B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 september 2016

Universiteiten

Deze week start het academiejaar aan de laatste Vlaamse universiteiten (sommige universiteiten begonnen er reeds vorige week aan). Dit leek mij een mooie aanleiding om eens na te gaan in welke mate de Vlaamse universiteiten aanwezig zijn op sociale media. En dat ziet er goed uit ...

Dit zijn alvast de links naar de verschillende kanalen van de Vlaamse universiteiten.

KULeuven
Facebook Page www.facebook.com/KULeuven/
Twitter twitter.com/KU_Leuven
Instagram www.instagram.com/kuleuven/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10410
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ku_leuven
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/60533
YouTube www.youtube.com/user/kuleuven

Universiteit Gent

Facebook Page www.facebook.com/ugent/
Twitter twitter.com/ugent
Instagram www.instagram.com/ugent/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10420
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/ghent-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/56611
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitGent

UAntwerpen
Facebook Page www.facebook.com/UAntwerpen/
Twitter twitter.com/UAntwerpen
Instagram www.instagram.com/uantwerpen/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10419
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/university-of-antwerp
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/1848837
YouTube www.youtube.com/user/UAntwerpen

Vrije Universiteit Brussel
Facebook Page www.facebook.com/vrijeuniversiteitbrussel/
Twitter twitter.com/VUBrussel
Instagram www.instagram.com/vubrussel/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10423
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/vrije-universiteit-brussel
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/50593
YouTube www.youtube.com/user/VUBrussel

Universiteit Hasselt
Facebook Page www.facebook.com/uhasselt/
Twitter twitter.com/uhasselt
Instagram www.instagram.com/universiteithasselt/
LinkedIn University Page www.linkedin.com/edu/school?id=10421
LinkedIn Company Page www.linkedin.com/company/hasselt-university
LinkedIn Alumni Group www.linkedin.com/groups/49957
YouTube www.youtube.com/user/UniversiteitHasselt

Het wordt interessanter indien we de verschillende kanalen met elkaar vergelijken.

De Facebook page van de KULeuven heeft de meeste fans. De Vrije Universiteit Brussel heeft op dit ogenblik de hoogste score qua stars. De Universiteit Hasselt heeft nog geen reviews en dus nog geen score ...
 
De Universiteit Gent heeft tot nu toe het grootste aantal berichten op Twitter gepubliceerd, de KULeuven heeft het grootste aantal followers kunnen aantrekken.
 

De Vrije Universiteit heeft tot nu toe het vaakst afbeeldingen op Instagram gepubliceerd, ook hier heeft de KULeuven het grootste aantal followers.
 
Op LinkedIn komt de KULeuven steeds als de grootste naar voor, meeste alumni, meeste followers van de company page, meeste employees en grootste aantal members van de alumni group.
 

De 5 Vlaamse universiteiten hebben ook elk een YouTube-kanaal. De Vrije Universiteit Brussel heeft het grootste aantal (publieke) video's, de UAntwerpen heeft het grootste aantal views. De KULeuven heeft het grootste aantal subscribers. De KULeuven, de oudste universiteit, was ook de eerste met een YouTube-kanaal, reeds in 2006!
 
Conclusie

De 5 Vlaamse universiteiten zijn allen actief op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. De KULeuven heeft telkens het grootste aantal fans/followers/subscribers, de Universiteit Hasselt heeft meestal het minst grote aantal fans/followers/subscribers, wat niet verwonderlijk is want ze is de kleinste en de laatst opgestarte universiteit.

In deze analyse is enkel naar de cijfertjes gekeken, een inhoudelijke analyse van het gebruik van de kanalen is misschien iets voor een volgend bericht. Of voelt iemand anders zich geroepen ...

22 september 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in februari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members


De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in augustus 2016 opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,3% in augustus ten opzichte van 1,4% in juni. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%). Nu al vier maanden na elkaar is er een daling.

De categorie met de grootste absolute toename in augustus 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften", waarbij de toename telkens iets minder was dan in juli. De grootste procentuele toename was voor "Voetbalploegen" (+2,8%), gevolgd door "Federale Regering" (+d2,3%). De minst sterk groeiende categorie is deze maand niet de categorie "Social Media Incrowd" (+0,4%), maar wel de categorie "Q en Joe FM". De account met de grootste toename was net als vorige maand @Vannieuwkerke (VRT sportjournalist Karl Vannieuwkerke), de account kende in augustus netto 6.324 extra followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in augustus 2016 1,8%, wat lager is dan de toename van 2,2% in juli 2016. Net als voor de globale categorie is er al meerdere maanden na elkaar een daling.

De sterkst groeiende categorie in augustus 2016 was "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,0%, in juli was het nog 4,9%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in augustus 2016 was er sprake van een status quo. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account @STIBMIVB met een netto toename van 4.520 followers (of +9,2%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In augustus 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,0%, ten opzichte van 1,5% in juli 2016. Ook hier is er sprake van een dalende trend, met enkele uitschieters zoals bijvoorbeeld in juli 2016 (de maand waarin Tomorowland plaats vond) of in maart 2016 (de terreuraanslagen te Brussel).

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in augustus 2016 was "Beursgenoteerd" (+1,5%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,1%. De grootste individuele toename was (net als de vorige maanden overigens) voor @Tomorrowland - de account van het festival dat in juli plaats vond, met netto 13.151 extra followers in augustus 2016 (+0,6%) - wel heel wat minder in juli 2016 toen er 37.284 extra followers waren.


De toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in augustus 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers eerder terug te vallen. Globaal gesproken slaagt Twitter er volgens recente berichten amper in om nieuwe gebruikers aan te trekken. Vermoedelijk is dit ook het geval voor België.

Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.

Eerder deze week kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter. De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

21 september 2016

Politici op Twitter

De afgelopen maanden kon je hier een overzicht vinden van de populariteit van de Belgische politici op Twitter. En deze maand is er weer een nieuw overzicht.

Net als de afgelopen maanden is Elio Di Rupo nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is. Hij heeft nog steeds een zeer ruime voorsprong op de tweede politicus, de huidige premier Charles Michel. De top 10 heeft ten opzichte van vorige maand geen wijzigingen ondergaan. In de top 10 vinden we 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.

Het tweede overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in augustus 2016. Hier staat Charles Michel wel bovenaan, gevolgd door Elio Di Rupo. De Twitter-account van Charles Michel kende een netto-toename van 4195 followers, bij Elio Di Rupo waren dat er 2942. Deze maand komt voor de eerste keer Wouter Beke ook postvatten in de lijst van grootste toenames. Ten opzichte van vorige maand moesten Gwendolyn Rutten, Marianne Thyssen en Fadila Laanan (PS), plaats ruimen.

Het derde overzicht geeft de toename per maand van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in augustus 2016. Verschillende politici kenden in maart 2016 een iets grotere toename: Charles Michel, Bart De Wever, Didier Reynders en Jan Jambon. Bij Guy Verhofstadt was er een plotse toename in juni 2016.

De afgelopen 8 maanden kende de Twitter-account van Charles Michel een netto toename van 41.023 followers, of een stijging van 64% ten opzichte van het aantal followers op 1 januari 2016. Bij Elio Di Rupo bedroeg de netto toename 26.551 followers of +13%. De derde grootste globale toename is voor Guy Verhofstadt met 18.829 extra followers of +28%. De minst grote toename over de afgelopen 8 maanden in de top 10 was voor Vincent Van Quickenborne, zijn Twitter-account kende een netto toename van 2245 followers of slechts +3%. De globale toename over de afgelopen 8 maanden was +/- 17%.

Related Posts with Thumbnails