tussen de 639k en 959k bevinden. Meer info in dit bericht.Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin januari 2016 waren er 122.407 dergelijke top Twitter influencers. Sinds begin 2016 geeft de site de boodschap "twitto.be is under maintenance, stay tuned for a cooler version of the site in 2016 :)".
Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de toename van het aantal followers van november 2014 tot augustus 2015 telkens lichtjes vertraagde tot augustus 2015. Vanaf september 2015 lijkt de trend zich te stabiliseren, de toename van het aantal followers situeert zich rond de 2% per maand. Net als in november 2015 was er in maart 2015 een plotse stijging, die vermoedelijk verband houdt met de terreuraanslagen in Brussel. Meer info in dit bericht.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 3,088 billion accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar.
Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.114.574 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van minderdan 1% ten opzichte van vorige maand en een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar. Al bij al blijft het geschatte aantal Google Plusprofielen in België eerder stabiel.
Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.534 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 185.764 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.142.509 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.415.057 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.
Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 282,3 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 130,3 miljard posts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 21,2 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- 54,2 million new posts maandelijks, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar
- 52,3 million new comments maandelijks, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Medium
Medium is een online publishing platform, gelanceerd in augustus 2012 door Evan Williams. Evan Williams heeft er al een indrukwekkende track record opzitten, hij was bijvoorbeeld betrokken bij Blogger, de blogdienst die in 2003 overgenomen werd door Google. Vervolgens was hij een van de mede-oprichters van Twitter.

Zoals aangegeven in deze eerdere blogpost zijn er drie indicatoren die geciteerd wordt als indicatief voor het aantal gebruikers op het Medium-platform.
- 948.000 followers van @medium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- 649.000 followers van @editorpicks, zo goed als status quo opzichte van vorige maand
- 775.000 pages volgens google, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand


Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 305.353.540 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 179.939.473 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Na de initiële sterke groei lijkt de groei vanaf februari 2015 op een veel lager pitje te staan.

Tinder
Tinder is een app die je toelaat contacten te leggen met andere personen. Op de About Tinder page staan enkele cijfertjes over Tinder.
- 1,4 miljard swipes per dag
- 26 miljoen matches per dag
- 10 miljard matches
- actief in 196 landen
Dit zijn nog steeds dezelfde cijfers als vorige maand.


Flickr
- Belgium group : 6.717 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is al een tijdje niet meer beschikbaar
- Geotag "Belgium" : 2.585.982 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 7.688 foto's, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 11.794 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 74% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 147.062 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is in oktober 2015 aangepast en bleef deze maand ongewijzigd, wat vermoedelijk nog enkele maanden zo zal blijven.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht van juni 2015.

Via websta.me kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 128.333 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 544.187 photos, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 66% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.996.090 photos, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni 2015 geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed deden op Instagram.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 674.000, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.560.000, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 41% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 5.170.000, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 66% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 4.032, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 9.129, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 30.300, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.932, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 52.832, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 45.990, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 54% ten opzichte van vorig jaar
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.862.996, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 759.305, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.159, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde maart 2015 waren er 1.544.731 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

Geregistreerde .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen

Via de site ntldstats.com kan je het aantal geregistreerde domeinen opvragen per domeinnaam, vooral voor de "nieuwe" top level domeinnamen, dus niet voor de .be domeinen. Maar je kan er bijvoorbeeld wel info vinden op de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. De eerste domeinen met deze extensies werden reeds in september 2014 geregistreerd.
- .vlaanderen domeinen : 6.018, een daling van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- .brussels domeinen : 6.249, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- .gent domeinen : 3.198, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geregistreerde domeinen is weergegeven in de onderstaande grafiek.
De interesse voor de "nieuwe" Belgische top level domeinnamen lijkt na enkele maanden al af te nemen.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van april 2015.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

11 april 2016

Medium

Medium is een online publishing platform, gelanceerd in augustus 2012 door Evan Williams. Evan Williams heeft er al een indrukwekkende track record opzitten, hij was bijvoorbeeld betrokken bij Blogger, de blogdienst die in 2003 overgenomen werd door Google. Vervolgens was hij een van de mede-oprichters van Twitter.

Medium stelt zichzelf voor als een "community of readers and writers offering unique perspectives on ideas large and small".

Medium deelt geen info over het aantal personen dat al actief is op het platform. Op publishers.medium.com is er sprake van "Join hundreds of thousands of creators".

Op de eigen story-pagina op Medium heb ik summiere info gevonden over het aantal auteurs "More than 20,000 people write on Medium each week, and their words are enjoyed, considered, and debated by millions".

Statistieken over de uptime van de site kan je bijvoorbeeld wel vinden op medium.statuspage.io.

