B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 oktober 2016

Sociaalnetwerksites in vacatures

Welke technische vaardigheden het meest gegeerd zijn op LinkedIn kon u onlangs in de pers vernemen, bijvoorbeeld in De Standaard. Op de eerste plaats stond overigens "Statistische analyse en data mining". Social media kwam in de top 10 niet voor.

Al een tijdje hou ik bij hoe vaak sociaalnetwerksites vermeld worden in vacatures in enkele belangrijke Belgische jobsites, door telkens gebruik te maken van de zoekfunctie op de jobsites. Het resultaat voor oktober 2016 kan je in de onderstaande afbeelding bekijken.

Facebook wordt het vaakst vermeld in de vacatures op de jobsites. WhatsApp, SnapChat en Pinterest komen het minst vaak voor. Als een vacature een sociaalnetwerksite vermeldt, dan kan dit te maken hebben met het feit dat de kennis van die sociaalnetwerksite vereist is voor de vacature. In sommige vacatures geeft de werkgever aan dat geïnteresseerden meer info kunnen vinden op sociale media, bv. op YouTube. Een enkele werkgever biedt aan dat sollicitanten via WhatsApp contact kunnen opnemen.

Niettegenstaande alle heisa rond SnapChat en WhatsApp - dat ze meer populair zouden zijn bij jongeren die het gebruik van bijvoorbeeld Facebook en Twitter minder zouden zien zitten - wordt er in vacatures amper naar verwezen.

Het beeld per jobsite over de laatste maanden geeft bijkomende interessante inzichten.

Laat ons beginnen met het plaatje voor LinkedIn. Deze maand leverde de zoekterm "Facebook" een 500-tal resultaten op in de jobsearch. Dit lijkt een hoog aantal, maar op een totaal van 43.500 vacatures is dit toch eerder beperkt. Het aantal zoekresultaten gaat overigens maand na maand in dalende lijn. Een jaar terug bekwam de zoekterm "LinkedIn" nog het meeste resultaten (meer dan 1000), al enkele maanden is dit teruggevallen tot een 100-tal.

De zoekresultaten bij VDAB geven een ander beeld. De 8 zoektermen laten allen een stabiele tot stijgende trend zien. Vooral voor Facebook is er sprake van een duidelijke stijgende trend. Op in het totaal 124.000 vacatures waren er in oktober 891 waarin de zoekterm "Facebook" voorkomt. Twitter kwam in oktober op de tweede plaats (134 resultaten), LinkedIn op de derde plaats (125 resultaten).

Bij Monster bekwam ik voor de zoekterm "LinkedIn" het grootste aantal resultaten, net iets meer dan voor Facebook. Van februari tot juni waren er telkens een 10-tal resultaten voor WhatsApp.

Ook bij JobAt waren er iets meer zoekresultaten voor LinkedIn dan voor Facebook. Hier deed YouTube het beter dan Twitter. Ook op JobAt waren er het afgelopen jaar verschillende maanden waar er telkens een 10-tal zoekresultaten waren voor WhatsApp.

Het beeld bij StepStone is vergelijkbaar met dan voor Monster. De zoekterm LinkedIn gaf het grootste aantal resultaten, gevolgd door Facebook, daarna Twitter en YouTube op de vierde plaats.

Het aantal zoekresultaten bij Vacature is zo wie zo veel lager dan bij de andere jobsites, slechts 15 zoekresultaten voor Facebook, 8 voor LinkedIn en 7 voor Twitter. Uit deze beperkte aantallen kunnen geen belangrijke tendenzen uit afgeleid worden.

27 oktober 2016

Bloggers de nieuwe sandwichmannen?

Gisteren was er bij UBA (wat staat voor de Unie van Belgische Advertisers) een expert community meeting rond het thema "Influencers & Ambassadors: de meerwaarde van bloggers". Twee blogsters kwamen hun inzichten op het domein van bloggers en influencers delen: Vanessa Gohy, blogster en consultant en Anne Cornut, gekend van de blog Mama van vijf.

Vanessa Gohy ondersteunt bedrijven die op zoek gaan naar bloggers en blogsters die open staan voor samenwerking met bedrijven. Volgens haar eigen onderzoek zijn Franstalige bloggers voor 89% vrouwelijk en zijn ze actief (in dalende volgorde) culinair/gastronomie, lifestyle, beauty, persoonlijk (life-blogs) en cultuur.


Vanessa Gohy schat het aantal actieve Fr/En blogs in België op 200.
 

Bloggers die al meer dan 5 jaar actief zijn, worden blijkbaar in de bloggerswereld waarin Vanessa Gohy vertoeft dinosauriërs genoemd. Overigens is zij zelf al 7 jaar actief als blogster ...

