B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 oktober 2016

Studentenverenigingen op LinkedIn

Door een bericht op mijn tijdslijn zag ik toevallig dat een Leuvense studentenvereniging een company page had. Enkele studentenverenigingen aan de KULeuven (de universiteit waar ik toevallig ook gestudeerd heb), hebben ondertussen al een company page. Laat ons even kijken naar enkele voorbeelden.


www.linkedin.com/company/landbouwkring
De Landbouwkring, ook gekend onder de afkorting LBK, is de studentenvereniging van de studenten bio-ingenieur aan de KULeuven. De info op de company is uitsluitend in het Engels. Er is sprake van 1001-5000 employees. Dit zal vermoedelijk verwijzen naar het aantal studenten aan de faculteit of het aantal leden van de studentenvereniging. Op deze company page zijn nog geen status updates gepubliceerd.


www.linkedin.com/company/vtk
VTK is de studentenvereniging van de studenten burgelijk ingenieur aan de KULeuven. Alle info in het profiel is in het Engels, er is geen Nederlands te bespeuren. De company size is 51-200 employees, dit is al een pak minder dan bij de studenten bio-ingenieur. Misschien verwijst dit aantal naar het aantal actieve leden in de studentenvereniging (het praesidium). VTK Leuven heeft al enkele status updates gepubliceerd - allemaal in het Engels - de laatste update dateert van 7 maanden terug.

www.linkedin.com/company/ekonomika
Het profiel bij Ekonomika Leuven is eveneens in het Engels. De info is het meest uitgebreide. De company size is beperkt (51-200 employees), wat vermoedelijk verwijst naar het aantal studenten actief in het praesidium. Ook hier zijn er geen recente status updates. De Ekonomika-company page heeft reeds 1447 followers, wat een mooie prestatie is voor een niet zo actieve pagina ...

www.linkedin.com/company/vlaams-rechtsgenootschap-leuven-vrg-
Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) is de vereniging van de rechtenstudenten aan de KULeuven. Hun company page is het minst verzorgd. Er staat een titel en een link naar de website, verder niets - dus ook geen logo ...

De benaming company page voor een studentenvereniging en ook de structuur die LinkedIn aanbiedt passen niet echt voor een vrijwilligersinitiatief zoals een studentenvereniging. Wat moet een dergelijke vereniging vermelden voor het aantal employees: het totaal aantal studenten, het aantal leden, het aantal actieve leden (het praesidium), ...? Wat is de industry van de studentenvereniging? Op zichzelf is VRG niet actief in de industry "Law Practice". Ekonomika zegt actief te zijn in "Higher Education" wat misschien beter past.

Spijtig is dat in de bovenstaande voorbeelden van studentenverenigingen aan de Nederlandstalige KULeuven geen Nederlands gebruikt wordt. Een bijkomende gemiste opportuniteit is dat de studentenverenigingen amper gebruik maken van status updates. Met status updates kunnen de studentenverenigingen info over hun activiteiten bezorgen aan studenten (maar daarvoor bestaan er ongetwijfeld meer effectieve kanalen). Maar ze kunnen er ook alumni en bedrijven mee bereiken, waat minder evident is met hun andere kanalen.

Niettegenstaande dat de getoonde voorbeelden van company pages niet zo actief lijken te zijn, zijn ze er toch al in geslaagd al mooie aantallen qua "employees" en "followers" te bekomen. Zou dit een teken zijn dat studenten al tijdens hun studies belang hechten aan een LinkedIn-profiel?

Related Posts with Thumbnails