Velen hebben zich al afgevraagd hoe het nu zou zitten met het aantal auteurs op Medium. Een tip die op verschillende sites gegegeven wordt is het aantal followers van de Editors Picks collection.

Kissmetrics
I couldn’t find hard stats on how many active users are on Medium or how many people read Medium articles each month, but since all users by default follow the Editors Picks collection, which has 625k followers, we can assume the number is somewhere around there. That’s a pretty big potential audience.

Bufferapp
All users by default follow the Editors Picks collection, which has 651k followers, we can assume the number is somewhere around there.
Een andere tip die ik ook nog vond is het aantal pagina's geïndexeerd door Google.

Quora
While not exactly an accurate metric, there's currently about 650,000 pages from Medium indexed on Google. Judging from a quick look at the site architecture this includes author pages, collection pages etc, but most of them should be posts.

Een derde bron is het aantal followers van @Medium op Medium zelf: medium.com/@Medium.

Ik heb al enkele maanden de cijfertjes genoteerd. De drie indicatoren lijken aan te geven dat het aantal gebruikers/auteurs op Medium ergens tussen de 650.000 en 950.000 zou kunnen bevinden.
De volgende vraag is natuurlijk: hoeveel gebruikers van een specifiek land telt Medium, bijvoorbeeld België. Daarop moet ik spijtig genoeg het antwoord schuldig blijven ...

Vanaf de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor zal je daar ook de Medium-stats terugvinden.

08 april 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik begin 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in maart 2016 plots gestegen. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. Net als in november 2015 is er deze maand een toename van 3,1%. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren.

Door de toename per categorie te bekijken, zowel voor maart 2016 als voor februari, valt duidelijk op dat de externe gebeurtenissen impact hadden op het Twitter-gebeuren. De categorie "Federale Regering" kende in maart 2015 een toename van 8,7%. De tweede sterkste toename was voor de "Politiezones" - toename van 6,9%. Op de derde plaats komen de "Kranten en Tijdschriften" met een toename van 4,7%. De grootste toename in absolute waarde is voor de categorie "Radio en TV" met +33.109. Van de 200 accounts in de Twitter Bel200 kende de account van eerste minister Charles Michel de grootste stijging (+14.445 followers of +20%). De minst sterk groeiende categorie is net als de vorige maanden de "Social Media Incrowd". De toename van het aantal followers is nog iets lager in vergelijking met vorige maand: +0,4% in maart 2016 versus +0,5% in februari 2016.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van januari 2015 tot en met februari 2016 was er sprake van een dalende trend. In maart 2016 was er een plotse toename die de trend doorbrak, de globale toename was +2,5%.

De globale toename is in zeer grote mate toe te schrijven aan twee Twitter-accounts in de categorie "Travel". De Twitter-account van Brussels Airport kende in maart een toename van maar liefst 22.315 followers (of +80). Ook de Twiter-account van Brussels Airlines deed het prima met een toename van 4.842 followers (of +20%). De grootste relatieve toename per categorie is voor de categorie "Travel" met 35,6%. In absolute termen is de grootste toename voor de categorie "Radio en TV", een toename van 33.080 followers of +3,0%, gevolgd door de categorie "Kranten en Tijdschriften" waar er een toename was van 30.769 followers of +4,4%.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in maart 2016 4,1%, hier is ook duidelijk invloed van de gebeurtenissen van afgelopen maand.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit" (toename van 11,7%) gevolgd door de categorie "Politie" (toename van 6,5%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,1%. De sterkte individuele groeiers zijn de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 8.338 followers (of +38%) kende, de Twitter-account NMBS met een toename van 2.334 followers (of 7,3%), de Twitter-account SNCB met een toename van 2.213 followers (of +18,5%). Ook de Twitter-account van De Lijn deed het prima met een toename van 2.248 followers (+5,7%). Stad Antwerpen kende ook een mooie toename van 2.641 followers (of +5,4%).

In de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts waren er de afgelopen maand telkens duidelijk Twitter-accounts die door de speciale gebeurtenissen een spectaculaire groei kenden. Uit deze cijfers valt niet op te maken of de nieuwe followers voor deze specifieke accounts (politici, politie, luchthaven, openbare vervoersmaatschappijen, ...) nieuwe Twitter-gebruikers zijn of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar deze accounts gevonden hebben. Het kan natuurlijk ook een mix van beide fenomenen zijn ...

Ik ben in ieder geval benieuwd hoe de Twitter Bel200 indicatoren de volgende maanden verder evolueren. Indien er zich geen externe speciale gebeurtenissen zijn zoals in november 2015 of maart 2016, zal er hopelijk sprake zijn van een "normale" organische groei.

Related Posts with Thumbnails