Anne Cornut is ook al enkele jaren bezig als blogster, een nevenactiviteit naast haar voltijdse job. Deze nevenactiviteit vraagt haar zo'n 20 uren per week. Anne staat open voor samenwerkingen met bedrijven, en vermeldt dit telkens ook onder de berichten waarvoor ze betaald wordt. De evolutie die Anne Cornut schetste van het Belgische bloglandschap was het volgende.
Natuurlijk klopt dit overzicht niet. De eerste blogs ontstonden naar het einde van de jaren 1990, natuurlijk in de Verenigde Staten. Blogger.com, de blogdienst die nu eigendom is van Google, zag het licht in 1999. Reeds voor 1 januari 2000 waren er al blogs door Belgen. Verschillende blogs zijn verloren gegaan. De Nukleos blog bestaat niet meer op de oorspronkelijke locatie, maar is overgebracht naar Wordpress: nukleos.wordpress.com. Het oudste bericht werd oorspronkelijk gepubliceerd op 23 december 1999. (Zie ook deze blogpost bij LVB.net.) Ook Michel Vuijlsteke was er vroeg bij, gisteren reageerde hij op zijn blog op de (onvolledige) evolutie van het bloglandschap.

Dit blog is overigens ontstaan in september 200, dit was het eerste bericht: bvlg.blogspot.be/2005/09/hello-world.html

Voor zover ik mij herinner hadden de bloggers van het eerste uur (begin van de jaren 2000) helemaal geen commerciële bijbedoelingen. Het kwam bij de bloggers van het eerste uur helemaal niet op om zelf naar bedrijven en merken te stappen met de vraag wat zij aan te bieden hebben aan bloggers. Vanaf 2006 waren er al pogingen van reclamebureau's om gebruik te maken van bloggers (wie herinnert zich nog de Fanta Mango lancering?).


Ondertussen zijn er dus een heleboel bloggers (naar verluidt voornamelijk vrouwen) die de laatste jaren gestart zijn met een blog. De bedoelingen zijn voor sommigen duidelijk om er iets aan over te houden, gratis producten, uitnodigingen voor events, tot vergoedingen voor gepubliceerde berichten. Enkele bloggers werken zelfs met een mediakit, een document dat onder meer de opzet van de blog, het bereikte publiek, de "kijkcijfers" en ook de gewenste tarieven beschrijft.


Vanessa Gohy gaat zelfs zover dat er voor de samenwerkingen met bloggers waarbij zij betrokken is contracten afgesloten worden waarin alle afspraken formeel vastgelegd worden. Anne Cornut werkt ook samen met bedrijven die instaan voor het influencer management, als partijen die bedrijven helpen op zoek te gaan naar bloggers/influencers en de samenwerkingsformules uitwerken. Volgens beide blogsters loopt België op dit gebied nog sterk achter, zowel op Nederland als op Frankrijk. Daar wordt er meer beroep gedaan op bloggers/blogsters en daar zijn de vergoedingen overigens hoger ...

Is dit een spijtige evolutie? Voor de bloggers van het eerste uur vermoedelijk wel. Voor de huidige generatie bloggers duidelijk niet. Het argument is dat het niet meer dan correct is dat goed werk een vergoeding met zich mee brengt. Communicatieadviseurs raden bedrijven aan om aan story telling te doen naar hun publiek, door aan de hand van verhalen hun producten, diensten, imago, ... voor te stellen. Een bijkomende trend is dat bedrijven hun eigen medewerkers proberen te overtuigen om ook boodschappen over hun werkgever te verspreiden - de medewerkers worden ambassadeurs voor het bedrijf. De volgende stap is externe personen ook de rol van ambassadeur te laten opnemen. Je moet als bedrijf er wel op letten dat de verhalen die de blogger zouden vertellen in lijn liggen van de eigen verhalen. Bloggers die ingaan op alle aanbiedingen of die alle blogevents afschuimen zijn misschien niet ideaal. Er blijft voor de lezers (lezeressen?) van de blogs potentieel een probleem van geloofwaardigheid. Mogen negatieve ervaringen met producten of diensten ook aan bod komen in het kader van het samenwerkingscontract? Zijn besprekingen van restaurants of uitjes die steevast positief zijn (want aangeboden ...) geloofwaardig? De restaurantbesprekingen in "klassieke" media (bv in de weekendbijlages van de kranten) wijzen wel vaak op mindere punten en lijken mij wel een eerlijk beeld te geven. Of ze zelf betaald hebben voor hun maaltijd of consumaties staat er meestal niet bij. Op reviewsites (bv. Tripadvisor) vind je trouwens zowel positieve als negatieve reviews.

