B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 april 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik begin 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in maart 2016 plots gestegen. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. Net als in november 2015 is er deze maand een toename van 3,1%. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren.

Door de toename per categorie te bekijken, zowel voor maart 2016 als voor februari, valt duidelijk op dat de externe gebeurtenissen impact hadden op het Twitter-gebeuren. De categorie "Federale Regering" kende in maart 2015 een toename van 8,7%. De tweede sterkste toename was voor de "Politiezones" - toename van 6,9%. Op de derde plaats komen de "Kranten en Tijdschriften" met een toename van 4,7%. De grootste toename in absolute waarde is voor de categorie "Radio en TV" met +33.109. Van de 200 accounts in de Twitter Bel200 kende de account van eerste minister Charles Michel de grootste stijging (+14.445 followers of +20%). De minst sterk groeiende categorie is net als de vorige maanden de "Social Media Incrowd". De toename van het aantal followers is nog iets lager in vergelijking met vorige maand: +0,4% in maart 2016 versus +0,5% in februari 2016.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van januari 2015 tot en met februari 2016 was er sprake van een dalende trend. In maart 2016 was er een plotse toename die de trend doorbrak, de globale toename was +2,5%.

De globale toename is in zeer grote mate toe te schrijven aan twee Twitter-accounts in de categorie "Travel". De Twitter-account van Brussels Airport kende in maart een toename van maar liefst 22.315 followers (of +80). Ook de Twiter-account van Brussels Airlines deed het prima met een toename van 4.842 followers (of +20%). De grootste relatieve toename per categorie is voor de categorie "Travel" met 35,6%. In absolute termen is de grootste toename voor de categorie "Radio en TV", een toename van 33.080 followers of +3,0%, gevolgd door de categorie "Kranten en Tijdschriften" waar er een toename was van 30.769 followers of +4,4%.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in maart 2016 4,1%, hier is ook duidelijk invloed van de gebeurtenissen van afgelopen maand.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit" (toename van 11,7%) gevolgd door de categorie "Politie" (toename van 6,5%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,1%. De sterkte individuele groeiers zijn de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 8.338 followers (of +38%) kende, de Twitter-account NMBS met een toename van 2.334 followers (of 7,3%), de Twitter-account SNCB met een toename van 2.213 followers (of +18,5%). Ook de Twitter-account van De Lijn deed het prima met een toename van 2.248 followers (+5,7%). Stad Antwerpen kende ook een mooie toename van 2.641 followers (of +5,4%).

In de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts waren er de afgelopen maand telkens duidelijk Twitter-accounts die door de speciale gebeurtenissen een spectaculaire groei kenden. Uit deze cijfers valt niet op te maken of de nieuwe followers voor deze specifieke accounts (politici, politie, luchthaven, openbare vervoersmaatschappijen, ...) nieuwe Twitter-gebruikers zijn of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar deze accounts gevonden hebben. Het kan natuurlijk ook een mix van beide fenomenen zijn ...

Ik ben in ieder geval benieuwd hoe de Twitter Bel200 indicatoren de volgende maanden verder evolueren. Indien er zich geen externe speciale gebeurtenissen zijn zoals in november 2015 of maart 2016, zal er hopelijk sprake zijn van een "normale" organische groei.

Related Posts with Thumbnails