B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 oktober 2016

Politici op Twitter

Al een tijdje volg ik zo'n 500 Twitter-accounts van politici, verkozen in een van de parlementen in België (federaal, Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franstalige Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap, Europa). Nu is het tijd om wat info hierover te delen via een blogpost.

Elke politicus werd gekoppeld aan zijn of haar partij. Vervolgens werden de resultaten gegroepeerd per partij. De eerste grafiek geeft de evolutie van het aantal followers per maand.

De terreuraanslagen in maart 2016 hadden zoals in eerdere berichten op dit blog aangetoond  duidelijk impact op het Twitter-gebeuren - een heleboel accounts van politici, openbaarvervoersmaatschappijen, politie, nieuwsbronnen,... kregen er plots heel wat followers bij, meer dan de maanden ervoor en ook erna. Voor de Twitter-accounts van de verkozen politici is dit duidelijk ook het geval. Sinds maart 2016 is er telkens nog een toename van het aantal followers, maar de toename is elke maand een beetje minder hoog. In september gaat de trend plots omhoog. Zou de hername van politieke activiteit naar de vakantiemaanden hier iets mee te maken hebben? Of is er een andere verklaring?

Als je de evolutie van het aantal followers van de verkozen politici per partij bekijkt vallen er toch enkele zaken op.

Bij de OpenVLD is er een plotse stijging in september, +2,1% ten opzichte van 0,9%. De verklaring hiervoor is dat de Twitter-account van Guy Verhofstadt (nog steeds Europarlementslid) in september meer dan 6.000 nieuwe followers wist te bekomen. Ook Alexander De Croo deed het prima met meer dan 1000 nieuwe followers.

De politici van de N-VA weten maand na maand telkens meer followers te bekomen dan de politici van de andere partijen. De Twitter-accounts van Bart De Wever, Jan Jambon en Theo Francken groeien elke maand aanzienlijk. De politici van de sp.a zijn het minst succesvol in het aantrekken van nieuwe followers. De meest populaire sp.a politicus op Twitter is nog steeds Daniel Termont (50k followers), op geruime afstand gevolgd door Freya Van den Bossche (30k followers) en dan pas John Crombez de partijvoorzitter (23k followers). Oppositiepartij Groen doet het globaal iets beter dan regeringspartijen CD&V en OpenVLD.

De iets sterkere toename in september van het aantal followers heeft voor een deel te maken met de toegenomen populariteit van Guy Verhofstadt op Twitter. Zijn rol in de komende Brexit-onderhandelingen zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben.

Related Posts with Thumbnails