Het is knap dat verschillende personen een mooi extra inkomen hebben weten op te bouwen dankzij hun blog. Vaak hangt dit samen met andere initiatieven, zoals een boek, een webshop, consultancy, presentaties, ... Hopelijk voor deze betrokkenen is dit extra inkomen duurzaam. Door ondoordacht samenwerkingen aan te gaan (lees gesponsorde blogberichten publiceren) riskeren ze zichzelf te devalueren en het fenomeen bloggen uiteindelijk in een negatief daglicht te stellen. Het zou toch spijtig zijn dat het beeld ontstaat dat de huidige bloggers niet meer zijn dan een digitale variant van de sandwichman.

Aan de andere kant heb ik de indruk dat sommigen neerbuigend neerkijken op personen die zonder commerciële bedoelingen een blog onderhouden. De manier waarop deze auteurs belangeloos berichten delen verdient evenzeer respect.

19 oktober 2016

Studentenverenigingen op LinkedIn

Door een bericht op mijn tijdslijn zag ik toevallig dat een Leuvense studentenvereniging een company page had. Enkele studentenverenigingen aan de KULeuven (de universiteit waar ik toevallig ook gestudeerd heb), hebben ondertussen al een company page. Laat ons even kijken naar enkele voorbeelden.


www.linkedin.com/company/landbouwkring
De Landbouwkring, ook gekend onder de afkorting LBK, is de studentenvereniging van de studenten bio-ingenieur aan de KULeuven. De info op de company is uitsluitend in het Engels. Er is sprake van 1001-5000 employees. Dit zal vermoedelijk verwijzen naar het aantal studenten aan de faculteit of het aantal leden van de studentenvereniging. Op deze company page zijn nog geen status updates gepubliceerd.


www.linkedin.com/company/vtk
VTK is de studentenvereniging van de studenten burgelijk ingenieur aan de KULeuven. Alle info in het profiel is in het Engels, er is geen Nederlands te bespeuren. De company size is 51-200 employees, dit is al een pak minder dan bij de studenten bio-ingenieur. Misschien verwijst dit aantal naar het aantal actieve leden in de studentenvereniging (het praesidium). VTK Leuven heeft al enkele status updates gepubliceerd - allemaal in het Engels - de laatste update dateert van 7 maanden terug.

www.linkedin.com/company/ekonomika
Het profiel bij Ekonomika Leuven is eveneens in het Engels. De info is het meest uitgebreide. De company size is beperkt (51-200 employees), wat vermoedelijk verwijst naar het aantal studenten actief in het praesidium. Ook hier zijn er geen recente status updates. De Ekonomika-company page heeft reeds 1447 followers, wat een mooie prestatie is voor een niet zo actieve pagina ...

www.linkedin.com/company/vlaams-rechtsgenootschap-leuven-vrg-
Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) is de vereniging van de rechtenstudenten aan de KULeuven. Hun company page is het minst verzorgd. Er staat een titel en een link naar de website, verder niets - dus ook geen logo ...

De benaming company page voor een studentenvereniging en ook de structuur die LinkedIn aanbiedt passen niet echt voor een vrijwilligersinitiatief zoals een studentenvereniging. Wat moet een dergelijke vereniging vermelden voor het aantal employees: het totaal aantal studenten, het aantal leden, het aantal actieve leden (het praesidium), ...? Wat is de industry van de studentenvereniging? Op zichzelf is VRG niet actief in de industry "Law Practice". Ekonomika zegt actief te zijn in "Higher Education" wat misschien beter past.

Spijtig is dat in de bovenstaande voorbeelden van studentenverenigingen aan de Nederlandstalige KULeuven geen Nederlands gebruikt wordt. Een bijkomende gemiste opportuniteit is dat de studentenverenigingen amper gebruik maken van status updates. Met status updates kunnen de studentenverenigingen info over hun activiteiten bezorgen aan studenten (maar daarvoor bestaan er ongetwijfeld meer effectieve kanalen). Maar ze kunnen er ook alumni en bedrijven mee bereiken, waat minder evident is met hun andere kanalen.

Niettegenstaande dat de getoonde voorbeelden van company pages niet zo actief lijken te zijn, zijn ze er toch al in geslaagd al mooie aantallen qua "employees" en "followers" te bekomen. Zou dit een teken zijn dat studenten al tijdens hun studies belang hechten aan een LinkedIn-profiel?

13 oktober 2016

Twitter Bel200

Het bedrijf Twitter zou in slechte papieren zitten. Verschillende bedrijven zouden niet meer geïnteresseerd zijn in een overname van Twitter. Volgens de Twitter Bel200 doet Twitter het in België ook niet zo goed.

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/membersDe toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in september 2016 opnieuw gedaald, 1,2% in september ten opzichte van 1,3% in augustus 2016. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%). Sinds april 2016 is er een dalende trend ingezet. De globale trend is bovendien ook dalend.De categorie met de grootste absolute toename in september 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften". De grootste procentuele toename was voor "Voetbalploegen" (+2,1%), gevolgd door "CEO's" (+2,1%). De minst sterk groeiende categorie is opnieuw  de categorie "Social Media Incrowd" (+0,3%), dit het net iets minder goed doet dan de categorie "Q en Joe FM" (+0,3%).


De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in september 2016 2,0%, wat iets hoger is dan de toename van 1,8% in augustus 2016. De globale trendlijn sinds de start is ook hier dalend.

De sterkst groeiende categorie in september 2016 was naar goede gewoonte "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,6%, in augustus was het 4,0%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in september 2016 was er sprake van een zeer lichte stijging (+0,2%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In september 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 0,9%, ten opzichte van 1,0% in augustus 2016. Ook hier is er sprake van een dalende trend, met enkele uitschieters zoals bijvoorbeeld in juli 2016 (de maand waarin Tomorowland plaats vond) of in maart 2016 (de terreuraanslagen te Brussel).

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in september 2016 was "Beursgenoteerd" (+1,5%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met zo goed als status quo.

In een eerder bericht deze maand kon u kennis maken met de evolutie van de followers van zo'n 500 Twitter-accounts van verkozen Belgische politici. De globale evolutie in september 2016 was +1,7%, hoger ten opzichte van de maand daarvoor (+1,2%).


De toename van het aantal followers van twee van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in september 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. De trend de laatste maanden is voor de drie groepen en ook voor de politici sinds april 2016 dalend. Uit deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.

04 oktober 2016

Pop-up class 2016

Pop-up class 2016 is gisterenavond van start gegaan. Op de eerste avond waren Jan Eelen en  Björn Tagemose van de partij. Het verhaal dat ze beide brachten kan je nog herbeleven door telkens 13 tweets.Tot 14 oktober kan je nog naar hopelijk eveneens boeiende verhalen gaan luisteren. Meer info op popupclass.be Pop-up class 2016 is overigens neergestreken in De Serre, pal in hartje Antwerpen.

03 oktober 2016

Politici op Twitter

Al een tijdje volg ik zo'n 500 Twitter-accounts van politici, verkozen in een van de parlementen in België (federaal, Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franstalige Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap, Europa). Nu is het tijd om wat info hierover te delen via een blogpost.

Elke politicus werd gekoppeld aan zijn of haar partij. Vervolgens werden de resultaten gegroepeerd per partij. De eerste grafiek geeft de evolutie van het aantal followers per maand.

De terreuraanslagen in maart 2016 hadden zoals in eerdere berichten op dit blog aangetoond  duidelijk impact op het Twitter-gebeuren - een heleboel accounts van politici, openbaarvervoersmaatschappijen, politie, nieuwsbronnen,... kregen er plots heel wat followers bij, meer dan de maanden ervoor en ook erna. Voor de Twitter-accounts van de verkozen politici is dit duidelijk ook het geval. Sinds maart 2016 is er telkens nog een toename van het aantal followers, maar de toename is elke maand een beetje minder hoog. In september gaat de trend plots omhoog. Zou de hername van politieke activiteit naar de vakantiemaanden hier iets mee te maken hebben? Of is er een andere verklaring?

Als je de evolutie van het aantal followers van de verkozen politici per partij bekijkt vallen er toch enkele zaken op.

Bij de OpenVLD is er een plotse stijging in september, +2,1% ten opzichte van 0,9%. De verklaring hiervoor is dat de Twitter-account van Guy Verhofstadt (nog steeds Europarlementslid) in september meer dan 6.000 nieuwe followers wist te bekomen. Ook Alexander De Croo deed het prima met meer dan 1000 nieuwe followers.

De politici van de N-VA weten maand na maand telkens meer followers te bekomen dan de politici van de andere partijen. De Twitter-accounts van Bart De Wever, Jan Jambon en Theo Francken groeien elke maand aanzienlijk. De politici van de sp.a zijn het minst succesvol in het aantrekken van nieuwe followers. De meest populaire sp.a politicus op Twitter is nog steeds Daniel Termont (50k followers), op geruime afstand gevolgd door Freya Van den Bossche (30k followers) en dan pas John Crombez de partijvoorzitter (23k followers). Oppositiepartij Groen doet het globaal iets beter dan regeringspartijen CD&V en OpenVLD.

De iets sterkere toename in september van het aantal followers heeft voor een deel te maken met de toegenomen populariteit van Guy Verhofstadt op Twitter. Zijn rol in de komende Brexit-onderhandelingen zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben.

Related Posts with Thumbnails